A szentmisén elém tárult a liturgikus év és ünnepkörei. Ekkor a Mennyei Atya megjelent mellettem és így szólt:

 

„Meg vagyok elégedve Egyházam ünnepeivel, de egy valamit nagyon hiányolok. Ez pedig az Én ünnepem. Azt akarom, hogy minden ember megismerjen, szeressen és tiszteljen Engem, mint Teremtő Atyját. Én a boldogságotokat kívánom és nem a veszteteket. Sokan úgy tekintenek rám, mint egy félelmetes és kegyetlen istenre. Ezt a sátán akarja a szívetekbe ültetni. Bizony mondom nektek, oly nagyon szeretlek titeket, hogy egyszülött fiamat adtam értetek. Mindez bizonyítja végtelen szeretetemet, melyet irántatok érzek. A Földön Fiam, Jézus képvisel Engem közöttetek. De Én nemcsak vele vagyok egységben, hanem Szentlelkemmel is, aki irányítja Egyházamat. Gyermekeim, arra vágyom, hogy olyan nagy bizalommal forduljatok Hozzám, mint egy gyermek édesapjához. Szólítsatok bátran atyátoknak és ne féljetek Tőlem, ellenkezőleg csak szeressetek, hiszen Én a Szeretet Istene vagyok! Ha őszintén megbánjátok bűneiteket, megbocsátok nektek és irgalmammal átölellek titeket, ahogyan a tékozló fiú történetében, melyet Szent Fiam példaként állított elétek. Minden jó Tőlem származik. Mindig is gondoskodtam rólatok és sosem hagytalak magatokra. Ha mégis úgy éreztétek, akkor voltatok igazán a legközelebb Hozzám. Szeretetemet igazolja az is, hogy miképpen a világot egy pillanat alatt megteremtettem úgy, egy pillanat alatt el is pusztíthatnám. De nem teszem, mert szeretlek titeket. Ezért újabb lehetőségeket adok az egész emberiségnek, hogy megtérjen. Így lesz ez a Nagy Figyelmeztetés idején is. A földi paradicsomra vonatkozó eredeti tervemet nem változtattam meg (Édenkert Ádám és Éva), mindnyájan boldogok lesztek a földön és az égben is. Viszont ebben csak azok részesülhetnek, akik elfogadnak Engem és teljes szívvel viszonozzák Felém szeretetüket. Ezért azt kérem Egyházamtól különösen felszentelt fiaimtól, hogy legalább az év egy vasárnapját szenteljék az Én tiszteletemre. Ennek a vasárnapnak a következő címet adom: Szeretetreméltó Mennyei Atyánk Vasárnapja. Hogy mikor tartsátok meg ezt az ünnepet? Azt kívánom, hogy az augusztus 15-e utáni vasárnapon legyen. Szent Fiam megváltása után Szűz Mária mennybevételével teljesedett be véglegesen az Én szent tervem.”

 

Kérések erre az ünnepre:

 

−       rózsafüzér imádságok, melyek a Mennyei Atyával kapcsolatosak

 

−       szentségimádás

 

−       Mennyei Atya litániája

 

−       szentmise körmenettel

 

Mennyei Atya: Ezen a napon adjatok hálát:

 

−       a világ megteremtéséért

 

−       az emberek megteremtéséért

 

−       Szent Fiamért, akit szeretetből elküldtem a világra, hogy megváltsa az egész emberiséget

 

−       az Egyházért (pápa, papok)

 

−       a szentségekért, melyek nélkül elvesztek

 

−       Szűz Máriáért, akit minden gyermekem édesanyjává tettem

 

Ígéretek:

 

Mennyei Atya: „Ha méltóképpen fogtok tisztelni Engem, enyhíteni fogom büntető ítéletemet a világ felett. Mindazok, akik ezen a napon meghalnak, elkerülik a kárhozatot és Én megismertetem velük atyai szeretetemet. Akik részt vesznek ezen az ünnepen, meggyónnak és megáldoznak, azok nemcsak elnyerik a teljes búcsú kegyelmét, hanem helyet is előkészítek nekik szeretettel teli országomban, ahol az örök boldogság vár rájuk.”

 

Lelki atyám kifogásolta, hogy más időpont szerepel nálam és Eugénia nővérnél. Erre megkérdeztem a Mennyei Atyát. Ezt válaszolta.„Drága kislányom, hogy mindkettőtökön, rajtad és Eugénia nővéren keresztül is ugyanazt kérem, hogy legyen egy ünnepnapom a liturgiában, ez azt jelenti, hogy Én valóban ezt kívánom. A mindössze kilenc nap eltérés a két időpont között ne aggasszon titeket. Nem az időpont a fontos, hanem az, hogy Egyházam fogadja el üzenetemet és tiszteljen meg azzal, hogy választ egy napot az Én tiszteletemre. Pap fiaim nem az időpontot fogják kifogásolni, hanem azt, hogy egyáltalán Én szólok hozzád. Az üzenet továbbítását bízd rá lelki vezetődre. A vezető pozícióban ülő pásztoraim lássák be végre, hogy a legfontosabb próféciákat nem a hittudomány doktoraival, hanem kicsiny, gyenge és egyszerű választottainkkal küldjük. Lourdes és Fatima is erről szól.”

 

Mária Magdolna          2012. június 10, Úrnapja

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/uennep-a-mennyei-atya-tiszteletere

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: