– 2004 – “Csak jót: gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!” 2004. október 2.

 
1. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ez a hónap a Mennyei Atya hónapja, amelyet az Ő imádására, dicsőítésére szentelünk.
“Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért”.
A mennyei Atya kérése szerint: a múltról, a jelenről és a jövőről lesz ma tanítás.
 
I. Visszatekintés Érsemjénre.
Összesen 67 Elsőszombat volt Érsemjénben, Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére.
Az Ég akarata szerint 33 tanítást kellett lejegyezni. Ezek a jövőben meg fognak jelenni könyv formájában. Olyan tudnivalók vannak az üzenetekben, amelyek minden nyitott lelkű, többre vágyó keresztény számára hasznosak lehetnek. Beigazolódott, amit az Úr gyakran mondott: “Nagy változások ideje van”. Érsemjénben, közösségi életünkben: “Egy korszak lezárult és egy új korszak kezdődött el”. 2001. szeptember 11-én már utalt a Szűzanya arra, hogy kb. három éves időszakra készüljünk fel és utána meg fogja mutatni a következő lépést. Érsemjén “előkészítő idő” volt egy komolyabb időszak előtt.
Jézus és Mária Akarata volt, hogy Érsemjénben befejeztük és a Szentháromság hegyén Nagyfaluban elkezdtük (folytatjuk) az Elsőszombatot.
Az Ég üzenete szerint: “Beléptünk az utolsó idők előcsarnokába!”. “Tudjuk, hogy itt az utolsó óra!”
Az Égiek megerősítése volt számunkra: “A pusztába viszlek, hogy a szívedre beszéljek”.
 
II. Nagyfalu – jelen
Eljött az idő, hogy “kis közösségek” jöjjenek létre minden helységben: “Az Atyától származik minden (jó) közösség”. Kéri az Úr, ők válasszanak “felelős vezetőt”, aki hetente összegyűjti őket: Szentírás olvasásra, imára, tapasztalatcserére, … “Szeressétek a testvéri közösséget”. A felelős lesz a közvetítő a csoport és közöttünk. Minden hónap 13-án szeretnénk találkozni a felelősökkel, a Szentháromság hegyén Nagyfaluban.
Itt, az Isten által kiválasztott és megpecsételt hegyen, nagyon komolyan akar felkészíteni az Úr a Vele való találkozásra. Jézus kijelentése: “Úgy jövök el mint a tolvaj”, váratlanul, bejelentés nélkül.
Az Úr kérése: ki-ki azon kell dolgozzon, hogy felszámolja a bűneit, amelyekkel a Gonoszhoz láncolta magát és döntsön a jóra törekvő életével Jézus Krisztus mellett. “Én és a családom az Urat választottuk”.
Mire akar konkrétan tanítani az Úr a Szentháromság hegyén? Mit kell konkrétan tudni és tenni az utolsó időkben, hogy boldog találkozásunk legyen az Úr Jézussal.
Azon munkálkodunk, hogy amikor “eljön az Emberfia” találjon hitet a Földön, közösségünkben, családunkban és bennünk.
Tudjuk “engesztelő közösségünkben”, csak azok fognak mindvégig megmaradni:
 
* akik elfogadják a vezetésünket.
* akik a legkomolyabban meg akarnak változni.
* akik mások megváltozásán is komolyan akarnak dolgozni.
 
Az Ég Akarata szerint: “az utolsó idők engesztelő apostolai kell legyünk”.
 
III. Nagyfalu – jövő
2005 – az Eucharisztia (Oltáriszentség) éve! Erre az időszakra, az Úr nagy tisztítással akar felkészíteni.
Engesztelő közösségünk, “Szűz Máriával engeszteli a Szentháromságot”.
 
Mit kell tudjunk az engesztelésről?
 
* Mi az engesztelés? Lélekmentés! Bocsánatkérés Istentől, szavakkal és jótettekkel, magunk és mások nevében! “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek”.
* Kik a példaképeink az engesztelésben? Mózes, Ábrahám, Jézus Krisztus, Mária, az összes szentek és angyalok. “Jézus Krisztus engesztelő áldozat bűneinkért”.
* Mióta kell engesztelni? Amióta a bűn belépett a világunkba.
* Mi lesz ha nem engesztelünk? A Gonosz keríti az emberiséget hatalmába és a Pokolba viszi.
* Miért kell engesztelni? Azért, hogy jóvá tegyük, elégtételt nyújtsunk saját és embertársaink bűneiért.
* Honnan kell kiinduljon az engesztelés? Tőlem, családomból, közösségemből.
* Mi Jézus, Mária és követőik akarata? Az, hogy minden lélek megmeneküljön, egy lélek se kárhozzon el.
* Kikért kell engesztelni? A hitetlenekért, közömbösekért, megátalkodottakért, azokért akik Isten nélkül, Isten és emberek ellen élnek. (X parancsolat nélkül, VII szentség nélkül; VII főbűnben)
* Ki engeszteljen? Mindenki, kivétel nélkül, aki elfogadja az Égiek meghívását.
* Hol engeszteljünk közösen? Lehet Templomban, Plébánián, magánházakban, a természetben,… A napot, az együtt eltöltött időt, a közösség határozza meg.
* Mi a következménye az engesztelésnek? Szentté válunk és a lelkek megmenekülnek.
 
Mit vár tőlünk a mennyei Atya a kilencedek alatt (1-9)?Az Atya tiszteletben tartja mindenkinek a szabadságát. Senkit nem kötelez, csak meghív a komoly engesztelésre. Amit az Úr kér, ahhoz kegyelmet is ad, ha ebben hiszünk és elfogadjuk. Aki engedelmeskedik az Úrnak, az eredményt megtapasztalja bármilyen személyes vagy családi problémája van.
 
Kikért és hogyan engeszteljünk? A mennyei Atya Akarata szerint:
==> Októberben: önmagunkért, lelki és fizikai családunkért.
==> Novemberben: a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
==> Decemberben: minden emberért. Jézusunk mindenkiért megszületett, meghalt és feltámadt. Ő mindenkit hazavár az Égbe. Felelősek vagyunk minden teremtményért.
 
* Több imát vár egyénileg és közösségileg is tőlünk az Úr.
– Kéri, naponta végezzük el a szabadító imát. “Aki kér, az kap…”. “Ez a fajta nem űzhető ki máskép, csak imával és böjttel”.
– Kéri a Rózsafüzért, amely a “Mennyország kulcsa”.
– Elvárja a gyakori szentáldozást. “Aki issza az Én Véremet, annak örök élete van”.
– Csütörtökön legalább fél órás szentségimádásra hív. “Itt a Mester, hív téged”.
* Komolyabb, konkrét böjtöt is vár az Úr.
– Naponta, a kilenced alatt, délig legyen teljes böjtünk.
– Legyenek: hús, TV, szeszes ital – mentesek ezek a napok.
* Elsősorban ne várjuk a segítséget, hanem adjunk. “Nagyobb boldogság adni, mint kapni”.
* Ha szükséges, a havi gyónás ne maradjon el. “Ha megvalljuk bűneinket Isten megbocsátja”.
* Olvassuk naponta a Szentírást, éljük és beszéljünk róla. “Vedd és olvasd”
* Tanuljuk meg rendszeresen használni a szentelményeket:
– a szentelt gyertyát minden imánál gyújtsuk meg.
– a szentelt vízből, ihatunk legalább három kortyot; kívül kereszt alakban kenjük meg: a homlokunkat, szemünket, fülünket, szánkat, kezünket, szívünket, mondva: “Bocsáss meg Uram”. A kilenced alatt, naponta szenteljük meg a szobánkat, házunkat.
 
Mit vár tőlünk a mennyei Atya a kilenced után: hétfőn, szerdán és pénteken?
 
* végezzük a szabadító imát. “Isten erős Szabadítót támasztott nekünk”.
* böjtöljünk TV, hús, szeszes ital mentesen. “Keresztelő János mámorító italt nem fog inni”.
* menjünk a szentmisére, áldozzunk. “nem ihatjátok az Úr meg a Sátán kelyhét”
* használjuk a szentelményeket (szentelt gyertya, szentelt víz). “Aki először lépett a vízbe, az meggyógyult”.
 
N.B.
 
* időtizedet vár tőlünk az Úr. “Mindenből tizedet adok”.
* hozzunk minél több áldozatot okosan, egységben. “Örömest hozok áldozatot a lelketekért”.
* minden fizikai – lelki szenvedést szótlanul viseljünk el és ajánljuk fel. “Örömmel szenvedek értetek”.
 
Kéri a Szűzanya: “A kilenced alatt és a böjti napokon kapcsoljátok ki a televíziót. Így lesz bőségesen időtök: imádságra, természetfölötti töltekezésre és lelki beszélgetésre. Ne engedjétek, hogy a Gonosz a televízión keresztül súlyos lelki károkat okozzon nektek, deformálva az életeteket, családotokat. Tudnotok kell, majdnem 24 órán keresztül a Démon katekézise van a TV-ben. A televízió legtöbb adása igazi agymosást végez, szétszórttá, lustává, Isten nélkülivé és Isten ellenessé akar tenni benneteket. Ezért kérem kapcsoljátok ki a televíziót és kapcsoljátok be nagyon komolyan a lelki programot”. Októberi házi feladat:
“JÓ ATYÁM! MINDAZT, AMI NEHÉZ, ÖRÖMMEL VÁLLALOM: ÖNMAGAMÉRT, LELKI ÉS FIZIKAI CSALÁDOM MEGMENEKÜLÉSÉÉRT”

2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. október 1-2. – 7.

 
8. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
 
Októberben: II. János Pál Pápa boldoggáavatásáért ajánljuk fel az Öt Szent Seb rózsafüzért. Kérjük együtt a mennyei Atyát, hogy a “Nagy Pápa” közbenjárására mentse meg az egész világot a természeti katasztrófáktól és a világraszóló járványos betegségektől.
Legyen a röpimánk: “A váratlan és készületlen haláltól, ments meg Uram minket!”
Havi mottó: “Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz.”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Hiszed-e azt, Isten tudta és akarata nélkül semmi sem történik a világban? ISTEN abszolút erejével felveszed-e a harcot a Gonosz támadásaival? Rendetlenül vagy bűnös módon ragaszkodsz-e valakihez vagy valamihez? A Gonosz rabságát vagy Isten szabadságát szereted-e jobban? Jó vagy rossz eszközökkel harcolsz-e a Gonosz ellen? A katasztrófák, a járványos betegségek fő okait, a bűneidet, beismered-e? Hiszed-e azt, a világ, az emberiség, a megtisztulás által egy gyönyörű korszak kezdetéhez közeledik? Bűneiddel, a világ kártevője vagy bűnbánatoddal a világ jótevője vagy-e? A lelked és a lelkek megmentése-e a legfontosabb feladatod? Hiszed-e azt, Jézus segítségével a fájdalmat is lehetséges örömmé változtatni a felajánlás által?
Volt-e bátorságod beszélni mindarról, amit a Szentháromság hegyén láttál és hallottál?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Tanítás, 2005. október elsőpéntekén:
Gondolkozzunk el a mai nap: a búza – a búzaszár – a kenyér történetén! Sok-sok akadályon kell átmenjen, sok mindent kell vállalnia addig, amíg erőt adó kenyér lesz a búzából. Ilyen kell legyen az engesztelő lélek is. Tudnia kell: “Sok viszontagságon kell bemenni a mennyek Országába!” Az engesztelő lélek, minden akadályt legyőzve halad előre a jóban, addig, ameddig az Úr Jézus vissza nem jön. Isten nélkül az akadályok legyőznek minket, Istennel képesek vagyunk legyőzni, akár a legnagyobb akadályokat is. “Istennel átugrom még a várfalat is!”
Tanuljunk a búzától! Vállalnia kell a földben: a részleges halált, a hideget, a sötétséget, a terhet, a földből való áttörést, a felszínen a havat, a hideget, amely edzi és védi! Mindezeket: a régi ember halálát, az új ember újjászületését; a lelkiszárazsággal járó sötétséget; Isten Akaratának az édes terhét; a következetes előrehaladást; a folyamatos támadások miatti edzést; …az engesztelő lélek kell vállalja. “Akik Isten barátai voltak, sok gyötrelmen mentek keresztül, de hűségesnek bizonyultak!” “Ha a búza elhal, sok termést hoz!” “A Sátán kikér, hogy megrostáljon, mint a búzát.”
Tanuljunk a búzaszártól! Növekszik felfelé! Jézus is növekedett: bölcsességben, korban és kedvességben! Zöld színű! Istennel, csak reményteljesek lehetünk! Szüntelenül táplálkozik. Szüksége van: ásványi sókra, esőre, Napra, viharra… az Égre és a Földre! Ha üres a kalász, gőgösen felemeli a fejét! Ha teli a kalász, alázatosan meghajol! Vállalnia kell a levágást, hogy a pelyva és a búza így elkülönülhessen. Vállalnia kell a malomban az őrlést, hogy így a korpa és a liszt kettéváljon.
Hogyan lesz a kenyér? A lisztnek szüksége van: a vízre, sóra, kovászra – dagasztásra – a várakozó megkelésre – a formálásra – a kemence égetésére – míg végül erőt adó kenyérré válik!
Az igazi engesztelő lélek mindezeken át kell menjen. Ezen a nehéz úton: sok boldogságot, örömöt és békét tapasztal. Istenért, a lelkekért érdemes vállalkozni erre a kalandra! “Boldogok vagyunk, mert Isten tudtunkra adta, hogy mi tetszik Neki”. Istennek tetszik, ha Vele minden akadályt legyőzünk és erőt adó kenyérré válunk testvéreink számára!!!
 
Tanítás, 2005. október elsőszombatján:
Kik miatt szomorú a Szűzanya? Azok miatt, akik Őt nem fogadják el, nem szeretik, nem ragaszkodnak Hozzá és nem kérik az Ő közbenjárását.
Mit mondjunk azoknak, akik Szűz Máriát megszomorítják? Hivatkozzatok a Szentírásra, ahol Ő sok helyen jelen van! Mondjátok: tépjétek ki vagy ragasszátok le azokat a részeket a Szentírásból, ahol Szűz Mária szerepel! Mondjátok: ne a szokások, hiányos hagyományok után menjetek, hanem csak a Szentírás után!
Kérdezzétek meg testvéreiteket: vajon az Úr Jézus szerette-e az édesanyját? Igen!!! Akkor egy igazi keresztény is hasonlóképpen kell eljárjon! Mit szólnál hozzá, ha egy testvéred téged köszöntene, de a melletted lévő édesanyádat észre sem venné? Örülnél-e neki?
Mi lett volna a Szűzanya igenje nélkül? A mennyei Atya terve nem valósulhatott volna meg, nem testesülhetett volna meg Jézus, a Szentlélek ereje hatástalan lett volna, Gábriel főangyal csalódottan ment volna vissza az Égbe…
Milyen részek hiányoznának a Szentírásból Mária nélkül? Jézus fogantatása; Mária látogatása Erzsébetnél; Mária magasztaló éneke; Jézus születése; Jézus felajánlása és megtalálása a templomban; a kánai menyegző. Hiányozna a keresztút, Jézus temetése, Pünkösd, a Napba öltözött Asszony a Jelenések könyvéből. Hiányoznának a Mária jelenések: Lourdes, Fatima, Medjugorje, Szőkefalva, Nagyfalu… Hiányoznának a gyógyulások, megtérések, jelek, csodák, üzenetek…Hiányozna az egész Újszövetség. Mária nélkül, mint zsidó vagy pogány lelkületűek az Ószövetségben élnénk. Valójában, mi fel sem tudjuk fogni azt, hogy mit köszönhetünk Szűz Máriának!
Mária igenje által: A mennyei Atya terve megvalósult; Jézus Krisztus megtestesült; a Szentlélek ereje kiáradhatott; Gábriel főangyal boldogan ment vissza az Égbe… Szűz Máriának köszönhetjük az egész Újszövetségi Szentírást és az egész Új Szövetséget!!! Megköszönjük Neki: a Karácsonyt, a Húsvétot, a Pünkösdöt! Hálásak vagyunk Máriának a gyönyörű Mária ünnepekért, zarándokhelyekért, üzenetekért, megtérésekért, gyógyulásokért…
A Szűzanya iránti tiszteletünk nemcsak a szobrokban, képekben, rózsafüzérekben, litániákban, Neki szentelt templomokban… nyilvánul meg, hanem az Ő erényeinek megélésében. Mint Mária igazi tisztelői: tisztaságunkkal, élő hitünkkel, engedelmességünkkel, másokért való közbenjárásunkkal, csendes szenvedésünkkel… akarjuk Őt utolsó leheletünkig és azután is határtalanul szeretni!!!
 
Tanítás, 2005. október elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát?
– Mint a világosság fiai Jézussal és Máriával kiszorítjuk a sötétséget ebből a világból!
– Egyre több közösséget hozunk létre Jézus Öt Szent Sebének engesztelésére!
– Naponta ítélkezünk saját bűneink felett, hogy a Szentlélek kiáradásakor Isten már ne ítélkezzen felettünk!
– A hierarchia és a karizma egységével a biztos kikötőbe segítjük az Egyház hajóját.
– Nagy felelősséget érzünk XVI. Benedek pápánk, Püspökeink, papjaink iránt, mert tudjuk, ők a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Azért imádkozunk, hogy jók maradjanak, jók legyenek! Tudjuk, Ők Isten legnagyobb ajándékai az egész emberiség számára, akkor is, ha nem becsülik őket.
– Isten ránk vonatkozó Akaratát minden körülmények között vállaljuk Jézus segítségével!
– Jövőnket és az egész emberiség jövőjét a mennyei Atya Kezébe, Jézus Szent Vérébe, a Szentlélek védelme alá, a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe, az összes Angyalok és Szentek oltalma alá helyezzük!
– Megbecsüljük, szeretjük, kezünket nyújtjuk felebarátaink felé, hogy így mindannyian megmeneküljünk!
– Minden pillanatban készen vagyunk az Úr Jézus fogadására, aki bármikor visszajöhet az Ég felhőin, az Angyalok társaságában, nagy dicsőségben, ígérete szerint!
– Hálásak vagyunk a jelekért és csodákért, amelyek az Ég ajándékai. Mi a megtéréseinkkel, megváltozott életünkkel ajándékozzuk meg az Égieket.
– Méltók akarunk lenni Mária szeretetére, mint az Ő szerető gyermekei!
– Elhisszük azt, hogy Jézussal és Máriával együttműködve, komoly engeszteléssel enyhíteni tudjuk a természeti katasztrófákat és az egész világot fenyegető járványos betegségeket is.
– Az Égiektől tudjuk, hogy az engesztelőkre való tekintettel, az ítélet napjai, ha nem is fognak megszűnni, de meg fognak rövidülni! Hála azért is, hogy a mennyei Atya ilyen nagy irgalomban részesíti az egész világot!
– Felajánljuk a teljes böjtöt: Hétfőn délig; Szerdán 3-ig; Pénteken este 6-ig az egész emberiség megtéréséért.
– A mennyei Atya gyermekei között, mi nem akarunk sem ateisták lenni, sem megtérés nélküli keresztények. Mi akarjuk keresni Isten Akaratát, mi az Égiek örömére akarunk élni!
– Jó kapcsolatban akarunk lenni az Őrangyalunkkal. A szeretet láncreakcióját akarjuk elindítani az emberek között az Égiek kérése szerint.
– Nemcsak végezni, hanem élni akarjuk a rózsafüzért.
 
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“C. Tibor a nevem, 50 éves, nős, nyugdíjas vagyok. Két leánygyermekünk van. Most el szeretném mondani, hogyan hozta az Úr Jézus a tudomásomra, hogy szeret engem és terve van velem.
11 éves koromban leálltak a veséim és a doktorok lemondtak rólam. Két hétig voltam kómában és három hónapi kórházi kezelés után meggyógyultam. Én akkor elhittem, amit egy természetfeletti hang mondott: “Ne félj! Meg fogsz gyógyulni!”
A katona iskola elvégzése után sajnos, nagyon eltávolodtam a jó Istentől. Számomra a minden, a szolgálatom és a lehúzó barátok lettek. Ekkor jött a második isteni figyelmeztetés az életemben. Egy szörnyű autóbaleset történt velem és a feleségemmel. A kocsi 95%-ban összetört. Hála az Égieknek, akik velünk voltak és ebben a helyzetben is megsegítettek, életben maradtunk. Sajnos, ez sem volt elég, hogy megálljak a széles úton. Felgyógyulva, tovább éltem az életemet, talán még gonoszabbul, az ital, a cigaretta és a bűn rabságában. Napirenden volt a családban a vita! Mindenki ellenségem volt, aki hitt Istenben, aki jót akart nekem.
Ekkor jött a harmadik isteni figyelmeztetés. Egy kivizsgálás alkalmával tudtam meg, hogy belső daganatom van. A félelem úrrá lett rajtam. A kislányom, Mónika, aki már járt elsőszombatra, Érsemjénbe, kicsit félve kezdett beszélni nekem Istenről, az engesztelő közösségről és az ima gyógyító hatásáról. Mindez három évvel ezelőtt történt. Akkortól rendszeresen jártunk az elsőszombatokra. Ott következett be a gyógyulás és a megtérés az életembe. Szívre tett kézzel, őszintén elmondhatom, nagyon boldogok vagyunk, békességben, szeretetben, káros szenvedélyek nélkül élünk.
Mindenért hála az Égieknek és az engesztelő közösségnek. Mostmár a mi családunkban a jó Isten és az Ő Szent Akarata van az első helyen. Naponta minden helyzetben megtanultuk kimondani: “Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod!” Az Oltáriszentség számomra olyan Valaki, akit emberi ésszel nem tudok felfogni, akit szavakkal nem tudok megfogalmazni, csak szívvel érezni!
Jelmondatom: “Uram Te vagy az én Mindenem, ezért felajánlom Neked az egész életem!”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Novemberben: A Szentlelket dicsőítve, kérjük az Összes Szenteket, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani.
Októberi házi feladat:
“MENNYEI ATYÁNK, SEGÍTS, HOGY NECSAK ÖNMAGUNKÉRT ÉLJÜNK, HANEM MÁSOKÉRT IS!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. október 1. 6-7.

 
20. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén.
Szent Pál apostolnak: a Kolosszeiekhez, a Tesszalonikaiakhoz és Timóteushoz írt leveleit olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Újuljatok meg gondolkodásmódotokban: levetve a régi embert és felöltve az új embert!”
Közös imaszándék: Szabadító és gyógyító imát végzünk beteg és a Gonosz által megkötözött testvéreinkért!
Konkrét feladatunk: “Imák nehéz helyzetben” című imafüzetet terjesztjük!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Hálaimát mondtál-e: a karizmáért, az engesztelő közösségért és minden lelki közösségért? Van-e bátorságod keresni és tenni Isten Akaratát? A legreménytelenebb helyzetben is él-e benned a remény? A mennyei Atya tetszésére vagy-e: alázatosságoddal, engedelmességeddel és hiteddel? Készen vagy-e a boldog találkozásra, Jézussal és Máriával? Engeded-e, hogy Jézus Szent Teste és Szent Vére új emberré változtasson? Elfogadod-e bűnbánó szívvel a bűnbocsánat szentségét? Uralkodva vagy szolgálva viszonyultok-e egymáshoz? Boldogan vállalod-e Jézusért a megaláztatásokat?
Elővetted-e, olvasod-e, éled-e, beszélsz-e a Szentírásról?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. október elsőpéntekére
“Ebben a hónapban arra akarlak benneteket megtanítani, hogyan válhattok új emberré. Ezzel kapcsolatosan egy kis történetet mondok el nektek: ‘Egy ember elhatározta, hogy egy másik országba költözik és ott fog élni élete végéig. Figyeljétek meg, hogyan gondolkodott és készült ez az ember az új országba való beilleszkedésre. Először is vett magának egy ismeretterjesztő könyvet, ami arról az országról szólt, ahova szándékozott menni. Abból a könyvből megtudta: melyek a szokások abban az országban; ki a vezetője; melyek a törvények; milyen nyelven beszélnek ott és mi a fizető eszköz. Ezután megtanulta az ország nyelvét és elkezdte gyűjteni azt a pénznemet, amelyet abban az országban használnak.’
Dicséretet érdemel ez az ember, mert okosan készült az új országba! Ti, úgy alakítsátok át gondolkodásmódotokat, hogy tudatosítsátok, földi életetek elébb-utóbb véget ér. Ha az Én Országom lakói akartok lenni, ti is vegyétek a kezetekbe, az ismeretterjesztő Könyvemet, a Szentírást, ami az Én Országomról szól. A négy Evangéliumból megismerhettek Engem. A Szent Könyvből megtudhatjátok, a Mennyországban Én vagyok a Király! A Bibliából megismerhetitek törvényeimet, amelyeket – boldogságotok érdekében – be kell tartsatok.
Az Én Országomban, csak a ‘Szeretet Nyelvén’ lehet beszélni, amit már a Földön kell gyakoroljatok a szolgáló szeretetetek által. Pénzeteket – ha Szent célokra ajánljátok fel vagy ha vele a rászorulókat segítitek – átutalhatjátok a mennyei Bankomba. Ha eszerint gondolkodtok és cselekedtek, jól készültök az Én Országomba és jócselekedettel teli szívvel fogtok Hozzám érkezni. Isteni elvárásom szerint gondolkodva és cselekedve levethetitek a régi embert és új emberré válhattok. Ilyen lelkülettel már nem fogtok félni az Én Országomba jönni, mert biztosítva lesz számotokra az Örök Élet!
Kérlek benneteket, szakítsatok világias gondolkodásmódotokkal és irányítsátok minden nap a figyelmeteket az Én Országomra. Előre figyelmeztetlek benneteket, lélekben mindig legyetek készen, mert még visszajövetelem előtt, sokan és hirtelenül az Én Országomba fognak kerülni. Addig is, arra kérlek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásmódotokat, hogy az Én Országom boldog lakói legyetek. Törekedjetek Engem minél jobban megismerni és megismertetni, megszeretni és megszerettetni másokkal is. Gondoljatok gyakran arra, Én a bűnösökért jöttem a Földre és megmentettem őket az életem árán is. Az Én Akaratom az, hogy Szentlelkem által újjászületve – új emberré válva – üdvözüljetek! Megáldalak benneteket az újjászületés kegyelmével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. október elsőszombatjára
“Drága Gyermekeim! Ha valóban új emberré akartok válni, gondolkozzatok el a következő tanításaimon!
A legtöbb ember, azért nem tudja megkülönböztetni az üzeneteket, hogy mi van Tőlünk és mi van a Gonosztól, mert nem ismeri az Újszövetség-i Szentírást. A mostani időben, hogy jó döntéseket hozzatok, szükséges ismernetek az Evangéliumokat, amelyben Szent Fiam életét, tanítását és cselekedeteit találjátok meg.
Vigyázzatok, mert a Gonosz világias életformára ösztönöz benneteket. A tehnika segítségével – ha nem jól viszonyultok hozzá – lefoglal és kifáraszt titeket, azért, hogy imádkozni már ne legyen se időtök, se kedvetek! A Gonosz, ‘a világosság angyalának’ teszi magát és sok mindenben utánozza az Istent, azért, hogy megtévesszen, maga mellé állítson és végül a pusztulásba vigyen benneteket. Ezért nem győzöm elégszer hangsúlyozni nektek az egyéni és közösségi ima fontosságát, amely által felfedezitek a Gonosz tervét és gyengítitek a Gonosz erejét.
Tudjátok-e miért engedi meg az Isten a szenvedést még az igazak életében is? Isten, a szenvedés által próbára teszi az igazakat, amely által lehetőséget ad nekik hűségük bebizonyítására. Akik Istenhez hűségesek, azok minden szenvedést és megaláztatást elfogadnak és felajánlanak Isten dicsőségére, a Gonosz emberei és a világ fiai ellenben ezt nem teszik. Ha szenvedtek, gondoljatok gyakran Jézusra, aki szenvedésével és halálával váltotta meg az emberiséget a bűn rabságából.
Kérlek benneteket, figyeljetek jobban a Szentlélek sugallataira, mert lesznek olyan események, amelyben ti is részt fogtok venni és nem lesz mindegy, hogy kire hallgattok és hogyan viselkedtek abban az időben. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel, mert nem mindenki fogja a javatokat akarni! Ne higgyetek el mindent, amit az emberek mondanak nektek! Ebben az utolsó időben minden napvilágra fog kerülni, ami az emberek szívében van! Ti maradjatok – új emberként – mindig szeretetben, akkor jól fogtok járni, bármi is fog jönni rátok. Ha minden nap, lélekben, megfogjátok Szent Fiam Kezét és az Enyémet is, ott leszünk mellettetek és minden segítséget meg fogunk adni nektek, amelyre szükségetek lesz! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. október elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Ma is összejöttünk a Szentháromság hegyén, azért, hogy együtt imádjunk, dicsőítsünk és engeszteljünk Téged.
Égi Atyánk tanítása: “Én, nagyon örülök annak, hogy ezen a Szent Helyen, úgy mutattok be Engem, amilyen valójában vagyok. Sajnos, Engem a legtöbb teremtményem büntető Istennek tart, pedig Én a Szeretet Istene vagyok. Tudnotok kell, a bűneitek miatt jön rátok a sok szenvedés. Én, szabadakarattal ajándékoztam meg minden teremtményemet. Sokan az ellenfelemre hallgatva, akaratukat Ellenem fordítják.
Figyelmeztetlek benneteket, a bűnben ne keressetek Engem, mert Én ott nem vagyok. A régi ember bűneit számoljátok fel isteni segítségemmel, hogy megtapasztalhassátok a Szeretetemet! Kérlek benneteket, gondoljatok arra, hogy Én a ti Teremtő, Fenntartó és Gondviselő Istenetek vagyok! Az Én Akaratomból jöttetek létre! Higgyétek el, Én nagyon szeretlek benneteket! Fiamat adtam értetek, hogy Megváltson benneteket bűneitektől! Ha Jézusra és Máriára hallgattok és Velük engeszteltek – a Szentlélek által – Országom boldog lakói lehettek. Boldogságotok, Országomban nem fog véget érni sohasem.
Én alig várom, hogy már a Földön is boldoggá tegyelek benneteket, mert ti boldogságra vagytok teremtve! A bűnbánat által térjetek vissza Hozzám! Jól éljétek meg a rendelkezésetekre álló rövid időt, mert a kegyelem ideje hamarosan lejár! Szemetek előtt, két csoportra fog oszlani az emberiség: egyesek – Velem – imádkozni és szolgálni fognak; mások – Ellenem -uralkodni és harcolni fognak a Gonosz fegyvereivel. Meg fogjátok látni mindegyik következményeit. Ti a bűnbánat által vessétek le a régi embert, alakuljatok át a szolgáló szeretet által új emberré. Ezáltal, kedves gyermekeim lesztek! Szentháromságos áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében
Nagy kegyelemnek tartom azt, hogy a Szentháromság hegyén, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén tehetek tanúságot. Elmondhatom, amióta megismertem a rózsafüzér imát nem hagytam el soha! Nt. Schek László a nevem, Kárásztelken vagyok plébános. 1957. július 18-án születtem, Monospetriben, egy hagyományos katolikus családban. Voltam elsőáldozó, bérmálkozó és azután szülői parancsra mentem a templomba.
A katonaság után, mint állategészségügyi technikus Isten nélkül éltem. A szórakozás, kártyázás mellett sajnos rászoktam az italozásra is. Mindig hálával gondolok a Szűzanyára, aki által visszatértem Istenhez, az egyik májusi hónapban. Életem megváltozásához, sok minden járult hozzá. Egy lelki közösségtől mindig erőt kaptam az újrakezdéshez! Nagyon erősen átjárták a szívemet az Úr Jézus Szavai, amikor először elolvastam a Szentírást. Átéltem a kettőséget is, amikor vonzott a világ is és az Úr Jézus is. Egy komolyabb változás felé egy álmom által segített az Úr. Azt álmodtam: a testem meg volt halva, a lelkem pedig szállt felfelé! Az Úr megfejtette az álmot: “Te, ezután már nem a testednek, hanem a lelkednek fogsz élni!”
Ezután már volt bátorságom megvallani az Úr Jézust a társaim előtt is. A különböző megpróbáltatások tovább segítettek a változásban. Édesanyámat 54 évesen, testvéremet 29 évesen veszítettem el! Én is többször voltam a halál szájában! 1983. januárjában, 26 évesen az Oltárhoz álltam ministrálni. Nem szégyelltem azt, hogy Isten segítségével pap akartam lenni. A 6 év teológia életem legszebb évei voltak. A teológia után ismerkedtem meg a fokolár lelkiséggel és jó papokkal, akik segítettek, hogy egyetemes módon gondolkodjak és minden embert szeretettel fogadjak a szívembe. A lelki növekedésem szempontjából, nagy segítség volt számomra a különböző Szent Helyeken való részvétel, az egyéni és közösségi ima és a papokkal való rendszeres találkozás.
Mit mondjak a Szentháromság Hegyéről? Meggyőződésem, ez Isten által kiválasztott, Szent Hely! A levegőben érezhető az Égiek jelenléte, a Szentség! Van bátorságom erről a Szent Hegyről, a gyógyulásokról, jelekről, üzenetekről… beszélni másoknak is. A tanítások, amelyek itt elhangzanak, megegyeznek a Szentírás és az Egyház tanításával. Ami itt történik: új! A Szentlélek tud új dolgokat is létrehozni, amitől nem szabad félni!
Hogyan látom én az egység karizmáját, amit János Atya és Éva Asszony kapott? Meggyőződéssel vallom, hogy ők Istentől kiválasztott személyek, akiket a Szentlélek vezet és beszél általuk! Az én meggyőződésem akkor szilárdult meg, amikor a Szent Hegyen birtokba vett a Szentháromság és az én számat használta fel arra, hogy a Szentháromság nevében köszönjem meg János Atyának és Éva Asszonynak azt, hogy együttműködnek az Égiekkel. Most szeretnék tőlük bocsánatot kérni, azért mert sokszor kritizáltam őket. Rájöttem arra: Istennek minden lehetséges; Isten Mindenható, Neki joga van bármi újat létrehozni. Számomra a karizma olyan, mint a Szűzanya és Szent József Szent kapcsolata. Elgondolkoztató: Éva Asszony férje és fia is helyesen viszonyultak ehhez a karizmához. Teljes meggyőződéssel vallom, kettőjük kapcsolata, amely több mint 19 éve tart, Isten egyedi ajándéka! Megköszönjük a jó Istennek és nekik is, hogy a sok megpróbáltatás ellenére – az emberek javára – vállalták a természetfeletti egységet, amit Isten kért tőlük!
Jelmondatom: “Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!” (Jel. 2,10)
 
III. Nagyfalu – előretekintés novemberre.
Közös imaszándék lesz: minden szentmisénket, imánkat, böjtünket, szenvedésünket, engesztelésünket… felajánljuk a tisztítótűzben szenvedőkért! Konkrét feladatunk lesz: “Engesztelés a Szent Háromság Hegyen” című imafüzetet fogjuk imádkozni és terjeszteni!
Szt. Pál apostolnak: Títuszhoz, Filemonhoz, a Zsidókhoz valamint Szent Jakab, Szent Péter leveleit fogjuk olvasni, élni!
Novemberben: 3-4-5-én, 11 órától lesznek az engesztelő programok a Szentháromság hegyén.
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Októberi házi feladat:
“MENNYEI ATYÁM, KÉRLEK SEGÍTS, HOGY A BŰNBÁNATBAN LEVESSEM A RÉGI EMBERT ÉS A SZOLGÁLÓ SZERETETBEN FELÖLTSEM AZ ÚJ EMBERT!”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. október 4.

 
6. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át a 126. (125.) Zsoltárt.
Havi mottó: “Akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek!” (126./125. Zsolt. 5. vers)
Közös imaszándék: azért könyörgünk együtt, hogy a mennyei Atya szívbéli dicsőítése által, növekedjék az engesztelőkben az öröm!
Konkrét feladatunk: a kilencedben, azután Hétfőn – Szerdán – Pénteken lemondunk a mennyei Atya iránti szeretetből a Televízió nézéséről. Így több időt nyerünk: a mennyei Atya, a családunk és a lelkünk számára!
 
Szentlélek Isten tanítása, 2007 októberében
“Szeretteim! Most arra kérlek benneteket, hogy ezután a Jézussal való boldog találkozásra való felkészülés legyen a legfontosabb dolog az életetekben! Lélekben legyetek mindig készen és úgy várjátok Jézust vissza a Földre. Minden nap legyetek annak a tudatában, bármilyen szép is a földi életetek, előbb vagy utóbb véget fog érni.
Bátorítalak benneteket, bízzatok Istenben, Aki olyan szép jövőt ígér övéinek, amilyen a teremtés óta még nem volt!
 
Vajon mire számíthattok Jézus visszajövetele előtt? A Földön teljes lesz a lelki sötétség! Akik szeretik a sötétséget, azok ezt nem fogják érzékelni csak a világosság fiai! A sötétség teljességében fog kiáradni a Szentlélek és be fog világítani – kivétel nélkül – minden ember szívébe. Ekkor fogjátok megismerni mindannyian a Szentháromságos Egy Istent, Aki segíteni fog mindazokon, akik Hozzá kiáltanak.
 
Mit tegyetek a rendelkezésetekre álló kegyelmi időben? Ma tartsatok bűnbánatot, még ma térjetek vissza teljes szívetekkel Istenhez és ne várjatok holnapig!
Jelenleg, abban a tisztulási időben vagytok, amikor úgy tűnik, mintha az Isten is elhagyott volna benneteket! A mostani idő hasonló a Keresztről levett Jézus testi állapotához egészen a Feltámadásig. Abban az időben, amikor Jézus meghalt és levették a Keresztről, az apostolok azon gondolkoztak vajon ezután mi fog történni? Örömükre, Jézus dicsőségesen feltámadt.
 
Akik Jézushoz tartoznak, azok bizakodva kell átmenjenek a lelki sötétségen! Legyen bátorítás számotokra a Zsoltáros szava: ‘Akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek!’ Az utolsó időben, amelyben vagytok, minden nap gondoljatok Jézus Szavaira, amit apostolainak és nektek is mondott: ‘Boldogok, akik nem botránkoznak meg Bennem!’ (Mt. 11, 6)
Lássátok meg lelki szemeitekkel és higgyétek el: a hajnal közeledik és hamarosan itt lesz a reggel!
Előre tudomására hozom a sötétség fiainak: jaj lesz azoknak, akik a sok-sok figyelmeztetésem ellenére is a bűneikben fognak maradni! Sok szenvedés fog rájuk várni!
 
A megtérés fiai, akik Istenhez fordulnak segítségért örülni fognak, mert hamarosan meg fogják élni a Földön a Mennyországot! Fogadjátok a szívetekbe Pál apostol szavait: ‘Amit az ember vet, azt le is fogja aratni! Aki tehát testébe vet, testéből arat majd romlást; aki pedig lelkébe vet, lelkéből arat örök életet!’ (Gal. 6, 8) Még világosabban mondom: Aki jelenleg konkolyt (rosszat) vet, konkolyt fog aratni! Aki jelenleg búzát (csak jót) vet, az búzát fog aratni!!!
Megáldalak benneteket az örvendezés lelkületével!”
 
Házi feladat októberre:
“MENNYEI ATYÁM SEGITS, HOGY CSAK A JÓT VESSEM A LELKEMBE ÉS A LELKEKBE, AZÉRT, HOGY CSAK JÓT ARATHASSAK!”

Előretekintés novemberre:

Novemberben: a Szentlélek Istent fogjuk dicsőíteni és ezt ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért.
Konkrét feladatunk lesz: a nyelv böjtjét fogjuk gyakorolni. Az élőkről – halottakról csak jót akarunk mondani vagy semmit!!!
Figyelem!!! Novembertől: elsőcsütörtökön, elsőpénteken, elsőszombaton és elsővasárnap; azután minden csütörtökön és vasárnap a közös engesztelő ima kezdőidőpontja 13 óra lesz!!!
a