2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. március 4- 5- 6.

 
1. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Márciusban a megfogamzott, megszületett és nem megszületett gyerekekért imádkozunk. Konkrétan, azokért a szülőkért, orvosokért, emberekért,… engesztelünk, akik a megfogamzott és megszületett gyermekeket nem szeretik.
“Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam szegény bűnösön!”.
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
A remény embereként hiteles keresztény vagy-e? Isten igazságossága, ösztönöz-e a jóban és visszatart-e a bűntől? Akarod-e megtisztított lélekkel befogadni a rád váró mennyei örömet? Hiszel-e betegségedben Isten gyógyító – szabadító erejében? A dicsőítés, hálaadás hatékony gyógyszerét használod-e rendszeresen?
 
Részletek Szűz Mária 2005 februári üzenetéből, magyarázattal.
“Ma, az örömre hívlak meg benneteket. Jézus, Szent Fiam, aki nagyon szeret titeket, vissza akar jönni a Földre és olyan örömet fog hozni, amely a világ kezdete óta még nem volt. Erre az örömre kell felkészítselek benneteket a szívetekben.”
Csak Istenben, tiszta lélekkel tudsz igazán örülni! Kérd hűségesen Istentől az örömet! Az elfogadott és felajánlott szenvedésből a legmélyebb öröm fakad. Ismételd gyakran: Isten szeret engem! Az Istenre való gyermeki ráhagyatkozás örömtelivé tesz! Kerüld a panaszt, a bírálatot és az önsajnáltatást. Lásd meg és tedd szóvá mások jó oldalát! Teljes, állandó és zavartalan örömben csak a Mennyországban lesz részed!
Hivatásod: az öröm befogadása, hordozása és továbbadása!
“Rövidesen egy rendkívüli kegyelemben lesz részetek. Mindenki ott ahol van, ahol él látni fogja a Mennyországot és az Isten fényében látni fogja önmagát, úgy ahogy van. Ez az esemény hamarosan bekövetkezik!!!” ”
 
Visszatekintés az elmúlt 6 évre.
Eddig, 72 elsőszombatot tartottunk Jézus Szent Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére, amelyből 67 Érsemjénben és 5 Nagyfaluban a Szentháromság hegyén volt. Mi lesz ezután a hetedik évben?
Az Úr Jézus üzenete volt: “Jöjjetek Irgalmas Szívemhez mély alázattal és bűnbánó lélekkel, hogy megmeneküljetek a Gonosztól”. 2005. február 14-én kérte az Irgalmas Szívű Jézus: “Márciustól, elsőpénteken, Irgalmas Szívem körül is gyűljetek össze minél többen!” Valami újra lezárult és valami újra elkezdődik?
Januárban mondta a Szűzanya: “Én, aki a Remény Anyja vagyok, el akarlak vezetni benneteket Szent Fiamhoz, Jézus Krisztushoz”. Februárban azt mondta: “Ha beindul az elsőpéntek – elsőszombat – elsővasárnap, a mennyei Atya megörvendeztetésére, akkor a kegyelem teljességével fogtok találkozni!”
2005. február 13-án meghalt Lucia nővér (a fatimai látnokok 3.személye), 97 éves korában, aki azért maradt a Földön, hogy elterjessze az egész világon Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletét (elsőszombat – önfelajánlás Szűz Máriának). Kérjük minden nap boldog Ferenc, boldog Jácinta és Lucia nővér közbenjárását életünkre, jövőnkre.
Szűz Mária, az utolsó időben, átadja a fő helyet, a vezetést, Szent Fiának, Jézus Krisztusnak és a mennyei Atyának.
 
II. Nagyfalu – jelen
Jézus üzenete 2005 március elsőpéntekén:
Feltámadt Jézusom, milyen legyen a szeretetem?
Konkrét! Csak elméletben lehet mindenkit szeretni. Konkrétan csak azt, akivel éppen kapcsolatban vagy.
Igazi! A te szereteted akkor igazi, ha szolgálatban, türelemben, megbocsátásban, segítésben, ajándékozásban, Nekem tetsző életformában nyilvánul meg. Az nem baj, ha ez nem mindig sikerül, de igen nagy baj, ha nem törekszel rá.
Adakozó! Aki szeret, annak mindig van adnivalója.
Helyes! Csak az szeret helyesen, aki csak azt a jót akarja a másiknak, amit Én látok jónak!
Növekvő! A szeretet mindig növekszik, ha tovább adod. Elsősorban, mindig abban növekszik a szeretet, aki adja. Ha ezt megérted, mindent megértettél, ami szükséges a boldogságodhoz.
Szelíd! A szeretetedet bárkinek felkínálhatod, de soha ne erőltesd senkire!
Kemény! A szeretet nagyon kemény is tud lenni, ha azt látja, hogy a másik félnek arra van szüksége, hogy helyesen éljen.
Ellenségszerető! Csak az beszélhet szeretetről, aki az ellenséget is képes szeretni, érte imádkozni, érte minden fájdalmat felajánlani.
Áldozatos! A szeretet elsősorban áldozat és nem élvezet a Földön. Ennek belátása örök boldogságod kulcsa. Nem azért kell szeretni valakit mert jó, hanem azért, mert te jó vagy és azért, hogy ő is jó legyen.
Feltámadt Jézusom taníts meg engem akaratod szerint szeretni!!!
 
Szűz Mária üzenete 2005 március elsőszombatján:
“Drága Virágaim! Örömömre vagytok, hogy ilyen sokan eljöttetek a Szentháromság hegyére ebben a hideg időben is. Azért vagytok az Én Virágaim, ebben a hideg télben, mert hisztek abban, hogy Szent Fiam vissza fog térni a Földre.
A mennyei Atya megörvendeztetésére kezdeményeztem: az elsőpéntek, az elsőszombat és az elsővasárnap megtartását. Ma nézzetek jól körül. Fehérbe öltöztettem értetek a tájat, azért, hogy rámutassak arra, ilyen hófehér lélekkel kell várjátok Szent Fiam visszajövetelét.
Szeplőtelen Szívemre figyeljetek, amelynek a diadala elkezdődött.
Rátok való tekintettel a Szentháromság sok országnak és nemzetnek fog megkegyelmezni.
Itt, a hegyen, meg akarlak tanítani benneteket Szent Fiam örök imádására, aki az Oltáriszentségben jelen van. Újra felhívom a figyelmeteket a három erényre: az Istennek való engedelmességre, a jóban való állhatatosságra és az Égiekbe vetett bizalomra, amelyre valóban nagy szükségetek lesz az elkövetkezendő időben. Ezek az erények nagyon tetszenek Nekem és a mennyei Atyának is.
Ti, akik eljöttetek ide a hegyre, nagy örömömre vagytok. Veletek fogom megismertetni Szent Fiam tervét az elkövetkezendő időben. Meg fogjátok látni, a közeljövőben, olyan Erő és olyan Fény fog a kis kápolnából kiáradni az egész világra, a ti hiteteken keresztül, amely a világ kezdete óta még nem volt.
Ahogy eljöttetek, ebben a hideg évszakban ide, úgy ezután is gyertek el, hogy megörvendeztessétek az Égieket. Higgyetek és maradjatok szép Virágaim, hogy amikor Szent Fiam eljön összegyűjthesselek egy csokorba és átnyújthassalak titeket boldogan Neki.
Soha ne felejtsétek el: nagyon örülök nektek!!!
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
 
A mennyei Atya üzenete 2005 március elsővasárnapján:
Mennyei Atyám szeretsz-e engem?
“Őrök szeretettel szeretlek! Ennek a szeretetnek nincs se kezdete se vége! Szeretetem által létezel. Az Én szeretetem mindig megértő szeretet, ha nem mindenben helyeslő is. Én nem azért szeretlek téged mert jó vagy, hanem azért mert Én Jó Vagyok! Szeretetemet néha azért nem érzékeltetem veled, hogy többre értékeld az Adományozót, mint az ajándékot. Én, a szeretetemet közvetlen és közvetett módon érzékeltetem veled. Szívedben békét, nyugalmat teremtettem, ez az Én közvetlen módon megnyilvánuló szeretetem. Egészen közvetlenül, csak a halálod után fogod érezni határtalan szeretetemet. Közvetett módon az emberek, az események, a természet szépségein keresztül mutatom meg a szeretetemet. Szeretetem irántad nem ismer határt! Igazán boldogítani csak azt tudom, akinek Én vagyok a legfontosabb! Amikor nem érzed jelenlétem melegét, akkor tudd meg, hogy rajtad van a szeretés sora!”
Mennyei Atyám, én hogyan szeresselek Téged?
“Nekem elsősorban nem az imád, böjtöd,… kell, Nekem elsősorban Te kellesz. Az szereti a Szeretetet, aki enged Engem önmagában szabadon működni. Közvetlenül, Engem úgy lehet szeretni, ha ezt őszintén elmondjátok és teszitek az Én Akaratomat. Közvetve az embereken keresztül, lemondásaid által árad ki a szereteted Felém. Az Isten szeretéshez jóakarat kell!”
Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért.
 
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“Én hiszem, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben. Csodálom isteni erejét, amellyel nagyon sokáig megőriz a kegyelmi állapotban. Boldog vagyok amikor, akár egyedül, akár közösségben szentségimádáskor szerethetjük az Úr Jézust. Naponta több időt töltök az Oltáriszentség előtt hidegben – melegben egyaránt. Ilyenkor kinyitom az Oltárszekrényt, mert látni akarom Jézust; gyertyát gyújtok Előtte, mert Ő az életem Világossága; megcsókolom az Áldoztató kelyhet, mert szeretem Jézust; hetente többször áldást adok az Áldoztatókehellyel a négy égtáj felé, hogy így csökkenjen a rossz és növekedjen a jó a világban. Boldog vagyok, amikor a szentmisén eggyé válhatok Jézussal és másoknak is felkínálhatom Őt. Kimondhatatlanul fáj a lelkem, amikor azt látom sokan nem értékelik a világ legnagyobb Értékét. Utazás előtt kérem Jézus áldását az Oltáriszentség előtt. Utazás alatt a Jelenlétében vagyok. Templomok, keresztek mellett elhaladva mondom: Imádlak Jézusom. Az Oltáriszentségben lévő Jézus nélkül olyan lenne az életem, mint egy igazi temető! Számomra Jézus az Oltáriszentségben: a Levegőm, a Szívdobbanásom, a legjobb Barátom, Örömöm, Tanárom, Életem,… Mindenem!!! (János atya)
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
A következő hónapokban is folytatódik az engesztelő lelkigyakorlat az Égiek Akarata szerint.
Milyen szándékra imádkozzunk? Áprilisban: az Irgalmas Jézus szándékára, hogy képesek legyünk az Ő megbocsátását befogadni, hordozni és tovább ajándékozni!
Májusban: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékára, hogy állandó testi-lelki tisztaságban, hűségben tudjunk élni!
Júniusban: A két Szent Szív – Jézus és Mária – szándékára, hogy képesek legyünk a pozitív közösséget keresni, szeretni és építeni.
A következő hónapokban: elsőpénteken, elsőszombaton de. 11-órától, elsővasárnap du. 3-órától kezdődik Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az imatalálkozón, a Mennyei Atya megörvendeztetése.
NB: Próbáljuk meg olyan komolyan élni a kilenced minden hónapját, mintha az lenne az utolsó!!!
 
Márciusi házi feladat:
“NEKED MINDENKIT CSAK SZERETNI SZABAD!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. március 3-4-5.

 
13. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban.
Márciusban: a Szentírásból Szent Lukács evangéliumát olvassuk és éljük.
Havi mottó és röpima: “Uram, tégy engem Békéd eszközévé!”
Közös imaszándék: a szenvedélybetegek megtéréséért, megszabadulásáért, meggyógyulásáért ajánljuk fel ezt a hónapot.
Konkrét feladatunk: Húsvétig – szívbékénk érdekében – végezzünk egy alapos szentgyónást!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Igazi engesztelőként teszed-e a jót, Isten Akaratát? Jézus, feltámadva vagy felfeszítve él-e a szívedben? Amikor áldozol – személyesen Jézussal – találkozol-e? Embertársaidban az Úr Jézust szolgálod-e? Végzed-e engesztelésül – lélekben – a Szentháromság hegyen, az Égiek által kért imákat? Isten Végtelen Szeretetéről szoktál-e beszélni? Az Élő Jézus, Élő Szavát felismered-e a Szentírásban? Hiszed-e azt, hogy Isten, bár láthatatlanul, mindig melletted van?
Tudatosítottad-e, minden nap, az Élő Jézus jelenlétét: önmagadban, az Oltáriszentségben és a felebarátaidban?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. március elsőpéntekén
Elgondolkodtam azon, milyen jó lenne, ha az egész világon béke lenne, főleg az emberi szívekben. Vajon békétlen, zűrzavaros világunkban vannak-e még olyan emberek, akik a béke eszközei? Hallunk: háborúkról, katasztrófákról, járványos betegségekről… ezek, a szívekben lévő bűnöknek, békétlenségeknek a következményei! Az Úr Jézus és Szűz Mária, meg akarnak minket tanítani, hogyan is lehetünk a béke eszközei!
Az Úr Jézus ezt mondta nekem: “Engesztelő gyermekeim közül a legtöbben hallgatnak a Szavamra és Azt gyakorlatba is teszik. Ezáltal megkapják Tőlem a Szív Békéjét, amely az Én Békém! Ez a legtöbb, amit kaphattok Tőlem! A szívbékével rendelkezve, lehettek az Én Békém eszközei! Nagyon sokan élnek az emberek között, Nélkülem és ellenem, akik nem várnak Engem vissza a Földre! Miattuk, nagyon szomorú az Én Szívem! A Szentírásban olvashatjátok: ‘Vajon, amikor újra visszatérek hozzátok, találok-e hitet a Földön?’ A hit az, ami szinte kihalt az emberek szívéből! Ti törekedjetek azok közé tartozni, akikben van élő hit, mert azok az Én áldott gyermekeim közé fognak tartozni, égi békével a szívükben. Tudnotok kell, a világ most egy nagy tisztulás alatt áll! Nagyon közel van az az idő, amikor a mostani kegyelmi idő után, hirtelen, nagy sötétség fog borulni az egész világra. Abban az időben nagy zűrzavar lesz mindenütt. Ti, akik a bűnbánatban és a bűnbocsánatban Engem akartok választani, ne féljetek senkitől és semmitől! Ti, bízzatok Bennem és Édesanyámban, meg fogjátok látni, mi megsegítünk titeket a Szentlélek által. Megáldalak titeket az Én Isten-i Békémmel!”
 
Mit kell tudni a békéről?
Csak azok kapják meg az Úr Jézus egyik legnagyobb ajándékát, a szívbékét, akik Isten útján járnak. Az Úr Jézus békéje mindig a jóra irányul! Akik békében élnek Istennel, azok békében tudnak élni embertársaikkal is. Az Úr Jézus békéje, a szívetekben, a külső békétlenség ellenére is megmarad!
 
Szűz Mária tanítása, 2006. március elsőszombatján
Feltehetjük a kérdést: Vajon mit kell tudni és tenni, hogy Jézus békéjét megtapasztalhassuk a szívünkben?
A Szűzanya sok helyen, ahol megjelent, beszélt a szív imájáról és a szív békéjéről. Szűz Mária, azt mondta: “Ha keresitek és teszitek Isten Akaratát, megtapasztaljátok a lelki békét, amit senki más nem adhat meg nektek, csak az Isten. Az Ő Akaratában van a ti békétek, örömötök és üdvösségetek!”
Az elmúlt hónapban, egy jövőre vonatkozó látomásban részesültem. Abból megértettem, hogy rövid időn belül: fizikai és lelki sötétség fog borulni az egész emberiségre. Ez hirtelen fog megtörténni, ahogy a Szentírásban olvashatjuk: “Úgy fog rátok törni az a nap, mint várandós asszonyra a fájdalom.”
A Szűzanya még a következőket mondta: “Gyógyíthatatlan betegségek fognak elterjedni az egész világon! Az emberek félni fognak. Isten, ezt megengedi, mert az emberiség egy Isten nélküli világot épített fel, amely most hozza meg a termését. Az emberiségnek meg kell tisztulnia: a bűntől, a hamisságtól… és vissza kell térnie Istenhez, akitől eltávolodott, mert másképpen nem lesz jövője. Mindenhol azt fogják mondani, hogy nincs gyógyszer a gyógyíthatatlan betegségekre. Én azt mondom, hogy van!!!
Én, Aki a Remény Anyja vagyok, tudok nektek segíteni! Az Én Szeplőtelen Szívemben mindenkinek van helye, aki alázattal, bűnbánattal beismeri bűneit és bocsánatot kér Szent Fiamtól. Aki elhiszi, hogy Isten megbocsát neki, új életet kezdhet! Az Én Szívemben, Édesanya-i szeretetem által, megóvlak benneteket minden rossztól, amit a Gonosz ellenetek elkészített. Általam, nem vagytok reménytelenek! Jövök hozzátok, segítek nektek, ha ti ezt kéritek. Én segítek nektek, hogy megtisztuljatok a bűnbánat által, így Szeplőtelen Szívembe térjetek, a legbiztosabb Menedékbe, ahol világosságot fogtok kapni a sötét időben. Ebben a nagyböjti időben, vegyétek komolyan, amit most újra mondok nektek: alázatosan kérjetek Istentől bocsánatot és higgyetek Isten bűnbocsátó hatalmában! Így, megkapjátok a lelki békét, Oltalmamban részesültök és nem fogtok félni senkitől és semmitől. Véssétek jól a szívetekbe, mert nagy szükségetek lesz rá: aki hisz, annak minden lehetséges! Megáldalak titeket az élő hit kegyelmével!”
 
Hogyan kerülhetünk az Úr Jézus Irgalmas Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába?
Az alázat megélése által! Tudjuk, hogy csak teremtmények vagyunk. Alárendelt lelkülettel kérjük az Égiek segítségét.
A bűnbánat megélése által! Beismerjük, megbánjuk bűneinket és az Úr Jézustól bocsánatot kérünk.
A hit megélése által! Amit az Úr Jézus és Szűz Mária kérnek elhisszük és megtesszük, akár áldozatok árán is.
 
Hogyan győz bennünk a Két Szent Szív?
Az önfelajánlás megélése által! Felajánljuk magunkat a Két Szent Szívnek, hogy Akaratuk szerint rendelkezzenek velünk.
A remény megélése által! A legreménytelenebb helyzetben is bízunk az Úr Jézus és Szűz Mária segítségében.
Az újrakezdés megélése által! Soha nem adjuk meg magunkat a bűnnek. A bűnbánatban és a bűnbocsánatban mindig újrakezdünk.
Ha így élünk, a Úr Jézus és Szűz Mária kettős védelme alá kerülünk.
Ők győzni fognak bennünk és velünk, sőt általunk azokban is akikért engesztelünk!
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. március elsővasárnapján
Ma, a lelkigyakorlatok harmadik napján, amikor meg akarjuk örvendeztetni a Mennyei Atyát, arra gondolok, hogy már a tizenharmadik alkalommal tartjuk az elsővasárnapot, a Mennyei Atya tiszteletére. Akármilyenek is az életkörülményeink, bármilyen sötétség is borul a lelkünkre és az emberiségre, azt sohase felejtsük el, Isten soha nem hagy el minket.
Újra megkérdeztem a mennyei Atyát: mivel örvendeztethetnénk meg Téged? A következőket mondta:
“Higgyetek egyre jobban Bennem, – az egyre jobban terjedő hitetlenség ellenére – legalább ti, akik engeszteltek Engem. Ha elhiszitek azt, hogy a Béke Királya és a Béke Királynője vezet titeket, akkor tudok rajtatok segíteni. Legalább annyit ismerjenek el a teremtményeim, hogy Tőlem származnak és előbb vagy utóbb Hozzám térnek vissza. Tudjátok meg, Én nagyon régtől vártam arra, hogy ti, teremtményeim legalább egy napot szenteljetek tiszteletemre. Ezt tőletek megkaptam. Sohasem fogom ezt elfelejteni nektek. Köszönöm mindenkinek az áldozatát, amit Értem, Szent Fiamért és a Szűzanyáért hoztok a Szentlélek segítségével. Atyai áldásom kísérjen tovább is titeket, engesztelő utatokon!
 
Mit kell tudjunk a kísértésről?
A kísértés: a Gonosz Lélek belső késztetése arra, hogy a rosszat tegyük meg; a jót ne tegyük, és különböző túlzásokba menjünk bele. Leginkább a Gonosz Lélek rendetlen: evésbe, ivásba, érzékiségbe, lustaságba, anyagiasságba, gőgbe, irigységbe, haragba, Isten nélküli vagy Isten elleni életbe akar bele vinni, a beleegyezésünkkel. A kísértés csak akkor válik bűné, ha abba, akár gondolatban is beleegyezünk! A Gonosz az Istenfélőket kísérti a rosszra, a bűnben élőket békén hagyja. Tudnunk kell, Isten sohase enged erőnkön felüli kísértést. Azért engedi meg Isten a Gonosznak, hogy megkísértsen, hogy ezáltal próbára tegyen, mi van valójában a szívünkben; edz minket a harc által; megtisztít a hibáktól, alázatossá tesz, lehetőséget ad az érdemszerzésre… Életünk utolsó leheletéig számíthatunk a Gonosz támadására, ezért állandóan vigyáznunk kell. A Gonosz Lélek mellett még a gonosz emberei, eszközei és a gyenge természetünk vihet a bűnbe.
Hogyan védekezzünk a kísértés ellen? Határozottsággal; állandó szeretetben maradással, imával, böjttel; a bűn következményeire való gondolással; Jézus, Mária, az Angyalok és Szentek segítségül hívásával; szenteltvízzel; a bűnalkalom kerülésével; rendszeres gyónással; szabadító imával; a jóban való kitartással…
“Boldogok, akik szívbékéjük érdekében ellenállnak minden kísértésnek!”
 
Tanúságtétel az Szentírás évében
M. Gyöngyinek hívnak. Férjemmel és három gyermekünkkel már a hetedik éve tartozunk az engesztelő közösséghez. Fogorvosként dolgozom Nagyváradon. Katolikus családban születtem és nevelkedtem, ahol a szüleim jó példájukkal vezettek engem az Úr Jézus és Szűz Mária szeretetére.
Amikor az egyetemre kerültem, sajnos eltávolodtam a Jó Istentől. Ott ismerkedtem meg a férjemmel, akivel a templomban kötöttünk házasságot! Isten keresésének az időszaka kezdődött el mindkettőnk számára. Első gyermekünk születése után, lelki krízisbe kerültem. Ekkor, újra elkezdtem teljes szívemből imádkozni. Isten megsegített! Néha, elmentünk a templomba, de nem gyóntam és nem áldoztam, arra gondolva, úgyis visszaesek a bűneimbe.
A lelki életnek a keskeny útjára, a görög katolikus pap sógorom és a Medjugorje-i zarándokutak által kerültem vissza. Sok-sok megválaszolatlan kérdéssel a szívemben eljutottam az elsőszombatokra. Ott, először éreztem meg igazán, hogy Isten nagyon közel van hozzám és úgy szeret engem, ahogy vagyok. Ezt átélve, olyan boldog voltam, hogy csak sírni tudtam. Az életgyónásom által megtisztulva és az életfelajánlásom után, rájöttem arra, az életemben a legfontosabb felfedezni és megtenni Isten rám vonatkozó Akaratát. Családunk élete gyökeresen változott meg, amikortól “Igent” mondtunk Istennek.
Gyermekeinket az Úr Jézusnak és a Szűzanyának ajánlottuk fel. Az engesztelő programokról hazatérve, a munkahelyemen is megpróbáltam megtenni a tanításokat. Minden nap: Jézus Öt Szent Sebébe és Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe helyezek mindenkit. Ezek után hiszem, bármi történik is velem, az Isten Akarata. Fordulópontok előtt: az imádságon keresztül, a Szentírás által és lelkivezetőinket megkérdezve… keressük és kapjuk meg a választ. Az út, amelyen elindultam a családommal, számunkra egyirányú út! Csak előre és felfele akarunk nézni! Minden nap, kérjük az állhatatosság kegyelmét, hogy a nehézségek ellenére is megmaradjunk a keskeny úton. Én hiszem azt, hogy Nagyfalu Isten által kiválasztott hely, Fatima és Medjugorje folytatása. Minden nap hálát adok Nagyfaluért, az engesztelő közösségért, a megkapott válaszokért, az ott kapott kegyelmekért.
Jelmondatom: “Hiszem azt, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Áprilisban: II. János-Pál pápa közbenjárását kérjük (aki egy éve halt meg): XVI. Benedek pápáért, püspökeinkért, papjainkért, a szerzetesekért, engesztelő közösségünkért… azért, hogy az Isteni Irgalmasság hordozói és továbbítói legyenek.
Konkrét feladatunk: megbocsátunk mindenkinek, és bocsánatot kérünk azoktól, akiket mi bántottunk meg!
Áprilisban: Szent János evangéliumát olvassuk és éljük.
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Tisztelendő Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Márciusi házi feladat:
“URAM, TÉGY ENGEM BÉKÉD ESZKÖZÉVÉ!”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. március 2-3-4.

 
25. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus szenvedését, halálát és feltámadását (Lk. 22.-23.-24. fejezetek)
Havi mottó: “Aki hagyja magát, hogy megalázzák, Isten felmagasztalja!”
Közös imaszándék: az összes nemzet, valamint nemzetünk egyházi és állami vezetőiért engesztelünk, hogy döntéseiket mindig Isten Akarata szerint hozzák meg!
Konkrét feladatunk: minden reggel fél hét és hét óra között, az egymásért végzett közbenjáró imáinkat: ülve vagy térdelve végezzük el!
Éjszakai engesztelő ima-virrasztást vár a mennyei Atya az új idők apostolaitól, minden péntekre virradóra (0-1 óra között), egészen Húsvétig, a természet rendjének a helyreállításáért!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Elfogadod-e Isten Akaratát a betegségedben, legyen az akár: gyógyulás, tisztító- engesztelő szenvedés vagy felkészülés az örök életre? Rászoktál-e a természetes vízre, egészséged érdekében? A természet rendjének a helyreállításáért, a világjárványok elmaradásáért, a világbékéért… vállalsz-e engesztelő imavirrasztást? Az Úr Jézus biztonságos hajójára ráléptél-e a bűnbánatod, szolgáló-szereteted, törvénytiszteleted… által? Minden reggel az Égiek oltalma alá helyezed-e önmagadat, szeretteidet? Családodat, Isten útján segíted-e vagy akadályozod-e? Lelked meggyógyulása érdekében megbocsátottál-e minden ellenségednek?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2007. március elsőpéntekére
“Most megmagyarázom nektek e havi mottó értelmét! Amikor Én a Földön éltem, a keresztre feszítésem előtt, a római katonák: leköptek, a fejemre töviskoronát tettek, kezembe nádszálat adtak… így aláztak meg Engem! Még Arcul is ütöttek! Akkor azt mondtam az elkövetőknek: melyik jócselekedetemért ütöttetek Arcul Engem? Ha rosszat tettem, bizonyítsátok be! Az Igazságot meg kellett mondanom, de nem ütöttem vissza, mert akkor olyan lettem volna, mint ők. A Földön – látszólag – az erős győz! Te, akkor győzöd le önmagad, ha nem ütsz vissza a téged megalázónak! Az Én Országomban nem az erő a fontos, hanem az alázat! Az Én Országomba nem jut be a gőgös ember, csak az, aki le tudja győzni önmagát és így válik alázatossá.
Tanácsom: ne gyávaságból légy megalázkodó, hanem Igazságban légy béketűrő! Az alázatos ember követi az Én Példámat és tanításomat! Tudnotok kell, hogyha az alázatosságot gyakoroljátok, a Gonosz felett is győzedelmeskedhettek. Aki hagyja magát, hogy megalázzák és felajánlja azt a mennyei Atyának, az már a Győztes oldalán áll, mert benne a gőgöt az alázat váltotta fel. Így élve, számíthattok a mennyei Atya felmagasztalására és arra, hogy Országunk boldog lakói lesztek! Megáldalak benneteket az alázatosság lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2007. március elsőszombatjára
“Drága, kicsi Virágaim! Akiket eddig neveltem, tanítottam és akik hallgattak Reám, azok eljutottak egy olyan lelki szintre, hogy képesek másokat a lelki sötétségből a lelki Világosságra vezetni! Tudjátok meg, hogy közeledtek ahhoz az időhöz, amikor már nem fogunk adni tanításokat, ‘olyan módon’, ahogy eddig tettük. Ezzel, arra figyelmeztetlek benneteket, hogy vegyétek komolyan a Szentháromság hegyén eddig elhangzott tanításokat és aszerint éljetek! Akik, azzal a tiszta szándékkal jönnek az engesztelő közösségbe, hogy tanuljanak Tőlünk, azokat fel tudom használni, a ‘lelkeket mentő Tervem’ megvalósításában. Legyetek készen, mert a közeljövőben, mindenki át fog menni egy ‘Istentől jövő vizsgán’ és ennek függvényében fogtok Munkatársainkká válni! Most tanuljátok az egyik legnehezebb leckét, ami a havi mottóban van: ‘aki hagyja magát, hogy megalázzák, azt Isten felmagasztalja’.
Tudnotok kell, az alázatosságot nem lehet jól megtanulni, csak jól megélni! Isten megengedi még a választottjainak is azt, hogy meg legyenek alázva, azért, hogy az Általunk elvárt lelkülettel rendelkezzenek! Csak alázatos lelkülettel lehettek megbízható eszközeink Isten Szőlőskertjében és csak így számíthattok a mennyei Atya részéről jövő felmagasztalásra. Jegyezzétek meg jól: az alázatos embert a Szentlélek, a gőgös embert a Gonosz lélek vezeti! Szent Fiam, amikor a Földön élt, sokszor megalázták, de Ő nem vágott vissza senkinek, mert akkor olyan lett volna, mint azok akik megalázták. Én, az alázatosságommal nyertem el mennyei Atyám tetszését. Az eltelt időben ‘egy lelkiséget’ adtam nektek és arra tanítottalak eddig, amire a lelketek és a lelkek érdekében a legnagyobb szükségetek van!
Most, azt kérem tőletek, hogy az eddig, Tőlünk kapott tanításokat könyv formájában adjátok ki, hogy a tanulékonyak olvashassák, ezáltal megtérjenek és növekedjenek a lelki életben! A jövőben legyetek nagyon óvatosak és imádkozzatok többet, nehogy félrevezessen a Gonosz benneteket! Előre figyelmeztetlek titeket, hogy rövidesen, lesznek: ‘hamis tanítások, hamis jelek és hamis csodák’, amelyek a Gonosztól lesznek. Ő meg akar téveszteni benneteket és el akar szakítani titeket az Istentől! Ne kövessétek a Gonosz hamis tanításait!!! Az Ellenség követői ‘hamis alázattal’ fognak próbálkozni, hogy a keskeny útról letérítsék még az igazakat is! Jelenleg, a világban, sok a tudatlan, de gőgös ember, akiket csak alázatos lelkülettel lehet tanítani! Ha hallgatnak rátok és bűnbánatot tartanak, ők is felszállhatnak a ‘Nagy Hajóra’ és bár utolsóként, ők is eljuthatnak az ‘Új Világba’!!! Tudjátok meg, hogy elsősorban azok fognak átmenni ebből a világból az ‘Új Világba’, akikben alázatos, szolgáló szeretet van!!! Ilyen lelkületben élve, számíthattok Istentől jövő felmagasztalásra!!! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2007. március elsővasárnapjára
Drága, mennyei Atyánk! Ma, a 25. alkalommal gyűltünk össze, mi kicsiny teremtményeid, a Szentháromság hegyén, azzal a szándékkal, hogy megörvendeztessünk Téged, mint Teremtő Istenünket! Közös engesztelésünkkel, bocsánatot kérünk Tőled, azok nevében is, akik nem ismernek és nem szeretnek Téged! Kérünk, tekints azokra, akik szeretnek Téged, megteszik Szent Akaratodat és az igazakra való tekintettel mentsd meg az egész emberiséget!
A mennyei Atya válasza: “Nagyon örülök annak, hogy az Általam megteremtett világban, még vannak olyan gyermekeim, akik szeretnek Engem! Tudjátok meg, hogyha nem lennének Hozzám hűséges gyermekeim, a Föld, amelyen éltek, már régen nem létezne! Fájdalommal mondom nektek: ennek a nemzedéknek nagy része kizár Engem az életéből és Nélkülem akar élni! Mégis, a Hozzám hűséges gyermekeimre való tekintettel, még adok egy esélyt a bűnben élőknek, a megtérésre! Több lehetőséget már nem fog kapni ez a nemzedék! Készüljetek fel a bűnbánatban, mert a Szentlélek tüze minden hamisságot fel fog tárni minden teremtményem előtt! Előre mondom, akik azután is meg fognak maradni a bűneikben és nem tartanak bűnbánatot, azokkal már Én sem fogok tudni mit kezdeni!
Gondoljátok végig, mennyit kellett tűrjek teremtményeimnek, évszázadokon keresztül, mind a mai napig, amióta Jézust keresztre feszítették. Már elegem volt a várakozásból! Nem hagyom tovább magukra a Bennem bízó gyermekeimet! Tudnotok kell, azért küldtem a Földre a ‘Legtisztább Teremtményemet, Máriát’, hogy felkészítsen benneteket, a Földre visszatérő Jézussal való találkozásra! Nemsokára ‘Nagy Kegyelem’ száll a Föld lakóira, de ‘Nagy Tisztulásra’ is számíthattok. Ez olyan lesz, amilyen eddig még nem volt! Kicsi, egyszerű, választott gyermekem által mondom el mindezeket nektek, azért, hogy megszégyenítsem a gőgösöket! Számíthattok arra, hogy a közeljövőben, Én meg fogom dicsőíteni magamat azokkal a gyermekeimmel, akik ebben az utolsó időben is kitartanak Mellettem! Újra mondom: Én, a ti Teremtő Istenetek, nagyon örülök nektek, akik ‘minden időben’ összegyűltök megörvendeztetésemre!!! Bárki, bármit mondhat rólatok, Én most azt mondom nektek, hogy nem fog elmaradni a jutalmatok!!! Most, azt kérem tőletek, hogy a nehéz időben is tartsatok ki mindvégig Mellettem, segítve egymást a Hozzám vezető úton! Akiket ezután is megaláznak Értem, azokat Én felmagasztalom!!! Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtételek a felebaráti szeretet évében
Még mielőtt az engesztelő közösségbe jöttem volna, már akkor a Szentháromság és a Szűzanya dolgoztak az életemben, hogy keressem és tegyem meg Isten Akaratát. Ft. Mihăeş Józsefnek hívnak. Bihar megyében, Rézbányán vagyok római katolikus plébános. 1965. október 21-én születtem egy vallásos, katolikus családban. Kicsi koromtól fogva találkoztam az élet nehézségeivel. 19 km-re utaztunk vonattal vasárnaponként a szentmisére. Sokszor nagy volt a hideg, de az öröm, amit kaptam a szentmisén sokkal nagyobb volt: 10 éves koromtól kezdve jártam ministrálni.
Minden elsővasárnap az imacsoportunkkal elmentünk egy öregotthonba, akik jobban vágytak a szeretetre, mint az anyagiak után. Szent Ágoston szavait hallva egyik szentmisén – “Magadnak teremtettél Uram minket és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned Istenünk!” – megváltozott az életem. Minden feltett kérdésemre Jézus adta meg a választ, Aki vezet és védelmez életem minden helyzetében. Szerettem Szentségimádáson is részt venni. Egyik Szűzanya ünnepen egészen Neki ajánlottam magamat! Sok zarándokhelyen megfordultam. Így jutottam el 2004. nyarán Érsemjénbe, azután Nagyfaluba. A Szentháromság hegyén, az emberek arcán lévő öröm érintett meg a legjobban. Sok kegyelmet és lelki örömöt kaptam ezen a Szent Helyen! Számomra Nagyfalu az Istentől megáldott rendkívüli zarándokhely, ahol a lélek visszakapja a békét és az örömöt! Nem hiszem, hogy valaha is el tudnék válni ettől a Szent Helytől és az engesztelő közösségtől! Úgy tapasztalom, itt megélik a hitet! Hiszem azt, hogy itt is, együtt, sok kegyelmet tudunk kiesdeni az egész emberiség számára.
Hiszem azt, hogy aki a Szentháromság és a Szűzanya védelme alá helyezi magát, az meg van védve a Gonosz támadásaitól. Hiszek a tanításokban, amelyet Éva Asszonyon keresztül kapunk. Jó érzés tapasztalni azt, hogy János Atya, Éva Asszony és az engesztelő közösség mindig nagy szeretettel fogadnak mindenkit, a papokat is.
Jelmondatom: “Uram, Téged akarlak szeretni és szolgálni egész életemben!!!”
 
* * *
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először is szeretném megköszönni az Úr Jézusnak és a Szűzanyának, hogy erőt adtak, hogy eljöjjek erre a Szent Zarándokhelyre! Én hiszem azt, hogy a Szentháromság hegyén az emberek ezrei fognak megtérni és eltalálni a Szentháromsághoz és a Szűzanyához! Szabó Károlynak hívnak. 1970. február 16-án születtem Szalárdon (Bihar megyében) és Nagyfaluban lakom. Nős vagyok és van egy 10 éves kisfiunk! Még gyermek voltam, amikor a szüleim elváltak. Engem a nagymamám nevelt, amiért hálás vagyok neki! Igen rövid volt az én gyermekkorom és nagyon hamar rá kellett jönnöm arra, hogy milyen kegyetlen világban élünk, ahol a szegény embert lenézik és megvetik.
Sajnos, nagyon sokáig távol éltem az Úr Jézustól! Mivel, többnyire egyedül, szeretet nélkül nőttem fel, emiatt én is csak kevés szeretetet tudtam adni másoknak. Azért, hogy lépést tudjak tartani a barátaimmal, külföldre mentem dolgozni. Amit mások megkapnak a szüleiktől, azt nekem kellett megszerezni kemény munkával. Mielőtt az engesztelő közösségbe jöttem volna, azelőtt Ippon dolgoztam a bányában! A közösségben tapasztaltam meg, hogy mennyi mindent elmulasztottam az életemben! Visszagondolva, úgy érzem, hogy egy nagy lakat volt a szívemen. Hála a jó Istennek, megtaláltam azt a két kulcsot, akik kinyitották az én szívemet: János Atya és Éva Asszony! Sok mindent köszönhetek nekik. Ők sokat imádkoztak értem és a családomért is. Így jutottam arra a döntésre, szabadon, hogy katolikus leszek!
Ha valaki feljön ide és meglát több száz embert, egy ilyen Szent Helyen, szerintem nincs olyan szív, amely ne térne meg. Én sok mindenbe belekapcsolódtam ebbe a közösségbe, csak egy valamiből maradtam ki, a szentáldozásból. Őszintén szólva, valahol, a lelkem mélyén mindig éreztem Azt a hiányt! Ma örülök annak, hogy megtettem ezt a lépést, még akkor is, ha ennek nem mindenki örül! Nagy bátorságot ad nekem a jövőre nézve az, hogy mellettem van: az Úr Jézus, a Szűzanya és az egész engesztelő közösség!
Befejezésül imádkozom: “Drága Jézusom! Szükségem van Rád minden nap és minden éjjel. Beismerem, én szegény bűnös ember vagyok, hajlamos minden rosszra! Kérlek, bocsáss meg nekem, aki oly sokszor megbántottalak Téged! Kérlek, segíts, hogy mindig ismerjem fel és tegyem meg a Te Drága Szent Akaratodat! Uram, én elhiszem azt, hogy Te szerettél engem, vigyáztál rám és velem voltál a nehéz időkben is. Kérlek Uram, maradj velem mindvégig. Tudom, boldog élet, csak Általad létezik!!! Ámen!
Jelmondatom: “Drága Jézusom, a szívemet a lábad elé teszem, vedd és formáld a Te tetszésed szerint!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés áprilisra
Közös imaszándék lesz: II. János-Pál pápával együtt engeszteljük az Irgalmas Szívű Jézust és kérjük, hogy bocsásson meg egész Európának!
Konkrét feladatunk lesz: az elesetteknek azt fogjuk mondani bátorításul: “Ne félj! Jézus Szeret téged!!!”
Április 1. 6-7-én lesznek az engesztelő imaprogramok az Egyház által előírt szertartások keretében!
Április 8-án, Húsvétvasárnap, délután 3 órakor lesz a földalatti templom szentelése.
Havi mottó lesz: “Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja embertársaiért!”
Márciusi házi feladat:
“URAM SEGÍTS, HOGY ÉN NE ALÁZZAK MEG SENKIT; DE HA ENGEM MEGALÁZNAK, ADJ ERŐT, HOGY FOGADJAM EL ÉS AJÁNLJAM FEL AZT A BÁNTALMAZÓIM MEGTÉRÉSÉÉRT!”
a