1986. december 24. Szent este
 
KÉRJÉTEK ISTEN SZENT LELKÉT, HOGY VILÁGOSÍTSA MEG LELKETEKET, HOGY MINDIG TISZTÁN LÁSSÁTOK AZT AZ UTAT, MIT A TI URATOK ÉS ISTENETEK NEKTEK KIJELÖLT
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy Testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mi Urunk Istenünk, mennyei Atyánk szent nevével, a megváltó Jézus Krisztus szent kegyelméből a Szentlélek közreműködésével. Ámen.
 
Imádkozzunk testvérem! Minden áldás és dicsőség az Atyának, hála és örök imádás az ő szent Fiának, minden tisztelet és dicséret neked, Szentlélek Isten! Légy üdvözülve, áldva és magasztalva, szentháromságú egy Isten, mindörökké és mindöröktől. Ámen.
 
Imádunk téged, te felséges Isten, ki közénk jöttél és a bűnös emberért emberré lettél. Legyen áldott a te testetöltésed, legyen áldott a te születésed, a te gyermekséged, az egész megváltói műved, mit üzentél nekünk. A te születésed örömére ujjong a föld, kik a te nyájadból valók, ujjong választott sereged mennyben és a földön. Hozsánna neked Örök Ige, ki öröktől fogva élsz, mindörökké Ámen.
 
Testvérem imádkozzál és fohászkodjál sokat! Kérd Isten szent Lelkét, hogy megszentelő kegyelmével töltse el a te lelkedet. Erősítsen meg lelkének szent erejével, és világosítsa meg a te lelkedet, hogy mindig tisztán lásd azt az utat, mit a te Urad és Istened neked kijelölt. Mert ez az út jelöltetett ki számodra, min most is jársz. Le ne térj, mert számodra ez az út az, mi a mennyek országába vezet. Más út, mint az üdvösséget elérd, nincs. Járd végig és vállald ezt az utat Krisztusért. Gondjaidat és megpróbáltatásaidat vidd el lélekben a te Urad és Istened szent keresztjének a tövébe, rakd szépen minden nap és önfeláldozón ajánld fel a napi szokásos felajánlásaiddal a bűnösök megtéréséért, a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz és a szent Atya szándé­kára. Vedd fel hősiesen keresztedet minden nap. Ne úgy húzd mint koloncot, mitől nem tudsz megszabadulni, hanem hordjad keresztedet hősiesen a válladon. Testvérem, te csak higgy és remélj és nem utolsó sorban, szeress! Engesztelj testvérem embertársaid helyett is, szűkebb családodért válogatás nélkül. Ne félj testvérem a jövőtől, a gonosz megpróbáltatásaitól, hanem Krisztus szent keresztjével szállj szembe vele, segíts a kereszthordozásban másoknak, imádság és böjtölés által, és semmitől ne félj, hanem töretlen hittel, reménytől fellelkesedve küzdjél Isten szent kegyelmével a gonosz ellen, mert erőszakosan támad és támad.
 
De ne félj! Gondod gondja a te Uradnak, s mint már annyiszor mondtam mindent úgy rendezett a te Urad és Istened, hogy az a te lelked üdvösségét szolgálja, és azt mondom, hogy ebbe nyugodjon bele a te lelked. Ne csüggedj, mert Isten szent kegyelmének ereje őriz és véd téged. Ámen.
 
Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mennyei Atya, az ő szent Fia; Jézus Krisztus, a Szentlélek egyesítő ereje és világosítsa, töltse be a te lelkedet.
 
A mi Urunk; Jézus Krisztus őrizzen és erősítsen Téged az örök életre Ámen.
Ármin.
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: