1986. augusztus 30.
 
 
KI KITART VÉGIG AZ ÜDVÖZÜL, A HITBEN NE ISMERJETEK MEGALKUVÁST!
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mindenható Atya, az ő szent Fia és a lelkeket betöltő Szentlélek szent nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.
Imádkozzunk testvérem! Áldás és örök dicséret neked mennyei Atyám. Hála és dicsőség neked Urunk, Jézus Krisztus, örök hála és imádás Isten Szent Lelkének, ki egyazon Isten három személyben. Kit az Atya akarata egyesít. Dicsőség, dicséret, hála és örök imádat Szentháromság. Ki öröktől fogva élsz és uralkodsz mindörökké. Ámen.
Urunk, Jézus Krisztus! Te megváltó, szerető Isten! Kinek szent kezébe helyezett az Örök Atya minden hatalmat, mennyben és a földön, légy áldott! Magasztal téged a föld és ég, téged dicsér a mennyei sereg, ki feláldoztad magad, hogy életünk legyen általad és benned, mindörökké.
 
Adjad kérünk, hogy ez a nagy áldozat váljék lelkünk üdvösségére, hisz tudjuk, hogy mi mind érdemtelenek vagyunk erre a végtelen kegyelemre. De szerető szent szíved megkönyörült rajtunk és megváltónkká lettél. Engedd Urunk és Istenünk érezni annak a végtelen és mérhetetlen szeretetnek a nagyságát, ahogy ez nekünk lehetséges, ami arra késztetett téged, hogy kiüresítsd magad, hogy kínhalált halj értünk a keresztfán, hogy megalázd magad olyannyira, hogy a legbűnösebbek, gonoszok közé soroljon az emberi vétek. Mutasd meg és add megérteni azt a végtelen szeretetet, mivel minket érdemteleneket szerettél. Te mondottad Uram: “SZELÍD VAGYOK ÉS ALÁZA TOS SZÍVŰ”. Te végtelen alázat, ki az alázatban is épp olyan végtelen és mérhetetlen vagy, adj nekünk is alázatos szívet! Add, hogy tudjuk magunkat éppúgy a te példádon felbuzdulva megalázni, hogy meglássuk parányi voltunkat. Mert a magunk erejéből még csak porszemnek sem tekinthetjük magunkat. De általad és veled Isten gyermekei vagyunk. Uram, hadd mondjuk mi is a jerikói vakkal: ” Uram, add hogy lássak! “
Kérlek Uram, mond azt, mit neki mondtál: “LEGYEN A HITED SZERINT”. Hisz már annyiszor hallottuk a gyóntatószékben, mit a pap szájával mondtál: “BŰNEID MEG VANNAK BOCSÁJTVA”.
 
Kérünk téged Uram Jézus, adj nekünk állhatatos szívet, mert olyan esendők vagyunk. Annyiszor megfogadjuk, “erősen fogadom, többé nem vétkezem”, de mégis hányszor és hányszor megbotlunk, mert nem tudtunk állhatatosak lenni. Adj Uram erős hitet, hogy szent kegyelmedet hitünkkel őrizzük szívünkben. Kérve kérlek Uram, Jézus Krisztus, adj szabad szívet, mi szét tudja szakítani azokat a láncokat, mi a világhoz köti. A külső körülmények ne, mint szélvihar söpörjön végig a lelkünk tengerén, hanem törjön meg hitünk erején, hogy ne bonthassa meg azt a lelki harmóniát, mi hozzád köt minket.
Te parancsolj Uram, Jézus álljt a viharnak, mert te megteheted és meg is teszed, ha azt mi is úgy akarjuk. Ezért kérve kérünk Uram, Jézus Krisztus, légy velünk, fogadd el szívünket. Neked adjuk az akaratunkat és fogadj el minket, tarts is meg minket. Ha majd mikor lezárul életünknek az a szakasza, mi a földön zajlik, hogy boldogan várjuk azt a pillanatot, mikor elérkezünk ahhoz a kapuhoz, mi az életre visz, hol szent Anyád és a mi Anyánk hozzád vezet, hogy örökké tartó szeretetedbe ajánljon, hol letörölsz szemünkről minden könnyet és bőséges legelőre viszed a te megfáradt gyermekeid, hol nem lesz könny és nem lesz fájdalom, hol benned örvendezhetünk mindörökké. Ámen.
 
Testvérem, haladj ezen az úton mindig feljebb és feljebb. Nehéz utad lesz, de Ne FÉLJ! VELED AZ ÚR!
Haladj az Úr erejével, üdvösséged titka a kitartásban van. Mert mondotta az Úr, az Isten; Jézus Krisztus: “KI KITART MINDVÉGIG, AZ ÜDVÖZÜL” Testvérem a hitedben ne ismerj megalkuvást. Rendíthetetlen légy hitben! Meg ne inogj, mert akkor elsodródsz, mert hosszú és nehéz az út a visszatéréshez. Imádkozz nap, mint nap a tisztánlátás kegyelméért. Ne engedd lelked nyugalmát felbontani, bárhogy ingerel is a gonosz mások által. NE FÉLJ, AZ ÚR VELED VAN!
 
Imádkozzál, borulj térdre Urad és Istened előtt. Légy erőszakos imáidban, keresd erőszakosan Isten országát. Légy apostola a te Uradnak, Istenednek. Munkálkodj a te Urad és Istened akaratáért. Mert Isten akarata az, hogy üdvözítsen, nem pedig elveszítsen.
Keresd testvérem az elveszett bárányokat. Figyelmeztesd testvéreid, ha eltévelyednek. Légy őszinte, ha valamit nem tartasz helyesnek, ne hallgasd el. Imádkozz és imádkozz embertársaidért és szűkebb családodért. Ne feledd: Istennek minden lehetséges!
 
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom. Áldjon meg a mennyei Atya, az ő Szent Fia; Jézus Krisztus. A Szentlélek Isten töltse be lelkedet és munkálkodjon általad, hogy a nyáj szaporodjon, mert közel az idők teljessége.
 
A mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelme őrizzen és vezessen az életre. Ámen.
Ármin .
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: