1986. május 12.
 
ÉBREN LEGYETEK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében, a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelméből.
 
Imádkozzunk testvérem! Mennyei Atyám, áldassék és felmagasztaltassék a te szent neved, most és mindörökkön örökké. Dicsértessék és áldassék a te szent neved, te lelket betöltő és megvilágosító Lélek, ki a harmadik isteni személy vagy, ki egy vagy az örök Atyával és a mi Urunk; Jézus Krisztussal. Te, aki munkálkodsz a lelkünkben és ott, ahol te azt jónak látod, “MINT A SZÉL, OTT FÚJ AHOL AKAR, NEM TUDNI HONNAN INDUL ÉS NEM TUDNI HOL ÜL EL.” Áldás és örök dicsőség és dicséret neked Szentháromság, ki az Atyában él és az Atya él őbenne és Isten szent Lelke tölti be az eget és a földet, ki az Atya és a Fiú szeretetét személyesíti meg. Ki mint lángnyelv szállt az apostolokra és a szeplőtelenül fogantatott szent Szűzre, ki méltó volt az Isten anyaságára.
 
Ő volt azaz ajtó, hol az Úr, az Isten a világba lépett. Ő most is azaz ajtó, min keresz­tül Szent Fiához mehetünk.
Ki pártfogónk és szószólónk volt és lesz, míg el nem jő Isten országa, hol Isten dicsősége ragyog be minket és a fény, a megváltó az üdvözítő lesz, és bőséges legelőre tereli az ő megfáradt nyáját, és Isten letöröl szemünkről minden könnyet.
 
Uram és Istenem! leborulunk előtted, és kérve kérünk, áldj meg bennünket és világosítsd meg elménket, hogy megértsük a te szent akaratodat. Add Uram, hogy tisztán lássunk és tisztán halljunk Téged és mindezek felett megértsük a szent szavad. Uram Jézus légy velünk a kísértésben, fogd szorosan a mi kezünket, nehogy elsodródjon a mi lelkünk ebben a halálos küzdelemben, mert kemény a csata és az, csakis az marad talpon, ki mindvégig kitart. Ezért kérlek és könyörgök hozzád Uram Jézus, erősítsd meg testvéremet a hitében, a reményében és a szeretetében és a kitar­tásban és a hozzád való hűségben. Mert te tudod Uram, hogy a gonosz mindent elkövet, hogy meginogjon. Légy vele a nehéz napokban, mik eljövendők lesznek. Add meg Uram a reményt, a teljes reményt szent kegyelmed által, hogy hitében, mit a te szent kegyelmedből épített, szilárdan álljon. A te irgalmadban remélve, a te szeretetedben bizakodva álljon, miáltal megérkezhessen a juhok aklának kapujába, hol rajtad keresztül édes Jézusom, beléphessen az életre.
 
Mert te mondottad Uram; “SENKI SEM JUTHAT EL AZ ATYÁHOZ, CSAK ÉN ÁLTALAM, MERT A KAPU ÉN VAGYOK.” Bízunk benned és remélünk benned, mert hatalmas közbenjárást adtál nekünk, mert a te szent Anyádat nekünk adtad mennyei Anyánknak, ki anyai szeretetének minden melegével szeret bennünket és közbenjár érettünk, bűnösökért, hogy sok-sok bűneink miatt kiengesztelje szent Fiát, hogy üdvösségünk legyen. Ámen.
 
Testvérem! Haladj ezen az úton. Ne félj a küzdelemtől, mert a te Urad és Istened veled van. Ismert előtte küzdelmed, imád, akarásod. Az út nem könnyű, de a te reményedért már megküzdöttél. Mert ahogy a kísértést legyőzöd, a te Urad és Istened által, úgy emelkedsz egy-egy hiányosságod fölé, ahogy legyőzted, ott azon a ponton már nem vagy sebezhető. De sok külső és belső küzdelem vár még rád. Ezért figyelmeztetlek az éberségre, hogy a gonosz mesterkedéseit felismerd, mert a felismerés a győzelemnek egyik fele. Ezért figyelmeztettelek sokat arra, hogy a lelket imádsággal, a testet munká­val kell lefoglalni.
 
A testet, a lelked igája alá kell hajtani, és ez nem könnyű, mert a világ a testen keresztül szeretteti meg magát. Mert a test kívánságai olyanok, ha csírájába nem fojtod el, úrrá lesz rajtad, és nagyon mélyre zuhansz. Ezért az éberség, ami egyik legfontosabb feltétele Isten országa felé vezető útnak. Mert a keskeny ösvény, a széles úttal a testen keresztül állandó összeköttetésben áll. Ami annyit jelent, hogy a letérő út a testen keresztül vezet. Ezért még egyszer és hangsúlyozottan mondom, ébren legyetek!
Ezért fürdessétek lelketeket a bűnbánat szentségébe és táplálkozzatok azzal a kenyérrel, mi a mennyből szállott alá. Mert csak Krisztus misztikus teste a csodálatos Oltáriszentségben tudja a ti lelketeket ébren tartani és megőrizni az örök életre. Ámen
 
Most búcsúzom. Áldjon meg az Örök Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk; Jézus Krisztus. Töltse be lelkedet Isten Szent Lelke, hogy az életből az életbe lépj, hol megvigasztalnak, hova hazaérkezel, hol várnak és Isten letöröl szemedről minden könnyet. A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme őrizzen az örök életre. Ámen.
Én pedig imádkozom érted és veled. Ármin.
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: