1985. február 10.
 
A SÁTÁN LEGHATÁSOSABB FEGYVERE A GYŰLÖLET
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten nevében, az Úr, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Légy áldott Uram és Istenem mindenható Atya Isten, ki a te szent Fiad kezébe adtál minden hatalmat és ellenségeit a lába alá tiportad. Áldott legyen a te neved, mindörökkön örökké. Ámen.
 
Dicsértessék és áldassék szent neved Uram, Jézus Krisztus és áldassék szent Istenséged a csodálatos Oltáriszentségben, ki mindenkinek eledelül adtad magad. Mert mondottad:
 
“Ha nem eszitek az én testem, és nem isszátok az én vérem, nem lesz élet tibennetek. Mert ki issza az én véremet és eszi az én testemet, még ha meghal is élni fog, mert az én testem valóban étel és az én vérem, valóban ital.
 
Te felséges Isten, te ki mindenkinek eledelül adtad magad, hogy te az emberben lakoz­zál és az ember benned lakozzon. Mint ahogy te Istenünk, megváltónk az Atyában vagy, és az Atya tebenned, úgy váljunk mindnyájan eggyé és így viszel minket vissza az Atyához. Leborulva imádunk, te örök titok, te, aki azt akarod, hogy higgyünk, ha az emberi elme nem is érti, de mi feltétel nélkül higgyünk, mert ezt te nyilatkoztattad ki, Urunk és Istenünk. Ezért hiszünk benned Uram, Jézus, remélünk benned, és mindenek felett szeretünk téged. Mert te vagy az út, az igazság és az élet, mert te vagy a kapu, mindörökkön és örökké.
 
Alázatos szívvel köszönjük meg neked mindazt a jót, mit adtál és adni fogsz nekünk. Lásd meg akaratunkat, mit felajánlunk Neked, mert odaadjuk Neked, hogy hasznosítsd a magunk és embertársaink javára, hogy gyarapodjon a te országod. Hogy szent véred kiömlött ajándékából mi is részesedjünk, hogy szent véred mossa meg lelkünket fehérre, hogy méltók lehessünk hozzád, Urunk és Istenünk.
 
Kérjük szent irgalmadat, mert nélküled semmik és senkik vagyunk. Mert szent irgalmad nélkül nincs üdvösség, mert ez a mi reményünk, hogy te velünk vagy, mert mi is ezt akarjuk, mert mi is veled akarunk lenni. Add, ó Uram Jézus, hogy testvérem csele­kedeteit is hozzád tudja mindig mérni, hogy mindig mérlegelje, bármit tesz, hogy ez Neked Uram tetszésedre van-e? Mert tudom Uram, ki cselekedeteit is hozzád akarja szabni, az hitben és igazságban imádkozik és azt te mindig a helyes útra vezeted.
 
Légy áldott, légy felmagasztalva, imádott édes Jézus. Éltess bennünket a te szereteted lángjával, hogy érezzük szent szeretetedet a szívünkben. Ámen.
 
Testvérem! Örüljön lelked az Úrban, mert imáid meghallgatásra találnak. Légy imádkozó lélekben és cselekedetben. Testvérem, te csak higgy és remélj és szeresd Uradat Istenedet, jobban mint magadat, hogy méltó lehess Uradhoz, Istenedhez. Mert ha szereted embertársaidat, nemcsak azokat, kik jók hozzád, hanem ellenségeidet, rosszakaróidat, akkor te legyőzted magadat Krisztusért, mert az Úr is ezt tette.
 
Ne várj viszonzást, bármit teszel is. Vedd fel keresztedet minden nap zokszó nélkül, sőt kérd a te Uradat, Istenedet, hogy adja meg neked azt a kegyelmet, hogy abba is Isten kegyelmét tudd felfedezni, amit te megpróbáltatásnak érzel. Mert neked is le kell győznöd ellenségeidet, amit csak szeretettel tudsz elérni és imádsággal. Mert a gonosznak az a célja, azért ülteti az emberi szívbe a gyűlöletet, mert az, akit a teste ural, az a gyűlöletre még nagyobb gyűlölettel válaszol és megnyugszik. Azt hiszi most győzelmet aratott, pedig ő szenvedett rettenetes vereséget. De mert nincs hozzá lelki szeme és nincs tisztánlátása, ezt nem veszi észre és hamis az ítélőképessége, mert a sátán leghathatósabb fegyvere a gyűlölet. Ebből ered minden rossz. Ennek a melléktermékei a gőg, az elbizakodottság, az önimádat és itt ura a test a léleknek.
Ezért testvérem a gyűlölet ellen a szeretet a hathatós, sőt biztos fegyver és az imádság, ekkor szenved a sátán csúfos vereséget. De ne hidd, hogy elhagyott, még nagyobb gyűlöletet ébreszt irántad és várja, hogy te is gyűlölettel válaszolj, és ezt a gyűlöletet táplálja szívedben, mert ennek mestere.
De te résen és ébren légy és ne feledd, hogy veled az Úr, Jézus Krisztus, mert mikor te gyűlöletre szeretettel felelsz, és imádsággal válaszolsz, te is lábbal tiportad a gonoszt kétszeresen, mert legyőzted és imádkoztál haragosodért is és az isteni kegyelem minden imát meghallgat és a lelkek javára fordítja.
Tudja a te Urad, hogy kemény a küzdelem, de nem hagyott magatokra, mert veletek maradt mindvégig. Ezért mondotta az Úr, hogy mit féltek ti kicsinyhitűek. Mert azt is el akarja ám hitetni a gonosz veletek, hogy magatokra maradtatok.
Mert be tudja a kételyt is lopni a szívetekbe. Fel tudja bűneiteket nagyítani és elhitetni veletek, hogy úgyis mindegy, mert elkárhozott lelkek vagytok. A kétségbeesés legfelső fokáig is el tud benneteket vinni, de csak azt, kinek háza homokra épült. De aki feltétel nélküli hit sziklájára építette hitét, az tudja, hogy bármily esendő is, Isten kegyelme, ir­galma felülmúlhatatlan, mert a bűnbánat felmérhetetlen kegyelme ott van veletek, ami újra talpra állít benneteket. Ezért ne féljetek, kicsinyhitűek, mert az Úr, Jézus Krisztus szent kegyelme által ti is lábbal taposhatjátok a gonoszt. Mert az Úr, az Isten, Jézus Krisztus valóban bennetek él és ti Őbenne. Amen.
 
Most búcsúzom testvérem, és azt mondom: áldjon meg az Atya, és szent vonzása mind biztosabban vonzzon a te Uradhoz, Jézus Krisztushoz, ki melletted legyen, és benned éljen, hogy te is benne élhessél, mert csak ez a biztos menedék és Szentlélek Isten tegye világossá látásodat, tegye élessé füledet, hogy lelked radarja már messziről felismerje a bűnt és a kísértést.

Áldjon meg a mi Urunk, Jézus Krisztus, s szent kegyelme maradjon rajtad mindvégig. Ámen. Ármin.

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: