1998. augusztus 4.

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim Krisztusban az örök Atya szeretetével, a mindenség Ura és Istene és mégis a ti mennyei Atyátok, az Ő szent Fia; Jézus Krisztus, megváltó Üdvözítőtök, az Atya egyszülöttje, ki lehetővé tette azt, mi embernek lehetetlen. Mert mint mondotta: „Embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges.” Nem mérlegelve azt, hogy ezért milyen árat kell fizetnie. A Szentlélek Úristen pedig szétosztja köztetek kegyelmi ajándékait, kinek kinek tetszése és akarata szerint. Köszöntelek testvérem és testvéreim, a szentháromságú egy igaz Isten kegyelmével, a Szentlélek kiáradása által, Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kik Krisztuséi vagytok. Imádunk mennyei édes Atyánk, mindenható örök Isten! Leborulva imádunk, áldunk és magaszalunk szent fiad által, hisz mondotta a kereszthordozó megváltó Istenünk; „Aki szeret engem, azt szereti az én Atyám is.” Megköszönjük atyai jóságos szeretetedet, irgalmadat, mert a bűnbánó embert nem taszítod  el magadtól, hanem atyai szereteteddel várod őket, a megtérő bűnösnek nem rovod fel vétkeit. Mennyei Atyánk! Fogadd el a tieid imáját, kik kitartanak melletted mindvégig. Áldozataikat, imájukat küzdelmüket fordítsd a bűnös világ megtérésére, a gonosz bukására, mert a gonosz, a sátán szedi áldozatait, tombol diadal-mámorában. Parancsolj álljt, és taszítsd le trónjáról, és küldd el angyalaidat az emberek segítésére. Adj jó pásztorokat, hogy szétválasszák a bárányokat a báránybőrbe bújt farkasok közül. Sokszorozd meg mennyei édes Atyám Szentlelked kegyelmi erejét, és bölcsességet adj az embereknek, hogy felismerjék szent Fiadban a jó Pásztort, ki életét adta juhaiért. Mert olyan ez a nemzedék, mint a pásztor nélküli nyáj. Hallgass meg minket Urunk és Istenünk, a dicső Szent-háromságban. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Kik még viszitek kereszteteket hős szívvel és kitartó lélekkel Krisztus után. Kiket még nem tévesztettek meg a sátán szószólói! Mert az emberiség egyik részét, kiknek lelkét birtokába tudja venni, akaratát irányítani, rettenetes bűnökre tudja rávenni, ezek; a megszállottak.

Jézus Krisztus, Uratok és megváltó Istenetek nyilvánosan számtalan esetben űzött ki ördögöt az emberből. Hisz ti is ismeritek az újszövetségi Szentírást. Hányszor beszélt Uratok a kísértőről… A második évezred küszöbére hatalmas méreteket öltött. A sátán  mint már annyiszor figyelmeztettelek benneteket, nagyon okos és intelligens, tudja és tudott előtte minden. Ő volt az, ki még mielőtt a mennyből letaszíttatott az első az angyalok között; Lucifer, mi annyit tesz mint a fény angyala. De mikor fellázadt az Atya, Ura és Istene ellen, és azt mondotta nem szolgálok, letaszíttatott az égből angyalaival együtt és hatalma negatív irányt kapott. Hisz ti is olvastátok az Újszövetségi Szent-írásban. Mikor  az Úr Jézus mondotta: Láttam a sátánt, mint a villám vettetett le a földre.” Ez akkor történt, mikor a ti mennyei Atyátok elhatározta, hogy embert teremt az Ő képére és hasonlatosságára és nekik adja az országot. Ekkor hangozott el ; Nem szolgálok. Ezért gyűlöl kimondhatatlanul benneteket emberek. Hisz már megjelent az első emberpárnál és mit ígért? Ha megszegitek Isten parancsát, olyanok lesztek mint Isten maga. Megtörtént az első gyilkosság (Káin megölte Ábelt) és ez a történt időtlen idők óta. Az utolsó évszázad kétezer előtt hozta meg a rettenetes bűnöket világotok méretében.

 

Mint az előzőkben mondottam a sátán nagyon okos és intelligens. Tudott előtte ideje lejár, ezért tombol és őrjöng dühében. Egy, csakis egy a fontos számára, minél több lélek bukása. Nagyon különbözők fegyverei; kiket a test örömeivel, kiket a kábulattal, kiket gyilkosságra, kiket iseten-tagadásra, a gyűlöletre, kiket az önszeretetre, kiket a pénz és a hatalom fogságába ejt. Ezek általában előbb utóbb felismerhetők. De viszont azok a lelkek, kik keresik Urukat, Istenüket – mint az előzőkben mondottam, olyan ez a nemzedék, mint a pásztor nélküli nyáj – ezeknek a lelkeknek csapdát állít, a jó látszatával, a szektákat.

Csak nem tesz mást, Krisztus egyházától téríti el a lelkeket.   Új tanokat hirdet, s olyan fondorlatosan, észrevétlenül fosztja meg a legdrágább kincsétől a – a szabad akaratától – a lelket.

 

Testvérem és testvéreim! Ezekért és mindenkiért imádkozzatok és engeszteljetek! Mint már több ízben is mondottam. A rettenetes bűnök kierőszakolták a mennyei Atya haragját, a mi rettenetes lesz. A megtérés kegyelme előtt áll minden lélek, csak élni kell vele. Még egyszer mondom és nem győzöm eléggé hangsúlyozni; engesztelni, engesztelni, engesztelni, a bűnök és a megtévesztett lelkekért.

 

Legyetek testvéreim emberhalászok, mentsétek a lelkeket a süllyedő hajóról. Ez a ti feladatotok! Nem megijedni és pánikba esni, hanem menteni, menteni a lelkeket!

 

Testvérem, ne félj, és ne remegjen a te szíved! Mert már annyiszor mondottam nem a gyáváké a győzelem, hanem a bátraké. Pedig testvérem és testvéreim Krisztus bennetek, és Ti Őbenne, és a akkor hát mitől féltek! És soha meg ne inogjatok!!!

Mit is üzent már oly sokszor a mi Urunk, Jézus Krisztus?” Azt akarom, ahol én vagyok, ott legyetek Ti is „Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim mennyei édes, szerető Atyátok, az Ő egyszülött szent Fia; Jézus Krisztus, a ti megváltó üdvözítő Istenetek. Isten szent Lelke árassza el lelketeket szent kegyelmével. Adja meg nektek a bölcsesség és a tisztánlátás kegyelmét. A szeplőtelen szent Szűz: Isten anya Mária oltalmazzon benneteket bárány testvéreim a farkasok között. Isten minden angyala és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek, Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategóriák
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: