1997. december 27.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből, Ámen. Ánnin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim Krisztusban. Az örök Atya, az ő szent Fia; Jézus Krisztus és Isten szent Lelkének kiáradása által, a dicső szentháromságú egy igaz Isten szent kegyelme által. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kiknek akaratuk szilárd, kiknek kitartásuk lankadatlan szeretetük pedig kiáradó. Imádunk téged Istenünk, te aki vagy most és mindörökké a dicső Szentháromságban.

Áldás és minden dicsőség Neked mennyei Atyám, áldassék és felmagasztaltassék az örök Ige, az Atya egyszülöttje, a megváltó egyedül üdvözítő Istenünk! Imádtassék a Szentlélek Úristen lelkének kiáradása, most és mindörökké, Ámen.

Mennyei édes Atyám! Te mindenható örök Isten, könyörülj a te népeden, kik a tövisekkel tele és a fájdalmak útját járjátok szent fiad nyomdokait követve.Járják nap mint nap, követik a jó pásztort, ki hazaviszi nyáját az örök hazába, hol szerető Atyám szíved szeretetével várod őket és letöröIsz szemükről minden könnyet, mert kitartottak mindhalálig, a jó pásztor hangját követve. És örömöd Atyám teljes lesz bennük mind­örökre, Ámen.

 

Testvéreim és testvérem! Szedjétek össze minden erőtöket és akaratotok legyen szilárd, gondolataitok, szavaitok és cselekedeteitek tiszták, hogy megváltó Istenetek tetszését szolgálja. Legyetek éberek. Ne szunnyadjon el lelketek. Mindenben Isten akaratát keresve, döntéseitek legyenek tiszták a lélek által. Imádkozzatok sokat, ebbe ne fáradjatok el soha! Lebegjen szemetek előtt Uratok kínszenvedése a kereszt fáján, haláltusájában is értetek imádkozott, mi több engesztelte mennyei Atyját a keresztre feszítőkért, ami nem csak az akkori, hanem a mai keresztre feszítőkért is, – azokért is, akik embertársaikat ölik, gyilkolják, rossz példát mutatnak nekik, akik a kínzókam­rákban kínozzák embertársukat – Urukat, Istenüket, Megváltójukat feszítik újra és újra a keresztre. ElTe is szól a Krisztus szava, “Amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. “. Ezért mondottam nektek testvéreim már több ízben, a megváltás folyamatos. Mert Uratok szenved ma is, mert a rettenetes bűnök ma is keresztre feszítik. Ezt tudom testvéreim. Ezt nektek teljességében megérteni nehéz, ezt azért teszem, hogy felismerjétek egyrészt a bűn iszonyatát, másrészt az engesztelés óriási fontosságát, mert hogy is mondotta Uratok, “Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”. Ezért ostromoljátok az eget, hogy ezek a lelkek reá ébredjenek tetteik iszonyatára, hogy annak lássák magukat és cselekedeteiket, amik. ez pedig nagy áldozatot követel és nagy kegyelmet. Így váltok Krisztusokká itt a földön, mert Krisztusotok bennetek él és általatok működik. Igy tettél meg amit megtehettél, mint ahogy a tíz parancs előírja:

 1. Szeresd Urádat Istenedet, teljes erődből,

2. Szeresd felebarátodat mint tenmagadat. Ebben és a kitartásban van lelketek üdvössége. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Ti, akik ezeket a tanításokat olvassátok, okuljatok belőle. Mint már annyiszor figyelmeztettelek benneteket ne az evilágnak éljetek. Nem lehet két Úrnak szolgálni. Oly könnyen hivatkoztok rá, ha egy szentmise elmarad (nem értem rá). Pedig ti tudjátok, hogy Krisztus személy szerint vár benneteket és azt mondja “Szomjúhozom a lelkedet” mert lelkedet szent testével és vérével táplálni akarja. És ti pedig fáradtságra hivatkoztok? – Még ti sem értitek meg? Ti, akik Krisztuséinak valljátok magatokat! Észre sem veszitek, hogy az evilági dolgaitokat Krisztus elé helyezitek.

 

Olyan régóta hívom fel figyelmeteket a nagy megpróbáltatásokra. Ha egy kicsit is

jobban odafigyelnétek észre kéne vennetek, hogy már nem is az ajtó előtt van, hanem az ajtón belül a küszöbön. Ugye testvéreim! Ez már igen közeli? És még ti is félálomban vagytok. Rázzátok fel alvó lelketeket, mert van amit tenni kell. Nagyon kell a lelkeket menteni, a többi már nem tartozik rátok. Ti tegyetek meg mindent testvéreim. Ti ne féljetek az eljövendőtől, ti tudjátok, hogy mi a fegyveretek. Nektek nem szabad kétségbe és pánikba esnetek, hanem cselekedni, mint már annyiszor mondottam és Uratok is üzente; “Ne félj és ne féljetek!” Mert nem a gyáváké a győzelem, hanem a bátraké. Ámen.

 

Testvérem. Legyél nagyon összeszedett! Az nem baj, ha ezt meglátod, hogy mi a helytelen felebarátod cselekedeteiben, az még nem ítélkezés, figyelmeztesd, s ez ket­tőtök között maradjon. Minden este mielőtt lefekszel gondold át napodat, hogy helyesen cselekedtél-e; Megtettél-e mindent amit megtehettél volna? Nem mulasztot­tál? Nem borult-e fel az értékrend lelkedben? Nem helyezted-e a mulandót a mara­dandó elé? És így térj nyugovóra, imádságos, bűnbánó, alázatos lélekkel és nincs mitől félni. Imádkozz és engesztelj! Imáid meghallgatásra találnak, mint már felhívtam figyelmedet több ízben, hogy minden úgy történik az életedben, hogy abból a te lelked üdve szánnazzon. Erre ígéretet kaptál. Akár jó, akár rossz. Te csak hagyatkozz Uradra Istenedre, keresd Urad akaratát mindig és mindenben. Ne törődj vele, ha kinevetnek, kigÚnyolnak, ha bolondnak is néznek. Te csak higgy és szeress, először Uradat Istenedet, utána pedig szeresd felebarátodat, utána pedig magadat. Imádkozzál és dolgozzál! Élj mindig Urad és Istened jelenlevésében. Engesztelj a bűnösök megtéréséért. Kérd nap mint nap Isten szent Lelkének adományait, és megadja neked. És fordítsd embertársai d javára, Isten nagyobb dicsőségére. Mint Urad és Istened megváltó Üdvözítőtök mondotta apostolainak, ezt üzeni neked is testvérem: “Azt aka­rom, ahol én vagyok, ott legyetek ti is. ” Ámen.

 

Testvérem fontoljátok meg a fentieket és ehhez igazíts átok életeteket. Szálljatok le lelketek mélyébe és a a Szentlélek kegyelme által vizsgáljátok meg, hogy mit tettetek helyesen és mi az amit Isten akarata ellen tettetek. A jót köszönjétek meg, a rosszat pedig bánjátok meg. Járuljatok tiszta lélekkel a szentségi Jézushoz és a hónál is fehérebb lesz lelketek köntöse és koszorútokat senki nem veheti el tőletek. Ámen.

 

Most búcsúzom és ut mondom: áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim az örök Atya, az ő szent Fia, a megváltó, egyedül üdvözítő Isten őrizzen benneteket az örök élet részére. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen építse és őrizze lelketekben Isten templomát. A szeplőtelenül fogantatott szent szűz, Isten anyja Mária oltalmazzon, legyen közbenjárótok szent Fiánál, Jézus Krisztusnál. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket harcaitokban a gonosszal szemben. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled értetek és veletek. Ámen.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: