2009. február 2. Az 5 Szent Seb rózsafüzér előtt
Én: Ezt az „5 Szent Seb rózsafüzért”szeretném felajánlani Csabáért, egy kaposvári súlyos beteg fiatal családapáért, aki szklerózis multiplexben szenved, előrehaladott csontritkulásban. Názáreti Jézus, betegek gyógyítója Hozzád fordulok segítségért a Te Édesanyád Szeplőtelen Szívén keresztül. Ha megegyezik akaratoddal és lelke javát szolgálja, gyógyítsd meg őt.
Drága Szűzanyánk! Ma délután ünnepelünk Téged, mert Gyertyaszentelő Boldogasszony van és a Szeretetláng ünnepe. Ezzel a rózsafüzérrel köszöntünk fel és most gondolatban készítek Neked egy rózsakoszorút. Csupa piros rózsa van benne, az itt ülő engesztelő testvéreim jelképe. Azért piros a rózsa, mert áldozatot fejez ki. Minél messzebbről érkezik valaki, annál nagyobb áldozatot hoz. Egy bimbót is közéjük teszek, ez engem szimbolizál. Nem bimbózó ifjúságomat jelenti, hiszen én vagyok itt a legöregebb, hanem azt, hogy lélekben én vagyok a legkisebb valamennyiük között. Szűzanyám! Imádkozz velünk, segíts nekünk lelkeket menteni!
Szűzanya: Drága, engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok, Mennyei Édesanyátok, Éván keresztül szólok hozzátok. Tudom, úgy volt, hogy ma nem lesz égi beszéd, de ilyen szép ajándékot nem lehet köszönet nélkül hagyni. A szép koszorút elfogadom és míg tart a lurdes-i kilenced homlokomon fogom hordani. De előbb még lefújom a port róla, így ni: phü, phü.
 
Én: Drága Jézusom, ezt a mai „5 Szent Seb rózsafüzért” felajánlom Mihályért egy súlyos érszükületben szenvedő beteg testvérünkért, akit sajnos nem lehet műteni, mert a szíve nem bírná ki. Kérlek, Uram segíts neki, isteni erőddel gyógyítsd meg, ha úgy akarod, mert különben hosszú, nagy szenvedés vár rá!
Azonkívül ezzel a szép rózsafüzérrel vigasztalni szeretnénk Téged azokért a fájdalmakért, melyeket az Oltáriszentségben érzel bűneink miatt.
Jézus: Mihállyal kapcsolatban annyit mondok, hogy a Nagy Figyelmeztetéskor sok beteg meg fog gyógyulni. Ha a Mennyei Atya akaratával megegyezik, ő is köztük lesz.
Kedves Gyermekeim! Hogy most vigasztalni fogtok az Oltáriszentségben átélt szenvedéseimért, annyi, mintha balzsammal kenegetnétek, csókolgatnátok, simogatnátok Szent Szívemet. Az emberek szeretetlensége után ezek a szenvedések fájnak Nekem a legjobban.
 1. Nagyon rosszul esik a visszautasítás, mikor nagy szeretettel kínálom a jelenlévőknek Szent Testemet és Véremet és alig van néhány áldozó.
 2. A méltatlan áldozás is fájdalmat okoz. Ahogy vizsgálom az áldozók lelkét, sokan meg nem bánt bűnökkel állnak oda: az ítélkezés, a harag, a gyűlölet, az irigység bűnével. Mások még az 1 órás böjtöt se tartják be. Elfogadom Egyházam újításait: az állva és kézből áldozást, de elszomorít. Nem engednek letérdelni benneteket, mert így gyorsabban megy. Közületek még sokan emlékeznek a szép fehér csipketerítővel letakart áldoztató rácsokra, amelyekhez odatérdeltetek nagy tisztelettel és hódolattal, hogy így vegyétek magatokhoz az Ég és Föld Urát. A kézből áldozást sem szeretem. Jó lenne, ha csak a felszentelt kezű papok és a püspök engedélyével áldoztatók vehetnék kezükbe az Oltáriszentséget. Tudjátok milyen szörnyűségekre ad ez a lazaság alkalmat? Az áldozók sorába sokszor gonosz, bosszúálló emberek is beállnak, különösen nagyobb városokban, ahol nem ismerik őket. Ezek a tenyerükbe helyezett Szentostyát nem teszik a szájukba, hanem zsebrevágják, hazaviszik. Valamiért dühösek Rám: pl. nem nyertek a lottón, fájdalmas betegségük van, vagy elvesztették az állásukat. Engem hibáztatnak érte és kegyetlenül bosszút állnak. Láttam az egyiket, aki bedobott a lángok közé a kazánba, egy másikat, aki gonosz, kéjes kárörömmel egy éles késsel apró miszlikre vágott és közben káromkodott. Volt, aki földre dobott és két lábbal taposott Rajtam, a másik meg lehúzott a Wc-én. Ha bocsánatot kérnének megbocsátanék, de nem teszik.
  És most jön a még szörnyűbb. A sátánista szektáknak megvannak a megbízottjai, akik beosonnak a szentmisére, beállnak az áldoztatósorba, a markukba rejtve kiviszik a Szentostyát és jó pénzért eladják a sátánistáknak. Ott a legkegyetlenebb és leggonoszabb megaláztatásoknak van kitéve Szent Testem és Vérem. Oltárukra, a Sátán áldozati oltárára helyezik, leköpdösik, levizelik, elégetik. Nem is sorolom tovább, mert elborzadnátok iszonyatos liturgikus szokásaikon, melynek keretében feláldoznak Engem ellenségemnek. Néhányszor előfordul, hogy nem konszekrált ostyát ad el nekik valamelyik aljas áruló. Ilyenkor a Gonosz haragra gerjed és közli híveivel, hogy ez „nem jó ostya”. Jaj az ilyen árulónak, mert könnyen megbüntetik érte.
Drága Gyermekeim! Még ezeket a kegyetlen nagy szentségtöréseket is elviselem, csak azért, hogy köztetek maradhassak, de kimondhatatlanul szenvedek misztikus Testemben. Köszönöm, hogy legalább ti, akik szerettek és együttéreztek Velem, vigasztaltok ezekért az oltáriszentségi sérelmeimért. Szentáldozásaitok után legalább ti imádjatok, szeressetek, dédelgessetek, hogy egyensúlyozzátok e sok gonoszságot. Köszönöm a szép rózsafüzért, amit most elmondotok. Ámen
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: