2012.02.22   ÉGI ÜZENETEK                Jézus: A lélek röpte
Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Uratok, és eszközömön, Éván keresztül szólok hozzátok. Drága Gyermekeim! A lélek örök. Nincs számára lehetetlen, ha valaki egy kívülálló bejönne és meghallgatná, amit most a lélek röptéről akarok nektek tanítani, rögtön azt gondolná, hogy ilyen nem létezik. Pedig higgyétek el, hogy van. A mi egyházunk is elismeri, a dogmatikában is benne van, mint a Szentlélek egyik legmagasabb ajándéka. Mi is a lélek röpte? A Szentlélek leszáll a lélekre, a testéből kiragadja a lelkét, anélkül, hogy meghalna, és elviszi hatalmas nagy sebességgel száguldva valahova, pl. egy másik városba, egy másik országba, a mennyországba, a tisztítóhelyre vagy a pokolba. Amikor valakivel életében először történik, nagyon megijed, mert érzi azt a nagy erőt, ami megfogja, kiemeli a testéből, és úgy érzi, mintha meghalna. És hiába ellenkezik, még nagyobb erővel emeli fölfelé a Szentlélek, és viszi idegen tájakra. Egészen addig nyugtalan, amíg a Szentlélek meg nem mondja neki, hogy az Én kezemben vagy gyermekem. Nagy-nagy szeretettel látja el, körülveszi, cirógatja, megnyugtatja. Mivel a lélek az elején hiába tiltakozik, nem tud mit tenni, csak elhagyni magát. Engedi, hogy odavigye az az erő ahová csak akarja. Gyermekeim, ha egy nagyon bűnös lélek a lélek röptének kegyelmében részesülne, úgy megijedne, hogy egész hátralévő életében egyetlen bűnt sem követne el. Felmerülhet bennetek a kérdés: -Istenem, akkor miért nem adod minden bűnös léleknek a lélek röptét, akkor megtérnének? Ó gyermekeim, ez nem így van. ugyanis a Szentléleknek ez a hatalmas ajándéka nem a legmegátalkodottabbaknak készül, hanem azoknak, akik a legközelebb állnak a tökéletességhez. A választottak különbözőképpen élik át a lélek röptét. Vannak, akik ébren vannak közben, és érzik, ahogy kiragadják belőlük a lelket, és nagy félelmet éreznek, és érzik a száguldást. Vannak olyanok, akik ezekből nem érzékelnek semmit, csak egyszerűen egyik pillanatról a másikra egy másik helyen vannak. Egy közös dolog van bennük: mindegyik nagyon bátor lesz, nem fél a halától sem, és vágyakozik arra a csodálatos helyre ahová elröpítették, más szemmel nézi a földi dolgokat, más az értékrendje. A pénz csak olyan szempontból tudja érdekelni, hogy hogyan tud vele másokon segíteni. A lélek röpte a lelket csiszolja, építi, alakítja, neveli. A lelkében megnő az Isten iránti tisztelet, Istent hatalmasnak, és végtelenül erősnek, mindenhatónak látja. Béke nyugalom lesz benne, eltűnik a félelem, a bűnbánata is növekszik. Néhány példát említek nektek: Van egy gyermekem, aki lelki naplót ír, ministrál a templomban, és ott csodálatos látomásai vannak. Része volt a lélek röptében, meg mutatta neki, hogy milyen lesz, amikor őt majd elragadják. Érezte, hogy egy ismeretlen erő felemeli, és egyre magasabbra emeli, és repülni kezdett, a Szentlélek galamb formájában előtte haladt egy fénypont felé. Látta a világűrt, a bolygókat, csillagokat, és azt a fényes pontot növekedni maga előtt.
Azután a 18. éves kislánnyal gyakran megtörténik a lélek röpte, egyszer pl., ahogy ült a szobájában és tanult, azt tapasztalta, hogy már nem a szobájában van, hanem Medugorjében a tömeg között a templom terén áll a Szűzanyával együtt. Egy másik alkalommal pedig, a Mennyországba vitték. A Szűzanya egy fényben megjelent mellette, és kérte, hogy lépjen be mellé. Ahogy belépett már is ott volt a Mennyországba, egyenesen a Szentháromság előtt. Hófehér ruha volt rajtuk, ott volt az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A kislány köszöntötte őket, és a Szentháromság is szólt hozzá. Azután a Szűzanya végigvitte a Mennyországon, hófehér ruhában voltak a lelkek, egyikük körül kisebb, másikuk körül nagyobb fény volt. Megmutatta neki az angyalokat is, akik átlátszóbbak voltak, mint a üdvözült lelkek. Egy másik alkalommal a tisztítóhelyre vitte a Szűzanya. A föld alá indultak, és a legmélyebb fokozatára érkeztek, sötét volt, és a lelkek rendkívüli módon szenvedtek. A Jó Isten megengedi, hogy a tisztítóhely legalsó fokára még a  démonok is átjöjjenek, és kínozzák ezeket a lelkeket, hogy hamarabb megtisztuljanak. Látta, hogy a lelkek hogyan szenvednek, mindig azzal a testrészükkel érezték a szenvedést, amellyel itt a földön bűnöztek. Azután fölmentek egy fokozattal feljebb, ott is égtek a lelkek, de már nem voltak olyan feketék. Ott már nem kínozták őket a démonok. A tisztítótűz legfelső fokán már csak kevés folt volt a ruhájukon, majdnem hófehér volt. Tele voltak reménnyel, várakozással, az volt az egyetlen fájdalmuk, hogy még mindig nem láthatják az Úr Jézust. Egy másik alkalommal a pokolba vitték őt. Koromfekete sötétség, nyirkosság, és orrfacsaró bűz volt ott. A gonosz lelkeket nem állat alakúaknak látta, hanem torz embereknek, de a legtaszítóbb volt számára a gyűlölet, ami a szemükből és az arcukból sugárzott. Gyűlölik egymást, a kárhozottakat, és egymást is, és ezt a kislányt is. El akarták volna ragadni a Szűzanya mellől, de nem tudták, mert a Szűzanyának hatalma volt felettük. Egy alkalommal elvitte Krakkóba, a Fausztina nővér hazájába, megmutatta neki azt a templomot, ahol az a gyönyörű Irgalmasság Jézus kép van. Oda álltak a kép elé, és elmondta neki Jézus, hogy három hónap múlva várlak téged és legjobb lelki testvéreidet ide Krakkóba, mert nagyon nagy kegyelmeket adok neked, és nagyon fontos üzeneteket küldök neked és a világnak. Úgyhogy el is fog menni 3 hónap múlva Krakkóba. Volt, amikor ide hozzánk az engesztelőkhöz hozta el a Szentlélek. Éppen a Szentlélek beszélt. Másnap felhívta Évámat, és megkérdezte, hogy ki tartotta a tanítást, és miről beszélt, mert ő ezt és ezt hallotta. Éva mondta neki, hogy a Szentlélek és pontosan arról beszélt, amit az előbb elmondott. Éva kérdezte, hogy honnan tudja, ő azt mondta, hogy ott volt, de csak a lelke, a teste otthon volt, és tette a feladatait. Ez a kislány különböző képen kapja a lélek röptét, valamikor el tudja mondani, mi történik vele. Először egy világos mezőben látja Önmagát a szentekkel együtt, akikkel éppen összehozzák. A lelki sajátosságai megvannak közben, így tud velünk beszélgetni, el tudja mondani, hogy mit lát. Máskor a lélek röptekor nincs magánál, nem ájul el, hanem behunyja a szemét, látja az eseményeket, de nem tudja elmondani, mert nem működnek a lelki sajátosságai a testében. Az Én Évám megkérdezte egyszer Tőlem, hogy ennek a kislánynak valóban a lélek röptét adjátok meg ti Égiek. Így feleltem neki: -Igen, Évám, sokszor megadjuk neki. Tudom, hogy nem azért kérdezed meg, mert kíváncsi vagy, hanem mert az Égi tanításokba be akarod tenni. Bátran tedd bele, tényleg megtörténik nála.
Van egy 75 éves néni, egyetemet végzett, intelligens, mélyen vallásos. Reggel 6 órakkor ébredt egyik nap, és még nem akart felkelni, hiszen gondolta a szentmise csak 8 órakkor kezdődik. Ágyban maradt, és egyszer csak azt érezte, hogy valaki átöleli, körülveszi. Egy fényörvény volt. Nagyon megijedt, a fény elkezdte őt felemelni, de ő gyorsan felült és belekapaszkodott az ágyba. Hiába ellenkezett, a fény annál erősebben ragadta fel az ágyról. Nem tudta, hogy a Szentlélek Isten az. Átvitte a plafonon, és tovább vitte hatalmas nagy sebességgel. Nagyon félt, de útközben a Szentlélek elmondta neki, hogy ne féljen Ő az, a Szentlélek Isten, és meg akarja mutatni neki a Mennyországot. Magához ölelte, nyugtatgatta. Eljutottak a Mennyországba, és összetalálkoztak egy másik fénnyel, azt gondolta, hogy Ő bizonyosan Jézus lesz, de nem ő volt. Egy üdvözült lélek várta őt, nem volt kivehető a kiléte, hiszen csak egy lélek volt, csak fénynek látszott, de a néni mégis felismerte. Az ő kedves papismerőse volt, akit sokáig ápolt betegágyán. A pap esdekelte ki, hogy még a néni életében találkozhassanak lélekben fenn a Mennyországban. Azután a Szentlélek visszavitte a testébe, aki még mindig ott ült az ágyán. Amikor visszakerült a testébe, elgondolkozott, hogy egyáltalán nem hiányzott a teste, nem is kívánta, hogy újra belekerüljön. Milyen gyönyörűséges minden ott a Mennyben, a földön lévő dolgokat értéktelennek tartotta. Tele lett a szíve békével, nyugalommal, eltűnt minden haláltól, szenvedéstől való félelme. Alig várta, hogy újra a Mennyországba legyen.
Megáldalak titeket az egészen mély gyermeki hit kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: