2012.02.01   ÉGI ÜZENETEK                Szentlélek: A nyugalmi ima
Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a harmadik isteni személy és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma a nyugalmi imáról fogok beszélni nektek. Két héttel ezelőtt, amikor a szentté válás útjáról beszéltünk, akkor megállapítottuk, hogy a harmadik szakasznak a szemlélődés a jellemző imája. A szemlélődés első fokozata a nyugalmi ima. A nyugalmi ima egy természetfölötti dolog, Én adom, a Szentlélek, és akkor adom, amikor jónak látom, és annak, akinek szüksége van a lelke fejlődéséhez rá. Mi is az a nyugalmi ima? Az ember lelki tulajdonságai, az akarat, az értelem, az érzelem, a képzelet mind megnyugodnak, elcsendesednek, innen a neve a nyugalmi imának. A nyugalmi ima alatt egy kábultságot érez az ember, a lába, a kezei moccani sem tudnak, nem tud beszélni, nem tudja fojtatni a rózsafüzért, a keble megemelkedik, úgy érzi, hogy feszíti valami belülről, és egy hatalmas nagy boldogságban lesz része. Olyan nagy örömben, ami a földön még soha nem fordult elő vele. Gondolatban kérdezi az Úr Jézust: Uram mit teszel velem? A karjaimban ringatlak Gyermekem és az Örök Élet Vizével itatlak.-válaszolja Jézus. A lélek még boldogabb lesz ettől. Az akarat oda van bilincselve Isten szemléléséhez, nem is akar mást az, aki ezt átéli. Csak azt akarja, hogy ez az állapot örökké tartson. A többi lelki tulajdonság sincs lebénulva, mert az értelem és a többi is működik. Az értelem jól tudja, hogy Isten kezében van, az érzelem pedig nagyon magas lánggal lobog. Az Isten szeretet és a hála lobog benne ezért a nagy örömért. Körülbelül fél óráig tart ez a nyugalmi ima, utána végezheti tovább az imáit, teheti a dolgát az ember. Ez a csodálatos állapot van, hogy órák hosszat, napokig is eltarthat, a nyugalmi ima hatása alatt marad, csak azzal a különbséggel, hogy el tudja közben látni a kötelességeit, munkáit, de közben az egész szíve, lelke folyton ott van Istennél. Ez egy olyan kivételes ajándék, hogy csak a kiválasztottak kapják meg. A bibliai Mária és Márta története jó példa a nyugalmi ima lelki tulajdonságainak szemléltetéséhez. Jézus meglátogatja őket, Lázár testvéreit. Mária leül a lábához és áhítattal hallgatja a tanítását. Márta pedig a konyhában sürög-forog, de közben zsörtölődik is, és mondja hangosan, hogy Uram, miért hagyod, hogy a testvérem ne segítsen nekem. Bizony mondom neked, Mária a jobbik részt választotta. Mária testesíti meg tehát a nyugalmi ima szerinti akaratot, hozzá van tapadva egészen Isten szemléléséhez. És Márta testesíti meg az értelmet, mert tudja, hogy közben szolgálni kell Istent azzal, hogy a különböző állapotbeli kötelességeket elvégzi. Tudom, vannak köztetek, akik már átélték ezt a nyugalmi imát, csak talán nem tudtak róla. Vannak köztetek, akik csak ezután fogják átélni, és vannak, akik ezt itt a földi életben nem tapasztalhatják meg, csak a mennyben. Most néhány tanácsot adok nektek a nyugalmi imával kapcsolatban: – Miután véget ért, nyugodtan járkáljatok, lélegezzetek mélyeket, folytathatjátok az imátokat, végezzétek a munkátokat. De hogyha éppen benne vagytok a nyugalmi ima állapotában, akkor ne folytassátok a rózsafüzért, mert egyszerűen elillan a boldogság, ugyanis Jézus azt akarja, hogy e kegyelem alatt egészen adjátok át magatokat neki, ne beszéljetek, ne imádkozzatok, csak a szívetek mélyéből gondoljatok rá nagy szeretettel és hálával. Gondolataitokkal ne zavarjátok, ne gondolkodjatok azon, hogy miért kapjátok, miért éppen ti stb., mert ez megint csak elzavarja ezt a csodálatos pillanatot. Tudom, hogy mindannyian szeretnétek elérni ezt a nyugalmi imát, csak arra gondoljatok, hogy a Mennyországban lévő szentek nagy többsége soha nem tapasztalt meg a földön ilyen nagy örömeket, mégis szent lett belőle. Tudjátok a szentté válásnak nem az egyetlen útja a szemlélődés, a nyugalmi ima, a látomások, az elragadtatások, a lelki jegyesség, a lelki házasság. Ez csak egyetlen egy fajta útja a szentté válásnak, ezt képviseli nagy Szent Teréz. Egy másik útja a tevékeny felebaráti szeretet, mint pl. Teréz anya példája, aki összegyűjtötte a betegeket és szegényeket és ápolgatta őket. Azután az áldozatok és szenvedések útja, mint Pió atya élete, aki sokat szenvedett a stigmáktól. De egyetlen szentre sem jellemző, hogy az egyik utat képviseli, és a másik kettőben nem vesz részt, ez a három út keveredik a szentekben. Nem tudtak volna kiteljesedni, annyi jót tenni életükben, ha Pió atya csak a stigmákat kapja meg, de nem lettek volna látomásai, vagy Teréz anya csak a betegeket ápolná, de nem lenne semmi nagy szellemi öröm számára, vagy nem lenne semmi szenvedése, vagy Nagy Szent Teréz örökké csak a saját boldogságával törődött volna, és nem tett volna semmit az emberekért, pedig valójában milyen sok kolostort alapított, és sok társnőjén segített. Gyermekeim, bennetek is keverednek az irgalmasság cselekedetei, az örömök, a szenvedések, amit felajánltok. Ne könyörögjetek, hogy mindenképpen kapjátok meg a nyugalmi imát, hanem bízzátok rá, mert Ő tudja, hogy kinek mikor van rá szüksége. Nagy Szent Teréz összehasonlította az édesanyával, ahogyan szoptatja a kisbabáját. A kisbaba egyszercsak elengedi a mellét, és lefröcsköli a kis száját, a baba nyitott szájába befröcsköli a tejecskét. Így van ez a nyugalmi imában, mert Jézus az édesanya, ti vagytok a kisbaba, és Jézus belefröcsköli a szátokba, anélkül, hogy ti bármit tennétek. Ezért mondtam, hogy nem kell megzavarni a nyugalmi imát sem beszéddel, sem gondolatokkal.
Hogyan is van jelen az egész Szentháromság, és a Szűzanya. A Mennyei Atyán hófehér ruha van, csak úgy ragyog a dicsőségtől, hófehér a haja és a szakálla. Nagy szeretettel végignéz rajtatok és odamegy mindegyikőtökhöz és nagy szeretettel megáll előttetek. Mint ahogy ti szoktátok tenni az evangélium előtt, Ő is kicsi keresztet rajzol először a homlokotokra, és így szól: -Drága Gyermekem, megjelölöm ezzel a pici keresztel a homlokodat, azért, hogy amit ma hallottál, jól vésd be az emlékezetedbe, és emlékezz rá, hogy ha ez megtörténik veled az életben. Azután egy kis keresztet rajzolok az ajkadra, hogy mondd el másoknak is, akik fogékonyak rá. Azután a szívedre is rajzolok egy kis keresztet, azért, hogy föllángoljon a szíved a boldogságtól, mert hallottad, hogy Isten mekkora nagy ajándékokat osztogat az övéinek.
Jézus is itt áll veletek szemben, hófehér ruha van rajta, aranyöv a derekán, hullámos barna haja lágyan omlik le a vállára, nagyon szép mosolya van, kitárja kezét, mintha mindnyájatokat egyenként magához akarná ölelni. Azután a tekintetét keresően végigjáratja a lelkeken. Azt keresi közületek, akinek legközelebb odaadhatja a nyugalmi imát, otthon a rejtekben. És most magamról szólok, a Szentlélek Istenről. Én ma ezt a beszédet egy lángoló tűz alakjában mondtam el nektek, ez a tűz most is itt van, eszközöm jobb keze mellett. A padlótól a mennyezetig ér, most pedig csóvákra oszlik, annyira ahányan vagytok. Tárjátok ki a szíveteket, hogy belé helyezhessem a lángcsóvákat, hogy lobogjon benne az Isten szeretet, a hála. A Szűzanya fején egy hófehér átlátszó tüllfátyol van, rátok mosolyog, azután letérdel a Mennyei Atya elé, kezét összetéve így imádkozik:- Atyám, kérlek tekints le drága gyermekeimre, akik minden alkalommal itt vannak és mindig külön elmondják a medugorjei rózsafüzért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Add meg nekik, hogy addig amíg élnek a földön, ők is részesüljenek ebben a gyönyörű ajándékban, a nyugalmi imában. A Mennyei Atya válaszol: -Drága szeretett leányom, kérésed nagyon meghatott, és most a te kedvedért megígérem, hogy most, akik most itt ülnek, meg fogják kapni még életükben ezt a gyönyörű ajándékot, a nyugalmi imát. Csak legyenek türelemmel, az egyik előbb, a másik később. És most Én, a Szentlélek Isten az én végtelen isteni szeretetemmel megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: