2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. július 1- 2- 3.

 
5. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Júliusban, Szent Joachim és Szent Anna (Szűz Mária szülei) közbenjárását kérjük, az idősekért, azért, hogy Istennel éljék meg az életük utolsó szakaszát. Engesztelünk azokért az idősekért, akik Isten nélkül: élnek, szenvednek és költöznek el az élők közül. NB: Kedves Idősek és Fiatalok! Legyetek kölcsönösen nagyobb megértéssel és türelemmel egymás iránt!!!
Legyen a röpimánk: “Jézusom, tisztíts meg a Te Szent Véreddel, tölts be Szentlelkeddel!”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Van-e bátorságod bűneiddel Jézus irgalmas karjai közé menekülni? Bűneid miatt (hitetlenség, közönyösség, templom kerülés? ) ma is panaszkodik Jézus? Hiszel-e a közös engesztelés világraszóló jó következményeiben? Miattad is mondja a mennyei Atya: “Bánom, hogy megteremtettem az embert”? Megtisztított lélekkel akarod-e befogadni a reád váró nagy örömet? Hiszed-e azt: csak Jézussal lehetsz boldog, elégedett és teljes? Szeretsz-e olyan közösségbe járni ahol az Úr Jézust szeretik? Valaki követ-e a jó úton, amelyen elindultál?
Jézus és Mária példája szerint-szeretettel hallgattál és beszéltél-e?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Tanítás, 2005 július elsőpéntekén:
Hogyan engeszteljünk Jézus Szent Szíve szerint?
Jézus Szent Vérével és Szűz Mária Szent Könnyeivel engeszteljünk.
Szemléljük Jézust a Kereszten! Amikor a keresztrefeszített Jézus Szent Szívét egy katona lándzsával átszúrta, abból vér és víz folyt ki! A vér, Jézus Megváltására, a víz, Szűz Mária, mint Társmegváltó, könnyeire hívják fel a figyelmünket. Szűz Mária, aki a Vértanúk Királynője, lélekben élte át Szent Fia szenvedéseit. Jézus testben és lélekben élte át a keresztrefeszítés szenvedését, az emberiség megváltásáért.
Szemléljük Szűz Máriát a kereszt alatt! Amikor az Úr Jézust keresztre feszítették, Szűz Mária, Jézus és irántunk való fájdalomból, bűneink miatt, a kereszt alatt könnyeket hullatott. Ezeket a drága Könnyeket, egy angyal, egy edénybe felfogta és eltette az utolsó időkre. Most, a mennyei Atya, Szent Fia Szent Vérét és Szűz Mária Szent Könnyeit felkínálja az egész emberiségnek.
Jézus Szent Vére és Szűz Mária Szent Könnyei együtt, az utolsó mentőöv az egész világ számára!
Jézus Szent Vére és Szűz Mária Szent Könnyei a legdrágább ajándékok az utolsó időkben. Nem elég ismerni ezeket a rendkívüli kegyelmeket, hanem használni kell, minden nap önmagunk és az egész emberiség javára.
Mi lesz a következménye annak, ha lélekben, Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe helyezzük magunkat és másokat is?
A bűnösök megtérnek; a betegek meggyógyulnak; ügyeink megoldódnak Isten Akarata szerint; találkozni fogunk a Földre visszajövő Jézus Krisztussal, a mi Királyunkkal és Szűz Máriával, a mi Királynőnkkel; a mennyei Atyát megörvendeztetjük; Jézus Szent Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve győzni fognak; megmentik az egész világot és az Új Ég és Új Föld megvalósul!
Próbáljuk ki és megtapasztaljuk, Szűz Mária Szent Könnyei bűnbánatra indítanak, Jézus Szent Vére által megbocsát nekünk és mindenkinek.
Nagy a mi felelősségünk! A valóság az, kevés az engesztelő lélek és sok a bűnben élő, akiket meg kell menteni!!!
 
Tanítás, 2005 július elsőszombatján:
Hogyan engeszteljünk Jézus Szent Szíve szerint (folytatás)?
Jézus öt Szent Sebe tiszteletére, hozzunk létre egy kis engesztelő közösséget. Jézus minden Szent Sebét egy-egy személy engesztelje. Az öt személy, akik Jézus öt Szent Sebét engesztelik legyenek függetlenek mindenkitől és mindentől, ajánlják fel magukat teljesen erre a szolgálatra. Akik Jézus Öt Szent Sebe engesztelőivel együtt imádkoznak, rendkívüli kegyelmeket kapnak. Jézus az egész világon el akarja terjeszteni Öt Szent Sebének engesztelését. Ennek az elterjedésétől is fog függni a világ megmenekülése. Ez az engesztelő közösség, Jézus Öt Szent Sebei tiszteletére létrejött és engesztel Nagyfaluban a Szentháromság hegyén. Bárhol és bárki létrehozhat ilyen közösséget és így engesztelhet, ha felelősséget érez a világ jövője miatt.
Hogyan engeszteljünk Jézus Szent Szíve szerint?
A bűnbánat és a hála könnyeivel és a szeretet csókjával!
Hálával! Legyünk hálásak mindenért amit kaptunk és azért is, amit nem kaptunk meg Istentől!
Bűnbánattal! Ne csak megkönnyebbülni, hanem megváltozni akarjunk az igazi bűnbánat által. Legyünk annak a tudatában, hogy bűneinkkel elsősorban Jézust bántottuk meg. Jézus segítségével szakítsunk véglegesen a bűnnel.
A szeretet csókjával! Ne Judás, képmutató, hamis csókjával, hanem Mária Magdolna alázatával, szolgálatával engeszteljünk.
A feltámadt Krisztus sírjánál ott voltak: a bűnbánó Péter apostol; a szeretettel teljes János apostol és a hálás Mária Magdolna! Bűnbánattal, hálával és szeretettel engeszteljük Jézus Szent Sebeit, így azok begyógyulnak és visszatér hozzánk Jézus, a Földre.
Ha ilyen lelkülettel rendelkezünk, Jézus Szíve szerinti engesztelők vagyunk.
 
Tanítás, 2005 július elsővasárnapján:
A mennyei Atya kéri: értékeljük jobban Jézus Szent Vérét! (folytatás)
Minden kegyelmet Jézus Szent Vére által kérjünk (a megtérést, gyógyulást, szabadulást, lehetetlennek tűnő ügyek megoldását,?).
Végezzünk kilencedet Jézus Szent Vére tiszteletére. Ez azt jelenti: kilenc nap egymás után menjünk szentmisére, gyónjunk, áldozzunk, végezzük az Irgalmas Jézus – az Öt Szent Seb Rózsafüzéreit, a fatimai imát,? Az eredmény nem fog elmaradni!
Kis Szent Terézzel, Jézus kifolyó Vérét, lélekben fogjuk fel és hintsük: a gyerekekre, fiatalokra, házasokra, idősekre, mindenkire, minden ügyünkre,? így azok megtisztulnak, elrendeződnek.
 
Ha rendszeresen táplálkozunk Jézus Szent Testével és Vérével építő módon fogunk viszonyulni saját és mások testéhez.
Jézus Szent Vérének tisztelői Jézussal irgalomért kiáltanak az Égbe, a bűnösök miatt: “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!”.
Jézus Szent Sebei által meggyógyulunk és legyőzzük a legnagyobb ellenséget, a Gonoszt.
Jézus Szent Vére oltalom és védelem számunkra.
Jézus Szent Vérének tisztelői: szeretettel vállalnak minden áldozatot; elítélik a bűnt; békességet nyernek; szentté válnak; megtisztulnak; győzelemre jutnak; örök életet nyernek; Isten bőséges áldását esdik le a Földre!!!
Jézus Szent Vérének tisztelői megmenekülnek: a gyilkosságtól, öngyilkosságtól, abortusztól, önfertőzéstől, paráznaságtól, házasságtöréstől, mások kínzásától, gyötrésétől,?
Elmélkedve végezzük: Jézus Szent Szíve, Szent Vére litániáját.
Mondd minden szentmisén: “Add Jézusom, hogy testem Szent Testeddé, vérem Szent Véreddé változzon!!!”
Jézus Szent Vérének és Szűz Mária Szent Könnyeinek felajánlásával örvendeztessük meg a mennyei Atyát!
 
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“M. Csaba a nevem. Jézus Öt Szent Sebének egyik engesztelője, a közösség videósa vagyok. Csíksomlyón ott voltam a karizma születésénél.
Milyen a kapcsolatom az Oltáriszentségben lévő Jézussal?
– 1983-ban, 86 társammal voltam elsőáldozó Nagyváradon, a Bazilikában. Nagy izgalommal, égő gyertyával vártunk az első találkozásra
– az Úr Jézussal – aki örömmel és boldogsággal töltött el.
– Amikor katona voltam és kiengedtek a városba, egyenest a templomba szaladtam. Sajnos, egy alkalommal, amire odaértem a szentmise befejeződött, a rács be volt húzva. A csendben imádkoztam és kértem Jézus áldását, segítségét további életemre.
– Voltam Medjugorjéban is ifjúsági találkozón. Az éjszakai szentségimádást Slavko Atya tartotta. Amikor az Atya, az Oltáriszentséggel elvonult mellettünk, áldást adva, Jézus, enyhe szellő formájában megfogta a kezemet. Rádöbbentem kitörő sírásban, milyen hatalmas, szeretetteljes az Isten és milyen kicsi vagyok én.
– Rendszeresen jártam elsőszombatra Érsemjénbe és a nagyfalusi Szentháromság hegyére.
– Ezen az úton megfogalmazódott bennem az elhatározás, teljesen az Úr Jézusnak akarom felajánlani magamat, engesztelésül a világ fiataljaiért!
– Megértettem, Jézust nem lehet szolgálni: hamisan, kétszínűen, csak tiszta szívvel!”
– Jelmondatom: “Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Augusztusban imádkozunk: XVI. Benedek Pápáért, a Püspökünkért (N.N.), a plébánosunkért (N.N.) és az összes Istennek szentelt személyekért, hogy hivatásukat Isten Akarata szerint éljék meg.
Engesztelünk azokért a személyekért, akik Isten hívását nem fogadják el, rosszul élik meg vagy eltékozolják!
 
Júliusi házi feladat:
“JÉZUS SZENT VÉRÉBE ÉS SZŰZ MÁRIA SZENT KÖNNYEIBE TEGYÉTEK MINDEN NAP: ÖNMAGATOKAT, AZ EGÉSZ EMBERISÉGET ÉS AZ ÜGYEITEKET!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. július 1-2. 7.

 
17. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
Ebben a hónapban: a Szentírásból, Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első levelét olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!”
Közös imaszándék: az Egyház és az országok vezetőiért és azok szentté válásáért könyörgünk.
Konkrét feladatunk: Isten segítségével, lemondunk legalább egy káros szenvedélyünkről, amely veszélyezteti az egészségünket, életünket (cigaretta, kávé, szeszes ital, drog, gyógyszer függőség, …)!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Mi a legfontosabb számodra: a maradandó vagy a mulandó dolgok megszerzése? Hálás vagy-e az Úr Jézusnak bűneid bocsánatáért? A Szentírás olvasása által jobban megismerted-e és megszeretted-e az Úr Jézust? Látogatod-e és anyagilag támogatod-e az Országunkban lévő zarándokhelyeket? Türelmesen éled-e meg a szenvedéssel járó tisztulásodat? A rendelkezésedre álló kegyelmi időt csak a jóra használod-e fel? Most készen vagy-e az Úr Jézussal való találkozásra? Lakásodban van-e kis házi Oltár, ahol imádkozni szoktál? Hiszed-e azt, égi Védelemben részesülhetsz, ha naponta a Két Szent Szívbe helyezed önmagadat, szeretteidet? A kritikák miatt elszomorodsz-e vagy felajánlod-e a kritizálók megtéréséért? Megtanultál-e csak jót gondolni, mondani és tenni?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. július elsőpéntekére
Az Úr Jézus az elmúlt napokban a következőket mondta nekem:
“Ti, ezen az Általunk kiválasztott Szent Helyen, olyan tanításokat kaptok, amelyeket, ha gyakorlatba tesztek, szentté válhattok. Nekünk engedelmeskedve, abban a nagy kegyelemben részesülhettek, hogy az első keresztényekhez hasonlíthattok. Egyedül rajtatok múlik, hogyan használjátok fel azt a rövid időt, ami még rendelkezésetekre áll. Ti, higgyétek el, ha akartok, isteni segítségemmel, szentté válhattok, mert erre vagytok meghívva. Hogyan válhattok szentté? Ezzel kapcsolatosan egy példát mondok el nektek.
Egyik üzletember öntelten utazott hazafelé drága kocsijában. Elégedett vagyok magammal – mondogatta – egészséges vagyok; eredményesen végeztem el a munkámat; annyi pénzem van, amelyből megvásárolhatok mindent, amit akarok,… nem hiányzik nekem senki és semmi. Rövid időn belül balesetet szenvedett és Hozzám került. Szellemi testében megállva Előttem – üres szívvel és üres kézzel – nagyon meglepődött, mert Rólam szinte semmit nem tudott. Előttem állva, rájött arra, hogy semmi értéke nem volt annak, amit a Földön megszerzett magának. Belátta, – földi életében – mindent csak magának tulajdonított és mindent csak a saját dicsőségére tett. Ilyen élet után nem volt mit átadjon Nekem. Megesett a szívem ezen az emberen.
Jelenlétében arra gondoltam, sajnos elég sokan élnek hozzá hasonlóan a Földön. Azért, hogy beszéljen Rólam és elvárásaimról az embereknek, visszaküldtem őt a földi életébe. Tudnotok kell, ez az ember legjobban annak örült, hogy Tőlem még kapott egy lehetőséget, hogy bepótolja mulasztásait. Ajándékba visszakapott életében csak azt kereste, mivel tudna Nekem minél több örömöt szerezni. Már tudta, így, másképpen élve, a következő találkozásunk örömteljes lesz! Vajon ti, akik most hallgatjátok tanításaimat, úgy éltek-e, hogy örülni fogtok a Velem való találkozásnak? Vagy csak hallgatjátok, de nem váltjátok tettekre azokat?
Vigyázzatok, nehogy ti is úgy járjatok, mint ez az ember, aki hirtelenül bekövetkezett halála után Elém került! Ne legyetek biztosak abban, hogy még lesz lehetőségetek bepótolni mulasztásaitokat! Ti, akik eljösztök erre az Általunk kiválasztott Szent Hegyre, nagyobb a felelősségetek, mert ti tudtok Rólunk és elvárásainkról. Ne felejtsétek el: aki meg akarja őrizni az életét, vagyonát, … ebben a világban, elveszíti azt; de aki Érettem elveszíti életét, vagyonát,… megmenti azt az örök életre!
Arra kérlek benneteket: legyetek Szentek, amint Mennyei Atyátok is Szent!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. július elsőszombatjára
Az elmúlt napokban a Szűzanya a következőket hozta a tudomásomra:
“Én, mint égi Édesanyátok, ebben az utolsó időben felhívom a figyelmeteket arra, hogy értékeljétek még jobban a közösséget a Szentháromsággal, hogy Általuk szentté váljatok. Az Én életemnek Ők voltak az irányítói. Egész szívemet betöltötte a Szentháromság. Még arra is kérlek benneteket, szeressétek a testvéri közösséget is. A hitetlenekkel ne vállaljatok közösséget. Értük imádkozzatok! Tudjátok meg, azok az események, amelyek most vannak körülöttetek, arra mutatnak, hogy közeledtek a nagy figyelmeztetéshez és a nagy isteni Fényben meg fogjátok látni egész életeteket. Ez egy nagy, leleplező kegyelem lesz az egész emberiség számára, amelyet senki aki a Földön él nem kerülhet el. Ezért vizsgáljátok meg az Égiekhez való hűségeteket, és tartsatok bűnbánatot! Napjaitokban, ha biztonságban akartok maradni és célhoz akartok érni, azt tanácsolom nektek, tartozzatok egy életszentségre törekvő lelki közösséghez. Ezzel kapcsolatosan egy életre szóló, tanulságos példát mondok nektek. Egy sivatagos országban, a turisták kérésére, megszerveztek egy gyalogos kirándulást, egy oázisig. A vezető elmondta a turistáknak, hogy mit vigyenek az útra magukkal, hogy kibírják a nehéz utat. Indulás előtt, egy személy kilépett a megszervezett csoportból, mondva: ?nekem nincs szándékomban ezzel a csoporttal tartani. Én, egyedül akarok menni az oázisig, egy rövidebb úton, amelyen már máskor is jártam’. Nem hallgatva a vezető kérlelésére, a saját felelősségére újra egyedül indult el az oázis felé. A kirándulók is le akarták beszélni a társukat a veszélyes hősködésről, mire az ember kijelentette, vegyék végre tudomásul, hogy ő mindent, mindenkinél jobban tud. Az úton mindannyian nagy homokviharba kerültek. Akik együtt voltak, összefogóztak, egymást segítve, fejüket betakarva, átvészelték a nehéz időt és szerencsésen célhoz értek. Aki egyedül ment, a viharban nem takarta be a fejét, a szeme-szája megtelt homokkal és megfulladt a sivatagban.
Legyen számotokra felejthetetlen ez a történet. Az utolsó időben, amelyben éltek, nem ajánlatos egyedül menni előre a lelki úton. Szükségetek lesz egymás segítségére. Szent Fiam is kettesével küldte az apostolait a világba. Azért lesz nélkülözhetetlen számotokra a lelki közösség, mert egyedül nem fogjátok tudni kiszűrni a Gonosz cseleit és a jónak látszó dolgok csapdáiba estek bele. A jövőtök érdekében mondom: együtt biztonságban vagytok, egyedül veszélyben forogtok. A Szentháromság közösségi áldását kérem számotokra!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. július elsővasárnapjára
Megkérdeztem a mennyei Atyát, mivel tudnánk megörvendeztetni Őt, ebben a hitehagyott világban?
“Ti, teremtményeim valóban meg akartok örvendeztetni Engem? Tudnotok kell: ez a legszebb dolog a részetekről. Engem megörvendeztető életetek által csillapíthatjátok a bűnösök miatt érzett Igazságos haragomat. Sajnálattal mondom nektek, nagyon sokan vannak a világban, akik nem is vesznek Rólam tudomást! Sajnos, abban az esetben, ha rosszul mennek a dolgaik, Engem hibáztatnak.
Engedjétek meg, hogy most Én tegyek fel nektek egy kérdést: szerintetek mire számíthatnak azok az állampolgárok, akik országuk törvényeit nem tartják meg? Ugye mindazok, akik törvénytelenséget követnek el, a büntetést elébb vagy utóbb nem kerülhetik el. Ez a legtermészetesebb földi országotokban. Én, Jézus által, meghirdettem isteni Országom törvényeit. Megígértem mindazoknak, akik hallgatnak Reám, Országom boldog lakói lesznek. Gondolkozzatok el azon, ti hány parancsolatot tartotok meg meghirdetett elvárásaim közül? Szerintetek, melyik ország maradhat fenn, ahol nem tartják meg a vezetők által hozott törvényeket, ahol az állampolgárok azt tesznek, amit akarnak? Az ilyen ország, elébb-utóbb összeomlik. Enyéimnek mondom, akik betartjátok Országom törvényeit, reátok való tekintettel, megtisztítom ezt a világot, amelyben éltek. Enyéimre való tekintettel az emberiségnek még adok egy utolsó esélyt, ha visszatérnek parancsaimhoz. Kérlek benneteket, ne siránkozzatok amiatt, ami napjaitokban veletek és körülöttetek történik. Tudnotok kell, ez hozzátartozik a tisztulásotokhoz, mert ez a folyamat már elkezdődött.
Megígérem, Végtelen Irgalmamban és enyéimre való tekintettel még egyszer lehajlok teremtményeimhez. Akik visszatérnek Hozzám a bűnbánatban, azokat magamhoz fogom ölelni és megéreztetem velük Édesatyai Szeretetemet. Abban az esetben, ha az emberiség visszautasítja felajánlott Szeretetemet, számukra már nem lesz több haladék.
Kérlek benneteket: kitartóan haladjatok parancsaim keskeny útján, hogy ezáltal szentté váljatok.”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében
C. Ferencnek hívnak. 38 éves vagyok. Házasságban élek. Van 3 gyermekünk és most várjuk a negyediket. Marketing igazgatóként dolgozom. Isten egyedi módon vezetett az életemben. Sajnos fiatalként nagyon távol kerültem az Istentől. Ilyen körülmények között, 15 éves koromban, Isten egy gyógyíthatatlan betegséget engedett meg. Megpróbálva gyógyítatni az epilepsziát, bejártam egész Európát. Kórházból-kórházba járva, az Úr, a szenvedésben megtisztította és termő földdé tette a szívemet az Ő Szavainak a befogadására.
Visszakerülve Romániába, Istent kerestem: a baptistáknál, pünközsdistáknál, szombatistáknál, végül a katolikusoknál. Beiratkoztam a teológiai egyetemre. Bár mindennap szentmisére jártam, mégis távol éltem Istentől. Ebben az időben mondta az unokatestvérem: “ha elolvasod és megteszed Isten Szavát a Mennyországba kerülsz és ott százszor boldogabb leszel, mint a Földön.” Azután, olvasva rendszeresen a Szentírást, éreztem a szükségét, hogy Élő Biblia legyek. Ekkor ismertem meg a lelkivezetőmet, aki meghívott egy lelki közösségbe.
Elkezdtem járni Érsemjénbe, a Szentháromság iskolájába, ahol elvégeztem az életgyónásomat és teljesen felajánlottam magamat a Szűzanyának. Amikor az életgyónás után a lelki szüleim imádkoztak értem, ezt az égi üzenetet közvetítették: “Azt mondja neked a Szentháromság: te meg vagy gyógyulva, de legyen a te hited szerint!” Az imádság közben éreztem: az Úr Jézus és a Szűzanya fogták a kezemet; leereszkedett rám a Szentháromság és 15 év után meggyógyítottak az epilepsziából. Azóta egészségben és hálaadásban élek. Megköszönöm az Úrnak azt is, hogy az egyik gyermekemet, 4 éves kistestvérén keresztül mentette meg a vízbe fulladástól. Hálából, a kapott kegyelmekért, minden hónapban a fizetésem tizedét az Úr Szent Ügyeire áldozom!!!
Jelmondatom: “Csak az Úrban, csak tisztán élni érdemes!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés augusztusra
Konkrét feladatunk lesz: olvasni és terjeszteni fogjuk B. M. Éva “Örömöm titka” c. könyvének első és második kötetét. Így fogunk készülni a karizma születésének 19. évfordulójára!
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Júliusi házi feladat:
“JÉZUSOM, SZENT VÉRED ÁLTAL, ADJ SZENT VÁGYAT A SZÍVEMBE, HOGY ELINDULJAK AZ ÉLETSZENTSÉG ÚTJÁN!”

 

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. július 5.

 
3. Elsőcsütörtök a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból: elmélkedjük át a néma lélektől megszállott megszabadítását! (Mk. 9, 14 – 29)
Havi mottó: “Aki hisz, annak minden lehetséges!” (Mk. 9, 23)
Közös imaszándék: mindenkit, különösen a fiatalokat és az idősöket minden nap, a felajánló imában Jézus Szent Vérébe fogjuk helyezni, hogy teljesen tisztuljanak meg a Szentlélek kiáradásáig!
Konkrét feladatunk: Jézust akarjuk látni és szolgálni mindenkiben, különösen a fiatalokban és az idősökben!!!
 
Az Úr Jézus rendkívüli üzenete Szent Szíve ünnepére (2007. 06. 15)
“Most megköszönöm nektek, hogy 100-szor összegyűltetek, az Én Nevemben, hogy Irgalmas Szent Szívemet tiszteljétek és engeszteljétek. Megígértem nektek azt, hogy Én is fogok szólni hozzátok, amikor rendkívüli ünnepnapokat tartotok. Ilyen a mai nap is, Szent Szívem ünnepe!
Megköszönöm nektek azt is, hogy felépítettétek a Két Megdicsőült Szent Szívünk Házát. Örömmel látjuk azt, hogy olyan engesztelők jönnek el a Szentháromság hegyére, akik minden áldozatot meghoznak Értünk! Jelenleg, a szolgálóleányom – teljesen átadva magát Nekem – vállalja a kereszthordozást a lelkek újjászületéséért. Azt is látom, hogy ti is mindnyájan viszitek a kisebb-nagyobb keresztjeiket és így követtek Engem. Jutalmatok nem fog elmaradni!!!
Öröm köztetek lenni, mert ti felkészülve vártok Engem vissza a Földre!
Ne szomorkodjatok, ha nem úgy alakulnak a dolgaitok, ahogy szeretnétek. Látom azt is, hogy az ellenség részéről sokszor akadályozva vagytok. Azért viselkedik így veletek, mert egyáltalán nem tetszik neki az, amit tesztek. Az akadályok ellenére menjetek bátran előre.
Én úgy szeretlek titeket, ahogy vagytok! Elért szintetekről, beleegyezésetekkel vezetlek tovább benneteket, hogy szentté váljatok.
A kis fakeresztet, amit Tőlem kaptatok – kérlek benneteket – ne díszként viseljétek a nyakatokban. A két kicsi Szív, amely a kis Kereszten van, a Szentlélekben Egyesült és Megdicsőült Szíveinket jelképezi, az Enyémet és az Édesanyámét. A ‘kis Kereszt’ által segíteni fogok nektek a gyógyulásban, ügyeitek rendezésében, ha valóban hisztek a Mi Két Szent Szívünk győzelmében.
Ha hittel imádkoztok az ‘Egység Keresztje’ mellett és kéritek a segítségemet, meg foglak védeni benneteket bajaitokban. Jelenleg, még sokan úgy viszonyulnak az ‘Egység Keresztjéhez’, hogy megvannak nélküle is. Az ‘Egység Keresztjének’ igazi értékét, igazán ezután fogjátok megtapasztalni. Én a Kereszten váltottalak meg benneteket bűneitektől és a Kereszt jele által fogok győzni a Gonosz felett az utolsó időben is.
Kérlek benneteket, ne szomorkodjatok a körülményeitek miatt, mert rövidesen meg fognak változni és az Új Világban Velünk fogtok örülni!!! Megáldalak titeket a türelem lelkületével!”
 
Szűz Mária rendkívüli üzenete, Szeplőtelen Szívének ünnepére (2007. 06. 16)
“Kedves, kicsi Gyermekeim! Megígértem nektek, hogy különleges alkalmakkor, szólni fogok hozzátok. Nagyon hálás vagyok nektek: a 100 elsőszombatért, az Értem hozott áldozataitokért, azért, hogy olyan sokszor összegyűltetek, minden körülmények között tisztelni Szeplőtelen Szívemet. Tudnotok kell, Én most sem hagytalak titeket magatokra!
Megörvendeztetésetekre mondom, Én mindig veletek maradok, csak másképpen, mint eddig. Ezelőtt, Szeplőtelen Szívem köré gyűjtöttelek benneteket. Ezután a Szentlélek fog vezetni titeket, akik hisztek Két Szent Szívünk győzelmében. A Szentlélek fog felkészíteni benneteket Szent Fiamnak, a Földre való visszajövetelére. Ő meg fog világosítani és bátorítani fog titeket a mindvégig való kitartásra. Mielőtt a Szentlélek teljesen kiáradna az egész emberiségre, megkérlek benneteket, minden csütörtökön, együtt imádjátok Szent Fiamat az Oltáriszentségben. Én is veletek imádkozom az imatalálkozókon. Szerezzetek örömöt Jézusnak a szentségimádásaitokkal. Minden körülmények között maradjatok az engesztelő közösségben, mert egyedül nem ismeritek fel a Gonosz cseleit és a csapdájába eshettek.
Tudnotok kell, Én nagyon szeretlek titeket és ezután is minden Tőlem telhetőt meg fogok tenni értetek! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A Szentlélek Isten tanítása, 2007. júliusára
“Szeretteim! Most, a hit fontosságára hívom fel a figyelmeteket! Ha kéritek Tőlem az élő hit kegyelmét, megkapjátok. Ti, akik rendszeresen eljösztök a Szentháromság hegyére, többségben elhiszitek azt, hogy Én, a Szentlélek Isten szólok hozzátok, kicsi szolgálóleányom által!
Én azt mondom nektek, csak akkor van élő hitetek, ha elfogadjátok: Jézus, az Élő Isten Fia; Ő feltámadt a halálból és valóságosan van jelen az Oltáriszentségben. Hitetek növekedése érdekében kérem tőletek, tartsatok legalább csütörtökönként közös szentségimádást.
Jézus, amikor a Földön élt, egyszer azt a kérdést tette fel az apostolainak: ‘Vajon, amikor eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön?’ Én azt mondom, találni fog élő hitet, csak keveseknél. Azért is fog Jézus hamarosan visszatérni a Földre, hogy megmentse, ami menthető. Ezért is mondom nektek, hogy higgyetek Jézus Földre való visszajövetelében. Jézus nem azért jön vissza a Földre, hogy elítéljen benneteket, hanem azért, hogy a bűnbánatotok által megszabadítson titeket a bűn rabságából.
Kérlek benneteket, azokkal akik a hit területén mindent meg akarnak magyarázni vagy kimagyarázni, ti ne vitatkozzatok, értük imádkozzatok.
Bátorítalak benneteket: érdemes kitartani a hitben, mert Jézus már alig várja, hogy megdicsőült Testében is veletek legyen. Akkor majd ti is hasonlóvá fogtok válni Jézushoz és Boldog Országa lakói lesztek!
Érdemes hinni mindabban, amit tanítok nektek, mert aki hisz, annak minden lehetséges! Megáldalak benneteket az élő hit lelkületével!”
 
Házi feladat júliusra:
“LEGALÁBB CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT ÖRVENDEZTESSÜK MEG AZ ÚR JÉZUST, KÖZÖS SZENTSÉGIMÁDÁSAINKKAL!”
Előretekintés augusztusra
Ezután minden hónapban: elsőpénteken, elsőszombaton és elsővasárnap délután 3 órától; elsőcsütörtökön 12-17 óra között lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén.
A böjti rend a mennyei Atya kérése szerint: a kilencedben (1-9) minden nap, azután hétfőn – szerdán – pénteken délig, vállaljunk teljes böjtöt a bűnösök megtéréséért. Kivételek: vasár- ünnepnap és szeretetvendégség! Minden péntek: húsmentes!
Közös imaszándék lesz: azért fogunk könyörögni, hogy a rosszak – jók; a jók – jobbak legyenek a közös engeszteléseink által!
Konkrét feladatunk lesz: minden nap, kis önmegtagadásaink illatos virágaival fogjuk megajándékozni Szeretett Nagyboldogasszonyunkat. Lemondhatunk a Szűzanya iránti szeretetből: egy pohár vízről, édességről, étkezésben a második fogásról, szeszes italról, egy gyümölcsről, TV-ről, saját akaratunkról, főleg a bűnről!!! A jutalom biztos nem fog elmaradni!
a