Nagyfalui üzenet, 2011. július

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – JÚLIUS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
82. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 11; 13; 14; Lk.1)
Havi mottó: „Boldogok a holottak, akik az Úrban halnak meg, mert tetteik elkisérik őket! (Jel. 14,13)
Havi imaszándék: a Szűzanya és Éva Asszony szándékára ajánljunk fel mindent, hogy ezáltal sokszoros kegyelemben részesüljünk!
Konkrét feladatunk: kilenceddel készüljünk Éva Asszony hazaköltözésének az évfordulójára!
A Szűzanya és Éva Asszony rendkívűli üzenete 2011 júliusában
Szeretett engesztelő gyermekeim! Jézus Szent Vére hónapjában Éva gyermekemmel együtt elmondjuk nektek, hogy jelenleg minek az ideje van.
 
Jelenleg Jézus Szent Vére és az Én Könnyeim értékesítésének az ideje van. Tudnotok kell, ha önmagatokat és szeretteiteket az Én értetek hullatott Könnyeimbe helyezitek mély bűnbánatra fogtok jutni, Jézus Szent Vére által pedig bűnbocsánatot fogtok nyerni. Ezt a kegyelmet necsak ismerjétek, hanem éljetek is vele minden nap.
 
Jelenleg a hálálkodás ideje van! Arra kérlek titeket, hogy a sok panaszkodás és elégedetlenség helyett vegyétek észre a sok jót, amit naponta kaptok és érte hálálkodjatok. Tanuljátok meg életetek minden helyzetében kimondani: hála Istennek! A hálás engesztelő egészséges lelkületű, ezért bőséges kegyelemben részesűl.
 
Jelenleg az önzetlenség ideje van. A világban nagyon sok  szegény a gazdagok önzése miatt szenved. Istentől kiválasztott zarándokhelyek az emberek önzősége miatt épülnek évtizedekig. Pedig ezekre a szent helyekre és az ottani kegyelmekre nektek van szükségetek. Egyesek azért nem adakoznak még Isten művére sem, mert azt gondolják, hogy ezáltal szegényebbek lesznek és annyival is kevesebbet költhetnek önmagukra, elképzeléseikre. Isten és az emberek előtt kijelentjük, aki önként, szabadon és szeretettel az anyagi javainak a tizedét „egy szent célra” képes felajánlani százannyit fog kapni már a Földön és az örök életet. Ha Jézus kijelentését igaznak tartjátok, a tized felajánlását legalább egy évig próbáljátok ki. Éva gyermekemmel együtt hálásak vagyunk nektek minden egyes tégláért, amit eddig a Szentháromság Hegybe fektettetek. A jutalmatok nem fog elmaradni!
 
Jelenleg a lelki harc ideje van! Nektek nem egymás ellen, hanem a bennetek és a körülöttetek lévő gonosz ellen kell harcolnotok. Az igazi engesztelő, akkor harcol helyesen, ha csak az Egyház által ajálott eszközöket használja: az imát, böjtöt, felajánlott szentmiséket… és nem az ördögi praktikákat.
 
Jelenleg a misszió ideje van! Ha valóban értékelitek az üzeneteket és a tanításokat, amit a Szentháromság hegyén kaptok, akkor azokat tovább adjátok. Arra kérlek titeket, hogy tegyetek félre minden emberi félelmet és bátran menjetek előre a természetfölötti tanúságtétel útján, mert sokak megtérése, gyógyulása, megszabadulása tőletek fog függni.
 
Jelenleg a megedződés ideje van! A vas úgy válik erős acéllá, ha a tűzből a hideg vízbe teszik. Ti úgy váltok erős, edzett engesztelőkké, ha csendesen és békésen élitek meg életetek mélységeit és magasságait. Változtassatok mindazon a helyzeteken, amin lehet változtatni. Amin nem tudtok változtatni, azt fogadjátok el és tegyétek Isten Kezébe, akinek minden lehetséges!
 
Jelenleg az egység, az összefogás ideje van! Előre megmondjuk nektek, készüljetek fel, mert a közel jövőben olyan rendkívüli idők fognak jönni, amelyen csak az Égiekkel és a testvéreitekkel szoros egységben fogtok tudni győztesen átmenni. A köztetek lévő egység a leghatalmasabb gonoszt is képes lesz megkötözni. Az Egység az Jézus Krisztus! Vigyázzatok sohase a rosszban, mindig csak a jóban fogjatok össze.
 
Jelenleg a szeretetkinyilvánítás ideje van!  Családotokban mondjátok gyakran egymásnak: szeretlek téged, úgy ahogy vagy. Engesztelő közösségetekben bátran mondjátok egymásnak: örülök neked testvérem. Tudnotok kell, hogy a szeretettel kimondott szavak gyógyítanak titeket.
 
Jelenleg a soha visssza nem térő kegyelmek ideje van! Készüljetek fel, mert a Szentháromság az elkötelezett engesztelőket, akik együttműködnek az isteni kegyelemmel, rendkívüli módon fogja megdicsőíteni. Jelenleg többnyire csak az áldozatot érzitek. Eljön az idő rövidesen, amikor a Szentháromság égi hatalmával fog megajándékozni titeket. A elkötelezett engesztelők az utolsó időben Isten erejével betegeket fognak gyógyítani, bűnösöket fognak a pokoltól megmenteni, ördögtől megszállottakat fognak megszabadítani és halottakat fognak feltámasztani. Attól függően, ki mennyi jó pontot gyűjt a mostani időben, annak arányában lesz Istentől megdicsőítve.
 
Jelenleg a hivatások kialakulásának az ideje is van! Lesznek közületek független személyek, akik az Isten által rendelt időben a Szent Hegyre fognak költözni és ott fognak segíteni az örök szentségimádásban, a zarándokok fogadásában és az ügyek rendezésében. Lesznek elkötelezett családosok, akik Nagyfaluba és a környékre fognak költözni és ők is segíteni fognak, amennyiben idejük, erejük és lehetőségük megengedi. Lesznek missziós lelkületü engesztelők is, akik a Szentháromság hegyen kapott erőt és világosságot a világba fogják vinni.
 
Jelenleg a halálra való felkészülés ideje is van! Lesznek sokan a világban, akik a Nagy Figyelmeztetéskor a meg nem bánt bűneik sokaságát látva meg fognak halni. Lesznek olyanok is, mint Éva Asszony, akik a szenvedés mellett a halált is fogják vállalni a lelkek megmeneküléséért. Ne féljetek a jövőtől, mert mindenki az Istentől kapott feladathoz a rendkívüli kegyelmet is meg fogja kapni.
 
Befejezésül mondjuk, ha a jelenlegi soha vissza nem térő kegyelmi időt a lehető legjobban fogjátok megélni, a Szentháromság Általunk, a kegyelem teljességével fog megáldani titeket!”
 
TANíTÁS A TIZEDRŐL
Éva Asszony hazaköltözése után is (2010 júl.19) folyamatosan tanít minket. Legutóbb arra kért, hogy Égbe költözésének az első évfordulóján a tizedről beszéljünk az engesztelő közösségnek.  Kérte, hogy az Ő nevében köszönjünk meg minden felajánlást, amelyet a Szentháromság hegy kiépítésére fordítottatok. Kijelentette, a világban, az Egyházban és a családokban is azért vannak anyagi problémák (gazdasági válság), mert az emberek nagy része önző módon elfeledkezett a tizedről, amit Isten kér mindenkitől a Szentírásban! Éva Asszony azt üzeni mindannyiunknak, ha a fizetésünknek (nyugdíjunknak) és a jövedelmeink tizedét megtanuljuk „egy szent célra” felajánlani, akkor az összes anyagi javainkon Isten rendkívüli áldása lesz.
 
Éva Asszony rámutatott a Szentírás néhány részletére:
 
–         Mt. 23,23 – itt azt olvashatjuk, hogy az irástudók és farizeusok az összes kerti veteményből a papoknak tizedet adtak!
 
–         Zsid. 7,1-10 – „Melkizedek, a fölséges Isten papja volt, aki megáldotta Ábrahámot. Ábrahám (ezért az áldásért) tizedet adott neki mindenéből. Lévi és fiai, mivel papi tisztet viselnek, megvan a törvényes joguk rá, hogy Ábrahám leszármazottaitól tizedet szedjenek”.
 
–         Mk.10,28-31„Bizony mondom nektek, mindenki, aki Értem és az Evangéliumért lemond az otthonáról, testvéreiről vagy földjéről (anyagi javairól) százannyit kap ezen a világon és a másvilágon az örök életet!”
 
Jelenleg, még azt is kérik az Égiek, hogy a Nagy Figyelmeztetés előtt a szenvedélybetegek megtéréséért mondjunk le teljesen a szeszes italról és a kávéról. Az Úr Jézus azt akarja, hogy tiszta testtel – lélekkel – elmével készüljünk a Vele való találkozásra.
 
–         Lk. 21,1-4 – Az Úr Jézus megdicsérte a szegény asszonyt, aki az utolsó két fillérrét – Istenre hagyatkozva – a templom perselyébe dobta. Érdekes, azt sehol sem olvassuk a Szentírásban, hogy a tized miatt és az önzetlen adakozás miatt a zsidók csődbe mentek vagy éhen haltak!
 
–         Lk. 16,9 – Az Úr Jézus kéri: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal (pénzzel), hogyha majd elfogy befogadjanak az örök hajlékba!” A tizedet felajánlott szentmisékre (kilenced, gregorián) is fordíthatjuk élő és elhúnyt szeretteink javára. Mindazok, akik felajánlott imáink, böjtjeink, szentmiséink, anyagi javaink által meggyógyúlnak, a rossztól megszabadulnak, a purgatóriumból a Mennybe jutnak, a Földön és az Égben örökké hálás barátaink lesznek.
 
Megdöbbentő volt hallani Éva Asszony erőteljes kijelentését: „A tized, az nem a tietek, hanem az Isten tulajdona!” „A tizedet, csak szent célra használhatjátok fel!” „Aki a tizedet Istentől elveszi, az a saját kárán dolgozik!” Még arra is kért bennünket, hogy az időnknek a tizedét is, amely napi két és fél óra, adjuk vissza Istennek! Az elkötelezett engesztelőket kéri Éva Asszony, hogy önként, szabadon és szeretettel ajánlják fel a tizedet a Szentháromság hegy kiépítésére. Emlékeztetett arra is Éva Asszony, hogy Ő és a lelkivezetője eladták a házukat és az összes pénzt a Szetháromság hegybe fektették. Ők, először nem kértek, hanem önzetlenül, Isten dicsőségére és a lelkek javára adakoztak. V. Ilona a havi tizedét szentmisékre fordítja, azokért, akiknek születés-, névnapjuk, házassági évfordulójuk van a családban vagy a közösségben.
 
Voltak és vannak önzetlen személyek az engesztelő közösségben, akik az eladott javaik tizedét felajánlották a Szentháromság hegy javára. Az önzetlen engesztelőknek köszönjük meg azt, hogy a nagy utat rendbetettük, a két parkolót elkészítettük, a Remény Anyja kápolnáját felépítettük, a Szentháromság hegy útjait leköveztettük, a lépcsőket megcsináltatattuk, Jézus és Mária Házát bepucoltattuk, Éva Asszony sírját rendbe tehetjük. Mi vár reánk a jövőben? A villany bevezetése, a hegyi plébánia és a Kiengesztelődés Házának a felépítése, egy kút fúrása, a magas földfalak kikövezése, stb. Ezek mind elkészülhetnek a Nagy Figyelmeztetésig, ha a tizedet felajánljátok. Mindezek után elindulhat a Szentháromság hegyen a folyamatos engesztelés és a szentségimádás. Ez a csúcs, amit együtt elérhetünk.
 
Befejezőleg, elmondom még azt is, mi lesz a következménye annak, ha komolyan vesszük a tized felajánlását. Mindenféle helytelen és bűnös viszonyúlásunk a pénzhez felszámolódik. A Szentháromság zarándokhely kiépül. Isten bőségesen megáldja az összes javainkat, egész életünket. Lelki békét, szabadságot, elővételezett Mennyországot kapunk a szívünkbe. Purgatórium nélkül fogunk a Mennybe jutni, mint Éva Asszony. A Szentháromság ígérete szerint: Isten eltörli személyes és családi bűneinket, azok után járó büntetéseket és az összes őseinket kiszabadítja a tisztítótűzből. Ki-ki szabadon mérlegelje a tizede felajánlását, hogy megéri-e neki! Én, mint az engesztelő közösség lelkivezetője, a társvezetővel és Éva Asszonyal azt ajánlom nektek, elkötelezett engesztelőknek, legalább egy évig próbáljátok ki a tized felajánlását. Ha meg fogjátok tapasztalni ennek rendkívüli következményeit a családi életetekben és a Szentháromság hegyen, csak akkor folytassátok tovább. Éva Asszony hazaköltözésének az évfordulóján, a Szentháromság, a Szűzanya, az összes Angyalok és Szentek rendkívüli áldását közvetíti az összes engesztelők számára!
 
„Ne felejtsétek el soha: szeretlek titeket, örülök nektek és hazavárlak titeket! Éva Asszony!  
Házi feladat júliusra:
„ISTENEM SEGITS, HOGY MINDEN NAP JÉZUS SZENT VÉRÉBE ÉS SZŰZ MÁRIA SZENT KÖNNYEIBE HELYEZZEM MAGAMAT ÉS SZERETTEIMET, HOGY BŰNBÁNATOT ÉS BŰNBOCSÁNATOT NYERJÜNK!”
Előretekintés 2011 augusztusára:
Augusztusban 4-5-6-7-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 15 órától!
Augusztusban megünnepeljük a Mennyei Atyát és az új karizmát az első évfordulóján.

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

Nagyfalui üzenet 2012. július

2012–A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE– JÚLIUS
“Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt. 24.44)
                                  94. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyénA Szentírásból: keressétek ki és elmélkedjétek át az üzenetben lévő evangéliumi részeket.
Havi mottó: ” Én vagyok az Út az Igazság és az Élet!”
Havi imaszándék: Éva asszony szándékára ajánljunk fel mindent, hogy minél jobban megdicsőüljön és a segítsége által mi is purgatórium nélkül a Mennyországba jussunk!
Konkrét feladatunk: utazás közben is kérjük Isten áldását mindenkire és mindenre!

 

Szűz Mária üzenete 2012. júliusában.

          “Szeretett engesztelő gyermekeim!  Ezek a hónapok, amelyek előttetek vannak, a vakáció, a szabadság és a zarándoklatok napjai lesznek számotokra. Én azt szeretném veletek együtt, hogy az elkövetkezendő hónapokat soha ne felejtsétek el. Ezért kérlek titeket, hogy figyeljetek oda boldogságotokat akaró jó tanácsaimra.
           Mielőtt útra kelnétek, tervezzétek meg az utatokat! Nagyon fontos az, hogy szeretetben maradva készítsétek el a csomagjaitokat! Kirándulás előtt, minden nap helyezzétek magatokat, kocsitokat, napotokat,Jézus Szent Vérének oltalmába. Határozzátok el, hogy az utatok során kizártok minden alvilági beszédet. Fogadjátok meg azt is, hogy a természetes beszéd mellett, természetfeletti dolgokról is fogtok beszélgetni, elmélkedni.
           Útközben, miután kibeszéltétek magatokat a családi dolgaitokról, elmélkedhettek. Az utat magatok előtt látva, beszélhettek a széles útról, amely a kárhozatra visz sokakat, és a keskeny útról, amely az örök életre visz. Elgondolkozhattok azon, ti melyik úton jártok? Engeszteljetek azokért, akik a széles úton járnak és törekedjetek arra, hogy a keskeny úton maradjatok. Útközben gondoljatok Szent Fiam szavaira :” Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!” Ha az erényes úton haladtok, elfogadva a Megtestesült Igazságot, az örök boldogságra juttok és oda segíthettek másokat is.. Tudnotok kell Jézus nélkül élve, zsákutcával, a hazugsággal és az örök kárhozattal találkozhattok. Útközben gondolhattok az emmauszi tanítványokra, akik egész úton Jézusról beszéltek. Ezért Jézus megajándékozta őket a jelenlétével, válaszaival, reménységgel és a megtört kenyérrel. Útközben elmélkedhettek a tíz leprásról, akik betegségükben kérték Jézus segítségét. Jézus meggyógyította őket és útközben megtisztultak. Számotokra is arra való a szabadság, hogy útközben beismerve a hibáitokat, nem másokat vádolva, megtisztuljatok. Elmélkedhettek az irgalmas szamaritánus történetéről is. A történet szerint egy embert a rablók szinte agyonvertek. Jeruzsálemből Jerikó felé tartva a zsidó pap és levita észre vette őt, de tovább haladt. A szamaritánus, akit a zsidók megvetettek nagyvonalúan bánt vele. Útközben ti is vegyetek észre minden rászorulót és lehetőségetekhez mérten segítsetek rajtuk. Útközben elmélkedhettek Jézus keresztútjáról is. Jézus minden áldozatot vállalt értetek, az utolsó csepp vérét is kiontotta értetek. Ti, hálából, legalább vasárnap és ünnepnap elmentek-e a templomba, még a szabadság alatt is, hogy megköszönjétek az Ő áldozatát? Útközben elmélkedhettek az apostolokról is, akik Jézus követve arról beszélgettek, ki nagyobb közülük. Tudnotok kell közöttetek az a legnagyobb Isten szemében, aki a legkisebb tud lenni, aki szolgálva a testvére rendelkezésére tud állni. Útközben gondolhattok Pál apostolra, aki a híveinek a legmagasztosabb utat, a szeretet útját mutatta meg. Szabadságotok akkor lesz felejthetetlen, ha megtanuljátok azt szeretetben, türelemben, egymást dicsérve eltölteni. Útközben gondolhattok a napkeleti bölcsekre is, akik Jézussal találkozva más úton tértek haza. Ha ti is mindenkiben Jézust látjátok meg és Jézust szeretitek, szolgáljátok, akkor más úton, más lelkülettel fogtok haza menni a szabadságról. Útközben legyetek hálásak a rendőrökért, akik a rend őrei:, a mentősökért, akik mentik, aki menthető:, a tűzoltókért, akik eloltják a kárt okozó tüzeket. Jó volna, ha megtanulnátok Isten áldását kérni útközben minden úton lévőre. Útközben legyetek hálásak a táblák, útjelzők, fényjelzők… miatt is , amelyek a ti biztonságos utazásotokért és a szerencsés megérkezésetekért vannak. Azért imádkozzatok, hogy eljöjjön az idő, hogy a reklámtáblákon szentírási idézetek, Jézus és a szentek képei is láthatóak legyenek. Ne bosszankodjatok az úton lévő gödrök miatt se! Gondoljatok arra, hogy ha óvatosabban, lassabban haladtok,úgy tűnik tovább tart a szabadságotok!
                  Célba érés alkalmával, gondoljatok Éva asszonyra is, aki hazaköltözésének az évfordulóján azt üzeni nektek: ” a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam!” Ebben segít titeket, ha kéritek a közbenjárását. Célba jutva, csendben gyönyörködjetek a természet szépségeiben. Csodálkozzatok rá a Napra, a felhőkre, a hegyekre, a völgyekre, a tengerre, a folyókra, a virágokra, a madarak énekeire, az állatok, pillangók sokféleségére… Csodálkozzatok rá önmagatok és egymás szépségeire is. Engedjétek, hogy a szívetekből feltörjön a hála, a dicsőítés, a magasztalás Isten minden ajándékáért.
                Befejezésül mondom, ha Isten védelmét kérve indultok el, ha útközben Isten és egymás szeretetében éltek,, ha célba érve a hálától, a békétől, az örömtől énekel a szívetek, akkor kegyelemmel teljes lesz a kikapcsolódásotok.
           A Szentháromság, Általam áld meg titeket a természet szépségeire való rácsodálkozás lelkületével!!!”


VISSZATEKINTÉS 2012
            JÚNIUSÁRA

Mit üzen nekünk a Szentháromság az Ő ünnepén?
-Tanuljunk meg Vele személyes kapcsolatba kerülni, szeressük, kérjük, dicsőítsük a Szentháromságot!
-Szeressük az egyéni és közösségi életet, mert mindkettő fontos számunkra!
-Éljünk egységben a Szentháromsággal és egymással is!
-Tanuljuk meg az egymás mellé rendelt viszonyulást!
-Keressük és tegyük a Szentháromság Akaratát!
-Csodáljuk a Szentháromság művét, a teremtett világot és az embert!
-Legyünk hálásak a Szentháromságnak mindenért amit ad, elvesz vagy megenged az életünkben!
-Készüljünk fel az örök boldogságra, ahol mindig a Szentháromsággal fogunk élni!
-Naponta, hogyan ajánljuk fel magunkat a Szentháromságnak a szent olaj által?
“Én  ma is felajánlom magamat a Szentháromságnak és az Ő oltalma alá helyezem magamat!” Ez az utolsó idők egyik legnagyobb oltalomkérő imája!
Mit tanultunk Úrnapján az Úr Jézustól?
-Értékeljétek a magánkinyilatkoztatásokat, amelyek által több ünnep is kialakult.(Úrnapja, Jézus Szíve, Szeplőtelen Fogantatás…)
-Az Oltáriszentség nem szimbólum, hanem valóság, Jézus Szent Teste és Szent Vére a kenyér és a bor színe alatt, amelyet a Szentlélek hoz létre a hierarchikus személyek által.
-A rendszeres áldozással tegyünk tanúságot az Úr Jézusról!
-Vigyázzunk arra,hogy tiszta lélekkel és tisztességes öltözettel áldozzunk!
-A rendszeres szentáldozás gyümölcsei: egyesít Jézussal, megerősít a kísértések elleni harcban,eltörli a bocsánatos bűnöket, átváltoztat, az üdvösségre segít!
Mit tanultam az Úr Jézustól 30 évi papságom alatt?
-Nem az a legfontosabb, hogy hol élek, melyik plébánián, hanem az a legfontosabb, hogyan élek ahol vagyok a Püspököm megbízásából.
-Megtanultam felismerni és tenni Isten rám vonatkozó Akaratát. Felismertem az engesztelési hivatásomat, a hivatáson belül. Ez az én örömöm, boldogságom, üdvösségem!
-Megtanultam elsőként, mindenkit, még az ellenséget is szeretni. Csodálatos Jézust felfedezni önmagamban és a felebarátban! Legújabb jelmondatom lett:“nekem csak szeretni és jónak lenni szabad!”
-Megtanultam a hibáimat beismerni és azonnal újrakezdeni.
-Megtanultam szüntelen az üdvösséget, a célt magam előtt tartva, oda segíteni másokat is.
-Megtanultam örülni annak, ami van és nem panaszkodni amiatt, ami nincs!
-Megtanultam reménykedvem, mindig a jót felfedezve menni előre.
-Megtanultam harcolni a gonosz lélek ellen: szabadító imával, böjttel, szabadító misékkel, felajánlott élettel.
– Megtanultam a személyes ima által állandó kapcsolatban maradni az Égiekkel.
-Megtanultam türelmesnek lenni, mindenért hálálkodni, a kilencedeket értékelni, mindig Istenre hagyatkozni.
-Megtanultam csendben szenvedni, békésen elveszíteni szeretteimet és előre a halálomat is elfogadni Isten Irgalmas Kezéből.
-Hálálkodva látom a lelki gyümölcsöket körülöttem: a megtéréseket, gyógyulásokat, szabadulásokat,újjászületéseket, jeleket, csodákat, egy lelki központ kialakulását! Istennek legyen hála mindenért!!!
Mire tanítottak az Égiek az utolsó időben?
-Készüljünk fel, mert nem csak az iskolások, hanem mi is fogunk vizsgázni az eddig tanultakból!
– A rendkívüli kegyelmekért a legtöbbször szenvedéssel kell fizetni!
– Az engesztelők tudatosan kell a Szűzanya kék palástja, védelme alatt éljenek!
– A Szűzanya az engesztelésünk által országokat és nemzeteket köt össze szeretetegységben..
-A kilenced végéig sok áldozatot várnak tőlünk az Égiek a lelkek megmentéséért!
-Ki-ki már a Földön a pokol, a tisztítótűz vagy a Mennyország hordozója! Ez kiolvasható tetteinkből!
-Akiknek rendszeresen dobog a szíve, azok egészségesek. Akiknek kihagy a szívük, betegek. Akiknek megáll a szívük, azok halottak. Mi törekedjünk rendszeres engesztelő életet élni!
Házi feladat júliusra
“URAM SEGÍTS, HOGY RÁCSODÁLKOZZAK A TERMÉSZET SZÉPSÉGEIRE”!
Előretekintés 2012 augusztusára:
-Augusztusban 2-3-4-5.én lesznek engesztelések, 15 órakor a Szentháromság hegyen!
-A karizmánkat fogjuk hálálkodva megünnepelni a második évfordulón!
-Előre hirdetem, szeptember 1-én, elsőszombaton, családfagyógyítás lesz a Szentháromság hegyen.
-N.B. A nyári szabadság ideje alatt is menjünk el legalább vasár-és ünnepnap a szentmisékre. A lelki életünkben ne legyen szabadság!!!

2013-A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE –JÚLIUS

 

 

„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!”(Lk.: 1,45.)

 

 

A Szentírásból elmélkedjük át Szent Pál apostol levelét, amelyet a Filippi híveinek írt (1-4 fej.)

 

 

Havi mottó:”Figyeljetek azokra, akik úgy élnek,ahogy példámon látjátok”! ( Fil. 3.17.)

 

 

Havi imaszándék: Azért imádkozzunk, hogy mindannyiunk Égbe költözése, mennyei születésnap legyen!

 

 

Konkrét feladatunk: Természeti csapások idején vegyük igénybe „a katasztrófa elhárító keresztet”, vagyis az egység keresztjét.


Szűz Mária tanítása 2013. júliusában

„Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor Velünk együtt megemlékeztek Éva gyermekem hazaköltözésének az évfordulójáról, Őt szeretném példaképül állítani elétek. Velem együtt-aki figyelemmel végig kísértem az életét- gondolkozzatok el azon, hogy Ő hogyan viszonyult Szent Fiamhoz, Hozzám, az engesztelőkhöz és kövessétek a példáját.

 

 

Láttam Éva gyermekemet minden nap a házi oltáránál, ahol  boldogan szemlélte és engesztelte Szent Fiam Szent Szívét, Vérző Szent Arcát, Szent Sebeit. A személyes kapcsolatban-„ én nézem Őt, és Ő néz engem”- időzött sokáig az imádságban. A bűnei, gyengeségei mellett, amelyek ellen élete utolsó leheletéig harcolt, határtalan bizalma volt Szent Fiam megbocsátó Szeretetében. Az egész engesztelő közösség, minden évben Krisztus Király ünnepén boldogan koronázták meg Szent Fiam szobrát virágkoronával, szeretetük jeleként. Minden nap felajánlotta önmagát és az egész emberiséget, Szent Fiam Szent Szívének, hogy Ő rendelkezzen Szent Akarata szerint minden teremtményével. Felajánlásaival elsősorban a férjét és mellette sokakat mentett meg a kárhozattól. Éva gyermekem, szerette a Szentséglátogatást ,Szentségimádást, a szentmisét és a szentáldozást. Ezek a szent dolgok tették Őt lassan, fokozatosan szentté. Szeretett gyermekem arra törekedett, hogy minden gondolata, szava és cselekedete mögött szeretet legyen. Lelki vezetőjében és minden felszentelt személyben Szent Fiam képviselőjét látta és szerette. Az engesztelés az Ő igazi hivatása volt! Gyakran mondogatta földi életében” az engesztelés miatt teremtett engem az Isten!” Hitt az önfeláldozó élet, az elfogadott és felajánlott szenvedés rendkívüli kegyelmeiben! Hitte azt, hogy a Mennyország azoké, akik Istenért , a lelkükért és a lelkekért áldozatot hoznak. Hazaköltözése előtt alázatos lelkülettel fogadta el a lelki vezetője kezéből az utolsó gyónást, az utolsó áldozást, a betegek kenetét és a pápai áldást. Hitt az örök életben , a feltámadásban, a viszontlátásban. Éva gyermekem egész életében nagyon szerette az Irgalmasság rózsafűzérét és biztos nem volt véletlen, hogy Szent Fiam Szent Akarata szerint az Irgalmasság órájában érkezett a Végső Célba. Gyermekem, valójában az Égben látta meg a felajánlott élete, szenvedése és halála igazi értelmét.

 
Éva gyermekem nagyon szerette a zarándokhelyeimet, az ünnepeimet, szobraimat és az énekeimet. Kiválasztott gyermekem minden nap úgy beszélgetett Velem, mint a gyerek az Édesanyjával. Elfogadta Tőlem az üzeneteimet és a legnagyobb szeretettel továbbította azokat az engesztelők lelki épülésére. Megengedtem szeretett gyermekemnek, hogy még életében belelásson Szeplőtelen Szívembe. Lelki szemeivel Szent Szívemben látta az összes erényeimet, és Isten Akarata szerinti viszonyulásaimat. Választott gyermekem nagyon szerette az édesanyját. Édesanyja elköltözése után megkért, hogy Én legyek az Édesanyja. Éva gyermekem élő kapcsolatban volt a Szent Hegy Védőszentjeivel és Védőangyalaival, akikre komolyan hallgatott! Kedves gyermekem naponta, elmélkedve végezte a rózsafűzért és élte az Én erényeimet. Nemcsak szavakkal, hanem minden napi jótettekkel ajánlotta fel önmagát, családját és az egész emberiséget Nekem. Az volt az Égig érő vágya, hogy senki ne kárhozzon el, hanem mindenki üdvözüljön. Tudta azt, hogy Én a sátántipró Édesanya, sárkányölőkké teszem az Én gyermekeimet és a végső győzelemre segítem őket. Amikor Isten Szent Akarata szerint elérkezett Éva gyermekem hazaköltözésének a boldog pillanata, az Őrangyalával mentünk „áldott lelke” elé és purgatórium nélkül hoztuk a Mennyországba. Akkor is ha érzitek, akkor is ha nem, minden engesztelő imaprogramon veletek vagyunk a Szent Hegy összes Védőszentjével és Védőangyalaival együtt. Amikor majd az Isten által rendelt Szent Időben meg fogunk jelenni nektek, az felejthetetlen kegyelem lesz mindannyiótok számára. A nyilvános jelenés után azt fogjátok mondani, ezért érdemes volt megszületni!

 

Befejezésül arra kérlek titeket, hogy minden imátokat, böjtötöket, tizedeiteket, szenvedéseiteket, sőt a leendő elköltözéseteket is ajánljátok fel a Szándékainkra. Tudnotok kell azt, hogy a Mennyországban azok a legnagyobb szentek, akik a legtöbb munkát kapják a földi személyektől és akik ezáltal a legtöbbet tudnak segíteni. Kilencedeitek által Éva gyermekemet is meg akarja dicsőíteni a Szentháromság maximális módon. Arra kérlek titeket, hogy konkrét kéréseitek által adjatok minél több munkát Éva gyermekemnek, hogy ezáltal a Mennyben egyre ragyogóbbá váljon és minél hatékonyabban tudjon segíteni rajtatok.

 

Most a Szentháromság Általunk áld meg titeket a jövőbeli boldog
találkozás kegyelmével!”

 

VISSZATENTÉS 2013 JÚNIUSÁRA
Milyen reményteljes üzenetek hangzottak el az engesztelés napjaiban az Égiek részéről?
„Mindent , amit eddig tanultatok, tegyétek gyakorlatba! Azért nevezlek”fehér rózsáknak” titeket, mert azt akarják, hogy olyan fehérek és tiszták legyetek, mint a fehér rózsa. A jövőben se féljetek senkitől és semmitől, ha lelketek tiszta! A ti hivatásotok az engesztelés! Általatok akarjuk elterjeszteni az engesztelést az egész Földön. Tudatosan fogadjátok el és ajánljatok fel minden áldozatot, szenvedést az egész emberiség megmeneküléséért. Jelenleg számotokra a próbatétel és az edzés ideje van, hogy ezáltal teljes égi védelembe kerültök és nem történhet veletek semmi, csak ami az üdvösségetekre válik. Lelki növekedésetek érdekében vegyétek még komolyabban a szentségeket és a szentelményeket! Adjátok Nekünk az akaratotokat, bűneiteket, hogy rendelkezzünk veletek! Ne kételkedjetek abban, hogy a nehézségek ellenére végső soron Isten fog győzedelmeskedni a szívetekben és a világban! Legyen bátorságotok Reánk hagyatkozni az érthetetlenségek mellett is. Az engesztelés keskeny útján haladva a kegyelem teljességével fogtok találkozni, a Mennyország fog a szívetekbe költözni és ti lesztek a legboldogabb emberek ezen a világon! Családotokban a közös ima és a tanúságtétel által váljatok lelki családdá! Ne szégyelljetek beszélni a Szentháromság Hegyről és az ott kapott kegyelmekről! Legyetek felkészülve arra, Isten , az övéi számára a jövőben a legszebbet fogja elkészíteni!!!

 

Mi, Isten válasza at imáitokra?
IGEN! Mi ennek örülünk a legjobban. Ez történt a vakokkal, a süketekkel, bénákkal, betegekkel…amikor meggyógyultak Jézus idejében.
NEM! Miért nem hallgat meg néha az Isten? Szent Páltól nem vétetett el a tövis, de emellé kapott kegyelmet, erőt, hogy alázatos maradjon! Azért nem hallgat meg Isten mert Ő mást akar, vagy valami jobbat! Isten nemet mond a kéréseinkre, amíg elfogadható módon nem járjuk ki a szenvedés iskoláját. Isten sokszor másképpen gondolkodik és cselekszik, mint ahogy mi azt elvárnánk. Engedjük ezt meg Neki! Vannak esetek, amikor a bűnbánat hiánya miatt nem hallgat meg az Isten. Várj türelmesen! Imádkozz álhatatosan, kitartóan. Szent Mónika 18 évig imádkozott Ágoston fiáért. Talán nem jól imádkozott? Talán Isten ereje volt hatástalan? Ágoston szíve zárva volt a kegyelem előtt. Isten, az ember szabadságát tiszteletben tartja! 18 év után, miután Ágoston kinyílt a kegyelemre: pap lett, püspök lett és szent lett! Soha nem hull a porba egy elmondott ima sem, csak később éri el a hatását, a zártságunk miatt. Mit tegyünk, ha az Úr Jézus kér tőlünk valamit? Mi engesztelők, soha nem mondhatjuk Neki azt, hogy NEM! Azt sem, hogy VÁRJ TÜRELMESEN! Mi, Isten kérésére, meg kell tanuljunk, CSAK IGENT mondani. Csak az válik a mi javunkra, üdvösségünkre! Mi legyünk hálásak Istennek, ha kérésünkre: Igent! Nemet! –mond, vagy azt, hogy… Várj türelmesen!

 

Mit mondtak az Égiek a papokról? Mivel egyeseknek nincs élő kapcsolatuk az Úrral, nincs oltalmazó lelki közösségük. ezért egyedül veszélyben vannak! A gonosz lélek és a gonosz emberek támadják őket! Szabadító imát, komoly böjtöt ajánljatok fel védelmül értük. Ítélkezés helyett inkább segítsetek rajtuk. Úgy viszonyuljatok a papokhoz, mint családtaghoz. Fogadjátok őket a szívetekbe, szeretetetekbe. Vállaljatok felelősséget értük, mert nagy szükségetek van rájuk és a szolgálatukra.

 

Mit kell tudni Medjugorjéról? Ez a zarándokhely Bosznia –Hercegovinában van. Ott a Szűzanya már 32 éve megjelenik és napi üzenetet közvetít néhány kiválasztott által az egész emberiségnek. A Szűzanya a lelki élet alapelemeire(ABC), irányítja a figyelmünket. Imát, böjtöt,rendszeres gyónást, áldozást, Szentírás olvasását, békét kért a „Béke Királynője”. Öröm az, hogy annyi ideje velünk van a Szűzanya. Szomorúság az, hogy újra és újra ugyanazokat az üzeneteket kell elmondja, azért, mert nem élik meg a keresztények. Szeressünk zarándokhelyekre zarándokolni életváltoztató szándékkal, ahol egyedi kegyelmekben részesülhetünk.

 

Mi közünk van Medjugorjéhoz?” Isten tervében Szilágynagyfalu, Fatimának és Medjugorjénak a folytatása.” Szivárvány ívelt egyik látomásban a Krizsecáci Kereszttől a nagyfalui Egység Keresztjéig, amely felett a mosolygós Szűzanya volt.Ő köti össze ezeket a zarándokhelyeket. Azért „testvér kereszt”, a Krizseváci K ereszt az „Egység Kersztjével”, mert egyiken sincsen a felfeszített Jézus teste. Mi , a feltámadt Krisztust képviseljük Ott és itt is imaközösségek jöttek létre, amely a keresztények lelki növekedésére szolgál. Jelenleg a Medjugorjei és a Szilágynagyfalui üzenetek is az Egyház kivizsgálása alatt vannak!

 

Előretekintés 2013. augusztusára

 

Augusztusban 1-2-3-4.-én lesznek az engesztelések a Szent Hegyen, du. 15 órától, amikor megemlékezünk a „teljesség karizmájáról!”.


( Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

a