Jézus Krisztus Urunk:

 

A Megtestesült Szeretet jelképszobra

Köszöntöm testvéreimet, akik a mai nap jelen vagytok a fájdalom, a szenvedés, az átélés útján.

A mai nap a meghívásában és a kegyelmében és a szeretetében elevenedett meg előttetek. De a mai nap, az túl van a Feltámadási Fény áldásának kegyelmében — részesülhettetek a szeretetem áldásának kegyelmében. És ma a felkészítés és a befogadás a Vigasztaló, a Szentlélek kegyelmének áldása, árasztása és működése.1.

Ma a tanításomból szólok hozzátok — a tanításom, amely a tanítványaim felé, és épp úgy most felétek is, testvéreim.

Fogadd meg tanításomat. És ha a tanítás benned él, akkor a szeretetem is benned él. Mert Én, Jézus Krisztus Urad és Uratok szeretlek benneteket. És ti is szeressetek, mert Atyám, aki küldött, az jobban szeret benneteket, mint ti önmagatokat.

Kérlek hát titeket, hogy éljetek e szeretetben. Békességet adtam nektek, és békességet hagyok rátok. De ezt a békét ne úgy próbáljátok megérteni és elfogadni, ahogy a világ adja számotokra és nektek, mert fontos, hogy ennél egy kicsit nagyobb az a béke, amit Én adok és hagyok rátok! És felkészítelek benneteket, mert a Vigasztaló, az itt van, és jelen lesz számodra és számotokra. De senkire sem erőltetem rá, senkinek sem parancsolom, hogy szeressen, és békében tudjon élni, és a békét el tudja fogadni.2.

Fontos, hogy érezd, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, aki itt vagyok köztetek, aki tanítalak benneteket, ahogy 2000 évvel ezelőtt tanítványaimat. Most nektek is azt mondom, amit tanítványaimnak, hisz azért jöttem közétek, hogy elmondjam számotokra, hogy felkészüljetek, mielőtt beteljesedék, hogy elhagylak titeket. De nemsokára visszajövök!

De ha szívből tudtok szeretni, akkor a szeretetet meg tudjátok érteni. Akkor nincs bennetek sem félelem, sem szorongás, sem gátlás. Nincs bennetek nem megértés, mert már a nyugtalanság elhagyja a szíveteket, és a lélek jelen van az áldásra, az árasztásra, és a test felkészül a befogadására. Mert ha ti is úgy tudnátok szeretni, ahogy Atyám és Én, akkor megértenétek, hogy miért kell elmennem oda. Mert amíg nem megyek el, hát hogyan küldjem számotokra el a Vigasztalót? Atyám nem tudja Nevemben megadni számotokra, ha Én nem foglalom el helyemet.3.

Úgy-e, milyen könnyű megérteni a tanítást, ha egy kicsit más szavakkal értelmezem számotokra az egyszerűségében? És már boldog vagy, hogy te elfogadtad a békét, elfogadtad tanításomat, a tanításomat megpróbálod megtartani. És ez által a szeretet növekedik benned.

Mert aki Engem küldött, az nem más, mint az Atya. Amit mondok számotokra, az nem más tanítása, mint az Atyáé.4. De ti, testvéreim, a szeretetben meg tudjátok érteni, el tudjátok fogadni, és szívetekbe zárni, felkészíteni önmagatokat a befogadásra. Mert a Vigasztaló fontos, hogy eljöhessen hozzátok, betölthesse szíveteket és lelkeiteket. És a Vigasztalóval másképp tudsz élni és haladni.

Kérlek hát, testvéreim, e kegyelem tanítását próbáld valóban most megérteni és megtartani, mert a szeretet és a béke így tud egy lenni a szívben és a lélekben. Mert ha elmegyek, elfoglalom helyemet, akkor a megdicsőülés beteljesedék, és az Atya mindent megad számotokra, és mindent eszetekbe juttat, mindenre emlékezhettek, mert tudsz hinni és bízni.5. Mert a szeretet és a béke mellett fontos a hit és a bizalom. Mert a bizalom, az kölcsönös a felebarátban és a testvérben, a családban és az ismerőseid között. De ha nincs benned bizalom, a bizalmatlanság néha rosszat hoz ki önmagatokból. De hogy a bizalom fontos legyen számotokra, engedd a szeretet és a béke mellé a hit kegyelmét az erőben és a megvilágosításban a felismerésedhez, az elfogadásodhoz és majd a haladáshoz. És már a hit kegyelme is másképp működik és működhet rajtatok és bennetek.

Kérlek hát titeket, legyen öröm szívetekben és lelketekben, mert a Vigasztaló, az majd eljő, és itt lesz a közeletekben. De te, testvérem, felkészültté válsz-e, hogy képes legyél a befogadásra?

A mai nap tanításom a kéréseimben ez felétek — „számomra” és számotokra. Nem lehetetlen, és nem nehéz a megértésében. Ha nyitott a szíved a testedben és a befogadásra, akkor érzékelheted a kegyelmet. Megengeded, hogy működhessen rajtad és benned.

Mert a Szentlélek, mielőtt eljő, széttárva Karjaimat, és mielőtt a Sátoros Ünnep utolsó szakaszánál a tanítványaimhoz így szóltam:

— Ne féljetek! Aki szomjazik, jöjjön, és igyék. És engedje, hogy szívében megelevenedjék e víz-élet forrása a kegyelem szeretetében.

Mert a béke, amit nektek hagytam és adtam, itt van. És a szeretettel egy lehet. De Én, Jézus Krisztus Uratok, a meghívást nem az egyszerű víz fogyasztására adtam meg számotokra, hanem a lélek szomjúságához, mert szomjaztok, és szükségetek van, hogy a lélek a szomjúságában megkaphassa az élet-víz kegyelmét a lélekhez és a szívhez.6.

A mai nap tanítása mellett a test és a lélek táplálékának ajándéka és kérése a Szeretett Tanítványom jövendölésének részeiből7. merítsetek erőt a felismerésben, a felismeréshez és a megtapasztaláshoz, és a haladáshoz, mert a kegyelem a jelenlétében egy. Csak a megnyitott szívű testvéreim felé árasztom ajándékomat a szeretetemben, a békémben, a hitben és a bizalom kegyelmében.

A mai napban, mielőtt felkészülsz a Vigasztaló befogadására, elővételben áldásomat e négy jelében árasztom reátok.

Mária szolga kiválasztott keze által áradjon reátok áldásom. A szeretetem és a békém és a hitem és a bizalmam jelében töltse be a befogadó testvérem szívét és lelkét. Adjon számára erőt és kegyelmet, hogy a nyugtalanság a szívben eltávozzék a félelmében és az aggodalmában, és helyébe költözzék a szeretetem és az a békém, amit nektek adtam és hagytam a felismeréshez és a megtapasztaláshoz az elfogadásával. Mert a hit és a bizalom csak így elevenedik meg rajtatok és bennetek e különleges áldásom ajándékában.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek Ünnepén e befogadás révén a felkészített test és szív a megnyitottságában készen állhat a Szentlélek, Vigasztaló eljövetelére a kegyelem szeretetében. És töltse be szíveiteket, erősítsen, óvjon, védjen és mutassa meg számotokra az utat. Az út felismerésében pedig haladjatok, és kövessetek — Én, a Jó Pásztor, ismerem juhaimat, juhaim ismernek Engem, és követnek.8. És a követéssel eggyé válva a szeretet, béke, hit, bizalom jelében.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: