2014 -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – JANUÁR ” Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2,17) .

112. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: Elmélkedjük át a Szt. Máté evangéliumából a hegyi beszédet (MT. 5,6,7)

Havi mottó: “Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszített Jézus Krisztusról!” (1 Kor. 2.2.)

Havi imaszándék: azért imádkozzunk, hogy a polgári új évet mindannyian új szívvel, tiszta lélekkel kezdhessük!
Konkrét feladatunk: “Ne okosabbak, ne gazdagabbak akarjunk lenni ebben az évben, hanem jobbak!” “Legyünk jobbak, sokkal jobbak végre, mindenkinek szerető testvére ez új esztendőben, minden esztendőben”

A Szentlélek tanítása 2014 januárjában

“Szeretett engesztelők! Visszatekintve decemberre és előretekintve az új évre, nagyon fontos, ha jó elhatározásokat hoztok lelki növekedésetek érdekében.
Jó volt hallani Karácsonykor, amikor egyesek elhatározták, úgy akarnak élni, hogy Jézus mindig jól érezze magát a szívükben.
Szent család ünnepén, néhány család elhatározta, mi szent család, szent közösség akarunk lenni a kölcsönös szeretet megélése által.
Szent István diakónus és vértanu ünnepén, egyesek kimondták a szívükben, Jézus iránti szeretetből vállalni akarnak minden áldozatot a lelkek megmentése érdekében.
Szent János apostol ünnepén néhányan elhatározták, hogy Isten ajándékai lesznek szeretteik számára.
Aprószentek ünnepén sokan bocsánatot kértek az abortált lelkektől és elhatározták, hogy ezután nem a halál, hanem az élet pártjára fognak állni.
Szilveszter ünnepén egyesek elhatározták, hogy az óév bűneit nem viszik át az új évbe!
Jó volna, ha elhatároznátok az Új Évben: áldás akarok lenni jó gondolataitokkal, jó szavaitokkal és jó cselekedeteitekkel. Határozzátok el, hogy a rendelkezésre álló időt, a 365 napot csak jóra akarjátok használni. Törekedjetek arra, hogy ez az év az üdvösség éve legyen számotokra és ne a kárhozat éve! Határozzátok el, hogy ezután nem a múltban és nem a jövőben akartok élni, hanem a lehető legjobban élitek meg a jelen pillanatot. Jó hallani egyes buzgó lelkektől, én Jézussal akarom kezdeni, folytatni és befejezni ezt az évet is. Jó, ha kimondjátok Felénk, én minden nap újra akarok kezdeni a Jó Isten segítségével. Törekedjetek arra, hogy a segítségünk által az idén, elsősorban ne okosabbak, ne gazdagabbak, hanem jobbak legyetek. Ez a boldog jövőtöknek a titka.
Engesztelőként határozzátok el újra, hogy az engesztelő közösségbe rendszeresen fogtok járni. Határozzátok el, hogy a legkisebb bűnre is nemet mondtok és a legkisebb jóra is igent akartok mondani Határozzátok el, hogy idén is megakarjátok tanulni Máriától: a tisztaságot, a szeretetet, az engedelmességet, a szolgáló lelkületet… Legyetek annak a tudatában, hogy a közös imáitoknak, áldozatos kilencedeiteknek rendkívüli gyümölcsei lesznek, elsősorban a ti életetekben és azok életében is, akikért felajánljátok azt. Határozzátok el, hogy az idén is lélekben Jézus és Mária kezét megfogva kezditek meg, folytatjátok és fejezitek be, ezt az évet is. Meglátjátok, ha az év elején jó elhatározásokat tesztek és azokat komolyan veszítek, kegyelemmel teljes lesz egész életetek!
Megáldalak titeket a Reánk hagyatkozás lelkületével!”

B-ízd
Ú-jra
É-letedet
K-risztusra!

Házi feladat januárra:
“URAN SEGÍTS, HOGY NE A MÚLTBANN ÉS NE A JÖVŐBEN ÉLJEK, HANEM MINDIG A JELENBEN!!!”

VISSZATEKINTÉS 2013 DECEMBERÉRE

Mire tanítottak az Égiek az engesztelés első napjaiban?

Törekedjetek feléleszteni magatokban a kiengesztelődés szellemét. Gondoljatok azokra a személyekre, akiket megbántottatok és kérjetek bocsánatot tőlük. Gondoljatok azokra a személyekre is, akik titeket bántottak meg és bocsássatok meg nekik teljes szívetekből. Ha ezt megteszitek, akkor helyre áll köztetek a szeretet kapcsolat és a lelki sebek begyógyulnak.
Advent vasárnapjain gyüljetek össze az adventi koszorú körül úgy a családotokban, mint a lelki közösségetekben. A karácsonyi eseményeket olvassátok fel a Szentírásból, imádkozzatok és énekeljetek. Ha ezt megteszitek növekedni fog bennetek a kis Jézus és egymás iránti szeretet. Az adventi koszorú színei által a következő üzeneteket véssétek a szívetekbe. A lila színű gyertya által meghívást kaptok a bűnbánatra. Nagyon jó volna, ha Karácsony előtt elvégeznétek a szentgyónásotokat. A rózsaszínű gyertya által az örömre kapjátok a meghívást. Ha arra törekedtek, hogy a kis Jézus érezze jól magát a tiszta szívetekben és köztetek kölcsönös szeretet által, akkor örülni fogtok az ünnepek előtt, alatt és után is. A gyertyák világítanak. Legyetek a világ világossága a példás életetekkel. A gyertyák csendben, önmagukat feláldozva égnek el. Vállaljátok ti is mindazt, ami nehéz a lelketek és a lelkek üdvössége érdekében. A zöld koszorú által a reményre kapjátok a meghívást. Aki megtanul mindennap az Úr jézussal élni, az az engesztelő nem lehet reménytelen semmilyen körülmények között. Az adventi koszorú kerek, ami az őrőkkévalóságra figyelmeztet titeket. Az Úr Jézus azért jött a Földre, hogy kezeteket megfogva, a Mennyországba vezessen titeket. Ha ezeken a tanításokon elgondolkoztok és megtartjátok kegyelemmel teljes lesz az adventetek, a karácsonyotok és egész életetek.
Szent Miklós püspöknek is üzenete volt számunkra. Örömmel gondoljatok vissza a gyermekkorotokra, amikor szeretteitek megajándékoztak titeket. Legyetek és maradjatok felnőttként is gyermek lelkületűek. Életetek folyamán tanuljatok meg szeretettel adni és alázatosan elfogadni. Mindazokban a személyekben, akik szeretettel adnak, azokban a mennyei Atya lelkülete van, akik alázatosan elfogadnak, azokban a kis Jézus lelkülete van, akik az adást és az elfogadást is jól élik meg, azokban a Szentlélek lelkülete van.
Legyen jelmondatotok: “Minden nap tégy valami jót és veled lesz az Isten!”Aurel Haneu görög katolikus pap tanúságtétele
1940 szeptember 20-án születtem, Maros megyében. Hat testvérem közül én vagyok a legkisebb. 12 éves koromban a papunk megdicsért azért, mert példásan készültem Húsvét megünneplésére. Középiskolás koromban minden nap bementem a templomba imádkozni. 16 éves koromban, a templomból kijövet édesapám azt tanácsolta nekem: “Bárhol is leszel, az életed során Istenről ne feledkezzél el és soha ne szakadj el Tőle!” 44 éves koromban nősültem meg. A házasságunkból két gyermek született. A kommunizmus bukása után elvégeztem a teológiát. 70 évesen mentem nyugdíjba. Isten kegyelméből még mindig aktív pap vagyok. 2013-ban, egész évben részt vettem az engesztelésen, két gyermekemmel együtt a Szentháromság hegyen. A 2013-as év, számomra a kemény megpróbáltatások éve volt. Szenvedéseimet egyesítettem Krisztus szenvedéseivel. Mindent felajánlottam a bűnösök megtéréséért! Hiszem azt, hogy mindaz, ami a Szentháromság hegyen történik (imák, szentgyónás, szentáldozások, szentmisék, énekek) tetszik a Szentháromságnak. Az életem mottója: “Nihil sine Deo! Semmit nem akarok Isten nélkül tenni, csak Istennel!
Virgu Mihail, jogi tanácsadó tanúságtétele a Szentháromság Hegyen
1963-ban születtem Kolozsváron, egyedüli gyermekként, egy görög katolikus családban. Családom, különösen nagyapám, nagyon sokat szenvedett deportáltként a hite miatt. Nagyapám a szentírást a fronton is magánál hordta a szívénél. Amikor rálöttek, a szentírás a golyót megállította és az nem hatolt a szívébe. Nagymamám vezetett be a hit világába. Házasságunkból, amely 1975-ben kötetett meg, két gyermekünk született. Ahogy nőttem, egyre ritkábban mentem a templomba, rászoktam a cigarettára és az italra. 1989 után feleségemmel együtt újra közeledtünk a jó Istenhez. A próbatételek sorozatán is átmentünk. Leányunk letért Isten útjáról és elhagyott minket. A fiúnk külföldre ment továbbtanulni. A nehézségek közepette elkezdtünk zarándokhelyekre járni (Medjugorje, Szőkefalva, Érsemjén, Nagyfalu) és komolyan vettük az imát, böjtöt, a kilencedeket, a gregórián misék felajánlását. Egy idő után minden jóra fordult, gyermekeink megházasodtak és keresztény családban nevelik gyermekeiket. A nagyfalui engesztelés által megváltozott az életünk, jobb keresztények lettünk. Naponta többet imádkozunk, kis közösségben végezzük az engesztelést. Az évek során sok embert hoztunk a Szentháromság Hegyére. 2012. január 1-jén, a forrás megáldásakor láttam a Nap játékát, éreztem a Szűzanya jelenlétét. Boldogság együtt engesztelni különböző nemzetiségűekkel, vallásúakkal és korúakkal. Az engesztelések során növekedtem: a hitben, reményben, szeretetben és megszünt bennem a félelem a jövő miatt. Jelmondatom: “Ne féljetek, mert én veletek vagyok minden nap a világ végéig!

Előretekintés 2014. februárra
Februárban 1 -2, 6-7 –én lesznek engesztelések a Szentháromság hegyen, 13 órától.
Egész hónapban a betegek gyógyulásáért fogunk imádkozni!
Akik elvégzik a szentgyónásukat, a 60. életévüket betöltik, felvehetik a betegek kenetét.
Látogassuk meg az ismerős betegeinket.

a