2009-11-15 – Márton által

Gyermekeim!
Szomorú vagyok, mert elfordultok a Fiamtól. Eltávolodtok tőle és csak a saját elképzeléseitek szerint akartok élni, melyek gyakran megsebzettek. Anyai szeretettel kérlek benneteket, forduljatok el az üres élettől és nyíljatok meg Jézusnak, a ti Uratoknak, hogy újból megérezzétek az Ő szeretetét. A szeretet nélkül, kedves gyermekeim, bezárva maradtok üres elképzeléseitekben.
Minden, amit Jézus nélkül tesztek, felesleges és üres.
Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2009-12-15 – Márton által

Gyermekeim!

     Nagyon szeretlek benneteket és nagyon vágyom arra, hogy szíveitek telve legyenek várakozással Fiam megszületésére, aki kisgyermekként a karjaimban jön el hozzátok. Azt kívánom, hogy megszülessen szíveitekben, hogy szeretetével lángra lobbantsa őket. Kívánom, hogy Emmánuel – a szeretet Istene közöttetek lakjon.
Anyai áldásommal megáldalak és Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2010-01-15 – Márton által

Gyermekeim! 
Nagy az Isten szeretete, Teremtőnk Atyjáé. Nézzetek és meglátjátok az ő szeretetét. Hallgassatok és hallani fogtok az ő szeretetéről. 
Fordítsátok el szíveteket a bűntől és érezni fogjátok az ő szeretetét. Ajkaitokon az ima ott legyen mindennap és a bűn nem lesz képes elfordítani benneteket az ő szeretetétől. 
Szüntelenül adjatok hálát a Teremtőnek az élet ajándékáért, aki a szeretetre teremtett benneteket. 
Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2010-02-15 – Márton által

Gyermekeim! 
Nagyon szeretlek benneteket és anyai áldásommal megáldalak titeket. Azt kívánom, hogy ebben a böjti időben imádkozzatok és böjtöljetek azokért a gyermekekért, akik szíveikben még nem tapasztalták meg Isten szeretetének érintését. Vágyom arra, hogy ők is érezzék azt a boldogságot, hogy Isten szereti őket.Az imádsággal és a böjttel kérhetitek a hitet minden szív számára. 
Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2010-03-15 – Márton által

Gyermekeim! 
Nézzetek a keresztre, ami a nagy szeretetről beszél nektek. Nézzétek és meglátjátok rajta fiamat, aki sosem szűnt meg szeretni titeket. Ezért különös módon mindegyikőtöket az ő szeretetére bízlak, hogy szíveiteket a fájdalmakban ne zárjátok be és sose hagyjatok abba szeretni. Kedves gyermekeim, imádkozzatok velem együtt, hogy Isten Lelke, aki feltámasztotta Jézust, benneteket is feltámasszon az új életre. Hogy a Szentlélek a szeretet tüzével gyullassza lángra szíveiteket, melyekben új tavasz virágzik, a Szentlélek tavasza. 
Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2010-04-04 – Márton által – húsvétvasárnap

Drága gyermekeim! 
Jézus feltámadt a halálból, örvendezzetek. Szüntelenül örüljetek, én veletek örvendezek. Drága gyermekeim, nincs olyan bűn, amelyből Jézus ne szabadítana meg titeket. Nincsen olyan sötétség, amelyből ne vezetne ki benneteket a fényre. Örvendezzetek, mert Jézus szabaddá tett benneteket.

2010-04-15 – Márton által

Drága gyermekeim! 
Jézus szeretetének köszönhetően, mely sírjából kiáramlott Húsvét reggelén, ismét szabadok vagytok. Imádkozom értetek, hogy szívetekben szabadok maradjatok és félelem nélkül tegyetek tanúságot Uratokról, aki él. 
Ne ijedjetek meg, amikor magatok körül mindenféle nézet zsibongását halljátok. Csak egy igazság van. Jézus az igazság, maradjatok Hozzá hűségesek, kedves gyermekek. 
Belemerítlek benneteket Jézus és az én szívem szeretetébe.

2010-05-15 – Márton által

Gyermekeim! 
Örülök annak, hogy mekkora szeretettel és bizalommal fordultok hozzám imáitokban. Semelyikőtökről se feledkezek meg, mert mind el vagytok rejtve szívemben és név szerint ismerlek benneteket. Annyira drágák vagytok az én szívemnek. Ma azért jövök el, hogy megmondjam nektek, mennyire szükségetek van a Szentlélekre életetekben. Nyissátok ki tenyereiteket és fogadjátok el az Atya ajándékát, hogy lángra lobbantsa szíveteket. Minden nap megszületik bennetek az elhatározás, hogy az életszentség útján járjatok. De ne hagyatkozzatok a saját erőtökre, hogy ne maradjatok ott az úton heverve. De fogadjátok el a Szentlélek segítségét, aki bűnös életeteket szent életre fogja változtatni. Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2010-06-15 – Márton által

Gyermekeim! 
Amikor szemetek elől elveszik a szerető Isten képe és megszűntök érezni a szeretetét, merüljetek bele a hálaadó imádságokba és kérjétek a tiszta és szabad szív ajándékát. Imával és a gyónás szentsége által elűzitek a bűn felhőjét, ami elsötétíti lelki látásotokat és újból felragyog bennetek az isteni szeretet fénye. Minél szabadabb lesz a szívetek, annál több lesz benne az isteni világosság. Minél jobban fogtok szeretni, annál inkább ragyogni fogtok az isteni fénytől. Belemerítlek benneteket Jézus és az én szívem szeretetébe.

2010-07-15 – Márton által

Gyermekeim! 
Ma azzal a kívánsággal jövök, hogy imával dicsőítsétek Urunkat. Hangozzék fel ajkatokról a dicsőítő ima mint egy dal, mellyel tanúskodni fogtok Teremtőnk nagyságáról és jóságáról. Belemerítlek benneteket Jézus és az én szívem szeretetébe.

2010-08-15 – Márton által

Gyermekeim! 
Anyai áldással érkezem hozzátok és azzal a kívánsággal, hogy lépjetek az egység és a szeretet útjára. Itt Dejtén közösen imádkozunk és kérjük a szerető Atyától a hit ajándékát minden nemzet számára. Ha a szívetek egyesült lesz a szeretetben, a világ hinni fog a Fiamban az egységről és a szeretetről nyújtott tanúságtételetek által. A ti Segítség Királynőtök vagyok, a keresztények Királynője és Segítője vagyok. Veletek vagyok, gyermekeim, és kísérem lépteiteket. Jézus és az én Szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2010-09-15 – Márton által

Gyermekeim! 
Ma azzal a kívánsággal érkezem, hogy a fájdalmaitokat és a szenvedéseiteket helyezzétek a kezembe. Arcotokat ne sebesítse meg semmilyen szomorúság, mert mellettetek vagyok, hogy a fájdalmatokat a tenyerembe vegyem. Ne rettegjetek, semmitől se féljetek, mert Jézus a saját szeretetével minden fájdalmatokat a tenyeremben átváltoztatja örömmé. Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2010-10-15 – Márton által

Gyermekeim!
Ma anyai áldással érkezem és vágyakozva, hogy szeretettel hallgassatok engem. Sokat dolgoztok és a munkát állítottátok az első helyre az életetekben. Ez így nem hoz áldást nektek, hanem szolgává tesz benneteket. Engedjétek, hogy megfogjam a kezeteket és odavezesselek benneteket a Fiam elé, aki közöttetek van az Eucharisztiában. Őt illeti meg az első hely. Alázatban térdeljetek le Uratok előtt és adjátok át magatokat Neki. Ajándékozzátok Neki a bizalmatokat. Csak Vele, kedves gyermekek, lesz áldott az életetek és fogtok áldást hozni mások számára. Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2010-11-15 – Márton által

Gyermekeim!

     Az a mai édesanyai kívánságom, hogy imádkozzatok a bizalom imádságával. Az imádságotokat ne a félelem kísérje, hanem a tudat, hogy Isten kezében van a jövőtök. Közeledik ádvent, az elcsendesedés és a várakozás ideje a szeretet eljövetelére ebbe a világba. Az az én vágyam, gyermekeim, hogy velem együtt feleljétek Istennek, hogy “legyen meg” minden egyes esetben, amikor félelem tölt el benneteket a saját jövőtök miatt. Az Ő kezében biztonságban vagytok. Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek titeket.

Márton által 2010-12-25

A gyerekeim!
     Jöttem anyai áldás és öröm a szívedben, hogy az Isten szeretete jön ebbe a világba. Nyissátok ki a szíveteket, és született meg Jézus az életemben, akkor ő is született meg. Ahogy elhoztam őt ebben a világban, ezért is jár neki ebben a világban. És hirdették, mint a pásztorok örömmel születésének, úgy hirdette őt is egyszerű és tiszta szeretet a szíved. Ez a világnak szüksége van a fény a remény és a szeretet, és hogy Jézus, az én fiam. Majd belevetik magukat a szívébe Jézus és a szeretet a szívemben.

 

 


továbbiak elérhetőek: andre.egerblog.info alatt

a