2011-01-15 – Márton által

Gyermekeim!
     Ma azzal a kívánsággal érkezem, hogy az imádságban tekintsetek a saját bensőtökbe, és halljátok meg Isten hangját a lelkiismeretetekben, ahol Isten megismerteti veletek az igazságot saját magatokról, és vezetni fog benneteket a jó, az igazság és a szeretet útján. Nem vagytok egyedül, gyermekeim, Isten oly nagyon közel van hozzátok.
     Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.

2011. február 15          – Martin által

        Gyermekeim!
        Ma  eljövök  és  a saját imáimba merítelek benneteket. Az ima olyan mint  a  nap,  amely  felébreszti  a  hideg  földet.  Az, aki imádkozik, szeretetet  és áldást oszt szét, amelyekkel Isten eltöltötte őt. Gyakran megesik  veletek, hogy elmegy a kedvetek, amikor az imátokból  semmi sem csírázik  ki,  és  úgy tűnik számotokra, hogy az ima nem hoz gyümölcsöt. Ezért  buzdítalak  benneteket  a türelemre és a bizalomra Isten ígéretei iránt.  Ahogyan a nap felébreszti az alvó földet, úgy hoz az imádságotok is életet magatok köré.

          Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.

2011. március 6.
Szűzanya üzenete Dejtén előbb Martin által. Martin imádkozott a Szűzanyával. Mindnyájunkat, családjainkat és a betegeket a Szűzanyának, mint a Segítség Királynőjének ajánlotta. Imádkozott a szívünkben lévő fájdalmakért, szenvedésekért. A Szűzanya imádkozott vele minden Krisztus-hívőért, keresztényért és erőért számunkra, hogy bátran tanúságot tudjunk tenni Jézusról. Mindnyájunkat a szívébe zárt a Szűzanya és imádkozott azért, hogy ne legyünk kétszínűek.
Adriana: A betegeket a Szűzanyának ajánlottuk. A Nagyböjtben imádkozzunk a szentatyáért és a Szűzanyának, mint a Segítség Királynőjének a szándékaira. Imádkozott a Szűzanya, hogy Jézus még inkább a szívünkben legyen, hogy még többet imádkozzunk, és hogy merjünk tanúságot tenni Jézusról. Imádkozott a Szűzanya az erős hit kegyelméért. A problémáinkat és mindazt, ami a szívünkben van Adriana átadta a Szűzanyának.
Végül imádkozott engesztelésül mindazért, amivel megbántjuk Jézus Szívét.

A Szűzanya azt mondta, hogy sokszor szomorúak vagyunk, mert a múltba nézünk a bűneinkre, vagy a jövőbe nézünk és félünk, mert azt sötétnek látjuk, de a jelenben kell élnünk. Mindig adjunk hálát Jézusnak azért, hogy Őt Égi Édesanyánkul adta.

2011. március 15          – Martin által

Gyermekeim!

 
A  böjtnek  és  az  imának  ebben az idejében arra vágyom, hogy térjetek vissza  a  Mennyei  Atya  szerető  karjába.  Az  ölelő  karba,  amely  a szeretetre  teremtett benneteket. Gyermekek, az én anyai szívem szomorú, mert  bűnt vettek magatok körül. Kérdezlek titeket, mit fogtok aratni? A ti  kezetek  arra  lett  teremtve,  hogy  szeretetet osszon szét. Milyen gyümölcsöket  fogtok  begyűjteni ti és azok, akik utánatok jönnek? Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.
2011. április 3.
Azoknak, akik itt vannak a kéréseiket meghallgatja a Szűzanya.
Örült hogy ott voltunk, és már várt bennünket. És hív minket minden alkalommal, és vár ránk.
2011. április 15. – Martin által-
Gyermekeim!
Mai  kívánságom, hogy nyissátok meg a szíveteket az örömnek, amit feltámadt Fiam  hoz  számotokra.  Engedjétek,  hogy a szívetek meggyulladjon ettől az örömtől,  és  úgy  égjen, mint a fáklya, terjesztve az örömöt, hogy az élet nem  ér  véget  a  halállal,  de  folytatódik  Jézusban,  aki az élet maga. Gyermekek, az életre vagytok teremtve, és Jézusnak köszönhetően örökké élni fogtok.  Imádkozzatok  velem  együtt  az  élő  hit  ajándékáért minden szív számára, hogy az élő hit által meggyulladjanak az örömtől, hogy Jézus él és veletek van. Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.
2011. május 8. – május első vasárnapja
 Azzal kezdte, hogy nagy szeretettel jött hozzánk a Szűzanya. Martin arról beszélt, hogy nem szokott külön egyes emberekért imádkozni újabban, mert egyszer úgy volt, hogy valakiért nagyon imádkozott.
2011-05-15 – Márton által

Gyermekeim!
Nagyon szeretlek titeket, csókollak és ölelő anyai karjaimba veszlek benneteket. Veletek együtt imádkozom a legkedvesebb fiaimért, a ti pásztoraitokért. Az az óhajom, hogy szüntelenül imádkozzatok értük, hogy az életük Fiamat tükrözze, és hogy a Szentlélek meggyújtsa általuk a világot. Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.

2011-06-15 – Márton által

Gyermekeim!
Ma azért jövök, hogy megmondjam nektek: kövessétek a Szentlélek hívásait. A Szentlélek a szívben hív benneteket, hogy a világosságában járjatok. Hallgatni akartok rá, de ugyanakkor a magatok feje szerint mentek. Hogyan járhattok egyszerre két úton? Imádkozzatok velem együtt és kérjük Isten szeretetét, hogy tisztítson meg benneteket mindentől, ami nem jó, hogy szabadon elindulhassatok Isten útján.
Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.

2011-07-15 – Márton által

Gyermekeim!
Eljöttem, hogy újra megérintselek benneteket a szeretetemmel. Szívem vágyik rá, hogy növekedjetek a szeretetben, és hogy kivirágozzatok ölelő karjaimban. Látom a világot, amely Isten nélkül halad, bebörtönözve a bűnökbe. Látom a szeretet utáni végtelen hívást és sóvárgást, valamint a vágyat egy jobb világ után. Ahhoz, hogy megváltozzon az életetek, csak egy valami kell: megváltoztatni a saját szíveteket, és hinni Isten szeretetében. Keresitek az igazságot, amely szerint haladni akartok. Szeretett gyermekek, az igazságot a Fiamban találjátok meg és az Ő szavában.
Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.

2011-08-15 – Márton által

Gyermekeim! 
     Mindnyájatok ölellek és biztosítani akarlak, hogy az én karjaimban biztonságban vagytok. Itt vagyok, hogy veletek együtt imádkozzak a hit ajándékáért. A hitért, amely tele van élettel. Az én kívánságom az, hogy ne szégyelljétek az én Fiamat. Ha nem fogtok szégyenkezni azért, hogy Isten gyermekei vagytok, akkor lesztek szabadok. Köszönöm a ti szereteteket, amivel elárasztotok. Fogadjátok az én áldásomat. Belehelyezlek titeket a Jézus szeretetébe és az én szívembe.
2011-09-15 – Márton által

Gyermekeim!

     Nagyon szeretlek titeket! Nagyon drágák vagytok az én szívemnek! Örülök, hogy az én érkezéseim által megismeritek és tapasztaljátok az Isten szeretetét. És ezért, a mai üzenetemet azoknak szánom, akik még kételkednek az Isten jóságában. Azt kívánom, hogy ti az én gyermekeim, akik féltek és nem kaptatok elég szeretetet, jöjjetek az én Fiamhoz. Hogy ismerjétek fel Benne az Atya szeretetét, aki szeret, megbocsájt, és soha nem szűnik meg a végtelen szeretete felétek. Azt kívánom, hogy közeledjetek Hozzá félelem nélkül, és azzal a tudattal, hogy szeretve vagytok. Mert azok, akik tudják és érzik, hogy az Isten szereti őket, nem félnek járni az Ő útján. Elárasztlak titeket az én és Jézus szeretetével.
2011.10.15. – Márton által
Gyermekeim!

Ma azzal a vággyal érkezem hozzátok, hogy a hit a családjaitokban élő hit legyen. Az én kívánságom, hogy együtt imádkozzátok a rózsafüzért. Eme egyszerű imádság által megnyílnak a szíveitek Jézusért, az én Fiamért, aki meggyújtja szíveiteket saját Lelke erejével. A szívekben, amelyekben az élő hit lángja ég, ég az élet lángja is, és ez maga a Jézus. És így a családjaitok nem lesznek elhidegültek, de égni fog bennük a szeretet és egység lángja. Belemerítelek titeket Jézus és az én szívembe.

2011.11.06.
A Szűzanya üzenete Dejtén vasárnap a következő volt:
Martin által:
Az élő hit kegyelméért imádkozott vele a Szűzanya. Azt kérte, hogy mindig élő hittel és annak a tudatában imádkozzunk, hogy Isten szeret bennünket, mert ha nem így imádkozunk, falat állítunk Isten és magunk közé.
Adriana által:
Adriana érezte, hogy a Szűzanya nagyon szeret bennünket és hogy egészen közel van, lehajol hozzánk. Kérte, hogy éljünk a 10 parancsolat szerint. Megáldott bennünket.
Josef által:
Joseffel a bűnösök megtéréséért imádkozott a Szűzanya. Josef minden kérésünket átadta a Szűzanyának.

2011-11-15 – Márton által

Gyermekeim!
Örülök mindegyikőtöknek és nagyon szeretlek benneteket. Azt kívánom, hogy tudatosítsátok, hogy az élet Isten szeretetének az ajándéka. Ne éljetek ezért üres életet, hanem töltsétek meg Isten ünneplésével és dicséretével. Örülök annak, hogy elfogadtátok Fiamat személyes Megváltótoknak. Ne féljetek, és a Szentlélek erejével tegyetek Róla tanúságot, hogy azok, akik Isten nélkül élnek, meggyőződjenek, milyen jó az Úr. Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.

Márton által Dejtéről 2012. január 8-án
Azt kérte a Szűzanya, hogy az életünkkel mutassuk meg az embereknek, hogy van Isten. Azt mondta, hogy sok mindent kérünk, de a legfontosabb lenne a szeretetet kérnünk, mert a szeretet maga Isten. Amikor a Miatyánkot imádkozta a Szűzanya a látnokokkal, annál a kérésnél, hogy “jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod” a Menny megérintette a földet. Jézus és az Ő Szíve szeretetébe merített a Szűzanya.
Imádkozzunk azért, hogy a világon béke legyen és Izrael földjén, hogy ismerjék el a palesztin népet és ezzel a világnak a békéje meg fog valósulni.
http://www.bucsujaras.hu/dejte/image001.jpg

Ferdinánd atya, Katlovce plébánosa (a kép bal oldalán) és a látnok-gyermekek
Martina, Lucia, Martin, Mária, Adriana, Jozef, Simona
2012-01-15 – Márton által
Gyermekeim!
     Egész szívvel átölellek, és nagy szeretettel megáldalak benneteket. Néhányan közületek, kedves gyermekek, nem tudjátok, hogy hogyan haladjatok tovább, és elveszettnek érzitek magatokat. Engedjétek, hogy megfogjam a kezeteket és odavezesselek benneteket a jó cselekedetek és a szeretet útjára, a mindennapi megtérés útjára. Jöjjetek velem együtt megváltoztatni a világot úgy, hogy meg fogjátok változtatni a saját szíveteket.
     Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.
2012-02-15 – Márton által
Gyermekeim!
     Ma vágyom rá , hogy közelebb vigyelek benneteket a Mennyei Atyánkhoz, hogy jobban megismerjétek Őt, és megtapasztaljátok, milyen nagyon szeret benneteket. Az ő kezei a szerető Atya kezei tele szeretettel és ajándékokkal, melyeket számotokra készített. Jöjjetek hát ezért hozzá, és merítsetek az áldásából. Hozzá tartozik minden, még az is , amiről azt hiszitek, hogy csak hozzátok tartozik. Ő gondoskodik mindenről, és rólatok is még nagyobb gyengédséggel gondoskodik, ha megengeditek neki, hogy a karjaiba szorítson benneteket. Imával és böjttel távolítsátok el az akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy Hozzá menjetek. Gyertek, had olvadjanak el az aggodalmaitok és bűneitek az Ő irgalmas és megbocsátó szeretetében. Belemerítlek titeket az Atya szeretetébe és az én anyai szívembe.

Dejte 2012. március 4-én

Simona Kumpanová – imádkoztam Szűz Máriával az erős hitért minden ember számára. Megköszöntem a Szűzanyának, hogy meghívott ide benneteket, és hogy így válaszoltatok a meghívásra. Szűzanyára bíztalak Titeket és családjaitokat aztán együtt imádkoztunk a családokért.

Jozef Danko –Szűz Máriával imádkoztam a szilárd hitért az összes embernek a világon. Aztán a Szűzanyára bíztam mindenkit, aki itt jelen van, mindent, amit hoztatok Jézusnak ajánlottam. Szűz Máriára bíztam az elkövetkező időszakot, a szívünket, az életünket, a közösségeinket, a plébániákat és végül Szűz Máriával imádkoztuk a bűnösök megtéréséért. Ezt az imát külön felajánlottam a mi megtérésünkért, a családjaink és az egész világ megtéréséért.

Adriana Kudelová – imádkoztam Szűz Máriával az erős hitért minden ember számára. Aztán a Szűzanyára bíztam mindenkit, aki itt jelen van, mindent, ami a szívetekben van, amit hoztatok magatokkal – fájdalmat, örömöt. Szűz Mária akkor mondta nekem, hogy minden imádságba helyezzük bele a szívünket és így érezni fogjuk Isten szeretetét, aki végtelenül szeret minket. Ezután köszönetet mondott minden üdvözletér és végül imádkoztunk együtt a Szűzanyával azokért az emberekért, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét, ezt az Isteni ajándékot, tehát a hitetlenekért.

Gavendová Mária – imádkoztam Szűz Máriával a Mi atyánkat és a Dicsőséget az erős és élő hitért minden ember számára világszerte. Szűz Máriának átadtam a szenvedőket, a haldoklókat,a tisztítótűzben lévő lelkeket és különösképpen minket itt jelenlévőket. Mindent odaadtam Szűz Máriának, amit megtapasztalunk, a félelmeinket, szomorúságunkat. Kértem Szűz Máriát, hogy gyógyítsa meg a gondolkodásunkat, az elménket és a lelkünket. Kértem tőle a szeretet, béke és öröm ajándékát mindannyiunk számára, és aztán együtt elimádkoztuk a Miatyánkat a tisztítótűzben lévő lelkekért.

Martin Gavenda – imádkoztam Szűz Máriával a Mi atyánkat és a Dicsőséget az erős és élő hitért minden nemzet számára. Aztán Szűz Mária szeretetének átadtam minden itt jelenlévőt és mindazokat, akik ma velünk lélekben imádkoznak. Különösképpen átadtam neki minden beteget. Szűz Máriával imádkoztam egy imádságot a betegek gyógyulásáért, s az ő szeretete által bevezetett minket Jézus gyógyító szeretetébe, az ő gyógyító sebeibe, hogy megtapasztaljuk, mennyire szeret minket a mi Mennyei Atyánk. Aztán a végén mindannyiunkat megáldott.

Szűzanya kérte szívünk gyógyulását, hogy ne féljünk az Úrhoz jönni, hogy felismerjük, mennyire szeret minket. Az utóbbi időben az embereknek rossz nézőpontja van a mi Mennyei Atyánkról. Szűz Mária szeretne minket bevezetni a szeretetbe, hogy tudjuk, igazán szeretetnek minket. Isten igazán szeret miket, el lettünk fogadva.

http://metropolita.hu/wp-content/uploads/dejte3.gif

2012-03-15 – Márton által
Gyermekeim!
     Jöjjetek karjaimba, hogy megtapasztaljátok, mennyire szeretlek benneteket. Szeretetemmel meg akarlak védeni benneteket az önzés tüskéjétől, amely elpusztítja a szeretetet, és bezárja a szíveteket. A szeretet imájával meg akarom szüntetni a köztetek lévő hidegséget. Imádkozzatok velem együtt, mert a közös ima meggyógyítja a világot. Nem azért jött a Fiam, hogy továbbra is szolgaságban éljetek, hanem hogy szabadok legyetek Őbenne. Hordjátok magatokban Jézus keresztjének a győzelmét, és az örömöt, amely kiáradt Húsvét reggelén, s a szeretetlenség tüskéi nem sebeznek meg benneteket. Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek titeket.
2012-04-15 – Márton által
Gyermekeim!
     Isten irgalmas és jóságos szeretetéből jövök közétek. Kérlek, fogadjátok anyai áldásomat. Ahogyan csak egy anya tudja megölelni szeretett gyermekeit, úgy ölellek meg benneteket. Isten szeretetből teremtett benneteket. Ezért lelketek kincséből ajándékozzátok a jót, melyet a szerető Atya lehelt belétek. Nézzétek a földet, mennyi virág ékesíti, melyek szépséget és kellemes illatot árasztanak maguk körül. Ti is arra lettetek teremtve, hogy jóságot osszatok szét, magasztaljátok és dicsőítsétek Urunkat. Bizonyítsátok be a világnak, hogy nem a bűn, hanem az irgalmas szeretet teszi szebbé a világot. Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.
2012-05-15 – Márton által
Gyermekeim!
     Szívem telve van örömmel, hogy ekkora szeretettel és bizalommal jöttök hozzám. Szeretetetek mélyen megérinti anyai szívemet. Hozzám fordultok a kéréseitekkel. Biztosítalak benneteket, hogy mindegyiket mélyen a szívembe teszem, és kérem a Fiamat értetek. Kéréseitek szomjazzák a szeretetet. Jöjjetek gyermekeim, Fiam, Jézus vár mindegyikőtökre, hogy eloltsa a szomjatokat. Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.
2012-06-15 – Márton által
Gyermekeim!
     Ma is érkezem hozzátok Isten nagy szeretetéből. Olyan nagyon szeretlek titeket, mint az én Fiamat, Jézust.Az én kívánságom, hogy kövessétek Őt tisztán és őszintén. Úgy szeressétek, mint Ő titeket. Cselekedjétek a jót, és így békességet és örömet árasztotok, mint Ő. Szívetek mélyéből higgyetek Jézusnak és meglátjátok, milyen gyönyörű úton vezetni fog titeket. Belemerítelek titeket Jézus szeretetébe és az én anyai szívem szeretetébe.
2012-07-15 – Márton által
Gyermekeim!
Szüntelenül örüljetek, hogy Isten veletek van és bennetek lakozik. Hála az Ő kegyelmének, tudok hozzátok szólni az én anyai gyengédségemmel. És ezért, a mai kívánságom, hogy változtassátok meg szíveiteket. Minden alkalommal amikor bűnbe ütköztök, határozzátok el magatokat a szeretetért. Ha Isten látni fogja a szíveitekben a vágyatokat megváltozni és elhagyni a bűnt, nem fog késlekedni a kegyelmével, és mindent megkaptok, amire szükségetek van. A bűntelen szív az egy szív telve Isteni világossággal és áldásával. Belemerítelek az én és Jézus szíve szeretetének fényébe.
2012-08-15- Márton által- évforduló
Szeretett gyermekeim!
Nagy örömmel érkezem közétek, hogy a mai napon is tapasztaljátok az én anyai ölelésem. Eljöttem, hogy megérintsem szíveiteket. Itt a Svetodusnicán szüntelenül fogom osztani az én szeretetemet. A ti szíveiteket megnyitni a Szent Léleknek, hogy fellobbantsa élő hit tüzével. Az én anyai közbenjárásom által akarok enyhíteni szenvedéseiteken. Isteni kegyelmekkel akarlak titeket vigasztalni. Gyermekeim, tanuskodjatok az Isteni szeretetről úgy, hogy Istent a szíveitekben fogjátok hordani. Megáldalak titeket és belemerítelek a Jézus és az én szívem szeretetébe.
a