Nagyfalui üzenet, 2008. december

 

„Szeretteim! A betlehemi Kisded születésének a megünneplése előtt, az Ő dicsőséges visszajöveteléről akarok beszélni nektek….”

2008 (2009) – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
51. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át és éljük meg szent Péter apostol két levelét.
Havi mottó: „Mindig álljatok készen, mert az Emberfia abban az órában jön vissza, amikor nem is gondoljátok.” (Mt.24,44)
Havi imaszándék: gondoljuk végig a 2008 – as évet
·       Tartsunk bűnbánatot elkövetett bűneink miatt!
·       Legyünk hálásak a kapott kegyelmekért!
·       Merjünk nagy kegyelmeket kérni Istentől a jövő évre!!!
Konkrét feladatunk: helyezzük a házi oltárunkra az adventi koszorút és legalább advent vasárnapjain imádkozzunk és énekeljünk együtt, örömmel várva Jézus második eljövetelét.
A Szentlélek üzenete 2008 decemberében
„Szeretteim! A betlehemi Kisded születésének a megünneplése előtt, az Ő dicsőséges visszajöveteléről akarok beszélni nektek.
 
Jézus, visszajövetele előtt, elsősorban a ti életetekben, az Ő állandó jelenlétével és köztetek a kölcsönös szeretetetek által akar diadalt aratni. Engedjétek, hogy az égi tanítások által, egyénileg is közösségileg is minden nap formáljunk titeket.
 
Sajnos, mielőtt eljön az Emberfia, szinte az egész emberiség: az istentagadás, a visszautasítás, a lázadás, a gyülölet, egyszóval a bűn sötétségébe fog beburkolózni. Ha a bűnbánat által megszületik bennetek Jézus, és az erényes életetek által növekszik bennetek Jézus, akkor ne féljetek az Ő visszajövetelétől.
 
A jelennek a reménység és a várakozás szent idejének kell lennie. Az utolsó időben, egyik legfontosabb feladatotok: a bűn elhagyása és az egész emberiségért való engesztelés kell legyen. Amiket most átéltek azok az utolsó idők jelei, és az Új Korszak születését készítik elő: a mérhetetlen fájdalom, a jelenlegi nagy szorongattatás, a szent éjszaka megismétlődése.
 
Amikor az égen megjelenik és ragyogni fog a Kereszt, ez lesz számotokra a biztos és végső jel, hogy Jézus hamarosan, újból eljön a Földre. Tudnotok kell, Jézus második eljövetele az elsőhöz lesz hasonló, mielőtt bekövetkeznék az utolsó itélet. Jézus váratlanul fog eljönni a Földre, hogy megkezdje isteni uralmát a szívekben és a világban. Vigyázzatok, ne engedjétek, hogy az utolsó időben a hamis próféták Jézus visszatérésének a pontos idejét mondva, aggódást és félelmet keltve félre vezessenek titeket.
 
Ne csodálkozzatok azon, ha csak a végső idők apostolai fogják hirdetni Jézus dicsőséges visszatérését. Gondolkozzatok el minden nap azon a kérdésen: amikor eljön az Emberfia vajon talál-e hitet a Földön? Higyétek el, Jézus, aki felment a Mennybe, úgy jön el ismét, ahogy az apostolok szeme láttára az Égbe szállt.
 
Jézus, eljövetelekor be fogja zárni a poklot, meg fogja kötözni a sárkányt, hogy azután már ne vezesse félre a személyeket és a nemzeteket. Akkor, a bűnbánó teremtményeim, tökéletes módon fogják teljesíteni Isten Akaratát, állandó dicsőítésben fognak élni és Jézussal fognak ezer évig uralkodni a Földön. Ez a rendkívüli esemény egybe fog esni a második Pünkösddel, világméretü kiáradásommal és tisztításommal. Ez lesz Jézus Irgalmas Szeretetének és Mária Szeplőtelen Szivének diadala, ami Új Korszakot, Új Civilizációt, a Szeretet Korszakát fogja megnyitni az egész emberiség előtt.
 
Jézus, aki hamarosan eljön, megmutatja isteni hatalmát, a szája lehelletével elsöpri a gonoszt, mindent megújít és elhozza a paradicsomi állapotot, az Új Eget és az Új Földet.
 
Ajánlom szeretettel nektek, hogy az utolsó időben legyen a köszönésetek: Maranatha! Jöjj el Uram Jézus! Azért vigyázzatok necsak hívjátok, hanem készen állva várjátok is Jézust a Földre, aki abban az órában jön vissza, amikor nem is gondoljátok!
 
Megáldalak benneteket a reményteljes várakozás lelkületével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, B. M. Éva asszony és Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat decemberre:
GYAKOROLNI FOGJUK EGYMÁS KÖZÖTT A KÖSZÖNÉST: MARANATHA!
JÖJJ EL URAM JÉZUS!!!
Előretekintés 2009 januárjára:
Közös imaszándék lesz: a szeretet egységen fogunk dolgozni és a hit egységéért fogunk együtt felkiáltani a Szentháromsághoz!
Konkrét feladatunk lesz:  január 18-25 között, a minden napi szentmisénket a vallások és a nemzetek közötti egységért ajánljuk fel.
Köszönetet mondunk az engesztelő közösség minden tagjának, minden áldozatáért, amelyet a lelkek megmentéséért vállaltak a 2008-as évben.

Szeretettel teljes Karácsonyt és új élettel teljes Új Évet kívánunk szeretett testvéreinknek.

 

A Guadalupe-i Szűzanya jelenései (477 esztendő eseményeinek időrendje!)

Gondolkozzunk el együtt azon, mi a következménye annak, ha egy személy engedelmeskedik a Szent Szűznek!!!!

1531 dec. 9-10 – A Boldogságos Szűz első – második és harmadik mejelenése a Tepeyac dombon, Juan Diego indiánnak (57 éves), aki hétköznap (szombaton) ment a templomba (15 km-re) a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.

1531 dec. 12. – negyedik jelenés a Tepeyacon és a csodás Szűzanya kép keletkezése Juan Diego tilmáján (kötöjén) Zumarraga püspök jelenlétében. Az Isten- anya megjelenik a súlyosan beteg (pestis) Juan Bernardinónak Tolpetlacban és meggyógyítja. Neki fedte fel a nevét Szűz Mária: „ Én a tökéletes Szent, a Szeplőtelenül Foganatott Szűz Mária vagyok!”

1531 dec. 26 – A Szűzanya képet ünnepi körmenetben viszik a püspök magánkápolnájából, ahol az aztékok ezrei hódoltak a Szűzanya előtt, a Tepeyacon felépített kis kápolnába. Egy mexikói férfi, akit egy véletlenül célt tévesztett nyilvessző halálra sebez, a Szűzanya képe előtt visszanyeri életét és egészségét.

1538 – 9 millió indián fogadja el a katolikus hitet, a Szűz Anya csodás képének következményeként.

1544 – a Tepeyacra vezetett gyermekzarándoklat azonnali eredményeként megszűnik a pusztító járvány, amelyben 12000 ember halt meg.

1548 – 74 éves korában, a Tepeyacon, meghal Juan Diego.

1557 – Mexikó érseke egyházi oldalról igazolja a jelenések valódiságát.

1629 – pusztító árviz önti el Mexikóvárost, melyben 30000 lakos leli halálát.Hajós körmenet viszi a csodás Szűzanya képet Tepeyacról a város székesegyházába, ahol az ár levonulásáig örzik.

1709 – ünnepélyesen felszentelik a Guadalupei Szent Szűz Tepeyacon épült első bazilikáját.

1736 – Tífuszjárvány söpör végig Mexikón, mely 700000 emberéletet követel. Amikor a Szűzanyát az ország patrónájának kérik fel, a járvány megszünt.

1737 dec. 12. – A Szűzanya kép keletkezésének az évfordulóján, örök hálából ezt a napot egyházi és polgári ünnepnapnak nyilvánítják.

1754 – XIV. Benedek pápa Mexikó pátrónájává nyilvánítja a Szent Szűzet.

1791 – A Szűzanya képének a keretét salétromsavval tisztítják meg. Véletlenül a kegyképre ömlött, de csodás módon a kép sértetlen maradt.

1895 okt. 12. – XIII Leo pápa enedélyezi a Guadalupe-i Szent Szűz képének az első megkoronázását.

1910. Aug. 24. – X. Szent Piusz pápa a Szent Szüzet Latin – Amerika pátrónájává nyilvánítja.

1921. nov. 14. – egyházellenes emberek időzített bombát robbantanak a Szent Szűz képe alatt. A kegykép teljesen sértetlen maradt.

1946. – vizsgálatok bizonyítják, hogy a csodás képen semmiféle ecsetvonás nyoma nem található, ami egyértelmüen bizonyítja, hogy a  Szent Szűz képe nem festmény.

1962. – Dr. Charles Wahling, New York-i szemorvos és optikus huszonötszörös nagyításban tanulmányozza a képet. A Szűzanya szemében, három személy visszatükröződött arcképét fedezte fel.

1966. május 31. – VI Pál pápa arany rózsát küld a Guadalupe-i  Szent Szűznek.

1979. jan. – II. János Pál pápa, elsőként az egyház pápái közül meglátogatja a Guadalupe-i Szent Szűz kegytemplomát.

1985. szept. 19. – Rettenetes földrengés rázza meg Mexikóváros és környékét. 500 ház omlott ösze. 30.000 lett az áldozatok száma. A bazilika és a csodás kép ezuttal is sértetlen maradt.

1990. május 6-án – II. János Pál pápa, a guadelupei Szent Szűz templomban boldoggá és 2002 július 31.-én szentté avatja Juan Diegót.

Megjegyzések:

 • Van-e a házunkban Jézus és Mária tiszteletére imasarok?
 • Guadalupe jelentése: „Lábbal tiportam a kigyót!”
 • A Guadalupe-i Szent Szűz bazilikája, a második legnagyobb a Szent Péter bazilika után.
 • Évente kb. 20 millió zarándok keresi fel a Guadalupe-i Szent Szűzet.
 • Ahol megjelent a Szent Szűz, váratlanul csodás forrás fakadt, amely által nagyon sok beteg gyógyul meg.
 • A Guadalupe-i Szűz ünnepe december 12-én a csodás kép keletkezésének a napján van.
 • Ajánlom a Szűzanya tiszteletére, december folyamán, jó szándékainkra végezzünk kilencedet.
 • Mi is engedelmeskedjünk a Szent Szűznek mint Juan Diego! Meglátjuk ennek, úgy bennünk mint körülöttünk csodálatos következményei lesznek!!!

(Főt. Csilik János-2008 november)

Nagyfalui üzenet, 2009. december

“…Most engedjétek meg, hogy felfedjem nektek, békétlenségetek néhány okozóját!…”
2009 (2010)– A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
63. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evagéliumokat! (Lk.3,1-6; 3,10-18; Lk.1,39-45; 1,26-38; Lk.2, 15-20; Mt.10,17-22; Lk.2,41-52; Mt.16,13-19)
Havi mottó:„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni!” (Mt.5,9)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy Jézus lelkületében csak jót cselekedve élhessünk!
Konkrét feladatunk: Jézus segítségével békét viszünk oda, ahol békétlenség uralkodik!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 decemberében
 
 
            „Szeretteim! Az év legszebb hónapjában, amikor a Béke Fejedelmének születését ünneplitek, a békéről akarok beszélni nektek. Azért teremtettünk titeket, hogy az égi békénk befogadói, hordozói és tovább adói legyetek. Mégis szomorúan látjuk, Karácsonyhoz közeledve, a békétlenséget a szívetekben, családotokban, a vallások és a nemzetek között.
 
Most engedjétek meg, hogy felfedjem nektek, békétlenségetek néhány okozóját!
 
Tudnotok kell, hogy a Tíz parancs nélkül, szentségek, áldozathozatal, megbocsátás – bocsánatkérés nélkül,… egyszóval Nélkülünk, nem fogjátok a békét sem a Földön, sem az Égben megtapasztalni. Egyes emberekkel csak úgy lehettek látszólag békében, ha gonoszságaikkal egyetértetek, ha a törvényeinket megszegitek. Ezt ne tegyétek, mert ez hamis béke.
 
Kérlek titeket ne legyetek olyanok, mint Jeruzsálem, amely a neve után a Béke Városa, mégis szinte állandó harc dúl benne. Vigyázzatok, ti necsak névszerint legyetek a béke emberei, hanem a valóságban is.
 
Jó, ha azt is tudjátok, hogy a világ összes javai sem képesek megadni nektek a szívbékét. Gondoljatok most egy családra, amely Nélkülünk építette fel az emeletes házát. Miután befejezték az építkezést, valaki megkérdezte a családfőt, mennyibe került ez a gyönyörű ház? Azt nem tudom megmondani, hogy mennyibe került, de azt igen, sajnos ráment a házasságunk, a családi békénk, mert számunkra a valami (a pénz) fontosabb volt, mint a Valaki (Isten, család).
 
Ezek után elmondom nektek azt is, hogy mi a feltétele a ti békességeteknek!
 

Tudnotok kell, hogy a szívbéke megszerzése az nem ’sült galamb ügy’, amely különösebb erőfeszítés nélkül a szátokba repül, hanem komoly önfegyelmező lelki munka, harc eredménye. Ebbe a harcba nem hal bele senki körülöttetek, csupán azok az egoista vágyaitok, bűneitek, amelyek békétlenségeitek előidézői.

 Vegyétek tudomásul azt, hogy Nélkülem, de nélkületek sem jöhet létre a szívbéke, csak kölcsönös együtt működésünk által. Ezért a szívbéke érdekében úgy kérjétek a Mi segítségünket, mintha minden Tőlünk függne, ugyanakkor úgy tegyétek meg a ti személyes részeteket, mintha minden tőletek függne. Lelki békét ezért sohase az emberektől és a körülményektől várjatok, hanem elsősorban Felülről – Tőlünk és belülről – önmagatokból.

      Mindazok a személyek, akik visszatérnek a Sinai hegyhez (a Tíz parancsolathoz) a szentségekhez, az erényes élethez, egyszóval Hozzánk, azok a teremtményeink meg fogják tapasztalni a lelki békét. Bízzatok abban, hogy akik őszinte bűnbánattal jönnek Hozzánk, megbékélt szívvel fognak a Béke Országa, az Új Világ felé haladni.

      Tanuljátok meg azt is, hogy a lelki életetek útján, ne személyekben, hanem célokban gondolkozzatok. Ezáltal a lelki békéteket maradandó sziklára fogjátok építeni. Minden tiszta szívben, ahol Jézus megszületik és ott, ahol kölcsönös szeretet van, a béke honol.

      A családi békesség érdekében néha meg kell tanuljatok lemondani az igazatokról, akaratotokról, elképzeléseitekről, a jóról egy felismert jobbért. Gondosan kerüljetek el mindent, ami békétlenségre vezetne. Komoly ok nélkül ne mondjatok ellen másoknak. Jelentéktelen dolgok miatt ne veszekedjetek, inkább tanuljátok meg megbeszélni az ügyeiteket. Higyétek el, sok rossztól, szerencsétlenségtől, álmatlan éjszakától, … menekültök meg, ha áldozatok árán is a békét választjátok.

      A békeszerető, az Égiek oltalmában részesül, százszoros jutalmat kap már a Földön és Isten fiának fogják hívni. Próbáljátok megélni a házi áldást, amely a legtöbb család falán ott függ: ’Hol hit, ott szeretet!Hol szeretet, ott béke! Hol béke, ott áldás! Hol áldás, ott Isten! Hol Isten, ott szükség nincsen.’

      Most gondolkozzatok el néhány tömör közmondáson a békével kapcsolatosan!

      A béke orvosság, a veszekedés méreg! Vigyázz a békére, mint a szemed fényére! Szeresd a békét, ha sokáig akarsz élni! Sokat láss és hallgass, hogy békében maradhass. Ha békében akarsz élni, hagyj békét másnak! Jobb megbocsátani és türni, mint veszekedni és haragudni. Csak akinek béke van a szívében, az tud békét ajándékozni másoknak.

      Befejezésül azt ajánlom nektek, ha lelketekben Karácsony előtt is nagy harc dúl, lélekben álljatok a kereszt elé és szemléljétek Jézus ártatlan szenvedését. Azután kérjétek az értetek megszületett, keresztrefeszített és feltámadt Jézus segítségét. Ha így cselekedtek, életetek legnagyobb mélységében is tapasztalni fogjátok Jézus jelenlétében a lelki békét.

      Karácsony előtt, alatt és után is, megáldalak titeket egyik legnagyobb ajándékommal, a szívbékével!”

      Házi feladat decemberre:

„KARÁCSONY ELŐTT, ALATT ÉS UTÁN IS ELHATÁROZOM, HOGY ELSŐSORBAN JÉZUS BÉKÉJÉVEL AKAROM MEGAJÁNDÉKOZNI A FIZIKAI ÉS LELKI CSALÁDOMAT! ” 

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK ÉLETE ÉS TANÍTÁSA

Szent Miklós a IV. sázadban élt Myra (Kisázsia) városában. Püspök volt: Jézus Krisztus volt az eszményképe, aki körüljárt jót cselekedve. Boldogan engedelmeskedett a szüleinek, mint gyermek és nagyon szeretett templomba járni. Ahol csak tudott segített, mennyei kincseket gyüjtve. Mondogatta: nagyobb boldogság adni, mint kapni!

Jelmondata volt: minden nap tégy valami jót és veled lesz Isten!

Halála után  Isten sok csoda által igazolta, hogy az Égben van és onnan is tud segíteni!

Szent Miklós püspök, mondd mi a XXI. század gyermekei mit tegyünk?

Gondolkozzatok el Karácsonyhoz közeledve, kik azok a keresztények (engesztelők) közületek, akik életvitelük miatt virgácsot érdemelnek?

 • Az Ézsau lelkületüek, akik egy tál lencséért (evilági, múlandó javakért) eladják még az üdvösségüket is.
 • A Judási lelkületüek, akik a valamit (a pénzt) fontosabbnak értékelik, mint a Valakit, azaz Jézust, vagy a családjukat.
 • Azok a szívtelen keresztények, akik bár segíthetnének az éhezőkön, szomjazókon, ruhátlanokon, betegeken, szükségben lévőkön, mégsem teszik! Ezeknek a személyeknek azt mondja Szent Jakab apostol: aki jót tehetne, de nem teszi, vétke az annak!
 • Virgácsot érdemel az a keresztény, aki rossz tanácsot ad a felebarátjának; aki elmulasztja tanítani a tudatlant; aki a bűnösöket, a kárhozat útján lévőket nem figyelmezteti; aki haragot tart a Nap lemenetele után is; aki naponta bosszant másokat; aki nem vigasztalja meg a szomorkodót; aki nem imádkozik az élőkért és a holtakért;
 • Virgácsot érdemel az a személy, aki azért teszi a jót, hogy lássák és megdícsérjék az emberek.
 • Virgácsot érdemel az, aki cigarettát ad a cigarettázónak; italt ad a részeg embernek; romlott ételt ad a rászorulóknak; drogot ad a drogozónak; aki lejárt pénzt tesz a perselybe; aki törvénytelenül elveszi az özvegyek házát; aki számára a vagyon cél és nem eszköz; aki csak kapni szeret, de adni nem…

Mit tegyetek, ha ezek és más bűnök is ott vannak az életetekben?

Ismerjétek be azokat, kérjetek Istentől bocsánatot és induljatok el a jócselekedet útján!!!

Gondolkozzatok el azon is, kik érdemelnek közületek az Égiektől ajándékot?

 • Mindazok, akik az irgalmas szamaritánus lelkületével a bajban lévőtől nem kérdezik meg sem a vallását, nemzetiségét, állását,… egyszerüen csak segítenek rajta!
 • Mindazok a személyek, akik Árpádházi Szent Erzsébettel, Tours-i Szent Mártonnal és velem együtt elhiszik azt, amit egynek a legkisebbnek tesznek, azt Jézusnak teszik!
 • Ajándékot érdemelnek mindazok a keresztények,  akik mindent Isten dicsőségére tesznek, akik barátokat vásárolnak a pénzükön!
 • Ajándékot érdemelnek azok a személyek, akik az örökös elégedetlenség helyett a hálát választják a legkisebb kapott jóért is. Ugye tapasztalod, az elégedett ember boldog, az elégedetlen ember boldogtalan.
 • Gondoljatok Teréz Anyára, akinek azt mondogatták: amit te teszel a szegényekért, az csak egy csepp a tengerben! Ő erre azt válaszolta: amit teszek, ha nem tenném, a tenger egy cseppel kevesebb volna!
 • Isten elsősorban nem mennyiségi adakozást vár tőletek, hanem, hogy nagy szeretettel tegyétek, amit tesztek.
 • Tudd meg, akinek van ideje imádkozni, az szereti Istent; aki komolyan böjtöl az szereti önmagát és aki jót cselekszik, szereti a felebarátját!
 • Az a személy, aki szeret adakozni, az Istentől bocsánatot, áldást, örök életet nyer.
 • Jegyezd meg: ha a rászorulónak Jézus Nevében adtál, felejtsd el, de ha kaptál bármilyen csekély dolgot is, emlegesd azt!
 • Vésd a szívedbe a jócselekedet szellemét: „Akard mindenkinek a javát és ne akard senkinek a kárát!”

Szent Miklós püspök! Kérünk járj közbe értünk az Égben, hogy a jó gondolataink, szavaink és cselekedeteink által mindannyian mennyei, örök ajándékban részesüljünk! Ámen! 

Előretekintés 2010 januárjára:

Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy igazi keresztényekké – engesztelőkké váljunk.

Konkrét feladatunk lesz: kísértéseinkben megtanulunk nemet mondani a Gonosznak és igent Jézusnak!

Jézus békéjével teljes Karácsonyi ünnepeket és  jótettekben gazdag Új Évet kívánunk mindenkinek!

      (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)

a