Nagyfalu, 2004. december elsőszombatján:

 

Itt a természet templomában vagytok. Itt meg akarlak tanítani benneteket: az engedelmességre, az állhatatosságra és a bizalomra. Ez a három erény nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időben. Vissza akarom vezetni: az egyszerűséghez és a szegénységhez azokat, akik hallgatnak Rám. A világ: a vagyon, a hírnév és a mulandó dolgok után szalad. Nektek az ellenkezőjét kell tennetek. Ez a hegy alkalmas arra, hogy Jézussal és Velem legyetek. Itt jobban meghalljátok a Szentlélek hangját. Az első Karácsony évezredekkel ezelőtt a világ szégyene volt. Lejött a Földre a Világosság és az emberek nem fogadták be. Tőletek elvárom, hogy ne gazdag javakkal ajándékozzátok meg egymást. Ezt a világ fiai teszik. Ti egymásnak elsősorban Jézust adjátok és emellett egy kis figyelmességet, ami hitet ad. Értékeljétek a megáldott kegytárgyakat, amelyek által megvédlek benneteket. Bízzatok Bennem! Én mindenkit Jézus Krisztushoz akarok vezetni, Ő pedig az Atyához, az örök boldogságba. Készüljetek fel, rövidesen megjelenik a „Bűn Embere”, aki azt fogja mondani magáról: „Én vagyok az Isten”. Akkor kilátástalanság, nagy sötétség és zűrzavar lesz az egész világon. A keresztes Kígyóval kell megküzdenetek. Jézus, csak azután fog eljönni a Földre, nagy fényben, hogy elhozza a Világosságot. Aki Jézusban és Bennem bízik, minden rossztól megmenekül. Amit Jézus és Én fogunk adni nektek, az mindörökké megmarad”.

2005 – Az Oltáriszentség éve –
“Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!”
2004. december 4.

3. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ezt a hónapot Jézus Krisztus imádására és dicsőítésére szenteljük.
“Dicsőség Neked Jézus, hála Neked Jézus mindenért, különösen a lelki békédért”.
A lelkigyakorlatban engesztelünk az egész emberiségért, hogy felkészülve várja Jézus második eljövetelét.

I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Jézus nevében, aki mindannyiunkért megszületett, megkérdezem tőletek:
Az elmúlt év mottója: – “Csak jót: gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!”- látható nyomot hagyott-e bennetek? Megtettétek-e mindazt, ami tőletek telt a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadításáért? (ima, böjt, jócselekedetek, Szentírásolvasás, szentelmények használata, stb) A mennyország felé haladt-e az életetek? Kerültétek-e a pokol felé vivő rossz cselekedeteket? Megszületett-e bennetek a természetfölötti szeretet? Helyesen viszonyultatok-e a magánkinyilatkoztatásokhoz? Értékelitek-e a Szentmisét, Oltáriszentséget és papjaitokat? Türelmesen éltétek-e meg a lelki tisztulásotokat?

II. Nagyfalu – jelen Az Égiek meghívása
Mennyei Atyánk, előre megköszönjük azokat a nagy kegyelmeket, amelyeket – hisszük -, a mai elsőszombaton is elkészítettél nekünk. Köszönjük Atyánk, hogy ebben a sáros, nyirkos időben is újra összegyűjtöttél minket. Mennyei Atyánk, égi, isteni jelenléteddel tiszteld meg a mi többre vágyó közösségünket. Hatalmas kezedbe helyezzük magunkat, szeretteinket, ellenségeinket, ügyeinket, az egész emberiséget, kérünk áldj meg minket.
Jézus Krisztusunk, Téged is meghívunk tudatosan a mai ünnepre. Drága, Szent Sebeidbe helyezzük magunkat, minden jószándékunkat, testünket-lelkünket, betegeinket, jövőnket,… kérünk isteni jelenléteddel áldj meg bennünket.
Szentlélek Istenünk, Téged is meghívunk ebbe a nagy sátorba, Noé bárkájába. Kérünk vezess, oltalmazz és ments meg bennünket. Szentlélek Istenünk, mi hisszük, hogy Jézus és Mária által meg fogod menteni az egész világot. Bocsánatot kérünk minden bűnünkért.
Szűzanyánk, akarjuk a Te jelenlétedet, akarjuk a Te közbenjárásodat, égi tanításodat. Kérünk, édesanyai áldásoddal áldj meg bennünket és Szeplőtelen Szívedbe fogadj be minket.
Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok, összes angyalok és szentek,… kérünk Titeket, jelenlétetek által bőséges kegyelmet esdjetek le együttlétünkre és közös engesztelésünkre. Kérünk járjatok közbe értünk, hogy képesek legyünk minden jónak a befogadására és minden rossznak a visszautasítására.
– Hála, köszönet, dicsőítés jelenlétetekért, áldásotokért, mindenért. Ámen.

Szűz Mária üzenete:
“Itt a természet templomában vagytok. Itt meg akarlak tanítani benneteket: az engedelmességre, az állhatatosságra és a bizalomra. Ez a három erény nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időben.
Vissza akarom vezetni: az egyszerűséghez és a szegénységhez azokat, akik hallgatnak Rám. A világ: a vagyon, a hírnév és a múlandó dolgok után szalad. Nektek az ellenkezőjét kell tennetek. Ez a hegy alkalmas arra, hogy Jézussal és Velem legyetek. Itt jobban meghalljátok a Szentlélek hangját.
Az első Karácsony évezredekkel ezelőtt a világ szégyene volt. Lejött a Földre a Világosság és az emberek nem fogadták be. Tőletek elvárom, hogy ne gazdag javakkal ajándékozzátok meg egymást. Ezt a világ fiai teszik. Ti egymásnak elsősorban Jézust adjátok és emellett egy kis figyelmességet, ami hitet ad. Értékeljétek a megáldott kegytárgyakat, amelyek által megvédlek benneteket.
Bízzatok Bennem! Én mindenkit Jézus Krisztushoz akarok vezetni, Ő pedig az Atyához, az örök boldogságba.
Készüljetek fel, rövidesen megjelenik a “Bűn Embere“, aki azt fogja mondani magáról: “Ő az Isten”. Akkor kilátástalanság, nagy sötétség és zűrzavar lesz az egész világon. A keresztes Kígyóval kell megküzdenetek. Jézus, csak azután fog eljönni a Földre, nagy fényben, hogy elhozza a Világosságot. Aki Jézusban és Bennem bízik minden rossztól megmenekül. Amit Jézus és Én fogunk adni nektek, az mindörökké megmarad“.

Gyógyító és szabadító ima
– Tárjátok ki a kezeteket és a szíveteket az Égiek gyógyítása és szabadítása előtt. Kérjük a Szentlelket, segítsen, hogy a felkínált kegyelmeket el tudjuk fogadni.
– Jézusunk, imádjuk isteni hatalmadat, amellyel meggyógyítottad a betegeket, amellyel kiűzted a gonosz lelkeket, amellyel feltámasztottad a halottakat, amellyel lecsendesítetted a háborgó tengert. Jézusunk, imádunk Téged. Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Kérünk szellemileg lépj ki és menj oda a betegeink mellé és érintsd meg őket gyógyító, szabadító szereteteddel. Jézusunk, érintsd meg beteg, megkötözött testvéreinket: a testüket, lelküket, nyelvüket, szívüket, beteg részeiket,… hogy azok meggyógyuljanak. Jézusunk, add, hogy beteg, megkötözött gyermekeid úgy nézzenek Rád, mint a köztünk járó gyógyító és szabadító Istenre, aki üdvösségünk érdekében, minden jóra képes vagy. Jézusunk áld meg a problémáinkat, hogy azok akaratod szerint megoldódjanak. Drága Szentlelked által áraszd ki a Te gyógyításodat, szabadításodat.
– Mária, Te vagy a “Betegek Gyógyítója”, a “Térdenálló mindenhatóság”. Úgy kérünk Téged, mint, akinek érző szíve van, mint, akinek szeretettel teljes ölelő karjai vannak. Kérünk, áld meg, érintsd meg, öleld meg betegeinket.
– Jézus, Mária köszönjük a jelenléteteket. Kérünk árasszátok ki a kegyelmeket, hogy mindazok, akiknek eljött az idejük, hogy meggyógyuljanak, azok meggyógyuljanak; akiknek eljött az idejük, hogy megszabaduljanak, azok megszabaduljanak; akiknek eljött az idejük, hogy megtérjenek, azok megtérjenek.
– Jézus, Mária, bármit tesztek velünk, mi egész életünkben áldunk, szeretünk és magasztalunk Titeket. Ámen.

December témája: “Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele”
a) Hogyan készüljünk Jézus második eljövetelére?
Legyen fontosabb számunkra a Valaki: Jézus, a családunk, akikkel találkozunk (ismerősök), mint a valami. Legyünk állandóan készen az Úr Jézussal való találkozásra, még akkor is, ha az Ő visszajövetelének az idejét nem ismerjük.
Imádkozzunk többet az “alvó keresztényekért”, akik az édes bűn párnáin alszanak.
Vigyázzunk a “stresszes” készülődésben, hogy szavaink “ne méreg”, hanem szép ajándékok legyenek családunk részére.
Akarunk, Jézus segítségével: több türelemmel, megértéssel és szeretettel viszonyulni azokhoz, akik ránk vannak bízva.
Legyen állandó eszményképünk: az alázatos és engedelmes Mária, aki a szíve alatt hordozta Jézust, az egész világ Megváltóját.
Nem akarunk félni Jézustól, aki szeret minket. Rendelkezésére bocsátjuk egész lényünket, hogy éljen bennünk és dolgozzon rajtunk keresztül.
Az Oltáriszentség évében: rendszeresen akarunk a szentmisére járni, áldozni, úgy, hogy ez a többlet bárhol és bármikor meglátszódjon rajtunk.
Jézussal találkozhatunk: a Szentírásban, a szentségekben, a felebarátban. Az idők végén: isteni jóságával, teljes ragyogásában jön közénk a Földre. Nyitott szívvel akarjuk Őt várni.
Mindenkinek hasznára válna, ha jobban belegondolnánk a Krisztussal való találkozás elkerülhetetlen valóságába. Így mindennap szívből mondanánk: Maranatha! Jöjj el Uram, Jézus!

b) Részlet Don Gobbi lelkigyakorlatából. Stefano Gobbi atya “a Máriás Papi Mozgalom” alapítója, lelkigyakorlatot tartott kb. 300 papnak, 25 püspöknek és 1 bíborosnak Krisztus dicsőséges eljöveteléről. A következőket mondta:
Mária üzenete: “Az elsőhöz lesz hasonló Jézus második eljövetele is, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre. Váratlanul fog eljönni. Eljön, hogy megkezdje uralmát a világban”.
A Szentírás kifejezetten beszél arról, hogy Jézus ebbe a világba fog eljönni: “Vajon, amikor eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön”. “…látni fogjátok, hogy az Emberfia eljön az ég felhőin”. Amíg lesznek felhők, addig nem lesz utolsó ítélet.
A Hittani Kongregációhoz kérdést intéztek: “Miképpen kell érteni Jézus dicsőséges eljövetelét? Mint az utolsó ítéletre való eljövetelt, vagy még a Földre való eljövetelt?” Válasz: “Ebben a témában még sohase nyilatkozott az Egyház. Ezért lehet akár az egyik, akár a másik felfogást képviselni”.
Milyen lesz Krisztus második eljövetele? “Amikor újból eljön Jézus, dicsőségesen ki fogja magát nyilatkoztatni ennek a világnak és elhozza Országát a Földre, amely a szeretet, az öröm és a béke Országa lesz”.
Milyen kísérőjelenségei lesznek Krisztus eljövetelének?
==> A teremtmények “Igent” fognak mondani az Atya Akaratára.
==> Meg fognak tisztulni a szívek-lelkek világszinten, a Szentlélek egészen különleges kiáradása által.
==> Új korszakot nyit a világ számára, a szeretet civilizációját.
==> Jézus, az Oltáriszentségben, teljes hatalmát kinyilvánítja. Mindent megújít és végül új Eget és új Földet fog hozni.

III. Nagyfalu – előretekintés
  Hála, azért, hogy 2005 elsőszombattal kezdődik. Hisszük, ez megpecsételi az egész évet. Hisszük, hogy 2005-ben is, a maximális kegyelmeket Jézus és Mária által fogjuk kapni.
  Az Úr Jézus nevében ajánlom, hogy az Oltáriszentség évében: rendszeresen járjunk szentmisére, áldozzunk, csütörtökönként végezzük a “Világosság Rózsafüzérét” és szentségimádást.
  A papoktól kéri az Úr Jézus, áldoztatás előtt is és utána is csókolják meg, szeretetük jeléül, az áldoztató kelyhet. Legalább csütörtökönként áldják meg az Oltáriszentséggel az egész világot, a négy égtáj felé fordulva.
  A lelkigyakorlat folytatódik. Befelé, otthon éljük meg a lehető legkomolyabban. Kifelé a szeretet vezessen.

Szűz Mária kérése: “A legnagyobb szeretettel kérlek titeket, engeszteljetek azokért: akik nem járnak templomba; akik nem áldoznak; akik bűnös lélekkel áldoznak; akiken nem látszik meg a Jézussal való találkozás; akiknél a szentséglátogatás és szentségimádás hiányzik; akik kételkednek vagy nem hisznek Jézus valóságos jelenlétében az Oltáriszentségben; akik betörtek a templomokba és meggyalázták Jézust; akikben Szent Fiam keresztre van feszítve még Karácsonykor is”.

Decemberi házi feladat:

“JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY ÉLETEM MINDEN PILLANATÁBAN KÉSZ LEGYEK A VELED VALÓ TALÁLKOZÁSRA”

(2005) – 2006. A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!” 2005. december 2-3-4.

 
10. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Decemberben: a Szentírásból a Jelenések Könyvét olvassuk és éljük. Jézus Krisztust dicsőítjük és áldjuk egész életéért!
Havi mottó: “Szeressétek egymást, amint Én szerettelek titeket!”
Közös imaszándék: a problémás helyzetben lévő családokért engesztelünk, hogy Szent Családdá váljanak.
Legyen a röpimánk: “Jézus, Mária és József, mentsétek meg családjainkat!”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Hiszed-e azt, hogy a hitetlenségnek súlyos következményei vannak? Szoktál-e segíteni: imával, böjttel, Szentmisével… legalább a tisztítótűzben szenvedő szeretteiden? Szenvedélyeidtől, itt a Földön vagy odaát a tisztítótűzben akarsz-e megtisztulni? Felajánlottad-e Jézus és Mária Szent Szívének önmagadat, családodat? Családodban engeszteltek-e Jézus Öt Szent Sebe tiszteletére? Alázatos lélekkel elfogadod-e a figyelmeztetéseket? Mindig vagy csak a bajban szoktál-e imádkozni?
Szeretettel szoktad-e kimondani Isten Szent Nevét?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2005. december elsőpéntekén:
Jézusom, hogyan ismerhetjük meg Karácsony Szent Titkát?
“Nagyon örülök annak, hogy e világban, még vannak olyan lelkek, akik Engem a szívük Királyának választanak. Ti, akik eljöttetek erre a “szent helyre”, Engem találtatok meg! Amíg a Földön éltem sokszor fáztam, éheztem… Az emberek kigúnyoltak, megaláztak azért, mert nem értették meg az Én életemet. Én mindenben hasonlóvá váltam hozzátok, kivéve a bűnt. Most, ebben a “szent időben”, azok kerülhetnek nagyon közel Hozzám, akik nélkülözik a kényelmet, akik vállalják földi életemet, a kigúnyolást, a szegénységet és egyszerűséget… Értem! Így akarjatok hasonlítani Hozzám! Ebben a lelkületben törekedjetek az életszentségre!
Mit gondoltok, miért nem engedtem meg eddig, hogy nagy templomot és kényelmes helyeket készítsetek ezen a helyen? Égi akaratom, itt minden maradjon eredeti, szegényes, egyszerű, mint az Én körülményeim, amikor a Földön éltem. Így szolgáljatok Engem és egymást, hogy Velem tudjatok uralkodni. Most újra mondom, hogy mindenki és minden meg kell tisztuljon. Csak így lesznek készen az emberi szívek befogadni Engem. Az utolsó időben, amíg nem cserélitek fel a kényelmet szerető természeteteket az egyszerű élettel, addig nem tudlak felhasználni benneteket tervem kivitelezésére. Már vannak köztetek olyanok, akik megélik az Én életformámat a Földön. Ezek az emberek nagy örömömre vannak. Belőlük fog alakulni az Én ‘kisded nyájam’, akik által fel fogom építeni az Új Világot. Ők, megtapasztalják a szenvedéseiken keresztül is az Én édességemet. Ők, elhiszik és megélik, amit mondtam: “Keressétek először az Isten Országát és Igazságát, a többi mind megadatik nektek”.
A születésemre emlékezve, úgy ünnepeljétek meg a Karácsonyt, hogy valóban hasonlítson az Én születésem körülményeire. Ne ragaszkodjatok evilági szokásaitokhoz! A világiak a Nevemben tartják a Karácsonyt, de Nélkülem ünnepelnek. A fényűző, de Nélkülem ünneplők között, Engem ne keressetek, mert nem találtok meg. Kérlek benneteket, akik eljöttetek erre a “szent helyre” legalább ti vállaljátok az Én szegényes, egyszerű életformámat. Mutassátok be a körülöttetek élő embereknek, hogy Velem is lehet ünnepelni.”
 
Szűz Mária tanítása, 2005. december elsőszombatján:
Szűz Mária, Te hogyan élted át, azt a “Szent Időt”, amikor, Jézus a Földre született?
Ezeket mondta el nekem a Szűzanya:
“Amikor engedelmesen elmentünk, Józseffel, Betlehembe, a népszámlálásra, akkor született meg Jézus, egy idegen istállóban, elképzelhetitek milyen körülmények között. Akkor született a Földre, a Szeretet Istene, amikor mi a kötelességünket teljesítettük.
Hogyan fogadták Őt az emberek? Szegényes helyen, hidegben, állatok között jött Jézus a világra, mert az emberek között nem volt hely Számára. Sok ember szíve zárva volt és sajnos ma is zárva van Isten befogadására, ahogy egykor születésekor. Jézus mégis eljön még egyszer hozzátok! Vajon most, felismeritek-e az időt, látogatása idejét?
Az igazi Karácsonyt a szívetekben kell megünnepeljétek. Ha a szívetekben nem születik meg Jézus, akkor hiábavaló minden külső ünneplés.
Kérlek benneteket, lelkileg éljétek át ezt a Karácsonyt. Szíveteket tartsátok távol mindig, minden bűntől. Így, meg fogjátok tapasztalni azt a nagy örömet, amit csak Jézus ad nektek. Örömére vagytok Szent Fiamnak, akik azonosultok Jézus földi életével. Így, jó munkatársai lesztek Jézusnak, ebben a nehéz időben.
Mindazok, akik csendesen viselik keresztjeiket és felajánlják a mennyei Atyának, engesztelésül a bűnösök megtéréséért, azok nagy segítségünkre vannak.
Maradjatok mindig kicsik, egyszerűek, így mindig meg fogjátok tapasztalni jelenlétemet, összejöveteleiteken. Áldozataitok, imáitok és böjtjeitek, amelyeket Értem és Fiamért hoztok, fel vannak jegyezve a Mennyben és bőséges lesz a jutalmatok is értük.”
 
A mennyei Atya tanítása, 2005. december elsővasárnapján:
Mennyei Atyám, 2005 évvel ezelőtt, Te, megörvendeztettél minket, Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal. Elküldted Őt a Földre, váltságdíjul, értünk, bűnösökért. Az emberiség, nem kaphatott volna nagyobb ajándékot az Égtől, mint a Megváltót. A Messiás, biztos nem olyan fogadtatást várt az emberektől, mint amilyenben részesült. Amit elrontottak az elődeink, azt a nagy fájdalmat, amit az Úr Jézus egész földi életében elviselt, mi, a mai kor engesztelői, szeretnénk helyrehozni.
Azért gyűlünk össze, a Szentháromság hegyén, minden hónap első három napján, hogy engesztelésünkkel begyógyítsuk azokat a sebeket, amelyeket bűneinkkel okoztunk Jézusnak. Mi, úgy szeretnénk hasonlítani Jézus földi életéhez, hogy vállaljuk az egyszerű, szegényes életet, a megvetést… az emberek részéről.
Mondd, mennyei Atyám, még mivel örvendeztessünk meg Téged, ebben az Adventben?
– “Értékeljétek jobban Szent Fiamat és a Szűzanyát, égi ajándékaimat, akiket nektek adtam.
– Ebben az utolsó és nehéz időben ismerjétek fel és használjátok ki jobban a rendelkezésetekre álló kegyelmi időt.
– Bocsássatok meg azoknak, akik ellenségesen viselkedtek veletek szemben és kérjetek bocsánatot azoktól, akiket ti bántottatok meg.
– Zúgolódás nélkül vállaljátok a szegényes és egyszerű életet.
– A maradandó dolgokat tegyétek az első helyre, a mulandókat hagyjátok a második helyen az életetekben.
– Legyetek önfeláldozó szeretettel egymás iránt.
– Ne nehezítsétek meg egymás – úgyis nehéz – keresztjét, hanem segítsetek egymásnak a kereszthordozásban.
– Éljetek úgy, hogy örüljek annak, hogy embert teremtettem a Földre.
Ha ebben a lelkületben mentek előre, akkor nagyon meg leszek elégedve veletek!!!”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében:
“C. Bogdánnak hívnak, 24 éves vagyok. Ebben az évben fejeztem be a zene egyetemet. A nagyváradi állami Filharmóniában zenélek, mint csellós.
Megtérésem előtt, bár szeretet volt a családunkban, csak egyszer egy évben mentünk templomba. Az Isten felé vivő jó szokások hiányoztak az életünkből. Mindig éreztem valami-valaki hiányát. A családunkban, előbb, mi gyerekek tértünk meg, azután a szülők. Az én megtérésem akkor kezdődött, amikor a nővérem megtanított a rózsafüzért imádkozni. Bizalommal felajánlottam Neki testemet-lelkemet, egész életemet. Szűz Máriával beszélve, érezve az Ő jelenlétét, egyre jobban megszerettem Őt. Kértem, hogy vezessen egyre közelebb a mennyei Atyához. Visszatekintve rájöttem, hogy a Szűzanyának tett felajánlásomnak gyümölcse, egész megváltozott életem. Szűz Mária jelenléte készítette fel a szívemet Jézus befogadására. A családban, amikor együtt imádkoztunk, növekedett bennünk az öröm, a béke és a szeretet. Ezen az úton egyre jobban éreztük Isten jelenlétét bennünk és közöttünk. Nagy lendületet kaptam a lelkiéletemben: az életgyónásom, az érsemjéni és a nagyfalusi lelkigyakorlatok által. A megtérésem után egyre jobban megszerettem a csendet, amelyben érezhető volt Jézus jelenléte, békéje.
Mit jelent számomra a Szentháromság hegy, az Oltáriszentség és a Szentírás?
A Szentháromság hegyen: a Szentháromság, a Szűzanya, az Angyalok és a Szentek érezhetően vannak jelen. Ott megszűnik az idő és a gond. A “szent hegyen” közelebb vagyok az Éghez, a lelkem ott megnyílik, megtisztul és szabaddá válik. A hegyen, Isten fogadja a gyermekeit, ott a szívünk megpihen a világ nyugtalanságaitól. Ott Isten felkínálja a egész világnak mérhetetlen Irgalmát és végtelen Szeretetét. Azon a hegyen tapasztalatom szerint, a nyitott lélek mindent megkap, amire szüksége van. Ott az Ég érezhetően leszáll a Földre ajándékaival.
Az Oltáriszentség-i Jézus előtt a lelkem fejlődik. A csendben tudatosítom, hogy Ő jelen van, Ő szeret engem úgy, ahogy vagyok. A Jézussal való beszélgetésem által a Vele való kapcsolatom elmélyül. Jézus jelenlétében érezhető változás történik a szívemben, fényt és erőt kapok a feladataimhoz. Jézus segítségével le tudom győzni a nehézségeimet, felfedezem a lelki élet szépségeit, eltelek szeretettel, mindent könnyebben teszek, Jézussal és Jézusért.
A Szentírás olvasáson keresztül választ kapok a kérdéseimre. Jézus Szava fényt ad életem helyzeteire, megtanít Hozzá hasonlóan élni. Kedvenc idézetem a Szentírásból: “Keressétek elsősorban az Isten Országát, a többi mind megadatik nektek”. Amikor erre az idézetre gondolok, úgy az egyetemen mint a munkahelyen, sikerül Istent az első helyre tenni.”
Jelmondatom: “Jézussal és Máriával igent akarok mondani mindig a mennyei Atya Akaratára”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Januárban, azért imádkozunk, hogy a különböző vallásúak között hitegység és a különböző nemzetiségűek között szeretetegység legyen!
Januárban a mennyei Atya kéri a teljes böjtöt a televízióval, a kilenced alatt és azután hétfőn, szerdán és pénteken. Azon kívül is csak az építő műsorok megnézését ajánlják az Égiek!!!
Karácsonytól – Hamvazószerdáig a böjti rend, az Égiek Akarata szerint: a kilencedek alatt (1-9) és azután hétfőn, szerdán és pénteken, délig, teljes böjtöt tartunk. Kivételek: vasárnap, ünnepnap és a szeretetvendégség. Csak a péntekek húsmentesek! Legyünk ezután is óvatosak a hússal kapcsolatosan.
Januárban: Szent Máté evangéliumát olvassuk és éljük!
Jézus Öt Szent Sebe engesztelői békés Karácsony-i ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk mindenkinek.
Decemberi házi feladat:
“JÉZUSUNK SEGÍTS, HOGY TISZTA SZÍVÜNKKEL ÉS KÖLCSÖNÖS SZERETETÜNKKEL AJÁNDÉKOZZUNK MEG TÉGED!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. december 1-2-3.

 
22. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus tanítását, az Utolsó ítéletről. (Mt. 25, 31 – 46)
Havi mottó: “Az Isten Szeretete a felebaráti szereteten keresztül nyilvánul meg!”
Közös imaszándék: a gyerekek, szülők és nagyszülők szenttéválásáért kérjük a Szent Család közbenjárását!
Konkrét feladatunk: a kilencedben (1-9-ig), azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken lemondunk a televízió nézésről. Engesztelő közösségünk köszönése: “Maranatha!” (Jöjj el, Uram Jézus!)
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
A túlzott tevékenység vagy “a mérték az érték” jellemző-e reád? A mennyiségi vagy a minőségi imára teszed-e a hangsúlyt? Ahogyan a jó gyermek hallgat a szüleire, te ugyanúgy engedelmeskedsz-e az Úrnak? Csak a saját fejed után mész-e vagy engeded, hogy a Szentlélek vezessen? Elhiszed-e azt, hogy akkor is közel van hozzád az Úr, amikor azt egyáltalán nem érzed? Az Úr Jézusnak tetsző engeszteléssel sietteted-e az Ő visszajövetelét? A legreménytelenebb helyzetben is a Remény Apostola vagy-e? Jótetteiddel az Úrra mosolyogsz-e? A bűnbánatod által a mennyei Atya ölelő karjába helyezed-e magad?
Egyéni és közösségi imáiddal segítetted-e a tisztítótűzben szenvedő lelkeket?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. december elsőpéntekére
“Most meg akarlak benneteket tanítani arra, hogyan kell szeretni embertársaitokat! Akik követni akarják tanításaimat és azokat gyakorlatba is akarják tenni, tudomásul kell vegyék, aki azt állítja magáról, hogy ő szereti Istent, de a felebarátját nem szereti, az hamisan szereti Istent. Tudatosítanotok kell azt, Én minden emberben jelen vagyok, még a bűneik által megkötözöttekben is. Ha kerestek és felismertek Engem minden emberben, akkor a helyes útra léptetek. Higgyétek el, a szolgáló szeretetetek által felebarátaitokat jó irányba segítitek. Tudjátok meg, ti akik a Földön éltek, mindannyian Isten gyermekei és egymásnak testvérei vagytok. Akik, igazi testvérként szeretik egymást, már itt a Földön megtapasztalják a Mennyei békét. Tudnotok kell, a Mennybe vezető út, a felebarát szeretetén keresztül vezet.
Mi a Karácsony lényege? A Szeretet keresése, megtalálása és tovább adása!!! Én azért születtem a Földre, abban a sötét, hideg világban, hogy elhozzam nektek a Szeretetet! Amikor Én megszülettem alig volt értéke az embernek a Földön. Fel kellett hívjam az emberiség figyelmét arra, hogy nagy bűnben él.
Tudjátok-e miért beszélek nektek az Én visszajövetelemről? Azért, mert jelenleg olyan mélyre süllyedt az emberiség, hogy képes elpusztítani önmagát, a Földdel együtt, ha az Én nagy Szeretetemmel és Irgalmammal közbe nem lépek. Nem hagyhatom, hogy elpusztuljon az emberiség, mert drága Véremmel váltottam meg a bűneitől.
Én mindent megtettem értetetek! Most rajtatok a sor, hogy ti is megtegyétek a részeteket! Fel akarom készíteni azokat, akik hallgatnak Reám az Én visszajövetelemre. De előbb meg kell változzatok, csak jót kell akarjatok és tegyetek egymásnak. Ezáltal változik át a bennetek lévő gyűlölet Szeretetté és ezáltal lesz Isten Országa bennetek és köztetek. Ha így fogtok élni, Velem és Szent Anyámmal fogtok lenni és meg fogjátok tapasztalni már itt a Földön a Szeretet Hatalmát! Megáldalak benneteket a felebaráti szeretet lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. december elsőszombatjára
“Drága, kicsi Gyermekeim! Most, elmondom nektek azt, ami Szent Fiam születésekor történt Velünk, Betlehemben. Amikor szállást kerestünk az éjszakában, az emberek részéről: megaláztatást, kigúnyolást és elutasítást kaptunk. Engem, főleg azért hibáztattak, miért is mertem útra kelni áldott állapotban. Tapasztaltuk, az emberek szíve kihűlt és megkeményedett a szeretet nélküli világban. Mégis, akkor született a Földre, Szent Fiam, aki a Megtestesült Szeretet. Mennyei Atyám, már nem hagyhatta tovább, hogy az emberek szeretet nélkül éljenek. Azért küldte el Szent Fiát a Földre, hogy megváltsa az embereket a bűneiktől és a Szeretet köztük éljen. Azóta az emberiség majdnem ugyanolyanná vált, mint akkor. Ezért számíthattok újra az Égiek közbelépésére.
Jelenleg, a legtöbb ember már szinte nem is tudja azt, hogy kit ünnepelnek Karácsonykor és mi a lényege ennek az ünnepnek. A mai világban csak az ajándék a fontos és hogy az minél drágább legyen. Ehhez a Karácsonyhoz Nekünk szinte semmi közünk nincsen.
Hogy ezt jobban megértsétek, egy kis történetet mondok el nektek: ‘Egy édesanya, férje halála után, nehéz körülmények között, egyedül, vallásosan nevelte két lányát. Az egyik leány már nagykorú volt, a másik leány még iskolába járt! A nagyobbik leány, jó állást talált, ezért elköltözött hazulról. Gazdag barátai voltak és már elfeledkezett az otthon töltött évekről. Közeledett a Karácsony! Az anyuka a szentestei vacsorára meghívta nagyobbik lányát a barátaival együtt. Amikor elérkezett Karácsony este, a feldíszített karácsonyfa mellett várták a meghívott vendégeket. De csak egy postás érkezett egy nagy csomaggal és egy levéllel. A levélben a következőket írta a nagyobbik leány: ,Anyám, ma este ne várjál minket haza, mert úgy döntöttünk a barátaimmal, hogy szórakozni megyünk Karácsony éjszakáján. Magam helyett egy nagy csomagot küldtem neked!’
Az anya meg se nézte az ajándékot, szótlanul leült egy székre és hullottak a könnyei. Kisebbik leánya egy csokor virágot adott az édesanyjának, letörölte édesanyja arcáról a könnyeket a következőket mondva: ,Anyám, te arra tanítottál minket, hiába született meg Jézus Betlehemben, ha a szívünkben nem születik meg. Én ma este szívből imádkozom azért, hogy a testvérem szívében is szülessen meg a kis Jézus és ő is a Mennybe jusson.’
Kicsi, engesztelő Gyermekeim! Én is elvárom tőletek azt, hogy töröljétek le az arcomról a könnyeket, amit a bűnös gyermekeim miatt hullatok. Kérlek benneteket, szívből imádkozzatok a bűnös emberiségért, hogy minél több szívben szülessen meg Jézus. Ez lesz részetekről az igazi felebaráti szeretet. Legalább ti várjátok szeretettel vissza Jézust, ebbe a kihűlt és szeretet nélküli világba. Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. december elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Ma is szeretnénk örömet szerezni Neked!
A mennyei Atya válasza: “Amikor Jézus, mint Istenember a Földre született, elhagyta a Mennyet és azt a Szeretet-Világot, amely körülvette Őt az Égben. Ő, felvette az emberi természetet, mindenben hasonlóvá vált hozzátok, kivéve a bűnt. Jézus, azért született, hogy egész életével, Szeretetével utat mutasson nektek az Égbe. Az emberek többségének sajnos nem kellett és ma sem kell a Szeretet, ami a Karácsony lényege. Jelenleg az emberiség annyira eltávolodott Tőlem, hogy önmagától már képtelen visszatalálni Hozzám. Ezért küldtem el a Földre, Szeretet Leányomat, Máriát, hogy felhívja a figyelmeteket – a jelenései által – arra, hogy az ima, böjt, bűnbánat… által térjetek vissza a Szeretet útjára. Én nagyon boldoggá fogom tenni azokat, akik ebben a kegyelmi időben felismerik és felhasználják az Általam felkínált lehetőségeket. Azoknak, akik a bűnbánat által visszatérnek Hozzám, olyan örömet adok, amire most bűneik miatt még gondolni sem mernek.
Ha most felkiált a szívetek Hozzám és kéritek a segítségemet, úgy megérintem a szíveteket Irgalmas Szeretetemmel, hogy evilági örömök után már nem fogtok vágyni. De ha most, az utolsó időben sem kéritek a segítségemet, akkor végleg el fogtok szakadni Tőlem és az ellenséghez fogtok mindörökké tartozni. Nagy sajnálatomra, halálotok után, meg fogjátok látni, hogy Kit utasítottatok vissza. Többet már nem tehetek értetek, mint amit megtettem Jézus és Mária által. Akik nem akarnak Hozzám tartozni, azok örökre kiszakadnak a Szívemből, ahová születésükkor be voltak írva. Gondolkozzatok el amíg van időtök, mert hamarosan isteni Igazságosságom fogja megérinteni mindazokat, akik az Én Szeretetemet visszautasítják. Kérlek benneteket, döntsetek Mellettem és a felebaráti szeretet mellett örök boldogságotok érdekében. Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtétel a felebaráti szeretet évében
Ft. Sándor Gábornak hívnak, görög katolikus pap vagyok, Felső Kaznacson. 6 gyermekes családban születtem és van egy leány ikertestvérem. Keresztény, vallásos, templomba járók a szüleim. Édesapám minden vasárnap, templomból hazajövet olvasta a Szentírást. Példáját én is követtem. Már gyermekkoromban megszületett bennem a vágy, hogy pap legyek.
Én Tamás apostolhoz hasonlítom magam. Nem hittem azokban a dolgokban, amiről előbb meg nem győződtem. Hetedikes voltam, amikor hallottam a sok csodáról, amelyeket Szent Antal tett. Én is kipróbáltam, hogy Szent Antal tud-e segíteni. Egy alkalommal behívták a szüleimet a Városházára, hogy vigyék be a születési bizonyítványokat. Véletlenül az én születési bizonyítványom ott maradt, anélkül, hogy észrevették volna. Az egész család kereste az okmányomat, de hiába. Ekkor azt mondtam magamban: lássuk, Szent Antal tényleg tud-e segíteni?
Kilenc napig böjtöltem Szent Antal tiszteletére! A böjt után se került meg a születési bizonyítványom. Feltettem a kérdést: vajon nem jól imádkoztam és böjtöltem vagy csak mese, amit Szent Antalról mondanak az emberek? Azután azt mondtam Szent Antalnak, ha nem is került meg a születési bizonyítványom én akkor is bízom benned. Akkor hallottam, hogy valaki kopog az ajtón. A városházáról jött egy alkalmazott és meghozta a születési bizonyítványomat. Örültem nagyon és elhittem, hogy mindazok az esetek, amelyeket hallottam Szent Antalról, azok igazak. Azóta szeretem Szent Antalt!
Azután elkezdtem járni a Nikula-i kolostorba, zarándokutakra. Eddig 25-ször voltam gyalog! Olvastam a Szűzanya csodáiról, a Nikula-i Szent képről, amely 24 napon keresztül könnyezett. IX Piusz pápa ezt a helyet Mária kegyhelynek nyilvánította. Megszerettem ezen zarándokutakon a Szűzanyát.
Mons. Hosszú László szentelt pappá és Felső Kaznacsra helyezett, mint plébánost. Külföldön és belföldön sok zarándokhelyen voltam. Örültem, amikor először találkoztam Csilik Atyával és Éva Asszonnyal. Számomra Nagyfalu is egy zarándokhely!!! Tavaly novembertől-márciusig, különösebb ok nélkül nem voltam Nagyfaluban. Ebben az időszakban volt egy álmom. Képzeljétek el, hogy az úttesten vagyok Szilágysomlyótól – Nagyfalu felé, az útelágazásban, amely a Szentháromság hegy felé vezet. Az út jobb oldalán Csilik Atya állt, bal oldalt Éva asszony. Egymásra néztek. Én az út közepén voltam és Tamás apostolként azon gondolkodtam menjek-e az atya és Éva asszony felé? Arra gondoltam, sok a dolgom, nincs időm, ezért tovább megyek. Ekkor láttam, hogy a Szűzanya volt előttem, karjában a kis Jézussal. A Szűzanya a következőket mondta: “Fiam, légy bátor, mert Én segítek neked!” Ezután közeledtem a Szűzanya felé. Ekkor Szűz Mária a kis Jézust az ölembe tette, mondva: “Nézd fiam, az Én Szent Fiamat felajánlom neked!” Akkor János Atya, Éva Asszony és sok ember elindult felém. Ez számomra jel volt, hogy nekem itt van a helyem!
2000-ben volt a kocsival egy frontális ütközésem. Csak annyit tudtam mondani: “Jézusom, irgalmazz nekem!” Megtapasztaltam, van értelme, a mindennapi felajánlásnak, amikor Jézus és Mária kezébe teszem magam és a családomat. Köszönöm az engesztelő közösségnek, hogy mindig szeretettel fogadnak. Én azt mondom nektek, akik igaztalan dolgokat állítanak erről a hegyről, közösségről… értük imádkozzunk.
Jelmondatom: “Jót akarok tenni azokkal is, akik rosszat tesznek nekem!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés januárra
Közös imaszándékunk lesz: a vallások és a nemzetek közötti egységért, szeretetért, békességért fohászkodunk.
A Szentháromság Nevében megköszönjük az elmúlt évben végzett áldozatos engeszteléseteket. Isten fizessen meg nektek!!!
Boldog Karácsony-i ünnepeket és reményteljes Új évet kívánunk az engesztelő közösségünk nevében mindenkinek!
Tegyünk meg mindent, hogy a jövőben növekedjünk a konkrét felebaráti szeretetben!!!
Az engesztelő imaprogramok: 2007. január 5-6-7-én lesznek a Szentháromság hegyén!
Decemberi házi feladat:
“JÉZUSOM SEGITS, HOGY MINDENKIBEN, KÜLÖNÖSEN A SZERETTEIMBEN, TÉGED LÁSSALAK ÉS SZOLGÁLJALAK!”

(2007) 2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!” 2007 december 6.

 
8. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból: elmélkedjük át Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második levelét.
 
Havi mottó: Aki megvall Engem az emberek előtt, Én is megvallom mennyei Atyám előtt! (Mt. 10, 32)
 
Közös imaszándék: dicsőítjük az Úr Jézust és azért engesztelünk, hogy Országunkban, különösen a nemzetek között megszülessen és növekedjen Jézus békéje!
 
Konkrét feladatunk: azért, hogy Jézus békéje legyen az Országunkban, a nemzetek között, a kilencedben (1-9), azután Hétfőn – Szerdán – Pénteken, egészen Karácsony ünnepéig lemondunk a húsevésről!!!
 
•   A Szentlélek Isten tanítása, 2007 decemberében
 
„Kedveseim! Most felhívom a figyelmeteket arra, hogy mi fog fájni nektek a legjobban rendkívüli kegyelmeim kiáradásakor. Amikor meglátjátok életetek filmjét, a jót és a rosszat is Isten világosságában, a legjobban bűneitek mellett a mulasztásaitok fognak fájni. Az, hogy nem tettétek meg, amit meg kellett volna tennetek! Most azt ajánlom nektek, hogy ezután merjetek tanúságot tenni Rólunk: elsősorban életetek jó példájával, és szóbeli tanúságtételetekkel is. Ne szégyelljetek minket az emberek előtt megvallani! Kérlek titeket, ne kövessétek a rosszat, amit a világ tesz, mert hamarosan Jézus elé kell állnotok élve vagy halva! Akkor, már nem fogtok tudni javítani az életeteken. Beszéljetek Rólunk bátran az embereknek, mert ezután újból kell evangelizálni ezt a modern világot. Fel kell frissíteni az evangéliumot az emberek lelkében , ahogy a Szűzanya is teszi mindenütt, ahol megjelenik. Amint ti is látjátok, az emberiség egy olyan mélypontra érkezett, ahol már önmagán nem tud segíteni. A mennyei Atya Végtelen Irgalmában közbe fog lépni, mert annyira szereti a teremtményeit, hogy még ad egy esélyt, hogy bűnbánatot tartsanak, és visszatérjenek az atyai házba, ahova nagy szeretettel várja vissza bűnbánó gyermekeit. A nagy figyelmeztetés, ahogy ti nevezitek, még nem az én rendkívüli kegyelmi kiáradásom lesz. Előbb az Atya küld egy olyan eseményt a Földre, amely által megértitek, hogy hova tartoztok, és mit kell tennetek. Lelkiismereteteket annyira fel fogja zaklatni ez az esemény, hogy döntésre kényszerültök: vagy mellettünk, vagy ellenünk fogtok állást foglalni. Utána már nem lesz középút. A döntésetekkel ne várjatok sokáig! Most döntsétek el, hogy Kihez akartok tartozni! Most, a kegyelmi időben, amelyben vagytok, még ki tudjátok javítani életetek hibáit! Ha ezt megteszitek, meg fogjátok tapasztalni a ’Szeretet Korszakát’ a Földön!
 
Isteni áldásom adom rátok!!!”
 
Házi feladat decemberre:
 
„JÉZUSOM SEGITS, HOGY ELSŐSORBAN ÉLETEM JÓ PÉLDÁJÁVAL TEGYEK TANÚSÁGOT RÓLAD AZ EMBEREK ELŐTT!”
Előretekintés januárra:
Közös imaszándék lesz: azért fogunk engesztelni, hogy a különböző vallásúak között Jézus szeretete megszülessen és növekedjen!!!
Konkrét feladatunk lesz: bocsánatot fogunk kérni más vallású testvéreinktől, a kiengesztelődés szellemében!!!
Figyelem!!! Januárban, 3 – 4 – 5 – 6-án lesznek a közös engesztelések. A kezdőidőpont 13 óra!!!
a