‘0810’ cimkéjű bejegyzések

2011. augusztus 03..
 
Jézus: „Hiszem az örök életet.”I. (Hiszekegy)Jézus: Drága Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Megváltótok, és eszközömön, Éván keresztül szólok hozzátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. ma a Hiszekegy utolsó mondatával foglalkozunk: „Hiszem az örök életet.”
Drága Engesztelőim! Nincs ember, aki ne kérdezné meg magától legalább egyszer: „Miért is élek? Mi is a célja az életemnek?” A világon mindennek megvan a célja: a földnek, hogy teremjen, a felhőnek, hogy esőt adjon, a virágnak, hogy illatozzon, a víznek, hogy oltsa a szomjadat, a munkának, hogy megélhetést biztosítson.  Csak az embernek ne volna meg?
Benned is minden izomnak, idegnek, erecskének, minden szervednek, minden hajszáladnak meg van a fontos célja, csak éppen az egész embernek ne volna? Most vizsgáljuk meg, miben látja a célját a hívő ember és miben a hitetlen!
Az ateista, hitetlen ember azt hiszi nincs túlvilág, tehát ő a földi életben keresi élete célját. Egy riporter megy az utcán, és mikrofonnal a kezébe felteszi néhány járókelőnek a kérdést: „Legyen szíves megmondani, mi az élete célja? Elsőként egy fiatal férfit szólított meg, aki így válaszolt: Célom, hogy végre legyen egy sikeres, jó menő vállalkozásom, hogy meggazdagodjak. A második egy 40 körüli férfi a következőképpen nyilatkozott: egy magasabb vezetői beosztásba szeretnék kerülni, hogy sok-sok embert irányíthassak. Egy fiatal nő így válaszolt: Az én életcélom a boldogság. Igyekszem kiélvezni az életet új és új kapcsolatokkal, hiszen csak egyszer élünk. Egy idősödő festőművészt is megállítottak. Ő így felelt: Én erősen családcentrikus vagyok. Életcélom összetartani az egész nagy familiát, hogy ha én meghalok, akkor se szakadjanak szét.A riporter számára meglepő volt egy 18 éves középiskolás leány válasza: Az én életcélom az örök élet elnyerése.Egy idős férfi pedig azt mondta, hogy célja mindenekfelett az egészségének megőrzése. Óvakodok a betegséget okozó élelmiszerektől, sok vitamin tablettát fogyasztok, ellenőrzöm a testsúlyomat, kerülöm a káros élvezeti cikkeket: cigaretta, kávé, szeszes ital.
Nézzük sorba ezeket a földi életcélokat, ami itt elhangzott. Az okos embernek nem lehet élete végső célja a gazdagság, mert ha ágyba dönti egy betegség, vagy letöri egy depresszió, már nem tud örülni a felhalmozott anyagi javaknak. Arról nem is beszélve, ha meghal, minden a nevető vagy veszekedő örökösöké lesz.A hatalom se okos életcél, mert csak ideig-óráig tart és közben a lelke önteltté, gőgösség válik. Az se gondolkodik bölcsen, aki a földi örömöket és élvezeteket állítja fel életcéljául. Aki gátlástalanul habzsolja a szexet vagy az élvezeti cikkeket, az előbb-utóbb megcsömörlik tőle, vagy belebetegszik. És ami legszomorúbb, bűnös, tisztátalan élete miatt a lelke örök sorsát teszi kockára. Az se helyes, ha valaki minden erővel a hírnévért küzd, mert olyan dolog ez, hogy egyszer hopp, máskor kopp. Tehát hol egekig emelnek valakit, hol sárba taposnak. Az egészség sem lehet életcél. Aki szerint ez mindennél fontosabb dolog, azt gondolja, hogy aki beteg vagy fogyatékos, annak már nem is érdemes élni? Az egészségre, mint célra felépíteni az életet ostobaság, mert bizony váratlanul, bármikor el lehet veszíteni az egészséget és akkor oda is van a cél.
Bizony a megszólítottak közül a legokosabban válaszolt a riporternek a gimnazista kislány, aki így szólt: „Életem CÉLJA: AZ ÖRÖK ÉLET elnyerése.” Ugyanis a földi életben minden ideiglenes és mulandó, viszont a túlvilágon az ÉLET örökkön örökké tart.Így imádkozzátok a „Hiszekegy” végén, hogy hiszem az örök életet. Amen.
Gyermekeim! Most nézzük, mit ad az örök élet hite netkek?Először is lendületet ad a földi élethez. Ugyanis az az ember, aki hisz a túlvilágban, sokminden lelki erőfeszítésre képes. Pl. rendszeresen eljár a szentmisékre, részt vesz a szentáldozásban, szentgyónásban, imádkozik, böjtöl, virraszt, zarándokhelyekre jár, engesztelésre jár.
Aki hisz az örök életben az a munkáját és otthoni állapotbeli kötelességeit a lehető legjobban végzi el, mert tudja, hogy csak így nyerheti el az örök életet. Viszont az örök életbe vetett hit féken tartja a túlzott munkamániát és a pénzhajhászást. Mert az ilyen gyermekem, aki hisz, az tudja, hogy nem földi kincseket kell gyűjteni, hanem égieket.Az örök élet hite erőt ad nektek a kísértésben. Erre egy példát mondok nektek az életből.
Sándor egy orvosi műszergyártó cég vezetője. Egy ügyes, talpraesett beosztottját- aki anyagi gondokkal küszködött- meghívta a lakására. Sándor, a felesége és a vendég ültek az asztalnál és beszélgettek. Az 5 éves Zsoltika ott ült a szőnyegen és az építőkockájával játszott. Sándor így szólt: Öregem! Van egy jó ajánlatom, amivel rengeteg pénzhez jutnál, csak bátorság kell hozzá. És feltárt előtte egy tisztességtelen munkalehetőséget. A vendég tiltakozott, hogy ő vallásos, hívő ember és nem akar a pokolban kikötni. Sándor jóízű kacagásba tört ki és ezt mondta: „Ugyan már, nincs pokol és nincs mennyország, efelől bármit megtehetsz. Felesége csitította, hogy ne a gyerek előtt. Az apa leintette: „Zsolti még kicsi, nem érti mit beszélek.” Még oda is fordult a kisfiúhoz és megkérdezte: „Hallottad mit mondtam a bácsinak?” „–Igen. Azt, hogy nem muszáj jónak lenni.”
Gyermekeim! E példából látjátok, hogy a vendég hisz a túlvilágban, és ez a hite akadályozta meg, hogy elfogadja a becstelen ajánlatot. Az éles eszű kicsi Zsoltinak pedig rossz példát adott az édesapja. Hiszen ha nincs Mennyország, akkor nem kell szótfogadni, ezt a következtetést vonta le.Hogy miként függ az örök életetek földi életetek minőségétől és milyen is az örök élet, amelyben rendületlenül hisztek, azt majd a jövő szerdán tudhatjátok meg.
Nos Én, a ti Megváltótok elmondom nektek, hogyan vagyunk jelen mi, Égiek köztetek. Itt van egy kitárt kétszárnyú, díszes aranykapu és mögötte tündöklő fény. A kapu előtt áll a Mennyei Atya fehér ruhában, piros palásttal, melyet nyakánál kék drágakővel díszített csat kapcsol össze. Karját nagy szeretettel széttárja és így szól hozzátok: „Hűséges engesztelő Gyermekeim! Itt állok a Mennyország kapujában. Titeket, akik a Hiszekegy imádságban mindennap többször megvalljátok az Örök Életbe vetett hiteteket, nagy szeretettel ölellek atyai Szent Szívemre és várlak benneteket az idők kezdete óta nektek készített helyre.A Szentlélek Isten egy kis fehér galamb képében egyenként rászáll mindegyiketek fejére és egy kis keresztet rajzol kicsi piros csőrével a homlokotokra, megjelöli, hogy ti már a Menny örökösei vagytok. A Szűzanya egy nagy szeretetláng rózsafüzért húz maga után, mely piros szívekből áll, és egy angyal segítségével összeláncol benneteket vele, hogy maradjatok együtt, soha szét ne szakadjatok.Én pedig, a ti Jézusotok, ahogy itt tanítalak benneteket, dicsőségem teljében állok itt előttetek. Szívsebemből és mindkét kézsebemből szeretetsugarakat árasztok rátok, és megáldalak benneteket az örök életbe vetett hit kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
2011. augusztus 10..
Szűzanya: „Hiszem az örök életet.”II. (Hiszekegy)
Szűzanya: Drága engeszelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Édesanyátok, és eszközöm hangján szólok hozzátok. Elérkeztünk a „Hiszekegy” befejezéséhez. Most arról fogtok hallani, hogy miként függ jövendő örök életetek a földi életetek minőségétől és hogy milyen is az az Örök Élet.
Drága Gyermekeim! Higgyétek el, hogy a földi életeteknek nagy szerepe van abban, hogy halálotok után hová kerül a lelketek: a Mennyországba, a tisztítóhelyre vagy a pokolba. Ez a földi élet rövid, mulandó. Amikor az ember benne van az élet sűrűjében, hajtja magát a munkában, belemerül a szórakozásba vagy a semmittevésbe, észre se veszi, hogy az élete fogy. Azután hirtelen találkozik egy súlyos betegséggel, vagy egy családtag, jó barát, rokon temetésével és akkor megérinti a múlandóság érzése. Rádöbben, hogy ő is meg fog halni. Elgondolkozik eddigi életén, hogy jól gazdálkodott –e vele vagy inkább elpazarolta.
Ez az elgondolkozás az első lépés az örök élet felé. Innentől kezdve a hátralévő idő kincs, ajándék a Gondviseléstől, mert okosan fogja felhasználni, hogy elnyerje vele az örök életet.
Van egy régi mese egy szegényemberről. Szilveszter éjjelén, mikor 12-t ütött az óra, hirtelen egy angyal jelent meg neki és egy zsák aranyat tett elé. E szavakkal: ez mind a tiéd. Azután eltűnt. Mikor ez az ember meggyőződött róla, hogy nem álmodik, így szólt: Ebből a pénzből először is kifizetem az adósságomat, aztán ami marad, azzal majd okosan gazdálkodom.Ugye észrevettétek, Gyermekeim, hogy ez a szegény ember ti vagytok. A zsák arany az életetek hátralévő része. Ebből kell kifizetnetek lelki adósságaitokat és ami marad, azzal jól kell gazdálkodni. Legyetek hálásak, hogy időt kaptatok a törlesztésre, és nem a tisztítótűzben kell ezekért szenvednetek, mert az sokkal fájdalmasabb lenne. Szinte mindenkinek van tartozása a régi meggyónt bűnei után. Nézzük, hogyan lehet ezt visszafizetni!
Először is a kereszteket, szenvedést, fájdalmakat, betegségeket zúgolódás és lázadozás nélkül el kell fogadnotok. Azután fel kell ajánlanotok Istennek régi megbánt bűneitekért engesztelésül. Másodszor áldozatokkal és önként vállalt önmegtartoztatásokkal is lehet csökkenteni tartozásaitokat. Pl. rendszeres böjtölés, virrasztás, élvezeti cikkekről való lemondás. Harmadszor nagyon sok engesztelést lehet nyújtani Istennek bűneitekért a szentmise felajánlásával, amelyen résztvesztek. Gyermekeim! Amellett, hogy törlesztitek a lelki adósságaitokat, jól kell gazdálkodnotok hátralévő életetekkel.  Erre a következő példát hozom elétek. Osztálytalálkozó van, újnyugdíjas korú öreg diákok találkozója. Egyenként mesélnek életükről, az elmúlt utolsó 5 évről. Nóra elégedetten számol be az eltelt időről. „Férjem és én okosan megalapoztuk nyugdíjas éveinket. Mindenünk megvan, amire szükségünk van. A régi felújított családi házban élünk, mivel vezető beosztásban voltunk, jó nyugdíjunk van. Élénk társadalmi életet élünk. Barátaink a mi körünkből valók. Valaki kérdezi: -Édesanyád él még? –Igen, de már leépült és elhelyeztük egy szociális öreg otthonba. Mi gyakran járunk külföldre, és miatta sose juthatnánk ki. Már beutaztuk a fél világot. Egy másik osztálytárs megjegyzi: -Hát a fiaddal mi van? –A fiamnak két doktorátusa van, adjunktus az egyetemen és az unokáim általános iskolások. – Hányadikosok? –Azt nem is tudom. Ritkán látom őket, mert a menyemmel haragban vagyok.”Ó, Kicsinyeim! Ez a szegény Nóra elégedett az életével, pedig elpazarolta. A pénz, a hatalom, a siker, a szórakozás egészen elkábította. A legfontosabb hiányzik a lelkéből: a felebaráti szeretet.
Nem jól gazdálkodik a hátralévő életével, ugyanis a vagyont, a külföldi utazásokat, a vezető pozíciót halála után nem tudja magával vinni a túlvilágra. Értéktelen az élete, mert nincs benne szeretet. Hogyan kell okosan gazdálkodni? Hogy minden eltöltött nap végén esti imádban elmondhasd: Uram, ma nem csak öregebb lettem 1 nappal, hanem közelebb jutottam Hozzád. Egy fokkal jobb lettem, mert egy hibámat a te segítségeddel kiírtottam. Az gazdálkodik jól, Gyermekeim, aki hátralévő életét Isten szolgálatával tölti: becsületesen végzi állapotbeli kötelességeit, betartja a 10 parancsolatot, gyakorolja a vallását, áldozatosan, önmegtagadóan él és menti a közömbös és hitetlen lelkeket.Eddig arról volt szó, hogy függ a röpke földi életetektől az Örök Élet.
Most tekintsünk bele röviden az előttetek álló Örök Életbe. Az Örök Életnek 2 oldala van a Mennyország és a pokol. A tisztítóhelyi szenvedés ideiglenes, nem örök, mert akik oda kerültek, mindnyájan üdvözülnek majd. Volt erről már alapos tanítás, ezért csak érintőlegesen szólok róla. A „Hiszekegy” így kezdődik: „Hiszek egy Istenben…” és így fejeződik be: „Hiszem az Örök Életet.” Az Örök Életben már nem lesz többé hit, csak látás. Látni fogjátok Istent, ami azt jelenti, hogy az Ő boldogságában, tevékenységében részt fogtok venni. Látni fogtok mindent, az egész világmindenséget, amit Ő teremtett. Végre látni fogjátok Jézus Krisztust dicsőségében, aki átölel titeket és odasimulhattok Szent Szívéhez. Láthatjátok majd a Szentlelket a kiáradó ereje teljében és dicsőségében. Látni fogtok Engem, Édesanyátokat és érezni fogjátok anyai szeretetemet. Látni fogjátok a szenteket, angyalokat és elhunyt szeretteiteket. Egészen különleges öröm forrása lesz látni azokat, akiket ti szabadítottatok ki a tisztítótűzből. Ezenkívül látni fogjátok a gyönyörű Mennyország tündöklését, ragyogását, amiből többet nem árulhatok el nektek, mert az mennyei titok.
A pokolról csak annyit kívánok szólni, hogy ott is örökké élnek a kárhozottak véget nem érő szörnyű szenvedésben, ami elképzelhetetlen kín a földi ember számára. Ezért sokat imádkozzatok azokért az élőkért, akik a pokol felé haladnak. Most még lehet segíteni rajtuk. Most Gyermekeim, én Szűzanyátok szeretnék bemutatni nektek egy örömteli mennyei jelenetet, amely szinte percenként előfordul ott fenn, az égben. Egy mélyen vallásos, buzgón engesztelő, áldozatos, idős asszony hosszú, fájdalmas betegség után meghalt. Éjszaka volt, csak reggel vették észre az orvosok a kórházi ágyon, hogy már nem él. Haldoklása csendes és boldog volt. Én, Szűzanyátok ott álltam mellette, és mikor az utolsó sóhajtással kilehelte lelkét, megpillantott. Nagyon boldog volt. Lelke nagyon hasonlított testére, de szép és fiatal volt. Megfogtam a kezét, otthagytuk a testét az ágyon, mint egy levetett ruhát, és villámgyorsan felrepültünk a magasba, Jézus ítélőszéke elé. Az Én Szent Fiam nagyon örült. Megmutatta neki élete könyvét, mely tele volt erényekkel, azután forrón a szívére ölelte. Ketten vittük fel a Mennybe. Egy nagy kétszárnyú aranykapu elé értünk, amit angyalok tártak ki. A kapuban állt a Mennyei Atya, aki eléje jött e léleknek. Így szólt hozzá: „Gyermekem! Már nagyon vártalak, csakhogy hazajöttél. Jöjj atyai keblemre! Hosszú, türelmes szenvedéseddel minden adósságodat leróttad. Imáiddal és áldozataiddal lelkek százait mentetted ki a tisztítótűz gyötrelmeiből. Nézd, kik állnak a hátam mögött? Az általad kiszabadított lelkek. Nagyon hálásak, és most köszönik meg segítségedet.” A Szentlélek is ott állt a Mennyei Atya mellett és az asszonyhoz lépve mondta: „Jöjj, drága Gyermekem, megmutatom a helyedet, amit készítettünk neked.” Egy csodaszép nagy hajlékhoz értek. „Itt fogsz lakni.” „Ó, ez nagyon nagy lesz nekem!” –mondta az asszony. „Ez azért van, mert mindig nagyon sok vendéged lesz, az általad megmentett lelkek gyakran felkeresnek majd.”
Drága, szeretett Kicsinyeim! Többet nem árulhatok el a Mennyországról. Majd mindent megláttok, ha ti is hazajöttök. Most Megáldalak benneteket az Örök Életbe vetett hit kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

 

a
2009.08.10., hétfő Jézus: Az örök kárhozat
Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé! Nagy érdeklődéssel várjuk tanításodat. Szentlélek Úristen! Jöjj, segíts, hogy édes Jézus szavait méltóképpen tudjam közvetíteni!
Jézus: Drága, engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Üdvözítőtök és Éva által szólok hozzátok. Ma egy megrendítő és súlyos valóságról beszélek nektek, melyről beszélnem kell: az örök kárhozatról.
1.      Van-e pokol? Hogy van Mennyország, egy állapot, ahol véget ér minden földi szenvedés, fájdalom, betegség, halál, ahol minden jócselekedetért jutalom vár – azt könnyű elhinni. De hogy csakugyan volna pokol, ahol örökké, véget nem érő szörnyű gyötrődésben folyik az elkárhozottak örök élete? Bizony van egy állapot, ahol az Isten ellen lázadók örök időkön át szenvednek.
a.) Már az ókori görögök vallása utal a pokol létezésére. Tantulus királynak, aki saját fiát megölte és ételnek elkészítette, szörnyű szenvedést kellett kiállnia a pokolban: büntetésből örök éhség és szomjúság kínozta. Gyümölcs és víz van előtte, de mikor utána nyúl, hátrahúzódnak. „Tantaluszi kínok”-nak szokták mondani. A többi régi kereszténység előtti vallás is beszél a pokol létezéséről. A Szentírás sok helye is bizonyítékul szolgál erre. Máté evangéliumában mit is mond nektek Keresztelő Szent János? „Minden fát, mi jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre vetnek” Szintén Máté evangéliumában mondom Én, az Úr, hogy a gonoszok olyan állapotba kerülnek, hol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem alszik. Máshol meg a gyehenna tüzét emlegetem, ahol lesz sírás és fogak csikorgatása. Még sok hasonlót tudnék felsorolni a Bibiából.
b.) Az ész logikája is arra enged következtetni, hogy bizony van pokol. Olvashatjátok az újságokban, interneten, láthatjátok a TV-ben a sok bűnt, kegyetlenséget, gonoszságot: gyilkosságokat, gyűlöletet. Ez a tengernyi bűn kell, hogy valahol elnyerje büntetését. Isten igazságossága csak így tud érvényre jutni, hogy van pokol.
Egyszer már mondtam nektek egyik hétfői tanításomban, hogy ellenségem legravaszabb módszere: elhiteti veletek, hogy nincs pokol, nem lesz számonkérés. Aki ezt elhiszi, bátran elköveti a bűnöket és a pokolba hull. Ezzel sok-sok lelket szerez magának a Sátán.
2.      A pokol valóban örökké tart?
a.) Örökké! Ezt megköveteli Isten igazságossága. Egyesek azt mondják, hogy a pokol nem lehet örök, mert a Jó Isten nem lehet annyira kemény, hogy egy pillanatnyi súlyos bűnért örökre büntessen. Gyermekeim! Isten jósága nem tehetetlen gyöngeség, anyámasszonyos ellágyulás! Mennyei Atyám valóban jó és irgalmas és mindent megbocsát, amit megbántok, még ha bűneitek olyanok is voltak, minta a skarlát, a bűnbánat után fehérre mossa lelketeket. De ha valaki Istennek hátat fordítva él, és így viselkedik a halál perceiben is, nem kér bocsánatot, akkor megérett az örök kárhozatra.
b.) Hogy a kárhozatnak örökké kell tartania, azt megköveteli Isten szentsége. Ha te tiszta kezű ember vagy – utálod a lopást, ha szemérmes, tisztaszívű vagy – gyűlölöd a kicsapongást, ha igazmondó vagy, elítéled a hazugságot. No most képzeld el, hogy Atyám és Én végtelenül tiszták és szentek vagyunk. Előttünk borzalmas a bűn és el kell fordulnunk tőle, örökre.
c.) Ha a pokol nem lenne örök, akkor hiába haltam volna meg értetek a kereszten. Ugyanis egy ideig-óráig tartó kárhozatból a lelkek egyszer csak mind a Mennybe jutnának, így senkit se kellett volna megváltanom, hiszen anélkül is üdvözülnének.
Az igaz, hogy a pokol örökké tart, de vigasztaló, hogy nem ítélünk elhamarkodottan. Figyelembe vesszük a bűnös lélek körülményeit, neveltetését, szenvedélyes természetét. Mi a Szentháromság megadjuk minden embernek a megtérésre hívó kegyelmet. Példának elmondom egy szegény, hitetlen, ateista asszony történetét. Éva, az Én eszközöm, szívén viselte lelke sorsát. Felkereste, elvitte neki naplójából az egyik naplókivonatot. Próbálta meggyőzni, de úgy búcsúztak el, hogy sajnos ő egyáltalán nem tud hinni Istenben és az örök életben. A naplókivonatot hamarosan összetépte azzal, hogy erre neki semmi szüksége nincs. Teltek az évek változatlanul. Egy másik mélyen hívő gyermekemet is elküldtem hozzá, de a beszélgetések után semmi jelét nem adta megtérésének. Régi betegsége elhatalmasodott rajta, hirtelen meghalt. Természetesen nem kért papot haldoklásakor. Ugye – Gyermekeim – azt hiszitek, elkárhozott? Bizony nem kárhozott el. Éva 5 évig imádkozott a lelkéért. Halála perceiben ott állt Előttem reszketve, telve bűntudattal, melyet eszközöm imái esdekeltek ki számára. A tisztítóhely legmélyére került. Ebből az esetből láthatjátok, hogy irgalmam és szeretetem határtalan.
3.   Hogy a bizonytalankodó emberek könnyebben elhiggyék, hogy van örök kárhozat, ezért több választottam lelkét kiragadtam, és elvittem a pokolba, hogy visszatérve beszámolhassanak róla. Ezekben a megtapasztalásokban sok közös dolog van.
Az egyik, amit egyformán mindnyájan állítanak, hogy a kárhozat helye jelenleg lent van, a Föld mélyében, később a tűz tavába lesz vetve. Kinyílik a Föld felszíne, és kísérőjükkel lefelé haladnak, és közben fejük felett bezáródik a föld. A másik, amiről beszámolnak, a sötétség. Azt mondják, soha a földön nem tapasztaltak még ekkora sötétséget. Minden koromfekete és közben milliók kiáltozását, sikoltozását lehet hallani. Azt mondják, hogy a félelem ural mindent. Nem lehet látni semmit, és a szerencsétlen lélek, nem tudja, hogy mikor mi közeledik felé, és mi támadja meg. Ez a félelem felülmúl minden földi félelmet. Mindent undorító szag tölt be: égett hús, nyitott szennycsatorna, romlott tojás, rothadt hús, savanyú tej, kénszag keveredik egymással, torokszorongató szörnyű bűz. A hőség rettenetes a pokolban. A földön ekkora hőségtől pillanatok alatt meghal az ember, de ott mindent tűrni kell, mert nem lehet meghalni. A pokolban rettenetes szárazság van, nincs semmi nedvesség a levegőben és a víz egyetlen cseppje után is epekedik az ember. A pokolban tűz van, és a lángokban égnek az emberek, de nem tudnak elégni, meghalni. És ami mindennél rosszabb, a démonok, a gonosz szellemek kegyetlenül kínozzák a kárhozottakat. Ezeknek a démonoknak szörnyű külsejéről, gyűlöletéről és kegyetlenkedésük módjáról nem kívánok szólni nektek, mert nagyon felkavarna benneteket.
A szenvedésnek fokozatai vannak a pokolban. Mindenki a megérdemelt büntetését kapja. Isten igazságosságának megfelelően.
Drága Gyermekeim! Nem ijesztegetésből beszélek nektek az örök kárhozatról, hanem tanúság céljából. Mert aki hiszi, hogy van pokol, az úgy alakítja a földi életét, hogy messze ívben elkerülje. Óvakodik minden bűntől, különösen a súlyos bűnöktől. Azok a választottjaim, akiknek bepillantást adtam a kárhozat helyére, nagy sajnálatot éreznek és részvétet az oda került lelkek iránt, akiken már semmit sem lehet segíteni. Édesanyám és Én vérző szívvel szemléljük őket, hallgatjuk kiáltozásaikat, de már nem tehetünk semmit. De meg lehet még menteni testvéreitek millióit, akik még élnek, vagy haldokolnak, azokat, akik nagy lépésekben haladnak a pokol kapuja felé. Hogyan? A bűnökben élőkért, a hitetlenekért, a közömbösökért, a rengeteg haldoklóért ajánljátok fel a szentmiséket, amin részt vesztek. Ajánljátok fel a kárhozat felé haldoklókért kisebb – nagyobb testi-lelki szenvedéseiteket, hozzatok értük áldozatokat, imádkozzatok értük szívetek legmélyéből. Ezeket Én mind kegyelemmé alakítom és megtérnek, bocsánatot kérnek és pokol helyett a tisztítóhelyre, a remény helyére jutnak. Édes Kicsinyeim! Engesztelőim! Ilyen sokat tudtok segíteni Nekem. Minden báránykám elvesztése kimondhatatlan fájdalom Nekem és Édesanyámnak, és ti ezt a fájdalmunkat jelentősen tudjátok csillapítani.

Drága Gyermekeim! Ne féljetek, beborítalak benneteket végtelen irgalmammal és szeretetemmel, megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

a

Engem nem lehet felülmúlni a nagylelkűségben

1963. augusztus 1. -Első péntek

Lelki és testi szenvedések gyötörtek. Az Úr Jézus kérlelt, éppen tésztagyúrás közben:
“Fogadd el, bármennyire is fáj ez a nagy szenvedés. Tudod, oly sok kegyelmet kapsz, hogy sok lélek évtizedek folyamán át kap ennyi kegyelmet, mint te. Légy nagyon hálás ezért! Anyám Szeretetlángja az, mely szüntelenül lekötelez. Sokat hangoztattam, Ő különös kegyeltjei közé választott téged.”

Munka közben, ahogy beszélgetett, még több mindent mondott. Közben családtagjaim több ügyes-bajos dolgaikkal jöttek hozzám. S erre az Úr Jézus elhallgatott. Ő a végtelen figyelmesség.

Három óra előtt 20 perccel éppen órámra néztem, s közben az Ő kínhalálára gondoltam. Egy alkalommal panaszkodott, hogy halála előtt 20 perccel voltak legkínosabb szenvedései. Még ugyanaznap estefelé így szólt:
“Ugye most már nem kételkedsz abban, hogy a megváltás munkásai közé választottalak. Sok missziós pap sem tud többet tenni, mint te. Áldozataid állandó megújítása és folytonos erőlködésed igen kedves Nekem. S az élő hit, melyet Belém vetsz, az, ami lelkedet állandó üdeségben tartja, és a kegyelmek bőségének befogadására képessé teszi. Így, kislányom, csak Engem szolgálj!”

Ezt mondja az Úr mindazoknak is, akik áldozatot hoznak az Ő megváltó munkájában.
Az első csütörtök és első péntek mindig a szenvedések különös napja. Az Úr Jézus fokozottan elárasztja lelkemet ezeken a napokon. Ma így szólt:
“Sok az aratnivaló, de kevés a munkás, főleg az, aki szívvel-lélekkel áll be munkásaim közé. Ugye érted? Ne csak ímmel-ámmal tegyétek azt, amit tesztek.
Égjetek, mint az égő csipkebokor, mely ég, de el nem ég! Ilyen áldozat kell Nekem, mely soha el nem ég és a szeretettől lángoló tüze Hozzám elér.”

1963. augusztus 4.

“Leánykám, meg kell mondanom, hogy ilyen nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, amióta az Ige Testté lett, mint most lesz, mikor Szeretetlángjának kegyelmi hatását árasztja a szivekbe-lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol, bárki Hozzá intézett az egész világon, Szeretetlángjának érvényre jutása napján mintegy eggyé-olvadt segélykéréssé válik, s így fog az emberiség Istenanyai lábához borulni, hogy hálát adjon az Ő határtalan anyai szeretetéért.”

Még aznap mondta ezt:
“Add át szavaimat az illetékeseknek, és kérd őket az Én nevemben, hogy cselekedjenek, és ne hátráltassák ezt a világra szóló kegyelmi kiáradást, melyet Anyám Szeretetlángja által akar a Földre bocsátani.”
(1967. március 13-án is kért, hogy adjam át.)

1963. augusztus 6.

“Tudod, mi teszi a lelket igazán élővé? Az imádság és az áldozat állandó gyakorlása. E nélkül beteg lelkek vagytok, és halott lelkek lesztek. Hiszen a testnek is meg kell adnia a maga követeléseit. S a lélek is követel, de a test és a lélek közt ott a gonosz, ki ide-oda rángatja a lelket, s ha a lélek nem fogja szorosan a gyeplőt, bizony szomorú dolog, akkor ennek kárát vallja.”

Ugyanaznap később:
“Kérjetek csak sokszor és sokat! Ahányszor és amennyit kértek, annyiszor és annyit kaptok. Sőt, ha látom bizalmatokat, kéréseiteket bőségesen, sokszorozva teljesítem. Engem nem lehet felülmúlni a nagylelkűségben. Ugye, leánykám, ezt te is érzed? S ez nagy erőt ad neked. Ha meg is botlasz, te csak kicsit esel. Tudod, miért? Mert lábamhoz láncoltalak, saját kérésedre. Magamtól ezt nem tettem volna, a szabad akarat a tied. De ha látom bizalmatokat, máris leköteleztek, s ez azt jelenti:
Kifoszthattok, ahogy csak akartok. Én nem zárkózom el, Szívem szeretetével elétek állok. Itt vagyok, hogy boldogítsalak benneteket.”

1963. augusztus 7.

“Az Én szeretetem mindenható. Éld bele magad e nagy csodába, hogy Én állandóan rendelkezésetekre állok. Nálam nem kell sorba állni, sem időt, sem helyet kijelölni. Mindenkor, mindenhol jelen vagyok. Ha hívtok, fülem máris szíveteken van, figyel rátok, simogatok, gyógyítok. Nem kérek beteglapot, Én csak a bűnbánat hangjára vagyok kiéhezve. Ez az egyetlen lépés hoz közelebb Hozzám: a bűnbánat. Tudom, hogy sokan újra elestek, de ha azt látom, hogy nem kószáltok el Mellőlem messzire, Én gyorsan fel tudlak emelni benneteket elesettségetekből, mert isteni kezem közel van hozzátok. Ha felemellek, a bűn lehull nyomban rólatok, könnyűvé lesztek ismét. Én azért nem kívánok mást, csak hálát, egy ‘köszönöm’ szót küldjetek érte. Azt kérdezitek, hányszor? Ahányszor felemellek. Ez persze csak a legkevesebb, amit tehettek, de ha mások helyett is hálát adtok, az már a haladás komoly útja. Erzsébetem, imádkozz te is, hogy a bűnbánó és hálás lelkek száma mindegyre növekedjék.”

1963. augusztus 10.

Vasárnap volt. A szentmiséről kijövet egy érdekes mintájú ruhát láttam. Az volt a szándékom, hogy közelebbről megnézem a szép, mintás összetételt. Az Úr Jézus csendesen rámszólt:
“Fékezd a szemedet! Azt gondolod, hogy Én nem tudom pótolni ezeket? A mi szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforrjon!”

1963. augusztus 13.

A kápolna takarításánál segítettem, és örömmel mondtam: Itt vagyok, édes Jézusom! Ő sem hagyott válasz nélkül:
“De jó lesz nekünk!”

Amikor másnap portörlővel a kezemben ismét Eléje térdeltem, közben arra kértem: Édes Jézusom! Mivel most szentgyónáshoz készülök, légy oly jó és töröld le Te is lelkemről a port, hogy a Te szent akaratodat mindig tisztábban lássam, és ez által mindig méltóbb legyek a Te szent szolgálatodra.

Azután a villamoson is Vele beszélgettem, és közben arra gondoltam, hogy milyen tiszta az Ő hajléka. Ő meglepett gondolataimban, és így szólt:
” Én is örülnék, ha a hajlékomhoz tartozó személyek lelke is ily kevéssé lenne poros, és ily gondozott lenne, mint szent hajlékom.”

Megkérdeztem Őt: és ez nem így van? – Egy fájdalmas mondattal adta tudtomra:
“Sajnos nem!”
Nagyon elérzékenyedtem, és szomorúan gondoltam szavainak fájdalmára. Az Úr Jézus most szavak helyett a lelkembe sóhajtotta:
“A mi bensőnk együtt érezzen!”

1963. augusztus 17.

Ebéd közben igen nehezemre esett ételeimet ízetlenné tenni. Arra gondoltam, felét megeszem, és csak a másik felét teszem ízetlenné. Az Úr Jézus szomorúan rám szólt:
“A szenvedéseket Én minden latolgatás nélkül magamra vállaltam, és nemcsak némely, hanem összes bűneidtől megváltottalak. Ne légy szűkkeblű! A mi kezünk együtt gyűjtsön. Fordítsd Felém olajos magvaidat, mert csak így lesznek duzzadtabbak, teltebbek és önátadásod teljessége által lehet csak kisajtolni összegyűjtött olajcseppjeidet.”

1963. augusztus 22.

A Szent Szűz Szeplőtelen Szívének ünnepén betegen fekszem. A magas láz már elhagyott a délelőtt folyamán. A Szent Szűz tiszteletére a rózsafüzért imádkoztam. Imádság közben az Úr Jézus tisztelt meg szavaival. Igen meglepett, amit mondott, mert amire most választ adott, már régen történt, és a nagy megaláztatás és szenvedés, melyből akkor nekem bőven kijutott, napokon át felzavarta lelkem csendjét és az Úr Jézusba vetett bizalmamat.

Abban az időben többször is megkérdeztem az Urat, hogy nem az én képzelődésem volt-e az, amikor Ő és a Szent Szűz X. atyához irányítottak, hogy vállalja el lelkem vezetését. Utána még magamban vajúdtam, és egynéhányszor megkérdeztem az Úr Jézust, nem estem-e hamis képzelődés áldozatául? Mivel erre az Úr Jézustól akkor választ nem kaptam, igen sokat szenvedtem. De most már régen napirendre tértem felette és nem is gondoltam rá.

“Leánykám, nagy tisztelettel és megértő szeretettel méltányolom eddigi türelmes szenvedésedet és megaláztatásodat… Látod, az atyának – akihez küldtelek -szabad akarata van. Ugye ő megmondta neked, hogy kételyei vannak. Én mondom, hogy még most sem tiszta előtte az ügy. Ő nem tért felette napirendre, és nem ment nála feledésbe. Lelkében még mindig homály az a határozott utasítás, mellyel hozzá küldtelek. De minden beigazolt lesz. Viszont neki is szenvednie kell. Megmondtam neked, aki bármit is tud Anyánk Szeretetlángjáról, annak csakis szenvedések, és megaláztatások által lehet érdemeket szereznie, hogy méltó legyen ügyünk szolgálatára.”

1963. augusztus 26.

“El kell indulnod szeptember hónapban Szeretetlángomat tovább sürgetni. Az Én szavaimon kívül semmit ne beszélj, csak add át Üzenetemet a Püspök atyának. Én kérem, vegye kezébe az Én szent ügyemet. Csak ha kérdeznek, arra válaszolj, és légy nagyon alázatos.”
(Gyóntatóm nem engedett a Püspök atyához.)

1963. augusztus 30.

“Ne akarj többnek látszani! Tudod, miért mondom ezt? Légy tisztában az Én illemszabályaimmal. Csak írd szavaimat úgy, amint tudod! Nem kell azt másokkal kijavíttatni. Örülök, hogy szent tisztelettel vagy szavaim iránt, de nem kell az illem és helyesírás szabályaival megtisztelned. Te csak maradj egészen kicsi és tudatlan! Mondtam már, hogy így vagy kedves Nekem. Ne keress te semmi olyat, amitől okosnak látszhatnál. Ha Nekem úgy telne kedvem benned, Én megadtam volna a módot és lehetőséget ahhoz is. Mi kicsiségeden és tudatlanságodon, és főleg alázatosságodon keresztül akarjuk szent ügyünket általad elindítani. Vigyázz, ne engedd a hiúságot magadhoz férkőzni! Azért figyelmeztetlek, légy nagyon alázatos, ez legyen minden törekvésed, mely által a többi eredményeid is mind megszilárdulnak!”

1963. augusztus 31.

Az esti szentmisén is részt vettem. Utána még sokáig Vele maradtam. Hosszan könyörögtem Hozzá. A sekrestyés nővér, ki nem vett észre, rám zárta az ajtót. Kettesben voltunk: Isten és én a könyörgő imámmal. Elmerülten a szenvedő lelkekért könyörögtem. Lelkemet nagy vágy égette, hogy minél többen szabaduljanak ki a szenvedés helyéről. Nagy vágyakozásom közben a Szűzanya így szólt:

“Kislányom, lelked nagy vágyát és részvétét, melyet a szenvedő lelkek iránt érzel, megjutalmazom. Eddig három Üdvözlégy-et mondtál tiszteletemre egy lélek kiszabadulásáért. Most, hogy vágyad csillapodjék, ezen túl tíz lélek fog kiszabadulni a szenvedés helyéről.”

Alig tudtam értelmemmel felfogni ezt a nagy jóságot. Hálálkodó szavak helyett csak egy nagy sóhaj jött ajkamra: Irgalmasság Szent Anyja, hála, hála a sok kegyelemért!

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: