2015. október archívum

Időbeosztás

 
2015.08.29.
Drága gyermekeim, használjátok ki jól az időt! Én minden fontos dologra megadom a lehetőséget, hogy maradéktalanul elvégezzétek. Azonban figyeljetek Szentlelkemre! Ne gondoljátok, hogy eltékozolt időnek számít, amit szentségi jelenlétemben töltötök.
Elsősorban nektek van szükségetek arra, hogy Velem legyetek, hogy Bennem feloldódjatok és megpihenjetek. Én akarom ezt. Ezért szakítsatok minden nap egy kis időt az Én jelenlétemben való elcsendesedésre! Olyan nagy szükségetek van erre, mint egy falat kenyérre. Ilyenkor kérjétek, hogy Szentlelkem üresítsen ki benneteket, mert szeretnélek betölteni kegyelmeimmel. Ez az átadás legyen egészen bensőséges. Ha így engeditek magatokat átitatni kegyelmeimmel, akkor egészen megújul a lelketek, hogy még odaadóbban tudjátok végezni engesztelő imádságaitokat. Jézusotok
2015.08.30.
Kedveseim, hangolódjatok az elcsendesedésben Krisztus jelenlétére, és engedjétek, hogy betöltsön kegyelmeivel. Elsősorban nektek van szükségetek arra, hogy Jézussal legyetek. Maradjatok Benne és akkor az Ő megtartó ereje kiárad rátok és mindazokra, akik felé szolgáltok. Ha csak 15 percet is tudtok csendben Krisztussal töltekezni, az már egész napotokat meg fogja határozni. Amikor a csendben szívetek átizzik az Ő szívének szeretetében, akkor lesztek igazán képesek a megszentelődésre. Adjátok át magatokat tehát ennek az isteni hatalomnak, hogy képesek legyetek elvégezni a rátok váró feladatokat. Álljatok készen és ne sajnáljátok az időt és a fáradtságot, hogy a szentségi Jézussal így is találkozzatok.
2015.09. 30.
Kedveseim, találjátok meg az egyensúlyt és a napra szabott időbeosztást az engesztelő imádságokra. Ezt minden napra egyénileg tervezzétek meg, kivételt képeznek a délután 15.00-16.00 között elmondott imák. Reggel soha ne keljetek fel úgy az ágyból, hogy rohantok a munkahelyre, mert az ránehezedik lelketekre! Reggel a munkába menés előtt legalább 15 percet elcsendesedő imára fordítsatok. Déli ebédidő körül szintén legyen negyedóra az Úrra hangolódni. Aki délután nem tud engesztelni, az este szánjon rá időt. Természetesen vannak alkalmak, amikor nincs lehetőség erre, akkor maradjatok Jézus és Mária jelenlétében és úgy tegyétek azt, amit éppen kell. A szent jelenlétbe való belehelyezkedés lehetővé teszi, hogy kegyelmeket kapjatok mind a feladatokra mind a személyekre vonatkozóan.
2015.10.02.
Kedveseim, mindenkor készséges segítőtársak az őrangyalok, akik szüntelenül szemlélik Isten ránk vonatkozó akaratát. Ha eltértek ettől, akkor figyelmeztetnek benneteket, akár a lelkiismeretetek hangján keresztül, de fizikailag is felsegíthetnek botladozásaitokból. Milyen sokszor megfeledkezik az ember az őrangyalokra figyelni, így a közös együttműködést is könnyen kizárhatja az életéből. Ilyenkor ők dolgavégezetlenül térnek vissza az Atyához és értünk könyörögnek. Szeretném felhívni a figyelmeteket, az ő fontos jelenlétükre életetekben. Hívjátok őket gyakran segítségül, mert hathatós támogatást adnak. Az engesztelőknek különösen is kérniük kell saját őrangyalaikat, hogy segítsenek a jó időbeosztásban, mert bizony az imádságos idő egyre hosszabb. Kérjétek a segítségüket az imátok hatékonyságában is, hogy hárítsanak el környezetetekből mindent, ami akadályoztatná hatékony engeszteléseteket. Ezen a téren is számíthattok rájuk.

http://engesztelok.hu/lelkielet/1005-idobeosztas

 

Harc a gonosz lelkekkel és seregeikkel

2015.09. 27.
Kedveseim, példátlan erővel tombol a sátán és csatlósaival mindent elkövetnek, hogy még a választottakat is megtévesztve félrevezessék. Ezért szükséges a teljes összefogás a közös imádságban és az egységben.
Krisztus legyőzte ugyan a gonoszt és nincs már hatalma azok felett sem, akik közösen összefogva mindvégig hűségesen kitartanak és harcolnak az Ő oldalán. Krisztus példát mutatott arra, hogy hogyan győzhetjük le a gonosz kísértő minden fondorlatát. Mert Ő engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta Őt és olyan nevet adott Neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevében hajoljon meg minden térd a Mennyben, a földön és az alvilágban. Ehhez a Krisztushoz csatlakozzatok, Aki szelíd és alázatos szívét kitárja minden ember felé. Tanuljátok el Tőle a Mennyei Atya iránti engedelmes lelkületet!
2015.09.29. Szent Mihály
Drága engesztelők, ugye tudjátok, hogy titeket kiválasztott az Úr a küzdelemre. Szívetekbe erőt öntött, hogy meg ne futamodjatok a sátán és csatlósai elől. Lendületet és bátorítást kaptatok, hogy soha ne adjátok fel a harcot. Ezért kell együtt haladnotok és a segítségünket kérnetek. Ha ti a Szűzanya mellett álltok, akkor angyalaimmal megvédelmezünk benneteket, és biztos győzelem lesz az osztályrészünk. Ajánljátok fel magatokat nekünk és az odaszentelődés imáját gyakran mondjátok el, hogy mi is együtt tudjunk működni veletek. Sötét felhők lepik el a földet és köztük Európát is. Nagy küzdelemben vívjuk csatáinkat a sátán és démonai ellen, akik azon mesterkednek, hogy kiírtsák a kereszténységet. Ugye tudjátok, ha teljes engesztelést nyújtotok a Mennyei Atyának, és nem futamodtok meg a megpróbáltatások idején, akkor az Úr terve megvalósul köztetek. Legyetek áldottak és bátran harcoljatok oldalunkon! Szent Mihály arkangyal
2015. 10.06.
Kedveseim, öltsétek magatokra a lélek fegyvereit, és álljatok csatasorba, mert harcban álltok az ellenség hadseregével szemben. Minden nap komoly küzdelmet kell vívnotok a sátán és haderői ellen. Aki erősen vallja, hogy Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk az egyedüli Úr, az stabil harcos még akkor is, ha lábai időnként meginognak. Mindaddig, míg Jézus nyomdokaiban jártok, nem szégyenültök meg a harc során, mert Jézus küzd és harcol veletek. Az Ő oldalán álltok, ezért nem kell félnetek. A hitbenjárás mellett a reményt sem veszíthetitek el soha, hogy az üdvösségre juttok, mert az Úr áll jobbotokon. Mindkét isteni erényt az Úr szeretetében élitek meg, ezért nagy biztonságban haladhattok kijelölt utatotokon. Bízzatok, mert Jézus legyőzte a halált!
2015. 10. 30.
Kedveseim, amikor felismeritek életetekben a gonosz erők működését, azonnal mondjatok ellen azoknak a szellemiségeknek, melyek okozzák a zaklatást. Nyugodtnak kell maradnotok és nem kell azt gondolnotok, hogy nincs segítség. Mert amikor Jézus nevében parancsoltok ezeknek a démoni erőknek, akkor azok nem fognak benneteket tovább zaklatni. A szentírás is mondja: „Álljatok ellen a gonosznak, akkor elfut előletek.” De ne álljatok meg ezen a ponton, hanem azonnal valljátok meg Jézus Krisztusba vetett hiteteket, hogy megerősödjön lelketek. Drága engesztelők, mindenkinek magának kell ellenállnia a gonosz lelkeknek, és parancsolnia kell Jézus nevében, hogy eltakarodjanak. Amikor megvalljátok hiteteket, akkor helyreáll Krisztus békéje szívetekben.

Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/1008-harc-a-gonosz-lelkekkel-es-seregeikkel

Magyar engesztelés

 
2015. 10.01.
Kedveseim, bátran haladjatok kijelölt utatokon. Tartsátok tisztán lelketeket, és engeszteljétek az Úr Jézus Krisztust minden megbántásért! Hozzátok meg mindennapi kis áldozataitokat és így vessétek alá magatokat a Mennyei Atya akaratának!
Ne a nagy dolgokat keressétek, hanem a legészrevétlenebb ösvényen járjatok, amit csak az Atya lát a rejtekben. A mai nap szentje a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz is a kis utat választotta. Mert az volt a számára a legfontosabb, hogy minél több jót tegyen a rejtekben, amit senki nem érzékel, csak az, aki képes az asztalról leesett morzsákat gondosan összegyűjteni. Kérjétek az ő pártfogását szürke mindennapjaitokhoz. Járjon közben értetek, hogy örömmel felfedezzétek és megtegyétek a legkisebb jótettet is embertársaitoknak.
2015. 10.10.
Kedveseim, elérkezett az engesztelésnek a leghatékonyabb ideje. Minden erőtökkel és teljes szívetekből kell imádkoznotok, hogy mindaz, amit az Úr eltervezett Magyarország lelki felemelkedéséről, az most megvalósulhasson! Óriási a felelőssége minden engesztelőnek, mert kezében égő mécsest kell tartania. Ezért szítsátok fel a lángot, és derekatok legyen felövezve, mert az események rendkívül gyorsan bekövetkeznek. Csak az imádság által fogjátok tudni felvértezni magatokat. Ne hagyjátok, hogy megtévesszenek titeket a világban és az egyházban bekövetkező változások! Imádkozzatok nagyon a magyar egyház lelki feltámadásáért, hogy országotokat ne tudja a sátán megtéveszteni és félrevezetni. Bízzatok Jézusban és erősen kapaszkodjatok a Szűzanyába is, mert nem hagyják, hogy a nyáj elvesszen, hanem hogy újjáépüljön a düledező egyház.
2015. 10. 23.
Kedveseim, az engesztelést soha nem látott erőfeszítéssel végezzétek. Az erőfeszítés alatt nem megerőltetést kell érteni, hanem teljes odaadást. Legyetek biztosak abban, hogy a remény élteti szíveteket, amikor imádkoztok! Minden szükséges áldozatot hozzatok meg azért, hogy az Istennek tetsző és kedves legyen. Mindig kérjétek az Úr bocsánatát és azt is, hogy miattatok ne nehezteljen senki rátok, mert azzal akadályozzátok áldozathozatalotok értékét. Ti is bocsássatok meg szívből azoknak, akik rosszat gondolnak rólatok, mert akkor begyógyul a lelketek. Örömmel hozzátok meg mindennapi áldozataitokat, hiszen az Úr a jókedvű adakozókat szereti.
2015. 10. 28.
Kedveseim, maradjatok állhatatosak a hitben, hogy megálljatok, amikor szint kell vallanotok! Ne hanyagoljátok el a minden napra bevállalt, Jézus Szent Vére tiszteletére végzett imáitokat. Ígéretek várnak rátok, ha buzgón engeszteltek. Az Úr áldása mindig kísér benneteket, mert hatalmasak azok a kegyelmek, amelyek ezen imák által kieszközölhetők. De vigyázzatok, mert imáitoknak akkor lesz értéke, ha tisztán tartjátok lelketeket. Ezért kérdezzétek meg őszintén magatoktól, van e olyan terület a lelketekben, ahol reménytelenség uralkodik. Megpróbálod-e eltompítani az ezzel járó lelki fájdalmakat? De azt is megkérdezhetitek, van e olyan területe életednek, ahol elvesztetted szabadságodat? Van e olyan dolog, amit még nem adtál oda Jézusnak? Van-e, amit még megtartottál magadnak? Ezek a kérdések rávilágíthatnak a problémás területekre. Ha alávetitek magatokat és engeditek, hogy midezekre fény derüljön, akkor könnyen megszabadulhattok olyan terhektől, amiket rég óta hordoztok magatokban.

Anna Terézia

 

http://engesztelok.hu/lelkielet/1009-magyar-engeszteles

Ítélkezés, megszólás, rágalom

2015.10.09.        

Kedveseim, várakozzatok, készenlétben virrasszatok és imádkozzatok, mert az Úr igazságossága leszáll hozzátok és mindenki megmérettetik! Imádkozzatok, hogy ne találjon titeket könnyűnek az Úr, amikor hozzátok érkezik! Vigyázzatok nagyon szavaitokra, hogy mikor és mit mondotok, mert bizony Isten igazságossága nem fogja tűrni mások megítélését! Az Úr ítélete irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. Csak abban az esetben beszéljetek mások hibáiról és gyengeségeiről, ha az építő jelleggel bír és elsősorban az illető javát szolgálja. Vigyázzatok nagyon kimondott szavaitokra, mert azokkal sok kárt tehettek másokban és saját magatokban is. Ha azonban egy komoly döntés miatt kell véleményt alkotnotok, akkor nem hallgathatjátok el a negatív dolgokat sem, nehogy az ügy kimenetele káros legyen. Arra azonban vigyázzatok, hogy szívetekbe ne engedjétek be az ítélkezés lelkét.

2015. 10. 12.        

Kedveseim, nagyon nyissátok ki a szemeiteket, hogy felismerjétek az idők jeleit. Imádkozzatok és teljesen hagyatkozzatok az imádság erejére, hogy a magyar egyház feltámadjon és egészen Krisztus akaratát kövesse! Hinnetek kell, hogy minden imádságotok eléri a célját, ha kéritek az egyház vezetői számára a tisztánlátást, a megkülönböztetést, és hogy Jézus Krisztus igaz tanításától el ne térjenek. Továbbá azért is imádkozzatok, hogy legyenek papok, akik vezetni fogják a szétszéledt nyájat a legnagyobb üldözések idején is. Maradjatok teljes szeretet-egységben, ne legyen köztetek rivalizálás! Ne bírálgassátok egymást és ne engedjetek a rágalomhadjáratnak, amivel a gonosz sátáni erők közelítenek hozzátok. Mondjatok ellent neki és akkor elfut előletek. Öltsétek fel a hit fegyverzetét és legyetek kitartóak, buzgók és szeretetteljesek felebarátaitok iránt!

Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/1011-itelkezes-megszolas-ragalom

Erények

 1. 10.13.               

Kedveseim, soha ne veszítsétek el a reményt, hogy az üdvösség irmeretére eljuthattok! Bízzatok abban, aki feláldozta életét értetek, és aki elvezet bennetek az örök üdvösségre! Krisztus feltámadása reményt ad azoknak, akik hisznek Benne. Ezért nem hallgathattok azokra a hangokra, amelyek kétséget állítanak elétek és elzárják az ajtókat Krisztus elől. Ha Krisztussal éltek és szabad utatok van Benne, akkor nem veszíthetitek el a reményeteket. Szítsátok fel magatokban a vágyat a rendíthetetlen hitre, reményre és a szeretetre, vagyis a három isteni erényre. Legyetek szabadok minden olyan köteléktől, mely még elzárja előletek az utat Krisztus szabadságától. Legyetek hálásak és áldottak, mert a bennetek lakó Krisztus megszabadít a gonosz minden fondorlatától.

2015.10.15.       

Kedveseim, mutassatok példát a kegyelem közvetítésekor, különösen akkor, amikor nehéz a szolgálat. Adjátok oda magatokat Jézusnak, akitől kaptátok a kegyelmeket. Minél nehezebben megy a szolgálat, annál nagyobb érdemeket fogtok szerezni. Ezért tegyetek meg mindent azért, hogy a lélek javát tudjátok szolgálni. Egészen meg kell halnotok minden saját elképzeléseteknek, csak hogy kibontakozhasson bennetek az Úr általi kegyelem. Ne féljetek attól, ha úgy élitek meg, hogy nem megy. Soha ne adjátok fel a reményt, mert olyankor dolgozik igazán Krisztus kegyelme köztetek, amikor a legnehezebben megy a szolgálat! Bízzatok és lendüljetek túl saját érzelmeiteken, akkor győzni fog bennetek Krisztus ereje és legyőzitek a gonoszt!

2015.10.16.  

Kedveseim, továbbra is mindent fogadjatok el az Úr kezéből, amit megenged nektek! Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni azáltal, hogy a zúgolódás miatt feladjátok a küzdelmet. Mindenkit érhetnek komoly nehézségek, de ha azokat megadó lélekkel fogadjátok, nem fogtok vereséget szenvedni. Nincs olyan helyzet, amiben ne lehetne megoldást találni az Úr Jézussal. Ezért nem érdemes bosszankodni, hanem inkább elfogadni és felajánlani. Türelmetek hatalmas kincs lesz a Mennyben, mert gazdag jutalomban részesülnek azok, akik élnek ezzel a nagy kegyelemmel. Kérjétek mindenkor ezt az ajándékot is, mert semmi nem érkezik automatikusan!

 2015.10.17.     

Kedveseim, tanuljátok az engesztelésben a kitartás erényét. Győződjetek meg arról, hogy ez az erény gazdag jutalommal jár a Mennyben. Kitartani annyit jelent, hogy minden helyzetben elviselitek a nehézségeket zúgolódás nélkül. Ez bizony nagyon nehéz és nem kis megpróbáltatással jár, de ha megmaradtok benne, ti magatok is könnyebbnek fogjátok érezni az Úrhoz való tartozásotokat. Álljatok ellen minden olyan kísértésnek, amely akadályozna benneteket ennek az erénynek a gyakorlásában! Tűrjétek el azokat a megpróbáltatásokat is, amelyek akadályoznak benneteket abban, hogy kitartsatok az imádságban! Legyetek áldottak és erősödjetek minden olyan kegyelemben, amelyre elköteleztétek magatokat!

2015. 10. 19.     

Kedveseim, ne bízzátok magatokat azokra a gondolatokra, melyek nem az Úr Istentől származnak. Könnyen megvizsgálhatjátok azokat, milyen mértékben kapcsolnak titeket Istenhez, vagy mennyire árasztja felétek a világ szellemét. Ne hasonuljatok a világhoz! Ha még ragaszkodtok személyekhez, tárgyakhoz, melyek hozzájuk kötnek benneteket, akkor még nem az Úr akaratában jártok. Ha viszont le tudtok mondani bármiről, amihez eddig ragaszkodtatok, akkor már közel van hozzátok Isten országa. Amikor Isten akaratát követitek, de még nem tudtok lemondani helytelen ragaszkodásaitokról, akkor még messze jártok az Ő akaratától. Mert mindaz, aki nem tud lemondani arról, amilye van, az még nem méltó Isten országához. A lemondás erejét Istentől kapjátok azért, hogy szabaddá váljatok rendetlen kívánságaitoktól. Bátran tegyétek le rossz szokásaitokat és akkor örömötök lesz már itt a földön!

Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/1012-erenyek

 

a

ÉGI ÜZENETEK 2015.Október27.
Szűzanya: A hetedik parancsolat I.

Szűzanya: Drága Engesztelőim! Anyai szeretetem összes melegével köszöntelek mindannyiatokat, a távolból és közelből jövőket egyaránt. Nagy boldogság látnom, hogy ilyen sokan összejöttetek engesztelni Istent a világ bűneiért, menteni a lelkeket és meghallgatni égi tanításainkat. Jutalomból ezért keblemből kiemelem édesanyai szívemet, melyen szeretetlángom lobog, és magasra emelem, egyenként mindenkinek küldök e lángból egy ragyogó szeretetsugarat szívébe, hogy végig, tanításom alatt, az Én szelídségem, alázatom, bölcsességem és irgalmam áradozzon bennetek.

Ma a hetedi parancsolatról szólok, mely így hangzik: „Ne lopj!”

A Katolikus Egyház Katekizmusa leszögezi, hogy a „hetedik parancsolat tiltja a felebarát javainak jogtalan elvételét vagy megtartását, és a felebarát javaiban való károkozást, bármilyen formában történjék. A földi javak és az emberi munka gyümölcseinek kezelésében igazságosságot ír elő és szeretetet. A közjó miatt föltételezi a javak egyetemes rendeltetését és tiszteletben tartását és a magántulajdonhoz való jogot.”

Ebből a katekizmusi meghatározásból mindenki számára könnyen érthető, hogy bűnnek számít a felebarát tulajdonát ellopni vagy abban kárt tenni. A legtermészetesebb, hogy mások jogosan szerzett vagy kapott javait, pl. házát, autóját, biciklijét, állatát, tűzifáját, kertjének terményeit, pénzét, ruháját, ékszereit, bútorait, tehát semmilyen ingó vagy ingatlan vagyonát nem szabad elvenni. Sokan azt gondolják, ennyiből áll a hetedig parancs megsértése. A Katekizmus itt nem áll meg. Lopásnak tartja a mások javában való károkozást is. Pl. vannak randalírozó bandák, akik merő szórakozásból kövekkel dobálják a lakóházak cserepeit, kiszúrják a parkolóban álló autók gumijait, betörik a szélvédőit, kidöntik a jelzőtáblákat, célpontnak használják az utcai világítótesteket, stb. Hány és hány jószomszédi viszony válik haraggá, gyűlöletté és pereskedéssé emiatt a bűn miatt.

A következő példát emelem ki szemléltetésül: Kovácsék és Szabóék évekig jó barátságban éltek. A férfiak összeültek beszélgetni, borozgatni, kártyázni, az asszonyok kapálás közben meg-megálltak kicserélni a gondolataikat és a két család gyermekei hol itt, hol ott együtt hancúroztak. A probléma akkor kezdődött, mikor Kovácsék kaptak egy kiskutyát. Ahogy növögetett, mindig nagyobb lyukakat fúrt a kerítés tövébe és tavasszal gyakran átszökött és összetaposta, feltúrta Szabóék friss veteményét, akik először türelmesen, majd egyre hevesebben kérték, hogy tegyenek valamit. Lassan nagy erős kutya lett belőle, átugrott a szomszéd baromfiudvarába és egymás után ellopta a csirkéket. Egészen elmérgesedett a helyzet a két szomszéd család között: pereskedés, harag, gyűlölet. Kovácsék súlyosan megsértették a hetedik parancsot: komoly kárt okoztak Szabóéknak. Ez halálos bűn, mert kutyájukat szándékosan hagyták átszökni, megakadályozására semmit nem tettek.

A másik eset városban történt. Két tanárnő egy iskolában tanított és néha-néha összejártak: Gizi és Anna. Egyfelé laktak. Anna ígért egy könyvet kolléganőjének és invitálta, hogy lépjen be hozzá. Bevezette a szobába és egy kis beszélgetés után a könyvet átadva kikísérte. Az előszobában volt egy virágállvány és cserepes virág egy márkás porceláncserépben. Ahogy Gizi vette fel a kabátját, beleakadt a virág kiálló ágába, lerántotta a díszes cserepet a földre, ami darabokra tört. Elég nagy kárt okozott, bocsánatot kért és ígérte, hogy vesz helyette egyet. Anna túltette magát a veszteségen és nem engedte. Ez a kis figyelmetlen vendég véletlenül, nem akarattal okozta a bajt, ezért Isten szemében egyáltalán nem követett el bűnt.

Van olyan károkozás, mely nem számít halálos bűnnek, csak bocsánatosnak, ugyanis az ember nemtörődömségből jelentéktelen tesz kárt valaki holmijában. Pl. egy asszony kölcsönkér egy teflon palacsintasütőt és sütés közben kissé megkarcolja, így adja vissza. Eddig olyan bűnökről beszéltem nektek, mikor valaki kárt okoz a másnak. Az ilyen vétket nem elég megbánni és meggyónni, hanem a károsultat kártalanítani kell, az okozott kárt meg is kell téríteni. Csak így kap feloldozást az illető.

A Katekizmus a felebarát javainak elvételét is említi, a közismert értelemben vett lopást. Minden embernek tisztelnie kell a magántulajdont.

Mindenekelőtt, Gyermekeim, hadd jegyezzem meg, hogy nem minden lopásnak tűnő dolog számít annak. A Katekizmus kijelenti: „Nincs szó lopásról, ha a hozzájárulás föltételezhető.” Mit is jelent ez? Ha az illető beleegyezik, hogy elvigyenek tőle valamit, ami eddig az ő tulajdonát képezte. Például egy asszonynak két kenyérpirítója van, egy új és egy régi. Látja ezt a szomszédja, és addig ismételgeti, hogy kellene vennie egy ilyet, míg végül megkapja. Ez nem számít lopásnak. Így folytatja a Katekizmus: „Nem lopás, ami nyilvánvaló szükség esetén történik, amikor a létfenntartás lényeges szükségleteiről (élelem, ruházat, hajlék) való gondoskodás egyedüli lehetősége a mások javaival való rendelkezés és használatbavétele.” Pl. megy egy hajléktalan a város utcáin, hiába kéreget, nem adnak neki. Egyik zöldséges előtt gyümölcsök vannak kitéve. Olyan nagyon éhes, hogy szédeleg. Belerak a zacskójába 2 banánt és egy almát. Isten előtt nem követ el bűnt. Csak így tud életben maradni.

Gyermekeim! Újra idézem a Katolikus Egyház Katekizmusát: „Mások javainak bármilyen jogtalan elvétele vagy megtartása, még ha nem is mond ellent a polgári törvények rendelkezéseinek, ellenkezik a hetedik parancsolattal.” Két esettel szeretném ezt bemutatni nektek.

Ernő hűtőszekrényt szeretne venni családjának, mert a régi tönkrement. Nincs elég pénze rá, nem akarja hitelre venni, így legjobb barátjától kér kölcsön 80.000 Ft-ot, azzal az ígérettel, hogy részletenként félév múlva visszaadja. Már elmúlt két év, de meg se kezdte a törlesztést. Azért nem adja meg a kölcsönt, mert feleségével együtt nem tudják beosztani a fizetésüket, nem takarékosak. Minden elmegy a drága, divatos ruhákra, cipőkre, cigarettára, kávéra. Ernő és neje halálos bűnt követnek el, mert szándékosan megfosztották a jószívű barátot anyagi javaitól.

Más. Egy utas a buszon a lába előtt talál egy pénztárcát. Nem tudja ki ejtette le. Felkapja és boldogan elrejti a táskájában. Egy pillanatra megfordul a fejében, hogy a sofőrnek oda kellene adni, de arra gondol, az is csak zsebrevágja. Mikor leszáll, pár méter után előveszi. Nagyot dobban a szíve, mert egy csomó tízezres és néhány húszezres van benne. Talán valaki ma kapta meg a fizetését. Vajon kié lehetett? Igazolvány nem volt benne. Mivel megtartotta a sok pénzt, és nem adta le a buszvezetőnek, súlyos bűnt követett el.

A legismertebb fajtája a lopásnak, mikor valaki egy másik ember javait elveszi. Két példát szeretnék erre felhozni egy súlyosat és egy enyhébbet. Egy márkás nyugati kocsi áll a többi között a járda mellett. Gazdája órák óta ül a fogorvosi rendelőben. Két fiatalember kiszáll egy másik autóból, az egyik ismeri a kocsi tulajdonosát és azt is tudja, hogy most hol tartózkodik. Pillanatok alatt kinyitják valamivel az ajtót, kiengedik a kéziféket és saját autójukkal elvontatják a lopott kocsit. A járókelők észre se veszik, hogy rablás történik. Egy barátjukkal átfestik, új rendszámtáblával látják el és gyorsan eladják. Halálos bűnnel sértik meg a hetedik parancsolatot.

Egy magánorvos rendelőjének várója tele van. Egy házaspár érkezik kisbabával, akit gyógytornára hoztak. Már csak az udvaron van hely. Észreveszik, hogy van egy körtefa, rogyásig tele gyümölccsel. A legérettebbek a földön vannak. Lehajolnak és elfogyasztanak néhányat. Lassan rájuk kerül a sor, és bemennek a kicsivel. Eszükbe se jut, hogy loptak. Pedig igen, bocsánatos bűnt követtek el.

A bűnbánathoz és gyónáshoz, ami a lopást követi, hozzájárul –amint már említettem – a lopott holmi visszaadása. Csak így nyer a bűnös teljes megbocsátást. Felmerülhet a kérdés bennetek, hogy mit tehet az, akinek már nincs birtokában, amit eltulajdonított? Ebben az esetben adja vissza az ellenértékét vagy helyette hasonló értékű dolgot – lehetőleg annak, akitől ellopta. De ha erre nincs lehetősége szegényeknek is adhatja, vagy a templomi perselybe is beledobhatja.

Tudjátok mi indítja lopásra az embert? A birtoklási vágy. A leginkább azok lopnak, akiknek sosem elég, amijük van. Akik nem elégednek meg azzal, hogy van fedél a fejük fölött, van betevő falatjuk, van ruhájuk, amit magukra vegyenek, hanem mindig többet és többet akarnak. A gazadagságra törekednek és a náluk szegényebbeket megvetik. Akik vagyonosabbak, azokra irigyek. Azért lopnak, csalnak,hogy kiemelkedjenek a többiek közül. A legpazarabb tornyos palotákban laknak, melyek lopott pénzből épültek. A legdrágább és legdivatosabb ruhákban járnak, a legértékesebb ékszerekkel díszítik magukat, hogy dicsekedjenek gazdagságukkal. De mindez számukra értéktelen porrá válik, mert nem vihetik magukkal a túlvilágra. Jézus, az örök Bíró csak a szeretetet fogja keresni a lelkükben, de nem találja. Aki lopásból gazdagodott meg, az még véletlenül se gyakorolja az irgalmasság cselekedeteit.

Gyermekeim! Mit gondoltok, ki a legnagyobb tolvaj? A sátán. Elvetemültségében, gyűlöletében Istentől lopja a lelkeket. Mesterien teszi, mert tudja, kinek mi a gyenge pontja. Titeket, Engesztelőim ravasz módon nem lopásra, csalásra, szerencsejátékra, hazugságra, paráznaságra csábít, mert jól tudja, hogy nem győzne. Inkább kételkedést ültet belétek az Égiek igaz üzeneteit illetően, vagy egyes választottak kegyelmeivel kapcsolatban irigységet, vagy kényelemszeretetet az imádkozás területén. Van, akiben érzékenységet, sértődöttséget táplál. Ha bedőltök neki, ezeket addig fokozza, míg egyre jobban eltávolodtok a Legjobbtól, a Legtökéletesebbtől, a Legirgalmasabbtól, Istentől. De Szent Fiam és Én nem engedjük, hogy a főtolvaj ellopjon titeket. Őrködünk lelketek felett.

Kicsinyeim! Ma tanításomban három féle bűnt emeltem ki nektek: a lopást, a károkozást és a kölcsön megadásának elmulasztását. Az elkövetkező hetekben majd meglátjátok, mennyi bűnt lehet még elkövetni a hetedik parancs ellen.

Drága Kicsinyeim! Csukjátok be földi szemeiteket, mert nagy dolog történik most veletek. Szeretnélek elvinni benneteket a Mennyei Atya trónja elé. Eljöttök-e velem erre a hosszú útra?…Őrangyalaitok lesznek a segítségeim. Átölelik derekatokat és a villámnál is gyorsabban haladnak veletek fölfelé. Én mutatom az utat. A Mennyei Atya királyi ruhában díszes trónján ülve elhagyta a Mennyországot és a Föld felé halad. Egy ragyogó fehér felhőbe süppednek a trón lábai. Őrangyalotok leállít titeket az Atya lába elé a puha felhőbe. A hatalmas Úr felemeli kezét és lefelé mutat, mert közel a lába alatt ott forog a Föld-bolygó. Lehajol, megérinti kezével és az megáll. Sok ember hemzseg rajta: sokszínű sokaság. Felhívja a figyelmünket, hogy viszonylag sokan könyékig feketére festett, vagy talán elfeketedett karokkal, kezekkel ügyködnek valamit. Ezek kisebb-nagyobb tolvajok, rablók, mások javaiban kárt tevők, és örökösen kölcsönkéregető adósok. Az Atya keze ökölbe szorul, hogy lecsapjon rájuk, mert már annyiszor megbántották Őt és elszomorították, tönkretették és megrövidítették felebarátaikat. De keze megáll a levegőben, mert Én, Édesanyátok letérdelek lába elé, ölébe hajtom fejemet és bocsánatot kérek e bűnösök helyett. Kövessétek a példámat! Jöjjetek! Ti is hajtsátok fejeteket az Atya ölébe és öleljétek át a lábát és közben hangosan mondjátok el a „Miatyánk”-ot ezekért a megfeketedett kezű tolvajokért! Miatyánk, aki a Mennyekben vagy…

A Király könnyei elerednek a meghatódottságtól a ti felebaráti szeretetetek láttán. Lesújtani készülő öklét kinyitja és fejeteket megsimogatja. Szent atyai Szívéből annyi fényes irgalomsugarat küld a Földre, ahány bűnöst lát, aki megszegi az Ő hetedik parancsolatát. A többségük abbahagyja, amit tesz, mély bűnbánattal földre veti magát és bocsánatot kér. Ő áldásra emeli a karját és az elfeketedett kezek megvilágosodnak. Zengő hangon így szól hozzájuk:

-Menjetek, gyermekeim! Édesanyátok és testvéreitek imájára Szent Szívem megenyhült irányotokba. Szent Fiam helyettese a szentgyónás szentségében feloldoz titeket. Ne vétkezzetek többet! Újra az Én szeretett gyermekeim vagytok.

Drága Engesztelőim! Köszönöm segítségeteket. Én Édesanyátok az őrangyalok segítségével visszaviszlek benneteket az engesztelés helyére. Hálám és búcsúzásom jeléül anyai Szívemre ölellek titeket és megáldalak az állandó tisztaság és szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

ÉGI ÜZENETEK 2015. November 17.
Jézus: A hetedik parancsolat elleni további bűnök

Jézus: Drága engesztelő Gyermekeim! Én, a ti Üdvözítőtök forró szeretettel köszöntelek benneteket. Hálás vagyok nektek az előbb elhangzott három rózsafüzérért, mellyel engeszteltétek Atyámat azok helyett, akik sohasem imádkoznak, a világ bűneiért és saját bűneitekért, és lelkek tömegét szabadítottátok ki a tisztítóhelyről, sok haldoklót mentettetek meg a pokoltól, rengeteg közömbös, hitetlen és megátalkodott lélek számára eszközöltétek ki a megtérés kegyelmét. Kevesen vagytok kicsi, imádságos lelkek, de ha buzgóságotok továbbra se lanyhul, ti fogjátok az Én követésemmel megmenteni a pusztulásba rohanó emberiséget. Csak utánozzatok a szeretetben, az imádságban és a szenvedés elfogadásában, felajánlásában. Ne felejtsétek, hogy kevés az idő a megpróbáltatásokon át az Én második dicsőséges eljövetelemig, ki kell használni minden percet a fenti erények gyakorlására. Ma a többi bűnről fogok beszélni nektek, melyeket a hetedik parancsolat ellen lehet elkövetni.

Rögtön a legsúlyosabbal kezdem: A munkások bérének igazságtalan visszatartásával. Elképzelhető-e kegyetlenebb lopás annál, mint mikor valaki nem fizeti ki alkalmazottját, nem törődve azzal, hogy az illető erejét megfeszítve, verítéke hullásával becsületesen elvégzi a rá bízott munkát, hogy gondoskodjon saját maga és családja megélhetéséről? Egy külvárosi varroda igazgatója 150 alkalmazottat foglalkoztatott. 3 évig remekül működött a vállalkozás, tele volt hazai és külföldi rendelésekkel. Csak nőtt és nőtt a profitja, mert mindig a saját érdekeit tartotta szem előtt, az egésznap görnyedező varrónőknek nagyon alacsony bért fizetett. Az isteni igazságosság ezért lesújtott rá és megritkította a megrendelőit. Látta, hogy ez az utolsó év már veszteséges, magához vette az összes dolgozó kifizetendő bérét és elszökött külföldre, ahol a felhalmozódott tőkéjéből egy új vállalkozást nyitott. Ez a bűn a Hozsanna imakönyvekben az égbekiáltó bűnök közé van sorolva, tehát halálos bűn a hetedik parancs ellen. Ez a hűtlen munkáltató pénzsóvár, zsugori lelkével rengeteg családnak súlyos megélhetési gondot, szomorúságot, csalódást okozott. Képzeljétek, Gyermekeim, hogy fogja érezni magát az Én ítélőszékem előtt: vagy a tisztítóhelyen vagy a pokolban kell majd vezekelnie.

A másik bűn, mely a lopás körébe tartozik: a korrupció. A Katolikus Egyház Katekizmusa így szól erről: „Erkölcsileg nem megengedett a korrupció, amely eltéríti az igazságtól azok ítéletét, akiknek a jog alapján döntést kell hozniuk; egy vállalat közös javainak eltulajdonítása és magáncélra történő használata…” Ez legsűrűbben a politikai és gazdasági elit köreiben fordul elő: a vezető pozíciókban élő, hatalmon lévő, leggazdagabb rétegben. Természetesen a kisvállalkozók között is található korrupt ember. Láthatjátok a hírekben, hogy bizony jó néhány magas beosztású, feddhetetlennek gondolt vezető kerül börtönbe korrupt magatartása miatt. Ezek a legnagyobb arányú lopások, milliós és milliárdos összegek kerülnek magántulajdonba. Lecsap rájuk a földi törvény, de Isten kemény büntetése is. A korrupció halálos bűn a javából.

Bizony, Gyermekeim, súlyos bűn még e parancs ellen a pénzügyi csalás a csekkek és számlák hamisítása, a hiszékeny emberek becsapása, drága, gyógyító szerek és eszközök eladásával. Nincs olyan település, amely ne találkozott volna házalókkal, akik szélhámos csalók. Kiadják magukat egy hamis igazolvánnyal hivatalos személynek, pl. gázóra-, vízóra leolvasónak, és „szolgáltatásukért” cserébe pénzt szednek be. Vagy valami jótékonysági alapítvány nevében egy fényképpel illusztrált beteg gyermek gyógyulására pénzt szednek, szintén hamis igazolványt mutatnak fel. Ezek is, úgy mint a milliókat eltulajdonító felső vezetők, a halálos bűn állapotában vannak.

Van valami, amit talán nem is gondoltok lopásnak: a rosszul végzett munka. Erre elmondok nektek egy életből vett jelenetet: Becsengettek, már javában folyik a tanítás. Két tanítónő osztálynaplóval a kezében vidáman beszélget egymással a folyosón. A gyerekek hangoskodnak, hancúroznak. Eltelik 25 perc az órából, mire végre bemennek. Ellopták a tanulók idejének a felét, mely alatt sok ismeretet adhattak volna át. Vajon melyik pedagógusnak jut eszébe, hogy az ilyesmit meg kellene gyónni?

Más példa: Egy melegburkoló parkettát rak le egy lakásban. Pár hónap múlva felpúposodik. Komoly kárt okozott a rendelőjének, mert ellopta az idejét és pénzét. Sorolhatnám a sok rosszul, hanyagul végzett munkákat, melyekkel megkárosítják az embereket.

Lehet, hogy most csodálkoztok, de a túlzott költekezés is bűnnek számít. Sárika kétgyermekes anya, családi vállalkozásuk van, nincsen anyagi gondjaik. Mindennap szatyrokkal megrakodva jön haza a munka után az ABC-ből. A hűtő mindig zsúfolásig van felvágottakkal, sajtokkal. Hol egyik, hol másik étel penészedik meg, és ki kell dobni. Így van a kenyérrel is, hol kiszárad, hol penészes lesz, így már a szomszéd kutyájának, tyúkjainak se lehet odaadni, a kukába kerül. A felbontott üdítőitalok már be se férnek a hűtőbe, és megromolva a mosogatóba önti. A két kisgyerek dúskál a csokoládéban és cukorkákban, már nem okoz nekik örömet, ha kapnak ilyesmit valakitől. Bárcsak megmondanák Sárinak, hogy amit tesz az lopás. A felesleget, amíg használható, mindig el kell ajándékozni annak, aki szegényebb, mint ők. És egyáltalán nem szabad többet vásárolni, mint amire a családnak szüksége van. Ez a nagy költekezés és pazarlás az Én isteni szememben lopásnak számít, elvonja ezzel az anyagi javakat a náluk szegényebbektől.

Ó, Gyermekeim! Nemcsak az életemtől, pénztől és más anyagi javaktól lehet megfosztani másokat, hanem a legnagyobb és legértékesebb jótól: a hittől és Istentől is. Imre és Erika egyházi házasságot kötöttek, hisznek Istenben és a túlvilágban, de vallásukat egyáltalán nem gyakorolják. Csak nagy ünnepeken mennek el a templomba. Három szép, egészséges gyermekük van. A legnagyobb 16 éves fiú, a második 14 éves kislány és a kicsi 10 éves, szintén kislány. Mindent megkapnak a gyermekek a szülőktől, csak a vallásos nevelést nem. Egyszer Erika nagynénje meglátogatja őket. Egy kis beszélgetés után a 10 éves kislány odahajol a nénihez és megnézi a nyakában lévő keresztet. Ártatlanul őszintén kérdezi:

-Joli néni! Kit ábrázol ez a felakasztott bácsi a kereszten? Már láttam ilyet nagyban, kőből van az utcán, de senki se mondta még nekem, hogy ki ez.

-Hogy ki? Jézus Krisztus a 2. isteni személy, aki meghalt értünk, érted is a kereszten. –majd megdöbbenten nézett Erikára.

Drágáim! Ez az édesanya tolvaj. Hiába törődik a gyermekeivel, ha elhanyagolja vallásos nevelésüket, lelküket ellopja Istentől és a hitetlenségben hagyásukkal a Sátánnak neveli őket. Nézzetek körül környezetetekben, ma milyen sok az ilyen tolvaj-szülő! Súlyos, halálos bűnben vannak. Súlyosbítja felelősségüket, hogy ők maguk valamikor hitben nevelkedtek, csak elfordultak Tőlem.

Még szeretnék egy bűnt kifejteni előttetek, amely a hetedik parancsot sérti: A teremtés épségének rombolását. „Az állatok, a növények és az élettelen tárgyak természetüknél fogva a múlt, a jelen és az eljövendő emberiség közös javára rendeltettek”- ezt hirdeti a Katekizmus. Az állatok Isten teremtményei, gondoskodik róluk is. Már puszta létükkel is áldják és dicsőítik őt. Nektek, embereknek is jóakarattal kell közelednetek hozzájuk. Az Atya azért teremtette őket, hogy szolgálatotokra legyenek. A velük való orvosi kísérletezés nem bűn, ha hozzájárul az emberek gyógyításához és megmentéséhez. Az állatok haszontalan kínzása és válogatás nélkül írtása bűn, mert Isten az egész emberiségnek adta azokat, és ez az oktalan cselekedet a teremtést lopja meg. Az is bűnnek számít, ha valaki a háziállatára olyan összegeket fordít, amelyekkel elsősorban az emberek nyomorát kellene enyhíteni. Szabad az állatokat szeretni, de nem kellene a csak személyeket megillető szeretettel feléjük fordulni. Mert a felebaráti szeretet intenzívebb kell, hogy legyen, mint az állatok iránti szeretet.

A növényeket és élettelen dolgokat is tiszteletben kell tartani, mert ezek is a Teremtő ajándékai. Nem szabad rongálni az erdőket, virágokat, és bűn szennyezni a folyókat, hegyeket, völgyeket, mert aki ezt teszi, a hetedik parancsolatot sérti meg.

Drága, Tisztalelkű Engesztelőim! Titeket már nem kísért ellenségem, a gonosz a hetedik parancs ellen. Most szeretnék olyan valakit mutatni nektek, aki most lehelte ki a lelkét. Ő a legsúlyosabb lopás áldozata, hitét és Istenszeretetét lopták el, ateista lett és ebben a nagy tévedésben halt meg. Eljöttök-e Velem, Jézusotokkal az ítélőszékem elé? … Képzeletben fogjátok meg a kezemet! Fénysebességgel haladunk egy számotokra ismeretlen hely felé és egy trón előtt találjuk magunkat. Alig, hogy beleülök, egy hosszú sor áll Előttem: férfiak, nők, kicsik és nagyok. Az első elém lép: egy 56 éves férfi, tüdőembólia vitte el, hirtelen, váratlanul. Holteste körül még most is ott állnak szülei, felesége és gyermekei. Tehetetlen fájdalmukban csak sírni tudnak.

Egyik oldalán őrangyala áll, nagyon szomorúan, balról kaján vigyorral, magabiztosan várakozik a Sátán, a maga szörnyű valóságában. A férfi csodálkozik, nem érti, mi történt vele. –Talán álmodom? – gondolja. –Mondd, te ki vagy ezen a trónon?

-Én a te Megváltó Jézusod vagyok, akiben nem tudtál hinni. Szüleid megkereszteltek, elsőáldozó is voltál. Pár évig ministráltál. A gimnáziumot egy távolabbi városban végezted és kollégista is voltál. Az osztályfőnököd tanította a biológiát és kémiát, nagyon érdekeltek a tantárgyai, kitűnő voltál belőlük és hamarosan e tanár kedvence lettél. A tanítás után néhányszor ott tartott téged beszélgetni. Szó került vallásos meggyőződésedre, és ő egészen elbűvölt tudásával, tájékozottságával. Elhitted neki, hogy Isten az emberek kitalációja, Én csak egy történelmi figura vagyok. Mindent elhittél neki és megtagadtál Engem. Most, hogy látsz, mit gondolsz, ki vagyok Én és ki az a sötét alak a közeledben?

-Most is azt hiszem, hogy álmodok.

-Tudod, Fiam, az a várakozó sötét alak a Sátán, aki magával akar vinni a pokolba.

-Ugyan már, az ördög is csak álomkép!

-Gyermekem, az az ateista tanár becsapott téged, ellopta a hitedet, amit édesanyád beléd csepegtetett. De Én irgalmas vagyok hozzád, meg akarlak menteni. Térdelj le és kérj Tőlem bocsánatot a hitetlenségedért.

-Nem, nem! Mindjárt vége ennek a fura álomnak.

Gyermekeim, kicsi Segítségeim! Térdeljetek le körém őrehelyette is és mondjátok el az Ő nevében együtt, hangosan a Hiszetkegy-et! Hiszekegy Istenben, mindenható…. Hirtelen nagy fényesség támad, a Szentlélek leereszkedik az Égből hófehér galamb alakjában. A fejére, a kezére száll, majd beleolvad a szívébe. A szegény hitetlen lélek megvilágosodik, elborítja a bűnbánat és így szól:

-Hiszek Istenben és benned, az Ő egyszülött Fiában… Bocsánatot kérek hitetlenségemért! Letérdel olyan mélyen, hogy homlokát a földre hajtja.

-Megtért Báránykám, fogd őrangyalod kezét, megmenekültél a kárhozattól. Most a tisztulás helyére kell menned, de hamarosan találkozunk.

Drága Engesztelőim! Nélkületek ez a lélek a pokolba került volna. Hálásan köszönöm a segítségeteket.

Megáldalak benneteket a növekvő együttérzés és buzgóság lelkületével. Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen.

a

Kiengesztelődési Találkozó Vác

2015.10.24.

Jézust láttam a kereszten szenvedni, a kereszt tövében két angyal térdelt, és egy kehelyben felfogták Krisztus minden csepp vérét. A hűséges angyalok minden engesztelőt odavezettek Krisztushoz, aki fájdalmai közepette így szólt hozzánk: „Azt akarom, hogy a mai napon véretek egyesüljön az Én tiszta, ártatlan, drágalátos isteni és emberi véremmel! Ti mindennap magatokhoz veszitek Szent Testemet, de ritkábban van lehetőségetek engesztelni szent véremmel. Rendkívül nagy kegyelmet készítettem számotokra. Az egész Mennyország jelenlétében Én ma VÉRSZERZŐDÉST akarok kötni veletek. Ez a vérszerződés kiegészíti és tökéletesebbé teszi Szent Véremnek való odaszentelődéseteket. Kegyelmem, irgalmam és szeretetem oly nagy irántatok, hogy ma mindenki részesedhet benne, de azt kérem, utólag, mindenki pótolja az odaszentelődés minden feltételét! Angyalaim egyenként Elém vezetnek titeket, és csak azok nyújtsák a kezüket, akik készek önként szolgálni Engem itt a földön és az örökkévalóságban! (Megnyílt az égbolt és láttam a fényben az Atyát, aki szemlélte e hatalmas eseményt) Először a papokat vezették Jézushoz. A Szűzanya így szólt: „Fiaim, ne féljetek! Ez a vérszerződés lelketeket magasabbra fogja emelni és így megerősödtök szolgálataitokban. Lesznek közületek, akik megkapják a vértanúság jelét, mások az erényekben fognak növekedni. Gyermekeim, az angyalok most idehozzák magyar zászlótokat, amely átváltozott. Én, mint a Világ Győzelmes Királynője, az Atya jelenlétében megáldom nemzetetek zászlaját és vele együtt a magyar népet! Mindegyikünk egyik oldalán az őrangyalunk, másik oldalon a Szűzanya állt. Letérdeltünk és a Mennyei Atya leküldött egy szeráfangyalt, aki misztikusan Krisztus lándzsájával jobb kezünkön egy kis vágást ejtett. Közben Jézus és Mária két Szent Szíve egyesült és a szeráf angyal a lándzsán lévő vércseppjeinket ráhintette az egyesült két Szent Szívre. Amikor vércseppjeink egyesültek a két szent Szívvel, akkor a Szentháromság szeretetének tüze körülvette és egy szivárvány egybekötötte az eget és a földet. Mennyei Atya: „Gyermekeim, Szent Fiam által megigazultatok. Kedvemet találom bennetek, mert azonosultok Krisztus engesztelő áldozatával. Megadom nektek a kegyelmet, hogy életszentségre való törekvésetekkel egységben legyetek a Szentháromsággal. Ezt az egységet hazátokra is kiterjesztem. Legyetek szoros egységben Legszentebb Leányommal, mert Ő a híd a Szentháromság és az emberiség között.

Engesztelő rendek, kápolna: Jézust láttam egyik oldalán Mindszenty bíborossal, másik oldalán Natália nővérrel. Jézus azt mondta az előtte térdelő engesztelő férfiaknak: „Ne féljetek, engesztelő férfiágatokat megsokasítom. Ti vagytok a mag, amelyből egy terebélyes és gyümölcsöző fa fog kinőni. Két gyermekem, (Mindszenty és Natália) nem hiába engesztelt egész életében, most is közbenjárnak értetek a Mennyben, hiszen küldetésük nem fejeződött be a földön, a Mennyben is folytatódik. Az Én akaratom Atyám akaratával van egységben. Minden beteljesedik, amit elterveztem. Édesanyám kieszközölte számotokra az engesztelő hivatást. Nem fogom őt megszégyeníteni azzal, hogy az engesztelő kápolna nem épül meg Magyarországon. Ő az egyetlen tökéletes Éva, akinek óhajai kedvesek számomra. Én nemcsak az időt uralom, hanem az eseményeket is. Akaratom a legnagyobb bukott angyal terveit is keresztül fogja húzni. Az engesztelő férfirendnek és a női rendnek egységben kell tevékenykednie. Gyermekeim, folytassátok az imát, mert az ima a legnagyobb fegyveretek a földön. Az ima a győzelmetek eszköze a kezetekben. Az imádkozó emberek meghatják fiúi szívemet. De csak azt az imát tartom számon, amely szívből jön. A tiszta szívek kérése által fogom az eseményeket jó célotok elérésére fordítani. Mit gondoltok, a szentek imájának miért volt oly nagy ereje?”

Mária Magdolna.

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1002-kiengesztelodesi-talalkozo-vac

a

3. IMG_6338 jav.Jézus Krisztus Urunk:

[Köszöntöm] testvéreimet a mai napon, kik meghallottátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok, hogy e ünnepben ismét egyek lehessetek.

Köszöntöm mindazon testvéreimet, akik ma lélekben kísértek el benneteket e ünnepen a fájdalom, szenvedés Golgotáján.

A mai nap tanításom, amely felétek szólt1, elsőként egy példabeszédet adtam számotokra. De mielőtt még a példabeszédhez eljutunk, előtte, úgy-e, van az írástudó, aki próbára akarja tenni a Mestert. Ezért oda állt Elém, és kérdezett, hogy:

– Hogyan és miképpen éljek és cselekedjek?

Erre a kérdésre Én is, Jézus Krisztus Uratok kérdéssel feleltem, hisz azt mondottam:

– Nem ismerted az Írást? Nem olvastad? Nem tudod, mi van benne?

Erre ő válaszol, és elmondja, hogy hogyan és miképpen van jelen az Írás: Szeresd Istenedet tiszta szívedből, tiszta lelkedből, tiszta elmédből és tiszta kegyelemből, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Ez egy kicsit nehéz, hogy ha magamat szeretem, hogy szeressem én a felebarátomat? És egyáltalán, ki az én felebarátom, vagy van-e nekem felebarátom?

Ma, ha szétnéztek e Szeretet házában, kik meghallottátok a hívást, és úgy-e, ünnepen teljesek legyetek, ha egymásra tekintetek, akkor azt mondjátok: „Valóban, felebarátok vagyunk, de a felebarátban már úgy jövünk, mintha haza jönnénk, mintha nekünk is a családunk egy része ez a hely, ahol lerakhatom bánatomat, fájdalmamat, felajánlásomat, kérésemet és fohászomat, mert tudom, hogy itt hagyhatom, és tudom, hogy meghallgatásra talál, de a meghallgatáshoz néha türelmesnek kell lenni a várakozásban.”

És ha ezek mind-mind megvannak, akkor megértem, hogy ki az én felebarátom. Akkor, úgy-e, ti, már a jelenlévő testvéreim e jelenben, már nem teszitek fel a kérdést, mint az írástudó, hogy:

– Ki az én felebarátom, és kit kell majdnem úgy szeretni, mint önmagamat?

Mert azt nem majdnem, hanem úgy kell szeretni, mint önmagamat.

A kettő között azért van egy kis különbség, amelyre illik odafigyelni, hogy hogyan és miképpen cselekszel.

Ekkor jött számukra a példabeszédem: van egy ember, aki rablók kezére került, akit összevertek, félholtan ott hagytak.

Úgy-e, jött a pap – ahogy írva vagyon, de Én, tudjátok, sokszor pásztoraimnak szólítom e kedves megszólítással, mert pásztorok lettek a nyáj élén, akik vezetik a nyájat, vagy terelgetik Felém és Hozzám vagy Atyámhoz –, ki szintén reá tekintett, és tovább haladt. Majd jött a levita, aki szintén elhaladt mellette, és csak ő már rápillantott. És jött az, akit néha megszóltak, mert ő szamáriai. Hát a szamáriaiakat nem igen fogadták el az akkori időben. És mégis ez az egy, aki nem ment el mellette, hanem megállt, megsajnálta, olajat, bort öntött sebeire, hogy bekötözhesse, hogy enyhítse fájdalmát. De még ez után is többet tett, mert felültette teherhordó állatára, és elvitte a legközelebbi vendéglátóba, és ott gondozta. De még mindig nem hagyta magára a felebaráti szeretetben, úgy-e, hanem elővesz 2 dinárt, és odaadja a vendéglősnek, hogy gondját viselje. De ha ő mégis többet költött volna reája, majd legközelebb, ha visszatér, megfizeti neki. Teát úgy gondoskodott róla, hogy neki semmi adóssága ne legyen, de viszont ebből felépüljön a betegségében, hogy összeverték és véresen, félholtan ott hagyták.

És ekkor – hogy is van a példabeszéd?

– Ki volt ennek a felebarátja?

És hogy válaszol az írástudó?

– A Szamáriából érkező ember, aki az irgalmasságot gyakorolta.

Úgy-e, milyen szép ez a szó?

S úgy-e, milyen kedves és nem ismeretlen előttetek, hisz Én, Jézus Krisztus Uratok már hányszor és hányszor megadtam az irgalmasság szeretetét, hogy hogyan és miképpen van jelen, és hogyan és miképpen működik a felebaráti szeretetben?

És most, ha csak itt bent, és majd utána a Szeretet házában így végignéztek, milyen jó érezni, hogy: „Mi is felebarátok vagyunk. Milyen jó, hogy ha átölelhessük egymást! Milyen jó, hogy a mosoly, a szeretet, a köszöntés erőt ad, hogy ismét egyek lehetünk. Van, hova eljönnünk, ahol úgy érezzük, hogy szinte haza jövünk. Mert igen, Uram, Jézusom, Te itt vársz bennünket, Neked bármit átadhatunk és lerakhatunk, mert tudjuk, hogy meghallgatsz és segítséget nyújtasz.”

És ez az öröm, ez az ünnep, ez az irgalmasság, amely működik rajtatok és bennetek, amikor tudtok figyelni egymásra a felebarátban.

De ezt az irgalmassági szeretetet, ezt némelyek másképp próbálják számotokra elmagyarázni, és néha egy kicsit rátok erőltetni, hogy hogyan és miképpen kell cselekedni.

A cselekvéshez is fontos, hogy tisztán láthassunk, a cselekvéshez is fontos, hogy érezzük a kegyelmet, érezzük a szeretetet, érezzük, hogy a cselekvés valójában mit tud nekünk nyújtani, hogy örömmel tölt el, szeretettel, és tudom, hogy hogyan és miképpen élek.

És sokan és sokan várjátok már hónapok óta, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok miért nem szólok felétek és hozzátok a mostani jelenről.

A mostani jelen a mai tanításával van jelen, hisz van a pap, vagyis, ahogy Én nevezem, a pásztor, van a levita, és van a szamáriai ember. Ezek mind-mind különbözőek, és mind-mind azt hiszi, hogy ő a legfontosabb, de mikor cselekedni kell az irgalmasság szeretetében, akkor megfontolható.

Ezért így azt mondom nektek a mai napon e tanításban: itt is megfontolható, hogy mi minden zajlik, és hogyan zajlik. És valójában ez lenne a szeretet? Így működik az irgalmasság szeretete? Vagy többen és többen ebből kovácsolni akarnak maguknak valamit a jövőhöz?

És fontos, hogy érezzétek, hogy „én a hitemben élek; a hitem, amely nem egy vallás, hanem itt a szívben van jelen, mert a tanítások révén már megtanultam, hogy nem a vallás a fontos, hanem a hit”.

De a hit is, hogy honnan és miképpen érkezik: Tőlem, Jézus Krisztus Uratoktól, Atyámtól, és ahol jelen van az Édesanya, és különösképpen ennek az országnak a Királynője, vagy éppen egy mást szeretnének elterjeszteni, és szinte rátok erőltetni?

Ehhez Nekem nincs mit mondanom, Jézus Krisztus Uratoknak. Ha van hited, ha tudod, mi az irgalmasság szeretete a cselekedetekben, akkor a szerint működjél. Hisz ennek a szamáriai embernek, aki megtette az irgalmasság cselekedeteit, és ekkor megkérdezem, úgy-e, az írástudót, hogy a háromból melyik volt a felebarátja az elesettnek, a magára hagyatottnak.

Hogy is válaszolt?

– Hát, a harmadik, aki a szamáriai, aki irgalmasságot gyakorolt.

S erre az írástudónak mi a válasz?

– Te is menj, és e szerint cselekedj.

Én, Jézus Krisztus Uratok ma azt mondom nektek: ti is menjetek, és majd e szerint cselekedjetek most, a jelenben, mert a jelenben is fontos,hogy hogyan élsz, hogyan értékelsz, hogyan fogadod el az irgalmasságot, és hogyan működik rajtad és benned, és ez által hogyan cselekszel e irgalmasságban a mai jelenben, és a hited, amely nem egy vallás, amely benned van, szívedben, lelkedben, hogyan működik rajtad, hogy valóban szereted-e Atyádat, Istenedet szívedből, lelkedből, erődből, elmédből.

Ezek mind-mind megfoghatók a tanítás révén, amelyet ma számotokra adtam, és számotokra adok, hogy ezzel el lehet gondolkodni, ezzel lehet cselekedni, és ez által lehet működni, hogy ha kell, összekovácsolva, láncban. Rátok van bízva, hogy hogyan és miképpen cselekszetek. És ne csak várjátok, hogy majd valami megoldódik.

A hited arra ösztönöz, hogy ez által tenni is, és cselekedni is kell, hogy a kegyelem egyformán tudjon működni rajtam, rajtad, rajtad és rajtad, testvérem, hogy a felebaráti szeretet összekössön bennünket a mindennapi élethez és a mindennapi életben.

És ezért fontos, hogy Én nem papnak, hanem pásztoraimnak szólítom mindazokat, akik elfogadják e felkérést, és azt mondják, hogy: „Igen, elfogadom most ezt a közösséget a nyájban, és megpróbálok ennek a közösségnek pásztora lenni.”

Ezért Én, Jézus Krisztus Uratok többször és többször már beszéltem róla, hogy pásztoraim vannak, és nem papjaim. Mert a pásztor és a pap között is van különbség, mert van pásztor, aki elmegy azért az egyért a kilencvenkilencből, aki eltévelyedett, nem hagyja magára. A pap, hát az majd várja: „Majd csak visszatér valamikor! Majd csak visszatalál a nyájához, ha szüksége van a nyájára!” És ha eltéved, elkóborol, vagy éppen úgy jár, mint ez, aki a rablók kezére került, és ha nincs segítség számára, semmivé válhat.

Tehát ezeket mind-mind a pásztoraimnak is a hit szeretetével és az irgalmasságával tenni és cselekedni kell.

És örülök Én, Jézus Krisztus Uratok, mikor a pap testvérem elfogadja, hogy ha Én pásztornak szólítom. Mert, ahogy Én, Jézus Krisztus Uratok vagyok a Nagy Pásztor, ahogy mondani szoktátok, az Egyetlen Pásztor, és „van az egy nyáj az akolban, és ahhoz szeretnék tartozni”, és ehhez az akolhoz tartoznak az Én pásztoraim, hogy vezetni, terelni, segíteni és szolgálni tudjanak egy nyájban, hogy egy legyen a kegyelem, a szeretet, ami összekovácsol, s ami által működik rajtatok és bennetek, hogy a mindennapi életben szeretettel és örömmel tudjunk menni, és elfogadni mindazt, ami körülvesz bennünket.

Ennek reményében adom számotokra áldásomat, hogy óvjon, védjen, vezessen, és az irgalmasság áradjon reátok, töltse be szíveteket, töltse be lelketeket, és ezzel az irgalmassággal legyetek jobbak, ezzel az irgalmassággal öleljétek át egymást, és ezzel az irgalmassággal ismerjétek fel, ki a ti felebarátotok, akinek lehet, hogy nem csak a szeretetedre van szüksége, hanem a segítségnyújtásodra, mint ennek az elesett embernek, akit véresre vertek a rablók, mert nem csak kifosztották, hanem véresre verték, és félholtan ott hagyták. De mégis jött egy, aki segítséget nyújtott, nem hagyta, hogy semmivé váljon, mert a szeretet az irgalmasságában így van jelen.

És így árad ma reátok az irgalmasságom szeretete, hogy mielőbb felismerd nyitott szíveddel, őszintén azokat a felebarátokat, akikkel össze tudtok kapcsolódni, szinte láncot alkotni, és azokat, akiket lehet, hogy pedig fel kell ismernetek, hogy ti tudjatok segíteni rajtuk, hogy felismerjék mindazt, ami jelen van a mindennapi életben, csak még nem vették észre.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse be szíveteket, lelketeket, egész lényeteket, és működjön rajtatok és bennetek, hogy az irgalmasság szeretete ismét erőt adhasson ehhez a mindennapi meghívott úthoz az életben, amely előtt álltok, s amely jelen van számotokra.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

BÚCSÚ ANTAL ATYÁTÓL

Antal atya IMG_4673

Antal atya gyász 2

Antal atyát (Anton Keindl), aki a Sükösdi Szeretetközösség lelkivezetője volt, és Jézus Krisztus Urunk kiválasztott szolgájának, Takács Zoltánné Rogács Máriának gyóntatója és lelkivezetője volt, 2015. szeptember 22-én a Mennyei Atya haza szólította. 83 évet élt, és 2002 óta volt a Sükösdi Szeretetközösség lelki atyja. Fájdalommal búcsúzunk Tőle:

Drága, jó Antal atya!

Milyen boldogan fogadtad a szót, amivel Jó Jézus Krisztus Urunk szólított: „a pásztor testvér”.

Igen. Mi is ilyen boldogan ölelünk Téged, mert igazi pásztorunk lehettél. Terelgettél a földi utunkon – szereteteddel.

Ölelünk – már csak gondolatban –, hisz búcsúzunk fájón. Szívünkben a szomorú valóság, hogy nem jön többé már Antal atya, a jó pásztor, ide Sükösdre szentmisét bemutatni, amit annyira szerettél.

Lelkünkben élnek tovább a mozdulatok, a kedves mosolyod, a vigasztalásod, a sok jó tanács, mit kaptunk tőled.

Köszönjük, hogy 13 és fél évig az igazi lelkivezetőnk voltál.

Öröm volt a Veled eltöltött lét minden perce, mert éreztük általad, Isten mennyire szeret bennünket.

Te már ott vagy Mennyei Atyánk ölelésében, s talán vigasztalón intesz felénk, hogy bízzunk továbbra is Istenben, mert egyek lehetünk a vigasztaló imákban, az emlékekben, mit örökre őrizünk lelkünkben, erőt merítve mindörökre.

Elköszönünk Tőled:

ISTEN VELED, DRÁGA, JÓ ANTAL ATYA!

Búcsúzunk:

Elsőnek Mária és családja.

És mi mindannyian, a Sükösdi Szeretetközösség, akik igyekeztek jó híveid lenni. Ámen.

2015. szeptember 5.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: