2004. július archívum

Jézus Krisztus Urunk:

 

Sarlós Boldogasszony jelképszobra, Futásfalva, Háromszék

Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik eljöttetek a hívásban, a hallásban és a kíváncsiságban.

Egyre több testvérem, amely megnyitott szívével és jelenlétében — meg tudtam érinteni. De voltak olyanok, akik nem tudták befogadni a kegyelmet a jelenlétemben, hogy itt vagyok köztetek.

A mai nap tanításom a kegyelem ajándékában, ahogy szolgámnak is a Golgotai szenvedés alatt megadtam, elsőként számotokra, hogy mily fontos, hogy az Aratás Ura tudjon segítséget nyújtani az aratóknak. Mert sok az aratni való, de kevés a munka, a munkás. És mindenki saját maga bére a béresében. Hogy mit hogyan fogad el és él meg.1.

Egyre többen és többen várjátok a kegyelmet. Egyre többen és többen várjátok a segítséget, hogy az Egyházam, amit megalakítottam, és Péter által nektek adtam, hogy élitek meg.

Igen. Most is mondhatom azt, hogy az aratni való sok, de nincsen munkás. Nem tudok kit küldeni a munkásban.

Az Aratás Urát kérni pedig egyre kevesen- és kevesebben teszitek.

Akkor hogyan legyen segítség számotokra, ha nem tudjátok kérni az Aratás Urát, hogy segítsen, hogy legyenek munkások?

De a mai nap-tanításom az is jelen volt számotokra: ne házalj. Ne válj erőszakossá. Ne övezd fel derekadat, ne vigyél erszényt, ne húzzál sarut. És mikor elindulsz, most ne köszönts senkit, csak majd az után, amikor betérsz egy házba. És a köszöntés fontos: Békesség nektek e házban, kik laktok!

Ha valóban a békesség fia lakik benne, akkor a béke jelen van. De ha nem, akkor elhagyod a házat, az utcán a port is levered. Mert jaj lesz annak a városnak és helységnek! Mondhatom, hogy Szomodának (ti. Szodoma — a szerk.) könnyebb lesz. Pedig tudjátok a tanítást az őskereszténységből2., hogy mi volt a Szomoda3. története.4.

Kérlek hát benneteket, testvéreim, fogadjátok el kérésemet a tanítás révén. Próbáljátok megélni, megérteni, elfogadni, hisz nem oly nehéz a tanításom, hogy ne lehessen megérteni, mi az, amit számotokra tárok a felismerésében, a kegyelmében és az elfogadásában.

Mert ennek a példabeszéd-tanításomnak van folytatása, amely egymásra alapszik: az irgalmas szamaritánusnak a története a szeretetében. Hogy hogyan veszel részt a szeretet elfogadásában, megőrzésében és majdan ajándék árasztásában. Mert egy kérés, amely fontos előttetek: Szeresd Uradat, Istenedet jobban, mint önmagadat! Szeresd felebarátodat, ellenségedet jobban, mint önmagadat!5.

És ezt ti hogy gyakoroljátok a földi élet mindennapjaiban?

Érzitek-e, hogy a tanításom a kegyelmében mit nyújt számotokra, mit szeretne elétek tárni a felismerésben és az elfogadásában?

Hogyan indulsz el, testvérem, a változás útján?

Hogyan szeretnél testvérem lenni?

Hogyan fogadod el a mindennapi keresztedet? Hogyan hordozod a mindennapi keresztet: szeretettel, örömmel, békével, vagy kényszer- és muszáj, zúgolódva, haraggal és gyűlölködve?6.

Én szeretlek titeket, testvéreim. Hisz azért jöttem közétek, hogy taníthassalak, vezethesselek, és ami ez mellett a legfontosabb, hogy szerethesselek.

De ti, testvéreim, kívánjátok-e ezt a szeretetet? Fontos-e, számotokra, hogy átöleljen, felmelegítsen, ez által megmutassa számotokra az utat az elfogadásában és a kegyelmében? Mert az ajándékom a tanításában így van jelen számotokra.

Kérlek hát benneteket, testvéreim, még van idő a felismeréshez, az elfogadáshoz, a megtéréshez, a bűnbocsánathoz. Ahogy mondottam: még egy kis rövid idő, és ismételten itt leszek a második eljövetelemben.7. De addig még várom testvéreim megtérését, bűnbocsánatát, a szeretet kegyelmének elfogadását a felebaráti szeretetben és a testvérben.

Mert hogyan várjátok eljövetelemet, ha nincs szeretet, ha nincs béke bennetek? Hogyan várjátok a kegyelmet, ha úgy érzitek, nincs szükségetek rá?

Én nem kérek olyant tőletek, amit nem tudtok teljesíteni. Minden testvérem saját maga a szabad akarat cselekvésének gyakorlásában képes felismerni s elfogadni, hogy mire van szüksége, és hogyan tovább.

Kérlek hát benneteket: ébredjetek! Ismerjétek fel önmagatokat! Induljatok el a változás és a megbocsájtás útján8., hogy felismerhesselek benneteket, és majdan számadást adhassak. Mert az Aratás Ura idővel számon kéri az aratókat a munkásában, hogy milyenek lettetek, és milyenné váltatok.9. Mert majd eljön az idő, amikor örültök — nem annak, ami itt jelen van és átölel benneteket, hanem annak, hogy nevetek fel van írva a Mennyekben.10. Mert a találkozás egyszer végbe mehet. De nem mindegy, hogy hogyan. Mert fontos, hogy a találkozás ott, fent történjék, és ne pedig lent. Mert a szabad akarat-cselekvés szabadságában nem mindegy, hogyan éltek, és hogyan tovább a mindennap cselekvésében.

Kérlek hát benneteket: legyetek felkészültek, legyetek éberek.11. Tudjatok cselekedni, mert a cselekvés révén várhassátok a segítséget a kegyelem szeretetében. És akkor már érzitek, hogy a munkás is felismeri, mi a munkája és teendője. És valóban várhassa a segítséget az Aratás Urától.

E reményében küldöm áldásomat minden megnyitott szívű testvéremhez, aki felkészül, aki elfogadja áldásomat a szeretetében és a szeretetemben. Mert fontos, hogy érezd, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, a szeretetben jöttem hozzátok és közétek. Szeretlek hát benneteket, de ezt, hogy el tudjátok fogadni, érteni, érzékelni, szívetekbe zárni a megtapasztalásában, nektek is szeretetben kell élnetek. És ez által készüljetek, hogy a számadásban a nevetek helyet foglalhasson a Mennyben. Hogy eljön az idő, amikor a találkozás öröm lesz a békességében. Mert béke szállt rátok, és ti a béke fiaiban elfogadjátok és érvényesítitek önmagatokban, családotokban a szeretet kegyelmében.

És ma kiválasztott Mária szolga által így küldöm áldásomat a szeretetemben, hogy áradjon reátok, töltse be szíveteket, erősítsen, óvjon és védjen, világosítsa meg számotokra az utat a felismerésben és az elfogadásban. Benneteket is úgy küldelek e szeretetemmel, ahogy annak idején tanítványaimat, hogy megállhassátok helyeteket, ezért megerősítelek.12. Hisz nektek nem azt mondom, hogy kígyókon és skorpiókon kell taposnotok, de lesz mindenkinek nehézsége és megpróbáltatása.13. Mindenki saját maga érzi, hogyan tudja a szeretetet a szívében-lelkében elfogadva, megerősítve a test és a lélek táplálékaként egyensúlyba hozni. És így akkor az Aratás Ura a munkást, az aratót elfogadja, és megajándékozza a szeretet kegyelmével.14.

Így áradjon reátok áldásom.

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme adja meg számotokra a felkészülést, a felismerést az elfogadásában, hogy ti is el tudjatok indulni, és a szeretet kegyelmével békét hirdetni és árasztani, és megvallani, hogy eljött hozzátok és közétek Atyám Országa.15.

Legyetek hát örömben, békében és szeretetemben, hisz ma szeretetemet árasztottam ajándékul számotokra szívetekhez, lelketekhez, felkészülve, hogy majd, elindulva, megállhassátok helyeteket, és bizonyságot téve a Fiú mellett az Atyánál.16.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked Istenünk

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: