1999. október archívum

1999. október 28.

 

Dicsértessék a Jézus  Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen.

Ármin vagyok.  Ne félj!

 

Köszöntelek benneteket testvérem és testvéreim, kik gondolatban, szóban és cselekedetben élik meg hitüket – és erős akarattal követik megváltó Üdvözítőjüket, a tövisekkel teli úton – az Atya irgalmas szeretetével, a Fiú megváltó áldozata által, ki kiitta kelyhét az utolsó cseppig, hogy aki megfürdette lelkét a Bárány vérében, annak örök élete legyen Jézus Krisztusban mindörökké, a Szentlélek Úristen kiáradása által, Amen. A szentháromságú egy igaz Isten irgalmas szeretete által, most és mindörökké, Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim Krisztusban. Áldassék és dicsőíttessék a Te szent neved mennyei irgalmas, szerető Atyám, teremtő egy igaz Istenünk, ki öröktől és mindörökké élsz és uralkodol, te aki nem voltál és nem leszel, hanem időn és téren felette élsz, és Tied az örök jelen. Mert te Atyám, szerető Isten vagy, mert szeretetből teremtetted az embert, üdvösségre és örök életre, hogy ahol te vagy ott legyenek a tieid is. Időbe és térbe helyezted őket és szent Lelkedet helyezted lelkükbe és nem szolgának, hanem szabad akaratú embernek teremtetted őket.  Mindegyiknek egy bizonyos időt és bizonyos élet-utat adtál, hogy kiérdemeljék és beteljesítsék istengyermeki méltóságukat. Törvényeidet helyezted lelkükbe, mit egyben életükkel beteljesíteni rendeltél; az Istenszeretet törvényét és az emberszeretet törvényét, mert testvérei vagyunk egymásnak. Ezért rendelted és hoztad meg törvényeidet, s mint útjelezőt adtál a tieidnek: Szeresd felebarátodat mint tenmagadat. Testvéreim, ha beteljesítették volna az Atya akaratát, a földi életetek már a mennyek országának az erőcsarnoka lehetett volna. Ti pedig emberek, a pokol tornácává tettétek. Szerető mennyei Atyátok elküldötte egyszülött fiát; Jézus Krisztust – kit prófétái által tudtul adta a választott népnek, hogy a jövendölések által felismerje az ember Jézus Krisztusban az Atya egyszülöttjét – őt pedig üldözték és kínhalálra adták. Ez a sors vár az őt követőknek, kétezer év múlva is. Ezért kérünk irgalmas Atyánk Jézus Krisztusban és általa, szabj határt a sátánnak, taszítsd le trónjáról és könyörülj esendő, botladozó gyermekeiden. Sokszorozd meg Szentlelked kegyelmének erejét, hogy felismerje a világ, hogy te vagy Uram Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ki benned hisz, ha meghal is élni fog. Mint már oly sokszor kéri az a kicsi nyáj, ki követi Krisztusát, add ó, mennyei Atyám, hogy szent Fiad keresztáldozata oly sok ember részére ne legyen hiábavaló áldozat. Ámen.

        

Testvérem és testvéreim Krisztusban! Elmélkedjetek a fentieken. Mit is mondott Uratok Jézus Krisztus apostolainak ott a Getzemáni kertben? „Ébren legyetek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Ezt üzemi nektek is testvéreim. Ébren legyetek és imádkozzatok, engeszteljetek, lelkeket mentsetek. A feladat ez. Oly régóta figyelmeztet benneteket az én Uram és Istenem megváltó Üdvözítőtök általam. Még ti is testvéreim sokszor közömbösen elmentek mellette. Még az elvetett mag sokszor kövekre és bozótba hullik, ahelyett, hogy meleg emberi szívekben verne gyökeret. Rázzátok fel alvó lelketeket. Még most is két Úrnak akartok szolgálni, NEM VESZITEK ÉSZRE, HOGY  A SZAKADÉK FELETT ÁLLTOK, MELY BÁRMELY PIILANTBAN A MÉLYBE RÁNT?    

 

Ébredjetek már fel végre, hogy nincs megállás. Az emberiség két részre szakad; áldozatokra és gyilkosokra. A sátán tombol, szedi áldozatait, tudja, hogy ideje lejár. A gyűlölete az egekig csap, minden lelket akar, mert a bukott angyalok nagyon gyűlölnek benneteket. De ti, kik Krisztuséi vagytok, ti legyetek biztosak benne, hogy Uratok Istenetek nem hagy el benneteket semmiképp. Ti pedig láncoljátok magatokat Krisztus keresztjéhez. Minden cselekedetetek, munkátok imádság legyen. Minden reggel ajánljátok fel magatokat, minden  cselekedeteteket Istennek. Este pedig köszönjétek meg azt a napot, mit magatok mögött hagytatok, örömével, szenvedésével és kérjétek Isten Szent Lelkét, hogy őrizze lelketeket, mikor testi szemeitek becsukódnak, a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szent és szeplőtelen szent szívének győzelméért a gonosz felett, a lelkek megmentéséért. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Fontoljátok meg a fentieket. Nyitott szemmel éljetek a világban. Ne legyetek közömbösek. Fogjátok fel már végre, hogy hova rohan az emberiség, mert a gyilkolás a gyermek szívekben tombol. A média (az újság, a rádió, a tévé) az erkölcstelenséget reklámozza és képekben mutatja a gyilkolást, mint tananyagot tanítja és képekben, élőben tárja az ifjúság elé. A drogok kábítják és fosztják meg emberi méltóságuktól az ifjúságot. A munkanélküli pénzszerzés.  Az úgynevezett szekták, mik egyháznak nevezik magukat, Istentől kapott szabad akaratuktól fosztják meg a lelkeket és a legnagyobb bűnre, amire nincs bocsánat, az öngyilkosságba kergetik a lelkeket, teszik ezt a jó látszatával.

 

Ez a ti világotok testvéreim! Ez az egyik fele, a másik pedig a képmutatók, szeretnek jónak látszani látszólag nagyokat imádkoznak, de mikor színt kell vallani, mégis az ördög oldalára állnak.

 

De van egy kicsi nyáj, az engesztelő, kicsi lelkek, kik kereszttel a vállukon követik Urukat, Istenüket mindhalálig. Hisz mondotta Uratok Istenetek: „Ne félj, te kisded nyáj, mert Atyátok elhatározta, hogy nektek adja az országot.” De azt is mondotta Uratok: „Azt akarom, hogy én vagyok, ott legyetek ti is, és én az élet koszorúját adom nektek,” Amen.

 

Testvéreim, ti csak higgyetek, reméljetek és szeressetek! Imádkozzatok, engeszteljetek, mentsétek a lelkeket. Tegyetek jót, ahol csak lehet. Ne törődjetek, ha kinevetnek, ha kigúnyolnak. Jusson eszetekbe, hogy Uratokkal, Jézus Krisztussal Isten egyszülött fiával is ezt tették. Nem ígért nektek üdvözítő Istenetek sikerekben gazdag életet, hanem azt mondotta: „Aki követni akar, az vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem.” Ígért még nehéz, tövisekkel teli utat, mert itt a földön ő is ezt az utat járta végig. De van még egy nagy ígérete. „Ki kitart mindvégig, az üdvözül.” És én az élet koszorúját adom neki, mert azt akarom, hol én vagyok, ott legyetek ti is, Amen.

 

Most búcsúzom testvérem és testvéreim! Áldjon meg benneteket szerető, irgalmas, mennyei Atyátok, Jézus Krisztus, üdvösségetek legyen benne mindörökké. Isten Szent Lelke pedig őrködjön felettetek, őrizze lelketeket az örök életre, Amen. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária legyen közbenjárótok és menedéktek Urunknál, Istenünknél, Szent Mihály védelmezzen benneteket. Isten minden angyalai imádkozzanak értetek.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek.

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: