1992. április archívum

1992. április 26.

 

VIDD KERESZTEDET HŐSIESEN, HA LEROGYVA IS NÉHA, HISZ URAD IS LEROGYOTT A TE BŰNEID MIATT

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen.

Köszöntlek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úr Isten nevében.

Testvérem kérdezni szeretnél? Kérdezz!

 

Első kérdésre: Az az ember, ki a templomban, a zsidó templomot kereste, az én vol­tam, hogy fokozottabban felhívjam figyelmedet a feladatra, amit az Úr neked rendelt.

 

Második kérdés: Azokkal a jelenségekkel, amik körülvesznek, azokra következő a magyarázat: Vannak, mik az én jelenlétemre figyelmeztetnek és vannak, mik a sátán ijesztegetései. Azok pedig, mik hátulról lenyomnak, az pedig a kísértő gonosz, ki ellened harcol és lelked rabul akarja ejteni. De te ne félj! Ezért figyelmeztettelek annyit a gonoszra és az ébrenlétre, hogy fokozottabban felhívjam a figyelmedet az imára, mert ez ebben az egyedüli fegyvered: az ima.

 

De ne félj! Mert mint a kegyelem sem töltheti be lelkedet a te akaratod nélkül, úgy a gonosz sem ejthet rabul a te akaratod nélkül. Mint ahogy a kegyelem szelíd, a kísértő vad és félelmet akar szívedben kelteni. De te ne félj! Menekülj a te Uradhoz, Istenedhez, rejtőzz el az ő sebeibe és semmitől se félj!

A kegyelmi erőt, mit Uradtól kaptál az emberi szenvedésekre ingyen kaptad és ingyen adjad tovább. Ármin.

 

Hannadik kérdésre: A Lenke nénivel kapcsolatban pedig azt üzenem, sokan várják odaátról. Kit álmában nem ismert fel, az azért maradt rejtve előtte, még korai lenne őt beavatni ezekbe a titkokba, de ne féljen, mert szerető, tisztult lelkek várják a hazaérkezését. Mert akit várnak, azt szeretik is. Ezt akarták tudtul adni neki, teljes bizalommal odaadni gondjait. Hagyatkozzon Urára, Istenére és Megváltójára, mert úgy szereti, mint az egyetlent. Ármin.

Negyedik kérdésre: Most hozzád szólok, kit hozzád rendelt az Úr!

 

Mert mint mondottam, amit leírsz, az nemcsak neked szól. Ő a te közvetítőd a lelkek felé. Mert őt azért választotta ki, mert nagyon keresi Krisztusát. De van kifogásom egy némely cselekedetében. Vizsgálja meg lelkét és kérje az Úr segítségét és majd ő meg­világosítja elméjét és megszületik Krisztus az ő lelkében. Haladjon Krisztus felé azon a szűk úton, mi az üdvösségre visz. Ne tekintsen se jobbra, sem balra, sem hátra, hanem előre Krisztusa felé és üdvözül. Ármin.

 

Testvérem imádkozzál és dolgozzál. A jelenlegi problémádat bízd a te Uradra és Istenedre és semmitől se félj! Vidd keresztedet hősiesen, ha lerogyva is néha, hiszen Urad is lerogyott a te bűneid alatt is és nem tette le félúton, hanem felvitte a Golgotára és kínhalált halt, hogy megszerezze neked és nektek az üdvösséget. Tarts ki még egy kicsit, amit eddig elértél ne hagyd elveszni. És ne feledd: Urad erődön felül nem enged terhelni. Veled az Úr és öleld át szent keresztjét és semmitől se félj!

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mindenható Atya, ki figyel rád, a mi Urunk, Jézus Krisztus, ki felvitte bűneidet a keresztre, hogy szent vérével tisztára mossa lelkedet. Őrizzen és erősítsen a Szentlélek Úr Isten és vezessen az igaz úton. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted és veled. Ármin.

 

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: