1991. május archívum

1991. május (?)

 

HA FELADATOTOK NEM ENGEDI AZ ÁLLANDÓ IMÁT, MERT TESTILEG ÉS SZELLEMILEG LEFOGLAL, LEGYEN A MUNKA IS IMÁDSÁG, MIT TI MINDIG FELAJÁNLOTOK URATOKNAK, ISTENETEKNEK

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből a Szentlélek Úr Isten közreműködése által.

Imádkozzunk testvérem! Örökkön élő teremtő Atyám, ki az eget és Földet alkottad, te aki megteremtette d az embert, a te szent képedre és hasonlóságodra. Add, hogy ez az ember be tudja tölteni a neki rendelt feladatot, hogy felismerjen téged, Örök Atya, felismerjen mint Istenét és Teremtőjét. Add, hogy szent tanításod bennünk gyümölcsöt teremjen az örökélet számára, mit szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által ki­nyilatkoztattál, az ember üdvösségéért. Mert nem hagytad el a tieidet, hanem szent Fiad által felajánlod az üdvösség lehetőségét mindazoknak, kik Jézus Krisztus által hozzád kiáltnak.

Áldott legyen szent neved, ki egy Isten vagy három személyben, az Atya, a Fiú, Jézus Krisztus és a Szentlélek Úr Isten. Ámen.

 

Testvérem! Imádkozzatok és imádkozzatok, használjátok fel minden időtöket, amit csak lehet, ha feladatotok nem engedi az állandó imát, mert testileg és szellemileg lefoglal, akkor legyen az a munka is imádság, mit ti mindig felajánlotok Uratoknak, Isteneteknek. De ne feledjétek el, mindent fel kell ajánlani nap mint nap. Mert külön­ben talentumaitokat elfújja a szél a semmibe. Ezért azt mondom, ne tékozoljátok el értékeiteket, hanem igenis sáfárkodjatok vele!

 

Mert a sátán les rátok és minden célja az, hogy a napi felajánlástok elmaradjon, hogy terméstek csak pelyva legyen.

Minden figyelmeteket összpontosítsátok Uratokra, Istenetekre, Jézus Krisztusra és nem csalatkoztok. Hívjátok gyakran a Szentlélek Úr Isten segítségét és ő majd ráirányít benneteket a helyes útra, mit végig kell járnotok. Még egyszer hangsúlyozottan felhívom figyelmeteket a felajánlás szükségességére, mert csak az Istené magatokból, mit Istennek adtok. Mert szabad akaratotok van. Még egyszer: Isten csak azt tartja belőletek magáénak, mit neki adtatok, mert a sátán igyekszik elvenni azt is, ami nem az övé, mert mi bennetek nem Istené, az a sátáné. Bennetek a szeretet isteni, mert Isten maga a szeretet.

A kegyelem szelíd, de minden ember lelkén kopogtat a kísértés, ordít és erőszakos. De azért ne féljetek, Isten végtelenül szerető Atyátok. A kegyelem bele tud nyúlni életetek minden percébe. Csak nyitottnak kel lenni felé, és a kegyelem elhalmoz benneteket erővel a gonosz elleni küzdelemben. Csak bízzátok magatokat a ti Uratokra és Istene­tekre, Jézus Krisztusra, ki magára vette bűneiteket és gyengeségeteket, hogy ezáltal erősekké tegyen benneteket. Ebben bízzatok és higgyetek és nem kell semmitől sem félni, mert Isten végtelenül szeret benneteket. Mert Isten akarata nem az, hogy a bűnös elvesszen, hanem megtérjen és üdvözüljön. Ámen.

 

Testvérem! Haladj ezen az úton. Ne félj a megpróbáltatásoktól. Te csak hagyatkozz teljesen Uradra és Istenedre. Ne félj, Urad lát és gondja van rád. Már annyiszor mon­dottam, hogy minden úgy történik, hogy lelkednek abból java szánnazzon.

A menyegzős köntösnek el kell készülni addig az óráig, hogy Urad elé állhass, hogy ne kelljen szégyenkezni mezítelenséged miatt.

 

Légy készen az útra és ne félj, mert veled az Úr, a Megváltó, az Üdvözítő. Csak irányítsd lelked antennáját Istened felé.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a Mindenható Atya, az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus, a lelket betöltő és köztetek munkálkodó Szentlélek Úr Isten, és legyen közbenjáród a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted és veled. Ármin.

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: