1991. február archívum

1991. február 4.

 

A TI UTATOK A KERESZTÚT, MI A GOLGOTA MAGASLATÁRA VEZET

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek szent nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.

Imádkozzunk testvérem! Áldassék és dicsőítessék a mindenható Atya Isten, a megváltó Fiú Isten és a Szentlélek Úr Isten, mindig és mindörökké. Ámen.

 

Szent irgalmad legyen rajtunk, és szerető szíved könyörüljön meg rajtunk, kik itt a földön feléd kiáltunk. Vedd el rólunk haragod megérdemelt büntetését, a te végtelen szereteted által mérd haragod nagyságát ránk érdemtelenekre, és atyai szíved legyen védelmünk és menedékünk a nehéz napokban. Ne hagyj árván bennünket, kik feléd sóhajtunk, kik Szent Fiad keresztje alatt állnak és irgalomért kiáltanak feléd. Szent Fiad keresztáldozatához kapcsolják életüket, hogy értelmet nyerjen a földi életük. De ne büntesd őket mindazokkal, kik szent nevedet csak káromlás formájában ejtik ki, rette­netes szájukon, hanem lásd meg nagy akarásukat, mi feléd tör a szabad akaratukon keresztül. Ne taszítsd el magadtól Atyám őket, hisz szent Fiad mondotta:

 

 “Ki hozzám jön, senkit sem taszítok el magamtól.”

 

Emlékezz rá ó Atyám, mert te is mondottad,mert a te Szent Fiad többször hangsúlyozta:

 

“Nem magamtól beszélek, azt mondom, mit Atyámtól hallottam.” – mert mint szent Fiad kinyilatkoztatta:

 “Én és az Atya egy vagyunk, mert én őbenne és ő énbennem lakozik.”

 

Emlékezz ó, Uram szavaidra, mint ahogy megemlékeztél a szövetségről, mit Ábrahám­mal kötöttél és elküldted a megváltó Jézus Krisztust, hogy bűneinktől megváltva felkínálja az isten-gyermekség méltóságát, mit ember elérhet, csak a te szent Fiad, Jézus Krisztus keresztáldozatához kapcsolódva. Mert az ember egymagában semmi és senki. Csak ha szabad akarata által neked adja lelkét, te csodát teszel benne. Ezekre tekints ó Atyám, kik szent Fiad, szent sebeibe rejtezkedve kiáltanak feléd a megváltói szeretet által, hol a Fiú elviszi őket az Atyához és bemutatja őket, kiket megőrzött végtelen szeretete által a te számodra. Ó, Atyám! Hallgasd meg könyörgésünket, kik a világért könyörgünk Hozzád és Szent Fiad által könyörögnek ezért a nemzedékért!

 

Könyörülj a világon és irgalmazz és kegyelmezz a tieidnek! Uram, Jézus Krisztus kiömlött szent véreddel mosd meg lelkeiket, és könyörüljön meg szíved ezen a Földön. Tisztítsd meg Uram a salaktól Szent Mihály arkangyal által. Taszítsd vissza a sátánt és gyermekeit a poklok fenekére, hogy uralma megszűnjön ezen a bűnös Földön.

 

Adj Uram új Földet, ahol Szent Fiad lesz a Király és a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz a Királynő, hogy csak neked éljünk és csak neked szolgáljunk Örök Atya. Ámen.

Testvérem! Munkálkodjatok és ne lankadjon erőtök és hitetek! Legyetek apostolok. Ne féljen a ti szívetek semmitől. Mert még hajatok szála sem görbülhet meg Atyátok tudta nélkül és ha Atyátok megpróbáltatásokat küld is rátok, az mind az ő akaratával és tudtával történik, mert nincs az a rossz és nincs az a baj, amiből ő ki nem vehet benne­teket. Mert erőtökön felül nem enged kísérteni, mert ami fölötte van, azt az ő végtelen szeretete leveszi a vállaitokról. Mert csak az bukik el, aki nem használja fel erejét száz százalékosan, mert az üdvösség is áldozatot követel. Mert a megváltás sem történt áldozat nélkül- de milyen áldozat árán! – mert Uratok Istenetek; Jézus Krisztus isteni hatalmánál fogva más formáját is választhatta volna a megváltásnak. Az, hogy ő ezt az utat választotta, azért tette először is, hogy fogható bizonyságát adja végtelen szeretetének, másodszor pedig példát adott nektek, hogy az ő útján csak áldozattal, alázattal, szeretettel és hittel lehet járni, hogy megérkezzünk hozzá, az egyedül üdvözítő Istenhez.

Ezért testvérem tanuljatok meg kereszttel járni, a ti utatokon. Legyen a ti utatok is keresztút, mi a Golgota magaslatára vezet, hol Krisztus, az Isten Báránya, egyesül övéivel, hol a jó Pásztor bőséges legelőre viszi az ő megtépett, megfáradt nyáját és az Atya letöröl szemünkről minden könnyet. Ámen.

 

Testvérem, gondolatban járjátok végig a ti Uratok keresztútját naponta és erőt kaptok minden nap, hogy ti is úgy tudjátok végigvinni kereszteteket, ahogyan a megváltó Jézus Krisztus.

Vegyétek magatokat semmibe, alázkodjatok meg, csak a cél lebegjen szemetek előtt és megmentitek a világot! Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mindenható Örök Atya, ki a rejtekben is lát, ki hajad szálát is számontartja. Üdvözítsen a megváltó Jézus Krisztus. Világosítson meg a lelket betöltő Szentlélek Úr Isten és vezessen a te keresztutadon Jézusodhoz, Istenedhez. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted és veled. Ármin.

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: